مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

www.emeraldinsight.com

جستجو برای سایت منبع : www.emeraldinsight.com

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، 2016 "استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: هدف از این مطالعه بررسی کاربرد‌پذیری مدل‌های کاهارت و فاما ـ فرنچ در خصوص بازار سهام آفریقای جنوبی(SASM) است. در این مطالعه توانایی این مدل‌ها در ثبت اثرات اندازه، نسبت دفتری به بازار(BA) و تکانه بر بازار سهام آفریقای جنوبی بررسی می‌شود. در این مقاله همچنین قابلیت فاکتورهای فاماـ فرنچ ـ کاهارت در پیش‌بینی رشد آتی اقتصاد آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد:ـ این مقاله متکی است بر داده‌های بدست آمده از 848 شرکت از ژانویه 1996 تا آوریل 2012 بمنظور بررسی اثر اندازه، نسبت دفتری به بازار و مومنتوم بر بازار سهام آفریقای جنوبی و در آن، دارایی‌های آزمون با مرتب‌سازی 3*3 در خصوص اندازه و نسبت دفتری به بازار و مرتب‌سازی 3*3 در خصوص اندازه و مومنتوم (تکانه) صورت می گیرد. در این مقاله، مومنتوم بعنوان بازده انباشته شش ماه گذشته ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله پیش بینی ورشکستگی: مورد مربوط به‌ شرکتهای کوچک و متوسط بلژیک:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016، با عنوان"مقاله پیش بینی ورشکستگی: مورد مربوط به‌ شرکتهای کوچک و متوسط بلژیک"، از سایت Emeraldinsight ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:هدف: هدف از این مقاله تعمیم مدل پیش بینی ورشکستگی برای شرکت کوچک و متوسط (SMEs) بلژیک است و در آن از مدل لجستیکی که شامل گزیده ای از نسبتهای مالی است، استفاده خواهد شد.طرح تحقیق/روش شناسی/رویکرد: با نمونه ای متشکل از 7152 شرکت کوچک و متوسط بلژیکی که از میان آن‌ها 3576 شرکت بین سال های 2002 و 2012 ورشکسته اعلام شده بودند، و با استفاده از مدل بکاررفته که شامل متغیرهای کنترل از قبیل اندازه و عمر شرکت است، سعی شده است تا توان پیش بینی کنندگی نسبت‌هایی که منعکس کنندهٔ ساختار مالی، سودآوری، توانایی پرداخت دیون و نقدینگی شرکتها هستند، مورد آزمون قرار گیرد.یافته‌ها: نتایج از رضایت بخش بودن دقت و صحت پیش بینی انجام شده خبر می دهد و حاکی از آن است که نسبت های سودآوری و نقدینگی، پیش بینی کنند‌ه های بسیار خوبی برای پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای کوچک و متوسط بلژیک هستند.محدودیت‌ها / پیامدهای پژوهشی: با آنکه نتایج بنظر قطعی می رسد، ولی بایستی خاطر نشان کرد که در این مطالعه نمونه سالم با نمونه ورشکسته جفت نبود. مطالعات دیگر نشان می دهند که ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 "بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در دولت های جدا شده ی بریتانیا" به منظور استفاده در مطالعات و پزوهش های حسابداری و مالی و رهنمودی برای پزوهش های آینده می باشد: در اهداف مقاله – این مقاله با بکارگیری مفاهیم برگرفته از ادبیات حکومتی، تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ((IFRSs در دولت های جدا شده ی بریتانیا از جمله ایرلند شمالی ،اسکاتلند و ولز استرالیا را در راستای بررسی علت تصویب آنها و همچنین چگونگی اداره فرایند معرفی آنها مورد بررسی قرار میدهد . طراحی /روش شناسی /رویکرد – این پژوهش ترکیبی از سه رویکرد متفاوت را اعمال میکند ،بنام: تجزیه و تحلیل محتوایی؛ پرسشنامه آنلاین به صورت ناشناس؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته . نتایج – اینها