مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حاکمیت شرکتی، مقاله و پایان نامه

مقالات و پایان نامه های حاکمیت شرکتی و راهبری شرکتی

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "حاکمیت شرکتی و کیفیت محتوای اطلاعاتی افشا در استرالیا: بررسی مجدد" از سایت Wiley  ، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: ما با استفاده از سری زمانی تعمیم یافته داده های استرالیایی، به بررسی مجدد رابطه میان حاکمیت شرکتی و افشاهای گزارش شده توسط بیکس و بروان (2006) می‌پردازیم. از سال 2003 که آیین نامه‌های حاکمیت شرکتی ASX معرفی شد، شرکت ها عموما تعداد دفعات افشای اطلاعات خود را افزایش داده و در انتشار بموقع خبرهای بد در مقایسه با خبرهای خوب عملکردشان بهبود یافته است و این امر نشانگر موزون شدن رویه های افشاء و شفافیت بیشتر است. شرکت هایی که از جهت حاکمیت در وضعیت بهتری قرار دارند در رویه‌های افشای خود محتاط‌تر شده‌اند. با اینحال، آن‌ها در تلاشند تا میان انتشار بموقع خبرهای خوب و بد، تعادل بیشتری ایجاد کنند. تغییرات مربوط به قوانین افشاء نیز رویه‌های شرکت را تحت تاثیر قرار داده است. کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی؛ افشائ اطلاعات؛ کشف قیمت؛ بموقع بودن ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015  با عنوان، "ساختار حاکمیت و عملکرد شرکت"، از سایت Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: با آنکه بخش اعظمی از شرکت‌ها در مالکیت خانواده هاست و بسیاری از آن‌ها خصوصی هستند، دانش ما در خصوص شرکت های خانوادگی خصوصی محدود است. در این مقاله که از اطلاعات محرمانه پیرامون روابط خانوادگی میان اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی، و سهامداران استفاده شده است، برای اولین بار تلاش شده تا شواهدی در مقیاس بزرگ پیرامون وابستگی میان ساختار حاکمیتی و عملکرد شرکت در شرکت‌های خصوصی خانوادگی ارائه شود. جامعه آماری ما از آن جهت منحصر بفرد است که تقریبا تمام شرکت های با مسئولیت محدود در نروژ را در یک دوره 11 ساله پوشش داده و مالکیت شرکت تا مالک نهایی در آن ردگیری شده است و با بهره‌گیری از داده‌های مربوط به خویشاوندی، ازدواج، و فرزندخواندگی، به شناسایی روابط خانوادگی پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که میان مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت رابطه U شکل برقرار است. بالاتر بودن مالکیت دومین مالک بزرگ، بالاتر بودن درصد اعضای خانواده در جایگاه هیئت مدیره، قدرت خانوادگی بیشتر، و هیئت مدیره‌های کوچکتر با عملکرد بالاتر شرکت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "تامین مالی شرکتها و پیامد‌های حاکمیتی ناشی از انحلال طرحهای حمایت دولتی"، از سایت Elsevier، به منظور استفادهدر پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: دولتها در تمام دنیا، تریلیونها دلار صرف طرحهای حمایتی تجاری میکنند. در این مقاله، انحلال یکی از این طرحهای یارانه ای و اثرات ضمنی آن را بر سرمایه گذاران، مورد بررسی قرار دادیم. ما از یک روش آزمایشی شبه طبیعی منحصر بفرد استفاده کردیم که در آن، یارانه های مالیاتی برای شرکتهای سرمایه ای کانادایی حمایت کننده از کار در برخی استا‌نها به اجرا در آمد و در برخی دیگر چنین طرحی حذف شد. ما با استفاده از چارچوب (روش آماری) تفاوت در تفاوت نشان دادیم که عملکرد صندوق سرمایه گذاری (نامرتبط با اعتبار مالیاتی) پس از حذف طرح بطور معناداری کاهش یافت. ما همچنین بطور تجربی نشان دادیم که مدیران شرکتهای سرمایه ای کانادایی حمایت کننده از کار  با وجود آنکه استراژی سرمایه گذاری آنها، شباهت بیشتری به صندوقهای مشترک سرمایه گذاری پیدا کرده بود، ولی همچنان به اخذ کارمزد مدیریت شبه تامین سرمایه ادامه می دادند. داده های ما قویا از این ایده پشتیبانی می‌کند که سرمایه گذاران در شرکتها و یا صندوقهایی که بطور ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "اثرات نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی: درون زایی و آزمایش شرکتهای سرمایه گذار در املاک و مستغلات" از سایت Elsevier، در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:در این مقاله با استفاده از بخش سرمایه گذاری در املاک و مستغلات به بررسی اثرات نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی