مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه

مقالات بیس انگلیسی حسابداری برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "آیا دینداری در سطح محلی تاثیری بر میزان ریسک پذیری بانکی دارد؟"، از سایت SSRN  برای انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: ما در این مقاله به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا دینداری تاثیری بر ریسک پذیری بانکها دارد یا خیر. در بانکهایی که شعب مرکزی آن‌ها در مناطق مذهبی تر واقع شده‌اند, شاهد نوسان پذیری کمتر بازده سهام، ریسک دنباله پایینتر، و ریسک غیرسیستماتیک پایین تری هستیم. همچنین میزان نکول در این بانکها، که  بر حسب نمره Z اندازه‌گیری می‌شود, معمولا بسیار پایین است. اما این بانکها در زمانهای نرمال، ارزشگذاری بازار پایین‌تری دارند. این نتایج در برابر چندین آزمون بررسی استواری و مشکل درونزایی همچنان برقرار هستند، و توسط تحلیلی که از دینداری مدیر عامل بانکها صورت گرفته، پشتیبانی می‌شوند. علاوه بر این، این بانک‌ها در بسیاری از نواحی، آسیب پذیری کمتری در برابر بحران دارند. این بانکها برای کاهش ریسک با سرعت کندتری اقدام به رشد دارایی هایشان می‌کنند, داراییهای ایمن‌تری نگهداری می‌کنند، کمتر به بانکداری غیر سنتی اتکاء می‌کنند، و برای مدیر عامل اجرایی خود جهت افزایش ریسک، انگیزه های کمتری فراهم میکنند. دینداری در سطح محلی بر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

آیا مالیات شرکتی برای سرمایه‌گذاران مهم است؟در این مقاله بررسی جامعی از پیوند میان پرداخت مالیات شرکت‌ها و عملکرد مالی در بریتانیا بعمل آورده‌ایم. ما دریافتیم که میان نرخ مالیات و بازده سهام در بریتانیا, صرف نظر از نحوه اندازه‌گیری مالیات, رابطه مشخصی وجود ندارد. این یافته در تمام دوره نمونه و برای هر دو گروه شرکت‌ها اعم از شرکت‌هایی که با مشتریان مواجهه مستقیم داشته یا نداشته باشند, صادق است. با اینحال, اگر هنجار صنعت و برخی ویژگی‌های شرکتی را منظور کنیم, آندسته از شرکت‌هایی که نرخ مالیات موثر پایینی دارند سطح ریسک بازار سهام آن‌ها بطور معناداری بیشتر است. شرکت‌هایی که در روزنامه‌ها دررابطه با سطح پرداخت مالیات شرکتی‌اشان بصورت منفی گزارشگری می‌شود, بازده سهام منفی کوچکتری را تجربه می‌کنند. با اینحال, اثرات منفی اولیه و بازگشت متعاقب آن هر دو در مورد شرکت‌های کوچکتر مشهودتر خواهد بود. اعلام اخبار ورود بالقوه یک شرکت به دوره افت منجر به سقوط قیمت های سهام با شیب تندتر و درازمدت می‌شود, در حالیکه اخباری با ماهیت عمومی‌تر مرتبط با اجتناب شرکت از مالیات یا پرداخت مالیات, اثر چندان مشخصی ندارند. کلمات کلیدی: مالیات شرکت؛ اجتناب از مالیات؛ بازده سهام؛ اخبار مالیاتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مالکیت نهادی و خط مشی سود نقدی سهام شرکت هامقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه ، 2016، "مالکیت نهادی و خط مشی سود نقدی سهام شرکت ها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: نظریه نمایندگی بیانگر آنست که سهامداران خارجی، پرداخت نرخ سود سهام بالاتر را ترجیح می دهند تا بدین طریق جریانهای نقدی آزاد بنگاهها را که تحت کنترل سهامداران بیرونی است، کاهش دهند. ما در مطالعه خود، اثرات صندوقهای مشترک سرمایه گذاری (که در نوع خود جزو مهمترین و تاثیرگذارترین سهامداران خارجی محسوب می شود) بر پرداختهای سود سهام بنگاهها در چین طی سالهای 2003 تا 2011 را بررسی می کنیم. یافته های ما حاکی از آن است که صندوق های مشترک سرمایه گذاری در پرداخت سود سهام نقدی بالاتر بر بنگاهها تاثیر می گذارند. نتایج بدست آمده با پیش بینی های نظریه خروج همخوانی دارد. در بنگاههایی که تحت کنترل ایالتها و دولت های محلی هستند و در بنگاههایی که از جریانهای نقدی آزاد نسبتا بالاتری برخوردارند، این اثرات مشهودتر است. ما همچنین شواهدی یافته ایم مبنی براینکه هرگاه افق سرمایه گذاری بلندتر و منافع حاصل از مالکیت بزرگتر باشد، اثرات صندوق ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "ارزیابی سیاست های بدهی: شواهد جدید از بدو شروع فعالیت شرکتها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله به بررسی خط مشی های بدهی بنگاه‎های کارآفرینی طی 15 سال پس از شروع کارشان می پردازیم و در این بررسی، مواردی از قبیل اهرم، تخصصی کاری دربدهی، سررسید بدهی و پخش بدهی را مد نظرقرار داده‎ایم. تجزیه و تحلیل ما مبتنی بر نمونه منحصر بفردی است که تمام بنگاههای غیرمالی بلژیک را که بین سالهای 1996 و 1998 تاسیس شده اند، پوشش می دهد. ما دریافته‎ایم که خط مشی بدهی بنگاههای کارآفرینی بطور چشم گیری پایدار است. خط مشی بدهی در اولین سال عملیات، عامل تعیین کننده بسیارمهمی درخط مشی های بدهی آتی، حتی پس از کنترل عوامل همزمان سنتی، خواهد بود. بنگاه کارآفرینی تاثیر بسزایی در تثبیت و قوام خط مشی های بدهی دارد: زمانیکه مدیرعامل-بنیانگذار فوت می کند یا فرد دیگری به جای او می نشیند تاثیرخط مشی های اولیه بدهی بر خط مشی های آتی بدهی بطور معناداری کاهش می یابد. مضاف بر