مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه

مقالات بیس انگلیسی حسابداری برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "استراتژی شرکت، پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی تاثیر استراتژی شرکت بر روی پاداش هیئت مدیره مرتبط با عملکرد و طرح‌های تشویقی بلند مدت می‌پردازیم. ما همچنین ارتباط بین استراتژی و ساختار پاداش هیئت مدیره متناسب و عملکرد شرکت را بررسی می‌کنیم. با استفاده از تجزیه و تحلیل کلاستر و محتوا، برای دسته بندی استراتژی تجاری شرکت، ما پیش بینی و پیدا کردیم که شرکت‌های با محصولات متنوع، درصد بیشتری از پاداش هیئت مدیره را بر مبنای عملکرد تعیین می کنند، نسبت به شرکت‌هایی که استراتژِی کنترل هزینه ها را دارند. علاوه بر این ما پیدا کردیم که عدم تناسب بین استراتژی شرکت و ساختار پاداش هیئت مدیره تاثیر منفی بر روی عملکرد شرکت دارد. این پژوهش باعث غنی شدن ادبیات پاداش مدیریت با شناسایی تاثیرگذاری استراتژی تجاری بر ساختار پاداش و ارتباط منفی عدم تناسب بین ساختار پاداش و استراتژی با عملکرد، شده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و سطح گزارشگریمالی اینترنتی شرکتها" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوعپایاننامه در سطح کارشناسیارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف این مقاله پیدا کردن شواهدی است که پاسخی مناسب به این سوال بدهد که آیا مکانیسم های حاکمیت شرکتی (همانند: ساختار مالکیت، کمیسیون های مستقل، ویژگی های کمیته حسابرسی) بر روی سطح افشا اختیاری گزارشگریمالی اینترنتی تاثیر دارد یا خیر؟ جامعه مورد استفاده در این مقاله همه 420 شرکت پذیرفته شده در بورس اندونزی برای سال 2010 است. داده های جمع آوری شده از نمونه مورد نظر با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد آزمون و بررسی قرار می گیرند. نتایج نشان میدهد که بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، فقط جلسات کمیته حسابرسی اغلب بر روی گزارشگریمالی از طریق اینترنت تاثیر گذار بوده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی ارتباط بین کیفیت سود و همزمانی قیمت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود و همزمانی قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. همزمانی قیمت بیانگر آن محدوده ای از بازده ای شرکت است، که توسط بازده هی بازار و صنعت توضیح داده می شود و استفاده از عبارت همزمانی قیمت کم به معنی تاثیر کم اطلاعات صنعت بر روی قیمت می باشد. با وجود این مطالعات اخیر، همزمانی قیمت کم، را به عنوان تاثیر زیاد اطلاعات خاص شرکت بر روی قیمت ارزیابی می کنند. به دلیل تاثیر معکوس اطلاعات خاص شرکت و صنعت بر روی همزمانی قیمت، ارتباط بین کیفیت سود و همزمانی قیمت ممکن است به این موضوع وابسته باشد که آیا اطلاعات خاص شرکت و صنعت تغییرات قیمت را توجیه می کنند؟... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2012، با عنوان "عوامل تعیین کننده سررسید بدهی در شرکت های استرالیایی"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: ما در این مقاله‌ عوامل تعیین کننده سررسید بدهی در بازار سرمایه استرالیا را در بین شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار از 1989 تا .2006، مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما دریافتیم که شرکتهای استرالیایی نه تنها رابطه مثبتی بین  اهرم مالی و سررسید بدهی نشان می‌دهند بلکه از بدهی کوتاه مدت نیز برای علامت دهی کیفیت بالای خود به بازار، استفاده می کنند. نتایج ما در برابر روش‌های مختلف برازش که درون‌زایی و وابستگی خطایی را کنترل می‌کنند، همچنان برقرار است. ما همچنین دریافتیم که نادیده گرفتن تعامل میان اهرم مالی و سررسید بدهی می‌تواند به نتیجه گیری های اشتباه درباره پشتیبانی از اصل تطابق هزینه با درآمد، فرضیه هزینه‌های نمایندگی و فرضیه هزینه های دادوستد، منجر شود. کلمات کلیدی: سررسید بدهی؛ ساختار سرمایه؛ اهرم مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "بهینه سازی پرتفوی با تلفیق مدل میانگین واریانس و عامل ریسک گریزی" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: (این مقاله یک مقاله