می‌پردازیم. خصیصه‌های منحصر بفرد صنعت املاک و مستغلات که شامل همگونی ساختا‌رهای سرمایه گذاری، الزامات پرداخت سود بالا، و اهمیت سرمایه گذاران نهادی است، اثر مثبت نقدینگی سهام را بر ارزش شرکت از طریق حاکمیت شرکتی روشن می‌کند. ما برای پرداختن به مشکل درو‌زایی، آزمون تفاوت در تفاوت را که بر اساس برآوردگر همسانی براساس نمره گرایش است، بکار بردیم. نتایج نشان می‌دهد که طبق آزمون کیوی توبین، نقدینگی سهام، صنعت املاک و مستغلات دارای اثر مثبت و علّی  بر ارزش شرکت است. مورد مهم دیگر آنکه، نقدینگی سهام صنعت املاک و مستغلات از طریق کانال مالکیت نهادی به اجرای بهتر حاکمیت نهادی کمک می‌کند. نقدینگی سهام املاک و مستغلات خصوصا در مورد سرمایه گذاران نهادی که در امر نظارت فعال هستند و سرمایه گذارانی که در پرتفوی شرکتهای املاک و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "رشد، حاکمیت و سیاست پرداخت سود"، از سایت Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: ما نشان داده ایم که وقتی فرصت های رشد بعد از پایان جنگ سرد کاهش یافت، شرکت‌های دفاعی با افزایش مجموع سود پرداختی به این شرایط واکنش نشان دادند. این تغییر سیاست عمدتا با پرداخت سود از طریق  بازخرید فزاینده سهام بجای تقسیم سود و در ابتدا توسط شرکت‌هایی انجام شد که با حاکمیت بیرونی قوی‌تری مواجه بودند. از طرف دیگر، شرکت‌هایی که حاکمیت داخلی داشتند و و تاثیر شدیدتری از کاهش رشد متحمل شده بودند تصمیم گرفتند که ترکیب پرداخت سود را به هزینه بازخرید سهام تغییر دهند. در کل، یافته‌های ما (i) نشانگر رابطه علّی است، رابطه ای که در آن شوک‌های بیرونی وارده به رشد موجب تغییر در سیاست پرداخت سود، می‌شود، (ii) از نقش حاکمیت درونی در برنامه ریزی سیاست پرداخت سود پشتیبانی می‌کند که در آن مدیران پیشاپیش متعهد به پرداخت سودهای تقسیمی بالاتر می‌شوند و (iii) بر نقش کنترلی و نظارتی حاکمیت بیرونی در کاهش هزینه های نمایندگی، جریان نقد آزاد تاکید می‌ورزد. کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ؛ فرصتهای رشد ؛ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "آیا برای دوره تصدی مدیران مستقل، بایستی محدودیت زمانی وجود داشته باشد؟ نقش تجربه در حاکمیت شرکتی" از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: ما با استفاده از نمونه ای از  شرکتهای 1500s&p از 1998 تا 2013 ، نقش مدیران مستقل ابقاء شده  در سمت های مربوط به حاکمیت سطح هیئت مدیره، نظارت بر تصمیمات، و ارائه مشاوره نتایج و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادیم. طبق یافته‌های ما در بین این مدیران، سطح بالاتری از تعهدکاری مشاهده می‌شود چرا که احتمال شرکت آنها در جلسات هیئت مدیره و عضویت در کمیته هیئت مدیره بیشتر است. شرکتهایی که نسبت تعداد مدیران ابقاء شده آن‌ها بالاتر است، پرداخت حقوق مدیر عامل در آن‌ها پایین تر، حساسیت رابطه میان عملکرد و تغییر مدیرعامل بیشتر، و احتمال گزارشگری اشتباه عمدی سود، پایین تر است. این شرکت ها همچنین دامنه منابع تحت کنترل مدیر عامل را محدود می‌کنند، چون احتمال انجام تصاحب از سوی این شرکتها پایین‌تر است ولی در عین حال تصاحبها ازکیفیت بهتری برخوردارند. بنابراین، مقرر کردن بازه زمانی خاصی برای دوره تصدی ممکن است، درست نباشد.     کلمات کلیدی: مدیران باتجربه، ارائه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "شرکت، بازار و سوابق سفته بازی مدیران ارشد: درسهایی برای حاکمیت شرکتی"، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله خصوصیات حاکمیت شرکتی آندسته از شرکتهایی که زیان هنگفتی در معاملات اوراق مشتقه پس از بحران مالی متحمل شدند، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. ما با استفاده از مفاهیم برگرفته از نظریه نمایندگی، نظریه مالکیت نهادی و تصمیمگیری شناختی به نظریه پردازی در خصوص عوامل تسهیل کننده بالقوه زیانهای معاملاتی پرداختیم. نمونه ما متشکل است از 346 شرکت از 10 بازار بین المللی که از میان آن‌ها 49 شرکت (و زیر نمونه ای از 14 شرکت آشفته مالی) مجموعاً 18.9میلیارد دلار آمریکا در بخش اوراق مشتقه متضرر شدند. مطالعه موردی نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتها پس از این حادثه، بازده غیرنرمال اساسی  وطولانی مدتی را تجربه کردند. نتایج حاصل از مدل پروبیت نشان میدهد