این، یافته های ما از نظریه نقش پذیری پشتیبانی می کند. کلمات کلیدی: ساختار سرمایه، ساختاربدهی، بنگاههای کارآفرینی، مدیرعامل-بنیانگذار راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله نگهداشت وجه نقد و مسئولیت اجتماعی شرکت به همراه ترجمه تخصصی حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سایت Elsevier با عنوان "مسولیت اجتماعی شرکتی و نگه‌داشت وجوه نقدی شرکت" مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه و مطالعه دانشجویان حسابداری و مالی:ما سه کانال و مکانیسم‌های متناظر شناسایی کردیم که مسئولیت اجتماعی شرکتی از آن طریق بر نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. شرکت‌هایی که تحت رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی فعالیت می‌کنند انتظار می‌رود که نگهداشت وجوه نقد نسبتا پایین‌تری داشته باشند چون به‌جهت برخورداری از سرمایه اجتماعی بالاتر ذینفعان تمایل دارند که ریسک غیرسیستماتیک کمتری داشته باشند. همچنین این شرکت‌ها به جهت برخورداری ازوفاداری بیشتر سرمایه‌گذاران و یا مشتریان معتقد به مسئولیت اجتماعی شرکتی, به ریسک سیستماتیک پایین‌تری گرایش دارند. ریسک  سیستماتیک پایین می‌تواند باعث افزایش یا کاهش نگهداشت وجوه نقد گردد. با آنکه ریسک سیستماتیک پایین موجب می‌شود که شرکت‌ها نگه‌داشت نقدی خود را کاهش دهند, از طرف دیگر موجب می‌شود که شرکت‌های مذکورساختار سررسید بدهی کوتاه مدت را با ریسک ریفاینانس بالاتر که نگهداشت بالاتر وجوه نقد می‌تواند آن را کاهش دهد, حفظ کنند. با نگاه از دیدگاه نمایندگی به مسولیت اجتماعی شرکتی چنین می‌توان استدلال کرد که در یک شرکت که حاکمیت شرکتی نیرومندی دارد مدیران ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمهحاکمیت شرکتی و ارزش شرکت و اثر رکود:مقاله حسابداری انگلیسی با ترجمه، 2016، "حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: اثر رکود"، از سایت Elsevier ، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهشهای حسابداری و مالی و بهره گیری در فرایند مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی رابطه میان ساختار حاکمیت شرکت و ارزش شرکت طی شرایط مختلف اقتصادی می‌پردازیم. ما نشان داده‌ایم که چرخه نسبی مدیر در صنعت و موضع‌گیری مدیرعامل اجرایی، هر دو در شرایط افول اقتصادی افزایش می یابد. و همچنین دریافتیم که در طول دورهٔ رکود اقتصادی، چرخه مدیر در صنعت و موضع گیری مدیریتی اثرات مخالف بر ارزش شرکت می گذارند. در حالیکه چرخه مدیر در یک صنعت منجر به بالا رفتن ارزش شرکت می شود، موضع گیری مدیریتی موجب کاهش ثروت سهامداران می‌شود. با اینحال، تاثیر منفی موضع گیری مدیریتی بر ارزش شرکت بیستر از اثر مثبت چرخه مدیر در صنعت است. بر همین اساس،به نظرما چرخه مدیر در صنعت فرصت خوبی در اختیار مدیران می‌گذارد که رفتار خود را پنهان کرده و مزایای خصوصی بیشتری را عاید خود بکنند و بدین‌ترتیب عملکرد ضعیف شرکت را به شرایط بد اقتصادی نسبت دهند. کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، سال 2016 "مقاله شناسایی اهمیت نسبی خصوصیات سهام (ویژگی های سهام)"، از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در ادبیات مربوطه، آماری در خصوص اینکه کدام خصوصیات سهام به بهترین وجه تبیین کننده بازده‌ها است، وجود ندارد. ما در این مطالعه از رویکرد اقتصاد‌سنجی جدیدی استفاده کرده‌ایم که نسبت به متد سنتی ترتیب‌گذاری خصوصیات‌ از قابلیت بهتری جهت پاسخ به این پرسش برای بازار بریتانیا برخوردار است. ما به ارزیابی توان تبیین‌کنندگی نسبی بازار، اندازه، مومنتوم، نوسان‌پذیری، نقدینگی و فاکتورهای نسبت دفتری ‌به‌ بازار در یک مدل با فاکتور خصوصیت محور نیمه ‌پارامتریک می‌پردازیم که نیازی به ساخت پرتفوهای خصوصیت ندارد. ما دریافتیم که از حیث میزان مساعدت نسبی که مومنتوم و نقدینگی می توانند در سازگاری با مدل داشته باشند و نسبت زمان (ماه‌های) نمونه‌ که بازده‌های فاکتوردر آن بازه اهمیت دارد، مومنتوم مهمترین فاکتور و نقدینگی کم اهمیت‌ترین فاکتور است. بطورکلی، در این مطالعه شواهد محکمی ارائه شده است تا از این نکته پشتیبانی کند که خصوصیت مومنتوم می‌تواند بهترین توضیح برای بازده‌های بازار بریتانیا باشد. رویکرد اقتصادی یک روش نو جهت ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری مربوطه در بازار‌های مالی بین‌المللی خارج از ایالات متحده است. علاوه براین، سرمایه‌گذاران و موسسات چند‌ملیتی می‌توانند از این رویکرد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه نوسان پذیری غیر سیستماتیک و بازده سهام: شواهدی از بازار یکپارچه آمریکای لاتین:مقاله انگلیسی حسابداری و مالی با ترجمه، 2016 "مقاله نوسان پذیری غیر سیستماتیک و بازده سهام: شواهدی از بازار یکپارچه آمریکای لاتین" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع و استفاده در پژوهش های مرتبط با حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی همبستگی میان نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام بازار یکپارچه آمریکای لاتین از سال 2001 