پیچیده در زمینه گسترش و توسعه و تکامل و اصلاح مدلهای کاربردی در مقاله های و پروژه های حسابداری می باشد لذا دانشجویان از این مقاله می توانند به دو صورت استفاده کنند اول اینکه مدل نهایی این مقاله را برای استفاده در پژوهش های خود بکار گیرند و پرتفوی بهینه خود را از روی این مدل درست کنند، لذا با استفاده از این گونه پژوهش ها شما می توانید به بسیاری از موضوعات قدیمی نیز جنبه نوآوری و جدید بودن ببخشید و آنها را در قالب چنین مدل هایی به اجرا در بیاورید،دوم اینکه اگر دانش کافی در زمینه ریاضی و مدل های آن دارند می توانند مدل ارائه شده را به چالش کشیده و آن را گسترش و اصلاح کنید.) هدف این پژوهش توسعه بهینه سازی پرتفوی با روش میانگین و اریانس است که از زمان انتشار این مدل در مقالات و پژوهش های بسیاری برای تشکیل پرتفوی های تخصیص دارایی با بازده بالا بکار گرفته شد. اما این مدل بنا به دلایل زیر دارای مشکلاتی می باشد: 1- واریانس بازده‌هـای پرتفوی ، معیار مناسبی از ریسک سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "مقاله رابطه بین مکانیسم حاکمیت شرکتی و ورشکستگی شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوعپایاننامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف این مقاله بررسی تاثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) بر روی ورشکستگی شرکت در شرکتهای بورسی می باشد. این مقاله از اطلاعات عمومی در دسترس که بصورت سالانه توسط 70 شرکت ورشکسته و 70 شرکت غیر ورشکسته از سال 2002 تا 2008 منتشر شده است، برای آزمونهای تحلیلی خود با استفاده از رگرسیون لجستیک، مورد استفاده قرار داده است. ویژگیهای حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) شامل تعداد اعضای هیئت مدیره، دو سمتی بودن مدیر عامل، مدیران خارج از مجموعه، مالکیت خارج از مجموعه، نظر حسابرس، وجود کمیته حسابرسی، پاداش اعضای هیئت مدیره می باشد. نسبت مدیران خارج از مجموعه، وجود کمیته حسابرسی و پاداش اعضای هیئت مدیره در ارتباط منفی با احتمال ورشکستگی شرکت بودند در حالی که دو سمتی بودن مدیر عامل دارای رابطه مثبت با احتمال ورشکستی شرکت ها بودند. در ارتباط با اندازه هیئت مدیره و نظر حسابرس و مالکین خارج از سازمان هیچ رابطه معناداری مشاهده نشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2012، با عنوان "چه چیزی سودآوری بانک‌ها را تعیین می‌کند؟ شواهدی از اسپانیا"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و استفاده در پژوهش ها و مطالعات مرتبط: در این مقاله فاکتورهای تعیین کننده سودآوری بانک ها اسپانیایی از 1999 تا 2009 بطور تجربی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتیجه گیری ما این است که سودآوری بالای بانکی طی این سال‌ها با درصد بالای وام ها در دارایی‌های کل، نسبت بالای سپرده‌های مشتریان، کارایی خوب و نسبت پایین دارایی‌های مورد تردید، همبستگی دارد. علاوه بر این، نسبت‌های بالاتر سرمایه همچنین باعث افزایش بازده بانک می‌شود، این امر زمانی  صادق است که بازده دارایی (ROA) بعنوان شاخص سودآوری مورد استفاده قرار گیرد. ما در بخش بانکداری اسپانیا هیچ شاهدی مبنی بر صرفه یا عدم صرفه اقتصادی ناشی از وسعت یا مقیاس نیافتیم. در نهایت، مطالعات ما تفاوت در عملکرد بانک‌های سپرده گذاری و سرمایه گذاری نشان می هد. کلمات کلیدی: سودآوری بانک‌؛ بانک های تجاری؛ بانک های سپرده گذاری؛ سیستم بانکداری اروپا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "سیاست های افشای پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه سهام عادی" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش به بررسی ارتباط بین سیاست های پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام در بین 1355 شرکت بصورت مقطعی در طول 4 سال بعد از قانون افشای منصفانه اطلاعات (2001 تا 2004) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که یک ارتباط منفی بین کیفیت سیاست پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد و قدرت ارتباط برای شرکتهای با هزینه افشای بالا و شرکتهای با پیش بینی سود مدیریت میاندوره ای نسبتا زیاد، بیشتر است. نتایج ما برای چندین روش به منظور حل مشکل خطاهای اندازه