که نبود خط‌مشی رسمی پوشش ریسک، نظارت و کنترل ضعیف مدیریت ارشد, اعتماد به نفس کاذب در روند‌های تکنیکال, غرور وشیوه پرداخت حقوق و دستمزد, به سوء مدیریت خط‌مشی‌های پوششی کمک میکنند. مطالعه ما با شناسایی سوابق زیانهای اوراق مشتقه, به ادبیات مدیریت ریسک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حاکمیت جهانی و ثبات مالیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، سال 2015، "حاکمیت جهانی و ثبات مالی"، برای به کارگیری در مبانی نظری و مطالعات حسابداری و مالی: فرایند جهانی شدن که از سال 1968 آغاز شد، وابستگی متقابل ملت‌ها و مردم را در سرتاسر جهان افزایش داده است. جهانی شدن مالی نیز باعث افزایش هرچه بیشتر وابستگی متقابل جوامع با یکدیگر شده است. در طول سال های متمادی، عوامل متعددی همچون جنگ های جهانی، بحران های اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی باعث تشدید ظهور سازمان های ملی و بین المللی شده است. به عنوان مثال، مشیریان(2011) نشان داد که با ایجاد بحران های بانکی در قرن 19 در آمریکا، بانک مرکزی در آمریکا بوجود آمد. برخی از سازمانها به دلیل رکود بزرگ سال های 1930 و برخی دیگر به علت نتایج جنگ جهانی دوم، مانند IMF، بانک جهانی و GATT بوجود آمدند. ایجاد جامعه اروپا، و در نتیجه آن، اتحادیه اروپا، منطقه اروپا، بانک مرکزی اروپا، واحد پولی یکسان در اروپا و اکنون سیاست جدید اروپایی در خصوص اتحادیه بانک ها، یک رویکرد جدید در خصوص هماهنگی مسائل مالی عمومی و سیاست های مالیاتی در ناحیه اروپا باعث شده است که ملت ها به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تأثیر اصلاح حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر کیفیت سود" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا اصلاحات عمده در ساختار حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) و مالکیت شرکت ها بر بهبود کیفیت سود اثرگذار می باشد . در سال 2002 در کشور چین به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران قواعد رفتاری و استانداردهای اخلاقی برای مدیران سرپرستان و دیگر مدیران ارشد شرکت های بورسی با عنوان آیین نامه حاکمیت شرکتی (CCG ) به تصویب رسید. این قانون در سال 2005 برای تمام شرکت ها از جمله شرکت های دولتی الزامی شد و براین اساس سهام های غیر قابل معامله باید به سهام های قابل معامله تبدیل گردند , این موضوع موجب می گردد تا اینگونه سهام نیز همانند سهام های قابل معامله ، در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد گردند ،در نتیجه سهامداران خصوصی نیز به تغییرات قیمت سهام حساس می گردند . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2015، "مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه" از ژورنال خارجی معتبر در زمینه حسابداری و مالی برای انتخاب موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: چسبندگی هزینه موضوع مهمی در تحقیقات حسابداری و اقتصادی می باشد ، پیشینه پژوهش نشان می دهد که چسبندگی هزینه نمی تواند از انگیزه های مدیریتی جدا باشد. در این پژوهش ما تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه را مورد آزمون قرار می دهیم. با تعریف مدیریت سود با عنوان تغییر مثبت و اندکی در سود، یا افزایش اندکی در درآمد؛ ما تغییر با اهمیتی را در چسبندگی هزینه های مربوط به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال نشده است نسبت به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال شده است مشاهده می کنیم. زمانی که ما هزینه ها را به تحقیق و توسعه، تبلیغ و بازاریابی، و هزینه های عمومی تقسیم بندی نمودیم، دریافتیم که هزینه های کنترل مدیریتی عمدتأ با کاهش هزینه های عمومی همراه می باشد. علاوه بر آن ما تأثیر حاکمیت شرکتی را نیز بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. با استفاده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "موسسات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی، و افشای ریسک شرکت، در کشورهای مجمع همکاری های خلیج" از سایت Elsevier ، در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:ما با استفاده از تحلیل محتوایی ، عوامل تعیین کننده افشای ریسک شرکت، در نمونه ای از 424 شرکت معامله شده عمومی در کشورهای عضو  مجمع همکاری های خلیج را مورد بررسی قرار دادیم. فرضیه