تا 2014 می‌پردازیم. ما بر اساس استراتژی های پرتفوی متکی بر چیدمان های یک یا دو طرفه دریافتیم که ریسک غیرسیستماتیک، پیش بینی کننده بازده کل دوره یا ماه های پرنوسان یا کم نوسان در بازار یکپارچه نیست. ما با انجام رگرسیون های پانلی از نوع بدون خطای اندازه‌گیری در متغیر، فقدان اثر نوسان پذیری غیرسیستماتیک در یک زمینه چند متغیره را تایید می‌کنیم. درکل، ریسک غیرسیستماتیک در بازار یکپارچه آمریکای لاتین یک فاکتور قیمت گذاری شده نیست؛ این یافته با پیش بینی های چندین مدل قیمت گذاری و پیشینه مطالعاتی اخیر در ایالات متحده سازگار است. کلمات کلیدی: ریسک سیستماتیک؛ بازارهای نوظهور؛ بازار یکپارچه آمریکای لاتین؛ ارزیابی عملکرد پرتفوی؛ رگرسیون پانلیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه نوسان پذیری غیر سیستماتیک و بازده سهام: شواهدی از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

آیا معیارهای اندازه گیری محدویت های تامین مالی، واقعا محدودیت تامین مالی را اندازه گیری می کند؟مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "آیا معیارهای اندازه گیری محدویت های تامین مالی، واقعا محدودیت تامین مالی را اندازه گیری می کند؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: محدودیت های تامین مالی (عدم دسترسی به منابع مالی)، در تحقیقات تجربی در حوزه مالی و اقتصادی به عنوان یک موضوع بنیادی و اساسی محسوب می شوند. ما دو آزمایش، برای ارزیابی اینکه چطور معیارهای خوب سنجش محدودیت های تامین مالی، واقعا محدودیت ها را اندازه گیری می کنند، را پیشنهاد می کنیم. ما پیدا کردیم که شرکتهایی که به عنوان شرکتهای دارای محدودیت در دسترسی به منابع مالی تقسیم بندی می شوند، واقعا به صورت شرکتهای دارای محدودیت مالی رفتار نمی کنند: آنها مشکلی در افزایش بدهی خود هنگامی که نیاز آنها برای بدهی افزایش می یابد، ندارند، و از مزایای انتشار حقوق صاحبان سهام برای افزایش پرداختها به سهامداران استفاده می کنند. شواهد ما نشان می دهد که یافته های موجود که به محدودیت های تامین مالی مربوط است، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مقاله تاثیر بازده مفرط روزانه: کاوشی در تبیین های ریسک و قیمت گذاری اشتباه"، از سایت Elsevier، به منظور انتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالی: در این مقاله اثر ریسک و قیمت‌گذاری اشتباه بر رابطه منفی میان بازده‌ مثبت مفرط و بازده‌های آتی، مورد مطالعه قرار می گیرد. ما اثر حداکثر بازده روزانه، نیرومندی را در سهام استرالیا طی سالهای 1991 تا 2013 یافتیم که در برابر تعدیل ریسک ، کنترل سایر ویژگی‌های موثر سهام و، از همه مهمتر، در بین بخشی از سهام شرکتهای بزرگ بازار 500، همچنان برقرار است. ما هیچ مدرکی مبنی بر میانجیگری اثر بازده مفرط روزانه در حساسیت به ریسک نیافته‌ایم، ولی یافته‌های ما سازگاری زیادی با تبیین‌های قیمت‌گذاری اشتباه دارد. ما با بهره‌گیری از نوآوری روش‌شناختی استامبوگ، یوو، و یوآن (2015) برای طبقه بندی سهام بر اساس درجه قیمت‌گذاری اشتباه، نشان دادیم که اثر بازده مفرط روزانه بیش از همه در بین سهام بیش قیمت گذاری شده جریان دارد اما در خصوص سهام بیش از حد کم قیمت گذاری شده، بصورت معکوس است. ما سازگار با عدم تقارن آربتراژ دریافتیم که شدت اثر بازده مفرط روزانه، بین سهام بیش قیمت گذاری شده، فراتر از سهام کم قیمت گذاری شده است که در کل به رابطه منفی خواهد انجامید. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "نوسان پذیری نامتقارن، چولگی، و ریسک رو به پایین (ریسک نامطلوب) در گروه های متفاوت دارایی: شواهدی از بازارهای معاملات آتی"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله تغییر بازده آتی مقطعی حاصل از گروه های مختلف دارایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بازده ماهیانه با ریسک روبه پایین (ریسک نامطلوب)، همبستگی مثبت و با، هم‌چولگی، همبستگی منفی دارد . اثر نوسان پذیری نامتقارن موجب تولید بازده چوله منفی می شود. دارایی هایی که هم‌چولگی بالایی و بتای نامطلوبشان پایین است، در مقابل ریسک نامطلوب بازار، پوششی عمل کرده و بازده پایینی خواهند داشت. بازده بالا بدست‌آمده از دارایی هایی با هم‌چولگی پایین و بتای نامطلوب بالا، صرف ریسک برای تحمل ریسک روبه پایین است. مدل قیمت گذاری دارایی که در آن ریسک رو به پایین منظور شده باشد تا حدودی بازده آتی را توضیح می‌دهد. نتایج بدست آمده، چشم انداز یکپارچه ای از ریسک ارائه می دهد که برای قیمت گذاری مشترک گروههای مختلف دارایی قابل استفاده است. کلمات کلیدی: نوسان پذیری نامتقارن؛ چولگی؛ هم‌چولگی؛ ریسک رو به پایین؛ معاملات آتی بین‌المللی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله تغییر شکل بانکداری: پیوند سود وام به تفاوت نرخ تاخت نکول اعتباری وام‌گیرندگانمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016 از سایت Elsevier با عنوان "تغییر شکل بانکداری: پیوند سود وام به تفاوت نرخ تاخت نکول اعتباری وام‌گیرندگان" به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی:در این مقاله کیفیت اثرگذاری قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار، یعنی رویه پیوند نرخ‌های سود وام با تاخت نکول اعتباری, بر تامین سرمایه بانکی را بررسی کرده‌ایم. طبق یافته‌های ما، قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار با نرخ‌های سود پایین‌تر, هم در سازمان‌ها و هم در طول عمر وام, همبستگی دارد. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد بانک‌ها ساختار قرارداد وام‌هایی را که براساس بازار قیمت گذاری شده‌اند، ساده‌سازی می‌کنند، که نشان می‌دهد که کاهش هزینه بدهی بانکی را حداقل تا حدودی می توان از طریق کاهش هزینه‌های نظارتی تبیین کرد. بنابراین, قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار در کنار کاهش بدهی بانکی، دارای نتایج معکوسی است که از تضعیف نظارت بانکی ناشی می‌شود.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار؛ تفاوت نرخ وام؛ قراردادهای وام؛ تفاوت نرخ تاخت نکول اعتباری مقاله تغییر شکل بانکداری: پیوند سود وام به تفاوت نرخ تاخت نکول اعتباری وام‌گیرندگان - بخش مقدمه:بخش بزرگی از ادبیات مالی شامل مطالعات راماکریشنا و تاگور (1984)، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ، 2016، "مقاله آیا ادغام بورس سهام موجب بهبود نقدینگی بازار می‌شود؟ مطالعه ای پیرامون تصاحب بورس سهام در روسیه"، از سایتهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه و مبنایی برای پژوهش های مرتبط: در چند دهه اخیر شاهد تغییرات نهادی و ساختاری در بخش مالی در بستر روند جهانی به سمت ادغام بوده ایم. در بخش معاملات سازمان یافته، بورس های سهام در هم ادغام شده و به شکل شرکت های بزرگ با سهام متنوع درآمده و سهامشان در بورس بصورت عمومی مورد معامله قرار می‌گبرد. این فرایندها در مورد کشوری مانند روسیه با اقتصاد گذار، کمی پیچیده تر است. در دسامبر 2011، MICEX اولین و بزرگترین بورس سهام دولتی، RTS را که دومین بورس بزرگ سهام خصوصی محسوب می‌شد و در اصل برای سرمایه گذاران خارجی طراحی شده بود، تصاحب کرد. ما بطور تجربی به تحقیق این موضوع خواهیم پرداخت که آیا تصاحب مذکور، نقدینگی بازار سهام روسیه را که یکی از اهداف این تصاحب بود، بهبود بخشید یا خیر. ما از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و ویلکوزون جهت مقایسه نقدینگی بازار گسترده در چندین دوره قبل و پس از تصاحب، استفاده کرده‌ایم. ما با ارزیابی نقدینگی با استفاده از اطلاعات دفتر سفارش از فروانی تغییرات قیمت در ابعاد سه گانه (انقباض، بی‌فاصلگی، کشسانی) سعی کرده‌ایم که از فهم عمیق کیفیت عملکرد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "سهامداران عمده متنوع، قدرت، و ارزش شرکت" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما با استفاده ازنمونهٔ جامع شرکتهای آمریکایی نشان خواهیم داد که بسیاری از آنها دارای سهامداران چندگانه هستند، که حضورآنها و منافع مالکیتشان منجربه تفاوت معنادارمیان مالکیت و قدرت می شود.این تفاوت مهم است. اولا، ما درمی یابیم که قدرت خودی (مالکیت) رابطه منفی (مثبت) با ارزش شرکت دارد. ثانیا، نشان خواهیم داد که فدرت غیرخودی با بازده و ارزش شرکت رابطه مثبت دارد. معیار اندازه‎گیری سطح قدرت سهامدار عمده، ارزش شرکت و علاوه برآن، قدرت توضیح‎دهندگی معیارهای اندازه گیری سطح شرکت را که در ادبیات مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است (مثلا تعداد سهامداران عمده و پراکندگی منافع مالکیت آنها) توضیح می دهد. کلمات کلیدی: سهامداران عمده، ساختارمالکیت، قدرت، ارزش شپلی ((Shapley Value، ارزش شرکت راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله بهبود مسئولیت پذیری کارکنان و عملکرد شرکت از طریق رویه های حسابداری مدیریت دارای ترجمه تخصصی حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه و مالی، 2016، "بهبود مسئولیت پذیری کارکنان و عملکرد شرکت از طریق رویه های حسابداری مدیریتی" از سایت Elsevier، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی:رشد و تکامل در محیط کسب وکار نقش کلیدی در رشد شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)  در سرتاسر جهان ایفاء خواهد کرد. تغییرات فزاینده در رقابت تجاری، فعالیت‌های روزانه، استراتژی ها و فتاوریهای جدید عوامل تعیین کننده در بهره وری کارکنان و محیط‌های کسب و کار آتی هستند و تاثیرات قابل توجهی برسازمانها خواهند داشت. بسیاری از سازمان‌ها بدنبال کارآفرینان مبتکر و همراه با آن، تیمی پویا هستند که بتوانند کسب و کار آنان را راه اندازی کرده و هدایت آن را بعهده بگیرند، بگونه‌ای که از لحاظ هزینه با صرفه بوده و بتواند منجر به کارایی عملکرد شرکت گردد. در ادبیات و منابع مربوط به حسابداری مدیریت به نقش مهم رویه های حسابداری مدیریت (MAP)  در شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)  اذعان شده است. ما در این مطالعه رابطه میان مشارکت کارکنان در بودجه بندی و تعهد آنان، و میزان عملکرد شرکت با استفاده از ابزار‌ها و فنون مربوط به رویه های حسابداری مدیریت را بررسی خواهیم کرد. در این تحقیق از رویکرد مطالعه موردی با تکیه عمده بر مصاحبه نیمه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله رابطه میان حاکمیت شرکتی و سلب حقوق مالی سهامداران اقلیت" از نشریات و ژورنالهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این تحقیق رابطه میان حاکمیت شرکتی و سلب حقوق مالی سهامداران اقلیت شرکت‌های مالزی را بطور تجربی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این تحقیق که در آن از 73 شرکت از بین 100 شرکت برتر مالزی غربالگری شده‌اند، از آنالیز چند متغییره جهت ارزیابی این مسئله استفاده شده است که آیا مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی از حقوق مالی سهامداران اقلیت در شرکت‌‌ها حفاظت می‌کند یا خیر. