مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

www.sciedu.ca

جستجو برای سایت منبع : www.sciedu.ca

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی اثر اهرم مالی و اندازه شرکت بر بازدهی سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله ما اثر اهرم مالی و اندازه شرکت را بر روی بازده سهام مورد بررسی قرار می دهیم.روش رگرسیون حداقل مربعات برای مدل سازی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و اهرم مالی از روی گزارشهای سالانه برای 5 سال از سالهای 2006 تا 2010 برای شرکتهای با فعالیت تولیدی، محاسبه شده است. علاوه بر این متوسط ماهانه قیمت سهام برای سهام انتخاب شده برای سالهای 2006 تا 2010 برای شرکتهای فوق نیز محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که یک ارتباط منفی معناداری بین اهرم مالی و بازده سهام وجود دارد. همچنین ارتباط بین اندازه شرکت و بازده سهام مثبت و معنادار می باشد.... کلمات کلیدی: اهرم مالی، بازده، ریسک مالی، بدون ریسک، سرمایه گذار . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "مقاله بررسی رابطه بین ریسکهای متفاوت زمانی (روزانه، فصلی، سالانه) و بازدهی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله رابطه بین ریسک و بازده را در بازار سهام آمریکای لاتین مورد بررسی قرار می دهد. طی بررسی که انجام شد روابط مثبتی بین ریسک و بازده در آمریکای لاتین یافت شده است البته این روابط مثبت برای همیشه و همه کشورها نیست. به طور کلی و مشخص برای بازار سهام آمریکای لاتین برای اطلاعات روزانه و فصلی رابطه مثبتی بین ریسک و بازده برای اغلب اوقات مشاهده شده است و برای برزیل و کلمبیا روابط مثبتی بین ریسک و بازده در اغلب اوقات مشاهده شده است و از طرف دیگر برای بازار سهام شیلی هیچ رابطه مثبتی بین ریسک و بازده مشاهده نشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "آیا تحلیل گران محافظه کاری را درک می کنند؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق بررسی می کند که آیا تحلیل گران محافظه کاری در حسابداری را درک می کنند؟ ثابت شده است که سیستم گزارشگری مالی، محافظه کاری را در گزارشات خود به کار میگیرد، بطوریکه اگر خبرهای بدی در مورد سود تشخیص داده شود، گزارشات به موقع تر نسبت به زمانی که خبرهای خوب در مورد سود وجود داشته باشد منتشر می شود. ما در مورد این موضوع بحث می کنیم که اگر تحلیل گران محافظه کاری را می فهمند، پیش بینی های سود باید همراه با محافظه کاری مشابهی باشد که در سود حسابداری بکار گرفته می شود. پیداکردیم که پیش بینی های کوتاه مدت از سود تحلیل گران محافظه کاری مشابهی سود حسابداری را نمایش می دهد هم چنین هرچقدر افق پیش بینی افزایش پیدا میکند محافظه کاری ضعیف تر می شود. به عبارت دیگر پیش بینی های بلندمدت همراه با محافظه کاری نیست. نهایتا نتایج نشان می دهد که تحلیل گران محافظه کاری حسابداری را متوجه می شوند و در پیش بینی های خود لحاظ می کنند. راهنما: 1- جهت خرید ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر تغییرات نرخ اوراق قرضه بر روی قیمت سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در ادامه تحقیقات قبلی، مطالعه حاضر بررسی می کند که چگونه تغییرات نرخ اوراق قرضه که توسط مرکز تعیین نرخ اوراق اسرائیل صورت می پذیرد بر روی بازده غیر نرمال سهام شرکتها تاثیر می گذارد بر همین اساس 9 تغییر افزایشی و 9 تغییر کاهشی از تاریخ 2012 تا 2013 را مورد بررسی قرار دادیم و هم چنین 3 بار در بازه زمانی 30 روز قبل از این تغییرات و 60 روز بعد از این تغییرات، بازده غیر نرمال را برای شرکتها محاسبه کردیم، نتایج نشان می دهد که تغییرات کاهشی نرخ اوراق قرضه تاثیر مهمتری را نسبت به افزایش نرخ ارواق قرضه بر روی بازده غیر عادی سهام می گذارد و با این حال اثر این تغییرات کاهشی بعد از 45 روز کاهش می یابد. کلمات کلیدی: نرخ اوراق قرضه ، بازده غیر نرمال ، مرکز نرخ گذاری . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی ارتباط بین ارزش حقوق صاحبان سهام و ترکیب بدهی و سرمایه (ساختار سرمایه)" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: برای تحقیق حاضر ارتباط بین ارزش سهامداران و ترکیب بدهی و سرمایه را در شرکتهای حاضر در بورس نیجریه را مورد آزمون قرار می دهد. این مطالعه بر اساس داده های پانلی جمع آوری شده از سال های 1997 تا 2011 برای 60 شرکت غیر مالی انجام می شود. در این تحقیق دو مدل رگرسیونی ارائه می شود برای دو نوع اندازه گیری برای ارزش سهامداران 1- بازده حقوق صاحبان سهام و 2- سود هر سهم که به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق می باشند. متغیر اصلی برای هر دو مدل متغیر نسبت بدهی می باشد. نتایج تحقیق انتظارات قبلی ما را تایید می کند که یک ارتباط منفی معناداری بین ارزش صاحبان سهام و نسبت بدهی برای شرکتهای نیجریه وجود دارد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)