ما این است که افشای ریسک موسسات مالی اسلامی در مقایسه با موسسات مالی متداول (سایر موسسات مالی) پایین‌تر و در مقایسه با شرکت هایی که از زمینه های حاکمیت شرکتی بهتری برخوردارند، بالاتر خواهد بود. ما همچنین معتقدیم که افشای ریسک با وجود شباهت های فرهنگی - اجتماعی و نظارتی کشورهای عضو مجمع همکاری های خلیج، در بین این کشورها با یکدیگر متفاوت است. نتایج بدست آمده بطور کلی از فرضیه های ما پشتیبانی می کند. پیامدهای عملی و نظری، مورد بحث قرار گرفته است. کلمات کلیدی: افشای ریسک شرکت ؛ موسسات مالی اسلامی ؛ موسسات مالی سنتی ؛ حاکمیت شرکتی ؛ افشاء ؛ ارتباطات شرکتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) و هزینه وام های بانکی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف مقاله: هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا میان نرخ بهره وام های بانکی و عوامل موثر بر آن با استفاده از روش رگرسیون چارکی، ناهمگنی یافت می شود و همچنین ما به دنبال ایجاد پیوند میان برخی نتایج متناقض در ادبیات پیشین هستیم. روش تحقیق: ابتدا تاثیر 18 عامل موثر بر نرخ بهره وام های بانکی با استفاده از روش حداقل مربعات آزمون می گردد و سپس به بررسی این مسئله می پردازیم که آیا ارتباط میان نرخ بهره بانکی و عوامل موثر بر آن بر اساس تمام نرخ های بانکی ناهمگن هستند یا خیر، برای آزمون این موضوع از روش رگرسیون چارکی بهره می گیریم. یافته ها: ناهمگنی قابل توجهی میان نرخ بهره بانکی و عوامل موثر بر آن یافت شد، به طور ویژه عاملی که ممکن است برای نرخ سود بانکی مفید باشد، مشخصا با استفاده از روش حداقل مربعات برای شرکت هایی که با مقدار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "رقابت بازار محصول، سستی و بی رغبتی مدیریتی، و حاکمیت شرکتی"، از سایت Oxford ، به منظور انتخاب موضوع پژوهش های حسابداری  و مالی و استفاده در مطالعات مرتبط: ما تعامل میان رقابت در بازار محصول و حاکمیت داخلی شرکت ها را در قالب مدل نشان داده‌ایم. بازار رقابتی محصول باعث می‌شود استنباط و تحلیل عملکرد مدیر به واسطه نتایج کسب شده وی، مشکل‌تر گردد و از اینرو هزینه استنتاج را بالا می ‌برد. تغییر  در انگیزه های بیرونی که وظیفه گریزی مدیر را تحریک می‌کنند، موجب افزایش سستی و بی رغبتی در مدیریت می‌شود.  با اینحال، اثراتی که بر ارزش شرکت می گذارد مبهم است؛ در شرایط خاص، ارزش شرکت با افزایش سستی در مدیریت، افزایش می‌یابد. در نتیجه، آندسته از آزمون های تجربی که بر تغییرات ارزش شرکت معطوف هستند، شاید نتوانند تغییرات در سطوح مختلف سستی مدیریت را ثبت و ضبط کنند. ما همچنین شرایطی ارائه کرده‌ایم، که تحت این شرایط، افزایش رقابت در تمام شرکتها منجر به تغییر میزان تلاش آن‌ها از سطح تلاش بیشتر به سطح تلاش کمتر می شود. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "تغییرات حاکمیت شرکتی و عملکرد" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: دیدگاه نمایندگی بیان می کند تحکیم سازو کارهای سهامدار گرا باعث بهبود عملکرد شرکتها می گردد ، هر چند اگر به طور کامل اجرا نشود . با این وجود شرکت ها در کشورهای غیرآمریکایی هنوز هم ساز و کارهای حاکمیتی سنتی خود، مانند حضور سهامداران کنترلی ، نفوذ دولت یا دخالت خانواده در امور مدیریتی را حفظ کرده اند . با استفاده از شرکتهای بزرگ زیادی در فرانسه و کره جنوبی ، ما نقش چنین سازو کارهای سنتی رادر عملکرد شرکت ها بررسی نموده ایم . چارچوب تحلیلی ما اثرات ساز و کارهای سنتی سهامدار گرا را بر عملکرد شرکت مورد مقایسه قرار می دهد و به خصوص به تأثیرات مثبت ساز و کارهای سنتی به غیر از مالکیت دولتی بر اساس نسبت بازده به دارایی ها با شاخص کیو – توبین می پردازد . یافته های تجربی نشان می دهد که ادامه سازو کارهای سنتی می تواند تا حدودی در عملکرد شرکت ها سهیم باشد ، بنابراین ما پیشنهاد می کنیم که شرکتها باید سهم عملی ساز و کارهای مختلف مربوط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله: ساختار حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایهمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2014، "ساختار حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر روی انتخاب ساختار سرمایه بهینه، به خوبی مستند شده است، اما هیچ گونه شواهد تجربی پیرامون تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیلات در جهت ساختار سرمایه بهینه، وجود ندارد. این مقاله به طور همزمان دو اثر بدهی نشأت گرفته از تئوری نمایندگی (دفاع از تصاحب) و اثرات انضباطی بدهی در سرعت تعدیل به سمت ساختار سرمایه بهینه را بررسی می کند. حاکمیت شرکتی از یک تأثیر مشخص بر روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه، برخوردار است: شرکت های دارای حاکمیت شرکتی ضعیف، که دارای اهرم پایین هستند به تعدیل با سرعت کمتر به سمت ساختار سرمایه بهینه، گرایش دارند ، زیرا هزینه های نقش انضباطی بدهی بیشتر از مزایای استفاده از بدهی به عنوان یک ابزار حمایتی از حقوق سهامداران و دفاع از تصاحب می‌باشند. اگرچه شرکت های دارای حاکمیت شرکتیضعیف و اهرم مالی زیاد، نیز به آرامی ساختار سرمایه خود را تعدیل سازی می کنند، آنها این کار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتهای بورس تهران:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتهای بورس تهران":عملكرد مالي مديريت نتيجه بسياري از عوامل بهم پيوسته مي باشد كه در آنها حاكميت شركتي تنها يك عنصر ممكن در مجموعه كلي محركهاي عملكرد است . هدف پایان نامه حسابداری حاضر بررسی رابطه بين حاكميت شركتي و عملكرد مالي آنها در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي باشد . متغيرهاي اين پژوهش شامل : دارندگان سهام محدود ، تعداد مديران غيرموظف ، تعداد هيئت مديره ، بدهي ها ، پرداخت سود سهام ، سطح ريسك شركت ، نرخ رشد واقعي سالانه ، كميته حقوق و دستمزد ، كميته حسابرسي ، اندازه شركت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مي­باشد. روش پژوهش از نوع همبستگي و از نظر هدف كاربردي است . از بين جامعه آماري تعداد 84 شركت در سالهاي 1384 تا 1389 انتخاب گرديد و از لحاظ آماري رگرسيون چند متغيره با روش Step-Wise مورد آزمون قرار گرفت. يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه بين ميزان سهام هيئت مديره ، بدهي ها ، پرداخت سود سهام ، سطح ريسك شركت ، نرخ رشد واقعي سالانه و عملكرد مالي شركت ها رابطه مثبت ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

ما دریافتیم که آندسته از شرکت های نیوزیلندی که فعالیت‌های نامتجانس دارند در مقایسه با شرکت‌های تک بخشی (بدون فعالیت‌های نامتجانس)، 19 تا 42 درصد تنزیل ارزش داشته‌اند. اگرچه در ادبیات مربوطه چندین توضیح رقیب عرضه شده، ولی ما دریافتیم که توان حاکمیت شرکتی، توضیح دهندهٔ 15 تا 21 درصد از این تنزیل است. خصوصا، اندازه هیئت مدیره، اشتغال مدیران، مالکیت مدیر عامل و شامل شدن یا نشدن مولفه‌های مبتنی بر سهام درحقوق و دستمزد مدیران ، روی‌هم‌رفته بخش بزرگی از تنزیل گزارش شده را توضیح می‌دهند. نتایج بدست آمده از شرکت‌های معامله کننده در نیوزیلند از آن جهت مکمل یافته‌های اخیر در ایالات متحده هستند که نه تنها وجود تنزیل  در تنوع‌بخشی فعالیت‌ها را تایید می‌کند بلکه بر نقش حاکمیت ضعیف در نابودی ثروت سهامداران از طریق اتخاذ استراتژی شرکتی ثروت سوز، تاکید می ‌ورزد. تمام نتایج پس از کنترل درون‌زایی بالقوه در تصمیم برای تنوع بخشی و انتخاب ساختار حاکمیت شرکتی با بکارگیری روش فنون رگراسیون گشتاورها مبتنی بر اثرات ثابت دو سویه و روش تعمیم یافته پانل پویا، همچنان برقرار است. کلمات کلیدی: تنوع بخشی فعالیت؛ حاکمیت شرکتی؛ تنزیل ارزش؛ نیوزیلند ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله پیش بینی آگهی عرضه و فروش عمومی سهام ، بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر روی مدیریت سودمقاله  انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2014، "پیش بینی آگهی عرضه و فروش عمومی سهام ، بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر روی مدیریت سود" از ژورنال معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد و پژوهش های حسابداری و مالی: پژوهش های پیشین نشان داده اند که مدیران ممکن است از روش های مدیریت سود برای مواجهه با پیش بینی های اختیاری سود استفاده کنند. در این پژوهش ما حدود مدیریت سود بکار گرفته شده در شرکتهای (با عرضه عمومی اولیه ) کانادایی را استخراج کردیم و سپس مطالعه کردیم که کدام شرکت ها با ساختار حاکمیت شرکتی بهتر، گرایش کمتری به استفاده از مدیریت سود برای دستیابی به پیش بینی های سود مورد نظر خودشان دارند. همچنین ما به بررسی و ارزیابی تاثیر پیش بینی سود و حاکمیت شرکتی بر روی پیش بینی جریان نقدی آینده نیز پرداختیم. نتایج نشان میدهد که شرکت های با مکانیسم های حاکمیت شرکتی بهتر کمتر تمایل به پیش بینی اختیاری سود دارند.