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استقلال کمیته حسابرسی می‌تواند به کاهش نقب زنی و یا فعالیت های کانالی (منظور فعالیت هایی است که در بین افراد خاص صورت می گیرد) در شرکت کمک کند. همچنین، در شرکت‌ها بهتر است که سمت‌های مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به دو شخص مجزا محول شود. در آنالیز صورت گرفته در تحقیق حاضر همچنین چندین متغییر حاکمیت شرکتی از قبیل اندازه هیئت مدیره و همچنین متخصص مالی مدیر عامل و یا رییس هیئت مدیره، تحت کنترل قرار گرفت. بطور خلاصه، سرمایه‌گذاران می‌توانند در هنگام سرمایه‌گذاری به نتایج این تحقیق و توصیه‌های ارائه شده در خصوص کسب برخی اطلاعات پیرامون مکانیسم‌ هیئت مدیره ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت: ساختارهای مالکیت، ویژگی های هیئت مدیره و نقش واسطه ای حقوق پرداختی به هیئت مدیره"، از نشریات و سایتهای معتبر برای انتخاب موضوع و بهره گیری در پایان نامه ها و مقالات مرتبط: در این مطالعه کیفیت تاثیر ساختارهای مالکیت و ویژگی‌های هیئت مدیره بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و همچنین اثر حقوق پرداختی به هیئت مدیره بعنوان نقش واسطه‌ای در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شدهٔ مالزی را مور تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد.در این مطالعه از نمونه‌ای متشکل از 100 شرکت از بزرگترین شرکت‌ها که براساس درآمد ناخالص و برمبنای آنالیز محتوایی گزارشات سالانهٔ شرکت، رتبه‌بندی شده‌اند، جهت اندازه‌گیری افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و افشای پاداش پرداختی به هیئت مدیره، استفاده شده است. آنالیز رگراسیون چندگانهٔ سلسله‌مراتبی نشان داد که نقش واسطه‌ای افشای حقوق پرداختی به هیئت مدیره در سطح 1% از لحاظ آماری دارای رابطه خطی با میزان افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌باشد. کلمات کلیدی: حقوق پرداختی به مدیر؛ مسئولیت اجتماعی شرکتی افشاء؛ مالزی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی مالیاتی 2016، "مقاله فناوری پیشرفته اطلاعات و مالیات بر کالا و خدمات در مالزی" از سایت ها و نشریات معتبر برای استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های مرتبط: در این مطالعه ما قصد داریم که سهم فناوری پیشرفتهٔ اطلاعاتی را در پیاده سازی طرح مالیات بر کالا و خدمات (GST) روشن سازیم و همچنین استراتژی دولت یا دستگاه های مالیاتی را در نیرومند سازی این فناوری جهت اجرای طرح مالیاتی مذکور، که ابتداً در بخش تجاری خواهد بود، مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. در این مطالعه از ترکیب اطلاعات بدست آمده از مصاحبه با مقامات اداره کمرگ سلطنتی مالزی (RMCD) و اطلاعات حاصل از منابع گوناگون، استفاده کرده ایم. مالیات بر کالا و خدمات (GST) یا مالیات بر ارزش افزوده (VAT) توسط 162 کشور جهان به اجرا درآمده است که مالزی جزو جدیدترین کشورهای این فهرست است. عموماً، با آنکه مفهوم مالیات بر کالا و خدمات که در کشورهای مختلف با نام مالیات مستقیم شناخته می شود، مشابه یکدیگر است، اما اجرای آن در میان کشورهای مختلف به شیوه‌های بسیار متنوعی صورت گرفته است. بنابراین، تشخیص اهمیت فناوری اطلاعات یا سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر می تواند راه را برای اجرای طرح مالیات بر کالا و خدمات هموار سازد؛ این اقدام مالزی می‌تواند برای کشورهای دیگری که بخواهند این طرح را بعنوان مرجع ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی مدیریت سود در شرکت های خانوادگی: وضعیت فعلی دانش و فرصت‌های پژوهش آتیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مدیریت سود در شرکت های خانوادگی: وضعیت فعلی دانش و فرصت‌های پژوهش آتی"، از سایتهای معتبر بار انتخای موضوع پژوهش و بهره گیری در مطالعات مرتبط: هدف: هدف از این مقاله ترکیب‌سازی پژوهش‌های موجود پیرامون مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این مقاله به بررسی وضعیت جاری دانشِ مربوط به مدیریت سود در شرکت های خانوادگی خواهیم پرداخت و چهارچوب‌های نظری اصلی مورد استفاده در پژوهش نظری پیرامون موضوع و همچنین انواع مختلف پژوهش مذکور و یافته‌های آن را مورد شناسایی قرار خواهیم داد. یافته‌ها: نظریه نمایندگی بعنوان چهارچوب نظری