مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

اطلاعات شرکت های بورسی

اطلاعات گزارشات و صورتهای مالی و غیر مالی شرکتهای بورسی

خلاصه مقاله

این مقاله به بیان، رابطه بین نقش اجزای سود در پیش بینی سود های غیر عادی و نقش آن در ارزشیابی سود های غیرعادی در یک چارچوب غیر خطی، پراخته است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد نقش پیش بینی اجزای سود ، نمی تواند دلیلی بر نقش ارزشیابی سودهای غیر عادی، توسط اجزای سود باشد، هر چند عدم توانایی ارزشیابی بتواند نشان دهنده عدم توانایی در پیش بینی باشد. This paper articulates the links between relevance of an earnings component in forecasting (abnormal) earnings and its relevance in valuation in a nonlinear framework. The analysis shows that forecasting relevance does not imply valuation relevance even though valuation irrelevance is implied by forecasting irrelevance. Firstly, I consider an accounting information system where earnings components ‘‘add up’’ to a fully informative earnings number. Secondly, I analyze two accounting systems where a ‘‘core’’ earnings component is the relevant earnings construct for valuation and the second earnings component is irrelevant but may be predictable and relevant in forecasting other accounting items. I find that dividend displacement effect on earnings and the dynamics of individual earnings components are critical in this analysis. Keywords Valuation Forecasting Earnings components Residual income valuation model ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : 1,990 تومان)