علاوه بر این، ما دریافتیم که شرکتهای با عرضه عمومی اولیه از مدیریت تعهدی برای پیش بینی کردن استفاده می کنند : میزان آگاهی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله: ساختار حاکمیت شرکتی ، تصمیم‌گیری‌های مدیریت مالی و عملکرد شرکت ، شواهدی از صنعت دریاییمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2014، "حاکمیت شرکتی ، تصمیم‌گیری‌های مدیریت مالی و عملکرد شرکت ، شواهدی از صنعت دریایی" برای انتخاب موضوع پایان نامهارشد و دکتری و انجام مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: این مطالعه به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با (i) تصمیم‌گیری‌های مدیریت مالی مانند مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری ، و (ii) عملکرد شرکت در موسسات بازرگانی دریایی می‌پردازد. این مقاله نشان می‌دهد که اقدامات مهم حاکمیت شرکتی، مانند مالکیت داخلی ، تعداد نفرات هیئت مدیره ، حضور کمیته‌های حاکمیت شرکتی ، درصد مدیرانی که در هیئت مدیره شرکت‌های دیگر کار می‌کنند و دوگانگی مدیرعامل شرکت ، با تصمیم‌گیری‌های مدیریت مالی و عملکردشرکت در ارتباط است. ارتباط نشان داده شده می تواند به طور بالقوه در کاهش مشکلات شرکت و بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریت مالی و عملکرد شرکت‌های دریایی کمک کند.راهنما:1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: تحقیق حاضر از ادعای مبنی بر اینکه مکانیسم های حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) می توانند بر فعالیت های مدیریت سود به خصوص برای شرکتهای با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی فائق آید، حمایت می کند. در این مقاله در مجموع 264 شرکت برای آزمون فرضیات انتخاب شدند. نتایج نشان میدهد که برای شرکت های با مالکیت خانوادگی، فقط تعداد جلسات هیئت مدیره، در کاهش فعالیت های مدیریت سود کمک می کند، در حالیکه برای شرکت های با مالکیت غیر خانوادگی، استقلال هیات مدیره، کمیته حسابرسی، عدم دوگانگی در وظایف، اندازه کمیته حسابرسی و فعالیت های حسابرسی داخلی، مکانیسم های از حاکمیت شرکتی می باشند که در کوچک سازی فعالیت های مدیریت سود می تواند کمک کند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی بر عملکردبانک ، بررسی تجربی در رومانی" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مطالعه بر مبنای مطالعات تجربی قبلی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی بر روی عملکرد بانک در رومانی می‌پردازد، که شامل ویژگیهای هیئت مدیره، ساختار مالکیت و شاخص حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) داخلی می‌باشد. شاخص حاکمیت شرکتی داخلی، انعکاس دهنده‌ی ساختار شرکت، ساختار کمیته، مدیریت ریسک، چارچوب کنترل داخلی و شفافیت سازمان است. نتایج بعد از تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، نشاندهنده موارد زیر است: 1) تاثیر منفی شاخص حاکمیت شرکتی داخلی بر عملکرد بانک، 2) نیاز به افزایش تعداد اعضا مستقل در هیئت مدیره 3) نیاز به تغییرات در رفتار تجاری سهامداران به منظور کاهش ریسک. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "حاکمیت شرکتی و احساسات سرمایه گذار و تصمیم گیری های سرمایه گذاری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله بررسی می کند که آیا احساسات سرمایه گذار تاثیر منفی بر روی تصمیمات سرمایه گذاری آن دارد و اینکه چه میزان از این تاثیر توسط مکانیسم های حاکمیت شرکتی بصورت موثر قابل کاستن می باشد. نمونه ای از شرکتهای تایوان برای سالهای 2003 تا 2010 برای این تحقیق انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار بصورت معنادار و مثبت با میزان سرمایه گذاری جدید و افزایش سرمایه گذاری در ارتباط است. احساسات سرمایه گذار تاثیر معکوسی بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت دارد. بررسی های بیشتر بر روی اثر معتدل کنندگی حاکمیت شرکتی تایید می کنند که سیاست های حاکمیت شرکتی می تواند تاثیر معکوس احساسات را کاهش دهند. نتایح تحقیق هم چنین نشان می دهد که بحث های پیشین در ارتباط با حاکمیت شرکتی که