اصلی شناسایی شد. دو نوع عمده ٔپژوهش که در ادبیات مربوطه شناسایی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت عبارتند از مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی در برابر شرکت های غیر خانوادگی و مدیریت سود در انواع مختلفی از شرکت‌های خانوادگی. اصالت/ ارزش: شکاف‌های مهم پژوهشی مورد شناسیی قرار گرفت و الویت پژوهش های آتی بیان گردید. این موارد در واقع مربوط است به نبود پژوهش ‌پیرامون مدیریت سود در انواع مختلف شرکت‌های خانوادگی ، عدم امکان استفاده از پژوهش‌های کمی و تجربی و همچنین اهمیت استفاده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "سرمایه در گردش خالص، جریان وجوه نقد و عملکرد موسسات کوچک و متوسط بریتانیا"، از نشریات و سایت های معتبر به منظور بره گیری در پژوهش ها و پایان نامه ها و مقالات حسابداری و مالی و مبنایی برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش: هدف: در این مقاله تاثیر جریان نقدی بر رابطه‌ میان سرمایه در گردش خالص و عملکرد شرکت، مورد بررسی قرارمی‌گیرد. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این مقاله از آنالیز رگرسیون داده‌های پانلی ناهمتراز بر روی نمونه ای از 6926‌ موسسهٔ غیرمالی کوچک و متوسط در بریتانیا از 2004 تا 2013، استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که در غیاب جریان مالی، رابطهٔ مقعر میان سرمایه در گردش خالص و عملکرد شرکت وجود دارد؛ ولی پس از منظور کردن جریان نقدی، رابطه مذکور به یک رابطه محدب تبدیل می شود.نتایج همچنین نشان می دهد شرکت‌هایی که جریان نقدی آنها پایین تر از میانه نمونه است، سرمایه گذاری پایینی در سرمایه در گردش دارند، اما شرکت‌هایی که جریان نقدی آنها بالای میانهٔ نمونه است، سرمایه گذاری بالاتری در سرمایهٔ درگردش دارند.نتایج نشان می دهد که مدیران بایستی بهنگام تعیین سرمایه گذاری مناسب در سرمایه درگردش ، جریان نقدی شرکت را نیز لحاظ کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را بهبود بخشند. پیامد‌های عملی: درکل، نتایج بیانگر آن ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله آیا حسابداری بدلیل مزایای مالیاتی نامعلوم، اطلاعاتی در خصوص رابطه میان اختلاف درامد دفتری و مالیات و پایداری سود فراهم می‌نماید؟" از نشریات و سایتها معتبر جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های مرتبط: هدف: در این مطالعه سعی شده تا از زمینه‌های پژوهشی فراهم شده توسط تفسیر شماره48 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FIN48) استفاده شود تا بتوانیم هرچه بیشتر اختلاف مثبت زیاد میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبهٔ مالیات و رابطه آن‌ها با پایداری سود را، درک کنیم. ادبیات و پیشینهٔ پژوهشی موجود نشان می‌دهد که اطلاعات مالیاتی بدست آمده از صورت‌های مالی، از قبیل اختلاف میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات، برای شناسایی مدیریت سودها سودمند است و سودهای ناپایدارتر آتی را علامت دهی می‌کند. با این‌ حال، برای پی بردن به علل اختلاف زیاد میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات و توانایی آن ها در علامت دهی اختلاف موجود در پایداری سودها، به اطلاعات بیشتری نیاز است (بلی لاک و همکاران، 2012). طرح تحقیق/روش شناسی/رویکرد: در اولین گام، تفاوت‌های اختلاف میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات موقت برحسب چندک‌های مبتنی بر رویکرد اتخاذ شده در مطالعات هانلون (2005) رتبه بندی شده و بالاترین چندک در مشاهدات نمونه بعنوان اختلاف‌های زیاد موقت مثبت میان سود حسابداری و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری 2016، "مقاله اثرات خط مشی اجباری مسئولیت اجتماعی شرکته ها بر محافظه کاری در حسابداری"، از نشریات و سایت های معتبر به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و همچنین معیاری برای انتخاب موضوع پژوهش: هدف: در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) به تبع سیاست های اجباری دولت، عامل گزارشگری مالی محافظه کارانه در بازارهای نوظهور است یا خیر. انتظار می رود که مسئولیت اجتماعی شرکت ها، جایگزینی برای ساز و کارهای حاکمیتی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: نمرهٔC توسط خان و واتس (2007) جهت اندازه گیری درجه محافظه کاری حسابداری مخصوص شرکت در یک سال توسعه یافته است. در این مطالعه از رتبه بندی مسئولیت اجتماعی شرکت ها که توسط موسسه حسابداری ملی شانگهای تدوین شده است، استفاده گردید. یافته‌ها: شواهد تجربی نشان می‌دهد که خط‌مشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به تبع سیاست‌های اجباری دولت می‌تواند برای القای گزارشگری مالی کفایت کند. با اینحال، شاید بدلیل وابستگی‌های سیاسی، شواهد مذکور برای پشتیبانی از ادعای مطرح شده برای موسسات تحت اختیار دولت در مقایسه با موسسات خارج از اختیار دولت، ضعیف‌تر باشد. اصالت/ارزش: یافته‌های بدست آمده، فهم عمیق‌تری از نقش بالقوه مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت ها ارائه می‌دهد. نتایج