گیری و درونزا، در تخمین هزینه حقوق صاحبان سهام خاص هر، شرکت تایید شده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اجتماعی شرکت در شرکتهای با مالکیت خانوادگی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله عملکرد اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی را مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از شاخص KLD برای سنجش عملکرد اجتماعی شرکت، ما ارتباط منفی بین شرکتهای با مالکیت خانوادگی و عملکرد اجتماعی شرکت بدست آوردیم با وجود این هیچ مدرکی و شواهدی نیز که نشان دهنده ارتباط بین حاکمیت شرکتی با عملکرداجتماعی شرکت است، پبدا نشد. یافته ها همچنین نشان می دهد که حاکمیت شرکتی روابط بین حدود کنترل خانوادگی و عملکرد اجتماعی شرکت را تعدیل می کند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و ممنتوم بر بهینه سازی بازده سبد سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: استراتژی های معامله تکنیکال فرض می کند که روند گذشته قیمت روند آتی قیمت را پیش بینی می کند. کاربرد آنها ممکن است سودآور باشد اگر روند گذشته قمیت منعکس کننده آن دسته از اطلاعات بنیادی شرکت باشد که هنوز به طور کامل قمیت گذاری نشده است، با وجود این، اگر روند تنها بازگو کننده فشار قیمت گذاری موقتی باشد، معاملات تکنیکال احتمالا با شکست مواجه خواهد شد، ما بحث می کنیم که استفاده از صورتهای مالی به عنوان یک منبع اضافی از اطلاعات کمک می کند تا از چنین شکستهایی پرهیز کنیم. ما یک استراتژی که استفاده می کند از جریان وجه نقد عملیاتی برای شناسایی روند صعودی پایدار گدشته قمیت سهام، استفاده می کنیم. که به نظر می رسد اجرای آن به همراه استراتژی مومنتوم (یک استراتژی تکنیکال می باشد) عملکرد آن را بهبود می بخشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "ریسک نقدینگی و اطلاعات حسابداری"، برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و استفاده در مطالعات و پژوهشهای حسابداری و مالی: این مقاله راههای مختلف که از طریق آن نقدشوندگی سهام بالقوه می تواند به تحقیقات حسابداری فراتر است. به تازگی، لنگ و Maffett نشان می دهد که شفافیت را کاهش می دهد در سطح بنگاه عدم قطعیت نقدینگی، در حالی که پوکر نشان می دهد که افزایش کیفیت اطلاعات می تواند قرار گرفتن در معرض یک شرکت به ریسک نقدینگی سیستماتیک را کاهش دهد. این مطالعات نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای حسابداری می توانید ارزیابی شرکت و هزینه از سرمایه را از طریق تاثیر خود را بر جنبه های مختلف نقدینگی تاثیر می گذارد. اگر چه برخی از شک ممکن است در مورد اهمیت اقتصادی این آثار به طور متوسط ، شواهد بیشتری از بحران مالی اخیر در این مقاله ارائه بوجود می آیند تایید نقش مهم اطلاعات حسابداری در حوادث نقدینگی. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "مسئولیت پاسخگویی اجتماعی شرکت و دسترسی به منابع مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله ما بررسی می کنیم که آیا فعالیت مدیریت شرکت در زمینه استراتژی های مسئولیت پاسخگویی اجتماعی منجر به دسترسی بهتر به منابع مالی می شود؟ ما فرض می کنیم که دسترسی بهتر به منابع مالی می تواند باعث کاهش هزینه های نمایندگی بعلت الف) افزایش در ذینفعان بکار گرفته شده و ب) کاهش در میزان اطلاعات نامتقارن به خاطر افزایش انتقال اطلاعات می باشد. با استفاده از تعداد بیشتری از شرکتها، ما توانستیم بیابیم که شرکتهای با عملکرد بهتر در زمینه مسئولیت پاسخگویی اجتماعی بطور چشمگیری با محدودیت های کمتری برای دستیابی به سرمایه موجه هستند. علاوه بر این ما شواهدی را ارائه کرده ایم که نشان می دهد هر دو مکانیسم ، ذینفعان بکارگرفته شده بهتر و انتقالات حول و حوش عملکرد مسئولیت پاسخگویی اجتماعی ، در کاهش محدودیتهای دسترسی به سرمایه مهم هستند. نهایتا ما نشان دادیم که رابطه توسط هر دو بعد اجتماعی و محیطی مسئولیت پاسخگویی صادق است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "افشای حسابداری، کیفیت حسابداری و محافظه کاری مشروط و محافظه کاری غیر مشروط" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق تمایلات شرکتهای انگلستان را از ارائه گزارشهای با کیفیت بالا و یا پایین را بررسی می کند.