هم اثر انگیزه بخشی و هم اثر کنترلی بر روی تصمیم گیری های مدیریتی دارد. به دلیل هزینه نماینگی تصمیمات سرمایه گذاری مدیران ممکن است از احساسات سرمایه گذار متاثر شود و از هدف اصلی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2013، "واکنش سرمایه گذاران به مکانیسم های حاکمیت شرکتی (راهبری شرکت)"، برای انتخاب موضوع پایان نامه و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله اثر حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) را بر روی عکس العملسرمایه گذار مورد بررسی قرار می دهد. این اولین مقاله ای است که به این موضوع که یک خلا در ادبیات مرتبط با این موضوع است، می پردازد. این مقاله از حاکمیت شرکتی و واکنش سرمایه گذاران تشکیل یافته است. (قلمرو تحقیق) اطلاعات از 125 شرکت غیر مالی برای دوره زمانی 2005 تا 2010 گردآوری شده اند. اطلاعات از سایت های مربوطه و گزارشهای سالانه شرکتها گردآوری شده اند. همبستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیات مقاله بکار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهند که مکانیسم حاکمیت شرکتی هیچ تاثیری بر روی واکنش سرمایه گذاران ندارد و ارتباط بین آنها منفی می باشد. که این امر نشان دهنده عدم کارایی بازار مالی و سرمایه می باشد و معاملات بیشتر از روی احساسات صورت می گیرد. کلمات کلیدی مقاله: حاکمیت شرکتی ، واکنشسرمایه گذار، بازارهای نوظهور. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "پذیرش حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این مقاله بررسی اثر پذیرش بهتر قوانین حاکمیت شرکتی بر روی تعهدات مدیریتی (تعهدات احتیاطی) در شرکتهای نیوزلند می باشد. برخلاف سایر تحقیقات قبلی مدیریت سود، که از مدل جونز سال 1991، مدل جونز تعدیل یافته، عملکرد تطبیق یافته با مدل تعهدات، برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است، این مقاله بر روی جریان نقدی آزاد به عنوان معیاری برای اندازه گیری تعهدات احتیاطی به جای جریان نقدی فعالیت های عملیاتی تمرکز دارد. تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره بر روی 70 شرکت نیوزلند برای دوره زمانی 2000 تا 2007 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که پذیرش بهتر حاکمیت شرکتی کاهش تعهدات احتمالی را منجر می شود که به واسطه کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت این امر حاصل می شود. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسیارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ارتباط بین حاکمیت شرکتی (راهبری شرکت) و ارزشبازارشرکت بصورت گسترده در شرکت های کشور چین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. بر اساس ویژگی های نهایی سهامدارن شرکتهای چینی می توانند به سه دسته تقسیم شوند 1) کنترل مرکزی توسط دولت 2) کنترل محلی توسط دولت 3) بدون کنترل دولتی . تعدادی از محققین سیاست های حاکمیتی کشور چین را zhuada fabgxiao می نامند، بنابراین پیشنهاد می شود که مکانیسم های حاکمیت شرکتی شرکتهای با کنترل مرکزی دولت بهتر از سایر شرکتها دسته بندی شده می باشد. لذا در این مقاله به طور خاص سعی در بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر روی ارزش شرکتهای با کنترل مرکزی دولت و کنترل محلی دولت که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند، می پردازد. تحلیل ها بر روی شرکتهای ذکر شده برای بازه زمانی 2007 تا 2009 انجام پذیرفت. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "عوامل موثر بر حدود افشا ساختار حاکمیت شرکتی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: برای هدف این تحقیق آزمایش عوامل موثر بر حدود افشا در حاکمیت شرکتی در شرکت های تونسی می باشد. در این مطالعه ما بر روی یک نمونه متشکل از 23 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تونس برای دوره زمانی سه ساله از 2007 تا 2009 تمرکز می کنیم. نتایج حاصل شده نشان می دهد که شرکتهایی که افشا بیشتری درباره حاکمیت شرکتی دارند آنها دارای ویژگیهایی چون قدرت رشد بالقوه بالا ، ساختار مالکیت غیر متمرکز و ....