همچنین شواهدی پیرامون تاثیرات متقابل میان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "آیا مسئله جریان وجوه نقد آزاد به همزمانی بازده سهام مازاد کمک می کند؟" از نشریات و سایت های معتبر، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: موضوع مورد بررسی در این مقاله این است که آیا مسئله جریان وجوه نقد آزاد جنسن به همزمانی بازده سهام مازاد کمک میکند یا خیر. ما دریافتیم که شرکت‌هایی که رشد پایین و جریان نقد آزاد دارند، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند. این شرکت‌‌ها همچنین جهت کاهش کیفیت افشای خود مبادرت به مدیریت سود می‌کنند. تا جاییکه جریان نقد آزاد در شرکت هایی با رشد پایین، به داخلی‌های شرکت این فرصت را بدهد که از مزیت کنترل خصوصی بهره مند شوند، یافته‌های ما با پشتیبانی کامل از پیش‌بینی‌های جین و ماییر (J Financ Econ, 79:257-292, 2006) بیانگر آنست که داخلی‌ها در این شرایط اقدام به افزایش عدم شفافیت خواهند کرد تا جریان وجوه نقد را فراتر از سطح مورد انتظار سرمایه گذار خارجی در دست بگیرند. ما مسئلهٔ جریان نقد آزاد جنسن را بعنوان موتور محرکه همزمانی بازده سهام، شناسایی کردیم. کلمات کلیدی: مسئله جریان وجوه نقد آزاد؛ همزمانی بازده سهام؛ عدم شفافیت؛ اقلام تعهدی اختیاری راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله اثرات افشای مکرر اطلاعات: موارد مربوط به گزارشگری روزانه ارزش خالص دارایی در شرکت های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در ارتباط با اثرات افشای فزاینده اطلاعات مالی، دو فرضیه رقیب وجود دارد. یکی از این فرضیه‌ها بیانگر آنست که افشاسازی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی قیمت گذاری شده و در نتیجه منجر به کاهش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، نوسان پذیری و نقدینگی می‌شود. فرضیه دیگری معتقد است که افزایش افشاسازی موجب تحمیل بار اضافه بر معامله گران شده و باعث افزایش هزینه داد وستد و نوسان پذیری می‌شود.در این مقاله اثرات گزارشگری با دفعات بیشتر توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت را که بطور داوطلبانه گزارشگری ارزش خالص دارایی خود را از 1998 از گزارش هفتگی به روزانه تغییر دادند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. تحلیل‌های چند‌متغیره نشان می ‌دهد که پس از آغاز گزارشگری روزانه میزان اطلاعات نامتقارن کاهش پیدا کرده است و شواهد آن را می‌توان در شکف‌های پایین‌تر نرخ خرید و فروش، حجم معاملات بیشتر، کاهش نوسان پذیری و افزایش نقدینگی مشاهده کرد. ما نتیجه گرفتیم که گزارشگری ارزش خالص دارایی روزانهٔ صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت نمونه‌ای از افشای اطلاعات است که اطلاعات مفیدی در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مدیر موظف، مدیر اجرایی و مدیر غیر موظف یا مدیر اجرایی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به مطالعه تاثیرپذیری عملکرد شرکت ، از انتخاب مدیران غیر اجرایی که، به عنوان مدیر اجرایی در سایر شرکتها مشغول هستند، می پردازد. تحلیل ها بر مبنای یک سری اطلاعات پانلی جدید، از شرکتهای انگلستان، برای سالهای 2002 تا 2008 می باشد، یافته های ما نشان می دهد که ارتباط مثبتی، بین به کار گماری مدیران غیر اجرایی (که سمت مدیر اجرایی در شرکتهای دیگر را دارد) و عملکرد حسابداری شرکت دارد. این تاثیر زمانی قوی تر می شود، که این مدیران غیر اجرایی در شرکتهایی مشغول هستند، که عملکرد خوبی دارند. همچنین ما ارتباط مثبتی بین مدیران غیر اجرایی (مدیران غیر موظف)، که در سایر شرکتها به عنوان اعضا کمیته حسابرسی هستند، و عملکرد شرکت ، یافتیم. در نهایت، نتایج ما در سطح کلی نشان دهنده این موضوع است که مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) که در سایر شرکتها وظیفه اجرایی دارند، در هر دو بخش نظارت و مشاوره هیات مدیره شرکت مشارکت فعالی دارند. کلمات کلیدی: مدیران موظف (اجرایی)، مدیران غیر موظف (غیر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "شرکتهای املاک و مستغلات و اصطکاک بازار"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش، اختلافات در تاخیر قیمت، برای یک نمونه از جفت شرکتهای ملک - مستغلات و غیر ملکی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به لحاظ اقتصادی و آماری، نشان دهنده تاخیر در قیمت، برای اوراق بهادار شرکتهای ملکی می باشد، که دلالت بر اصطکاک بالا در بازار شرکتهای املاک و مستغلات ، دارد؛ که زمان مورد نیاز زیاد، برای انعکاس اطلاعات جدید در قیمت سهام شرکتهای املاک و مستغلات ، را نشان می دهد. محرکهای اصلی برای اختلافات در تاخیرهای مشاهده شده، شامل اختلافات در نوسانات ویژگی‌های شرکت ، ریسک بازار ، و تعداد روزهای معامله می باشد. در شرکتهای املاک و مستغلات ، عوامل تعیین کننده تاخیر در قیمت (منظور تاخیر در انعکاس اطلاعات در قیمت می باشد که قیمت حاضر متفاوت از قیمت واقعی شرکت می باشد و با عبارت Price delay در مقالات خارجی مورد بحث قرار می گیرد)، نتایج برای نمونه ترکیبی از