هم چنین مقاله حاضر ارتباط بین کیفیت صورت های مالی انتشار یافته را با فعالیتهای مدیریت سود مورد بررسی قرار می دهد. علاوه بر این ارتباط بین کیفیت گزارشات مالی انتشار یافته و افشای به موقع زیان ها و اقلام حسابداری غیر قابل مقایسه را مورد بررسی قرار می دهد مانند محافظه کاری. در این مقاله تمرکز اصلی روی محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می باشد و ارتباط بین آنها و متغیرهایی که بر روی افشای نا متقارن زیان ها تاثیر بگذارد. یافته نشان می دهد که شرکتهایی که افشای با کیفیت بالایی را ارائه می کنند عموما اندازه بزرگ تر سوددهی بیشتر و نقدینگی بیشتری دارند. شرکتهایی که تغییراتی در مدیریت تجربه می کنند یا توسط موسسه حسابرسی، حسابرسی شده اند بیشتر تمایل به ارائه گزارش با کیفیت افشای بالا دارند. کیفیت افشای بهتر شرکت را به نمایش بیشتر نیاز به سرمایه و مدیریت کمتر سود گرایش می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "حسابداری پایدار و حیات شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق سعی دارد که اجزاء حسابداری پایدار را در یک مدل جدید یکپارچه کند. هدف اولیه از این تحقیق بررسی اثر حسابداری پایدار بر روی حیات و عمر شرکت ها می باشد و بررسی نتیجه بکارگیری حسابداری پایدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس تایلند می باشد. سوال کلیدی تحقیق این است که چطور حسابداری پایدار بر روی عمر شرکت تاثیر دارد؟ تئوری های ذینفعان، حقیقت و احتمال، پایه و اساس هستند. پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و مدیریت حسابداری هر شرکت منبع اصلی برای دریافت اطلاعات بودند. از روش تحلیل رگرسیونی برای آزمون فرضیات بکار گرفته شد و اطلاعات از نمونه ای به اندازه 96 شرکت از بورس تایلند انتخاب شدند.... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر پیش بینی های مدیریت از سود بر ریسک شرکت و ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق به بررسی تاثیر افشاگری داوطلبانه مدیریت از پیش بینی سودش بر روی ارزیابی بلند مدت سرمایه گذاران از ریسک شرکت و ارزش شرکت می پردازد. ما با به کارگیری یک تحلیل درمانی "هکمن دو مرحله ای"، ارتباطات ذاتی و احتمالی بین ویژگیهای مختلف خاص شرکت و ارائه داوطلبانه انواع مختلف از پیش بینی های مدیریت از سود را کنترل می کنیم. ما یک رابطه منفی مهمی بین صدور پیش بینی های مدیریت از سود و انواع ارزیابی های ریسک شامل ریسک ویژه، نواسانات بازده سهام، بتا، و فاصله بین پیشنهادهای قیمت خرید و فروش که ریسک اطلاعات، یک معیار تعیین کننده مهم از هر دو ریسک تنوع و ریسک غیر متنوع می باشد، را پیدا کردیم. ما همچنین نشان دادیم که پیش بینی های سود مدیریت با ارزش شرکت که توسط کیوی توبین اندازه گیری می شود، دارای ارتباط مثبتی می باشد، هنگامی که تکرار پیش بینی با تکیه بر استمرار، دقت و اعتبار باشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله تاثیرات راهبردهای کنترلی تولیدی در چرخه تبدیل وجه نقد در سیستم های تولیدیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، "تاثیرات راهبردهای کنترلی تولیدی در چرخه تبدیل وجه نقد"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ارزیابی عملکرد سیستم تولیدی با استفاده از ضوابط مدیریت تولیدی مانند معیار های عملکرد واحد تجاری و یا معیارهای عمومی مدیریت عملیات توسط مدیران و مهندسان، یک امر معمول می باشد. با این حال، در بسیاری از مواقع، چنین ارزیابی های عملکردی عملکرد مالی واقعی شرکت را نشان نمی دهند. طبیعی است که یک راهبرد عملیاتی مناسب در خصوص چند معیار عملکردی واحد تجاری، دارای عملکرد مالی مناسبی نباشد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر دو راهبرد کنترلی و برنامه ریزی تولیدی، کششی و فشاری، بر روی چرخه تبدیل نقدینگی CCC در سیستم تولیدی می باشد. CCCیک ارزیابی بسیار مهم در خصوص طول زمان ما بین پرداخت نقدی برای خرید محصول قابل فروش و یا سرمایه گذاری برای تولید و یا جمع آوری حساب های دریافتی ناشی از فروش محصول می باشد. یک سیستم چند مرحله ای فرضی را شبیه سازی نمودیم که ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)