می باشند. ما هم چنین اثر متغیر مشارکت خارجی در این ارتباط مورد بررسی قرار دادیم اما نتایج تاثیر با اهمیت و معناداری را نشان ندادند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر کفایت مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد شرکت"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایاننامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) بر روی عملکرد شرکتهای تولیدی کشور کره جنوبی می پردازد. بیشتر مطالعات حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) تئوری نمایندگی را انتخاب کرده و به بررسی نقش کنترلی ساختار حاکمیتی از جنبه سهامداران می پردازند و به آزمون فرضیاتی چون: ساختار بهتر حاکمیت شرکتی باعث هزینه های کمتر نمایندگی و نهایتا افزایش ارزشسهامداران را منجر می شود، می پردازند. بر خلاف این فرضیات که بیشتر از جنبه سهامداران موضوع را بررسی می کنند در این مقاله ساختار حاکمیتی را از دید ذیتفعان به طور کلی بررسی می کند و به بحث درباره هدف نهایی شرکت که باید افزایش ارزش ذینفعان باشد نه افزایش ساده ارزش سهامداران، می پردازد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "مکانیسم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سودهای گزارش شده در شرکتهای بیمه" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مقاله حاضر اثر روشها و مکانیسم های حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) را بر روی کیفیت سودهای گزارش شده را در شرکت های بیمه ای مورد بررسی قرار می دهد. صنعت بیمه در کشور نیجریه سالهاست که با وجود چالش های خاص همانند کمبود راهنمای عملیاتی واضح، حق بیمه بالا، حسابداری خلاقانه و فعالیت های دولتی کم، توسعه یافته و سرعت گرفته است. با وجود این معرفی حاکمیت شرکتی خوب برای این صنعت و انتخاب استانداردهای گزارشگری بین المللی، انتظار می رود که عوامل مانع رشد این صنعت کمتر شود. این مقاله برای ارائه مدلی تلاش می کند که نشان دهد چه مکانیسم های حاکمیت شرکتی با فعالیت های حسابداری خلاقانه در ارتباط است. در این مقاله 25 شرکت بیمه برای سالهای 2007 تا 2010 برای مطالعه انتخاب شدند که 5 مکانیسم حاکمیت شرکتی با کیفیت سود گزارش شده در مدل رگرسیون لحاظ شد تا اثر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر روی کیفیت سود بررسی شود. نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه اندازه هیئت مدیره ، استقلال هیات مدیره ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "رفتارهای مالیاتی استراتژیکی و ساختار حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی)" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: اثر بین حاکمیت شرکتی و مالیات دوطرفه و خاص می باشد، در حقیقت از یک طرف روشی که در قوانین حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) شکل گرفته است بر روی روشی که شرکت تعهدات مالیاتی خود را انجام می دهد تاثیر می گذارد و از سوی دیگر روشهای طراحی مالیاتی و استراتژی های مالیاتی تحت تاثیر حاکمیت شرکتی صورت می گیرد. برای مثال اجازه شرکتها برای نگهداری دو دفتر متفاوت و جداگانه (یکی برای مقاصد حسابداری و دیگری برای مقاصد مالیاتی)، به دست آوردن ذخیره مالیاتی و صورتهای مالی مناسب با رعایت معیارهای استاندارد را برای مدیران مالیاتی آسان می کند. بنابراین هدف از این تحقیق تحلیل ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رفتارهای مالیاتی استراتژیکی و بررسی اینکه حاکمیت شرکتی چطور می تواند به یک سطح بالایی در سیستم مالیاتی مورد قبول شرکت برسد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینهحسابرسمستقل" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوعپایاننامه در سطح کارشناسیارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس شانگهای برای بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی (حق الزحمه های حسابرسی) استفاده می کند. نتایج بررسی نمونه ها به صورت کلی نشانگر ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی است. اما نتایج بررسی نمونه ها به صورت زیر مجموعه ای از نمونه ی کل نشان می دهد که تاثیر حاکمیت شرکتی بر روی هزینه های حسابرسی متاثر از رشد شرکت می باشد. ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی از لحاظ آماری و اقتصادی در گروه شرکت هایی که رشد ملایم در طول دوره مورد آزمون معنادار بود و برای شرکتهایی که در طول دوره مورد نظر از رشد سریعی یا منفی را تجربه کرده بودند، معنادار نبوده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)