جفت شرکتهای مشابه را، تایید می کند. مهمتر اینکه ما پی بردیم که سرمایه گذاران در شرکتهای املاک و مستغلات برای جریان اطلاعات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "حاکمیت شرکتی و عملکرد: بررسی از منظر اسلام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: حاکمیت شرکتی خوب به صورت گسترده با عمکلرد مالی شرکت گره خورده است، برمبنای تئوری قدیمی نمایندگی، افزایش ارزش سهامداران به معنی، دستیابی به عملکرد بهتر از طریق افزایش سود می باشد. از دیدگاه متفاوت، این مطالعه سعی در بررسی و شناسایی شرکتهای با حاکمیت شرکتی خوب، که دارای عملکرد خوبی از منظر اسلام هستند، می کند. این پژوهش همچنین گرایش به بررسی این موضوع دارد که آیا ویژگیهای هیات مدیره به عنوان مکانیسم داخلی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیر معناداری بر 1) عملکرد شرکت و 2) تلاش در افزایش سود و یا میانه روی در کسب سود، داشته باشد. اطلاعات از بین گزارشهای مالی 50 شرکت برتر مالزی که دارای حاکمیت شرکتی خوبی هستند، جمع آوری شد. نتایج تجربی نشان می دهد شرکتهایی که دارای مدیران با توانایی حسابداری حرفه ای هستند از نظر آماری به طور معناداری، با درآمدهای کمتر درارتباط هستند. بنابراین هیچ از یک ویژگی‌های مدیران مشاهده نشد که ارتباط معناداری با شاخص های عملکرد مالی داشته باشد. این یافته ها علاوه بر این شواهدی را نشان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "تاثیر حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر به موقع بودن گزارشگری اینترنتی شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی با به موقع بودن گزارشگری اینترنتی شرکت بین 95 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی در سال 2012 می پردازد. این مطالعه بر سه متغیر مکانیسم حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره، تجربه اعضای هیات مدیره و نقش دو گانه مدیر عامل و سه متغیر ویژگی شرکتی شامل اندازه شرکت، سودآوری و اهرم مالی شرکت تمرکز دارد. به موقع بودن گزارشگری مالی شرکت به عنوان یک ویژگی کیفی برای هر یک از ذیتفعان مورد بررسی قرار گرفته است به این خاطر که نیاز به اطلاعات جدید برای تصمیم گیریهای خوب سرمایه گذاری وجود دارد. متغیرهای مستقل در پژوهش از گزارش های سال 2012 مورد بررسی قرار گرفته اند در حالیکه به موقع بودن گزارشگری اینترنتی بر مبنای سایت ارائه دهنده اطلاعات و گزارشات شرکت در یک لحظه می باشد که با استفاده از یک چک لیست انتخاب شده از عبدالسلام و المصری (2008) می باشد. این مطالعه می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "ویژگیهای هیات مدیره و جلوگیری از تقلب در شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: حاکمیت شرکتی خوب همانند یک محافظ عالی برای شرکت در ارتکاب به تقلب عمل می کند. چندین عامل در ایجاد یک ساختار حاکمیتی خوب تاثیر دارد، که یکی از آنها هیات مدیره می باشد. این مقاله تاثیر اندازه هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره و دوگانگی مدیر عامل در جلوگیری از تقلب در شرکت در بین 99 شرکت متقلب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی را مورد بررسی قرار داده است. این شرکتها سپس با 99 شرکت غیر متقلب پذیرفته شده در بورس اوراق مالزی مطابقت داده شد. این پژوهش در بازه زمانی 10 ساله از سال 2000 تا 2010، است. اطلاعات پانلی برای 10 سال استفاده شد، تا نتایج قوی از تحلیل تاثیرات ویژگی های هیات مدیره بر روی احتمال تقلب در شرکت، حاصل شود. روش آماری رگرسیون لجستیک برای تحلیل اطلاعات و فرضیات پژوهش به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که تاثیر مهم معناداری بین اندازه و دوگانگی هیات مدیره با شرکتهای متقلب وجود ندارد. این مطالعه نشان می دهد که در مالزی غالبا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "کیفیت سود شرکتهای با عرضه عمومی اولیه: تاثیر توقف نماد سهام و مالکیت نهادی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: پژوهش حاضر بر کیفیت سود شرکتهای با عرضه عمومی اولیه تمرکز دارد و تاثیر قوانین توقف نماد سهم و مالکیت نهادی بر کیفیت سهام چنین با عرضه عمومی اولیه سهام دارد. بررسی هر دو مدیریت سود تعهدی و واقعی برای اندازه گیری کیفیت سود 220 نمونه از شرکتهای با عرضه عمومی در دوره زمانی 2002 تا 2009، نشان داد که شرکتهای با عرضه عمومی اولیه در مالزی اشتیاق به هر دو نوع مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری و واقعی دارند. هر دو معیار اندازه گیری کیفیت سود برای هر دو گروه شرکتهای با توقف نماد و بدون توقف نماد به صورت مشابه مشاهده شد که نشان دهنده حمایت و پشتیبانی از سیاست عمومی بورس مالزی در توقف نماد شرکتهای با عرضه عمومی اولیه است، تا عدم تقارن اطلاعاتی و مشکل انتخاب نادرست بین مالکان استراتژیکی و سرمایه گذاران جدید را کاهش دهد. نتایج همچنین نشان دهنده موثر بودن تاثیر نظارت موثر مالکان نهادی بر کیفیت سود شرکت می باشد. کلمات کلیدی: عرضه عمومی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)