عبارتند از: حمل و نقل کمترین تاثیر را بر روی تنظیم سیاست و اطلاعات بدست آورده برای کمک به بودجه و تصمیم گیری دارد؛ آی اف آر اس ها به طور کلی برای بخش دولتی مناست نیستد؛ زمان مورد نیاز، هزینه و تلاش لازم برای عملی کردن آن بسیار بیشتر از مزایا و منافع آن است؛ بخش دولتی حسابداری بسیار پیچده تر از گذشته شده است؛ و حمل و نقل هیچ سهمی در برنامه گسترش ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016 "مقاله واکنش شرکت به تغییرات اقلیمی: زبان، قدرت، ساختار نمادین"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: هدف این مقاله بررسی ارتباطات شرکتی مرتبط با تغییرات اقلیمی در دو زمینه داوطلبانه و اجباری است. در این مقاله با اتخاذ رویکردی انتقادی به بررسی این موضوع می‌پردازیم که شرکت‌هایی که در طرح مبادله انتشارات کربن بریتانیا (UK ETS) و طرح اجباری دولت بریتانیا برای بهینه سازی انرژی و تعهد به کاهش اجباری کربن (CRC) شرکت کردند، چطور در مباحث تغییر اقلیمی موضع گرفتند. آنالیز ما بطور خاص معطوف به این موضوع است که شرکت‌ها در طی روند ارتباطاتی خود چگونه به تشکیل و بازتولید ساختار زمینه فعالیتی‌اشان، کمک کردند. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این پژوهش از آنالیز استدلالی حساس به متن از 99 گزارش خوداتکای تولید شده توسط شرکت‌های حاضر در UK ETSوCRC در یک دوره نه ساله استفاده شده است. آنالیز ما مسبوق به چهارچوب هرمونوتیک عمیق تامپسون (1990) است که واسط ارتباطی بین استراتژی‌های زبان‌شناختی و زمینه نهادی می‌باشد. یافته‌ها:ـ آنالیز ما بیانگر آن است که شرکت‌ها در ارتباطات خود در خصوص تغییرات اقلیمی به اتخاذ استراتژی‌های خاص زبان‌شناختی گرایش دارند. برای مثال، از استراتژی "خردگرایی" به منظور تاکید بر فرصت‌های سازمانی ناشی از تغییرات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016 "مقاله پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین ‌المللی (IFRSs) در ادارات توسعه یافته بریتانیا"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: در این مقاله با بهره گیری از مفاهیم ادبیات حکومت مداری به بررسی انتخاب استانداردهای گزلرشگری مالی بین ‌المللی (IFRSs) در ادارات توسعه یافته بریتانیا (UK) در ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز می‌پردازیم تا بتوانیم علل انتخاب آنها و چگونگی کنترل و هدایت آنها را در بدو امر، ارزیابی کنیم. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد:ـ در این پژوهش ترکیبی از سه رویکرد متفاوت است شامل: آنالیز محتوایی؛ یک پرسشنامه آنلاین بی‌نام؛ و مصاحبه نیمه ساختاری. یافته‌ها:ـ محدودیت‌ها/نتایج ثانویه پژوهش ـ باتوجه به محوریت پژوهش بر ادارات سه‌گانه توسعه یافته در بریتانیا، امکان کاربرد آن در زمینه وسیعتر محدود است. نتایج ثانویه عملی:ـ تغییر بخش دولتی بایستی از طریق برنامه ریزی دقیق وتامین سیستم‌های مناسب، نیروی انسانی آموزش دیده و تیم‌های پروژ‌ه میان رشته ای صورت گیرد؛ تغییر در حسابداری بایستی برمبنای ارزش پول و بر اساس یک روش مالی منفرد و یکپارچه صورت گیرد، و به نحوی شیوه استفاده دولت از بودجه، ارائه برآورد‌های بودجه ای به پارلمان و انتشار حساب‌‌های منبع در آن لحاظ شده باشد. اصالت/ارزش:ـ در این مطالعه به این نکته اشاره می‌شود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی مدیریت سود در شرکت های خانوادگی: وضعیت فعلی دانش و فرصت‌های پژوهش آتیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مدیریت سود در شرکت های خانوادگی: وضعیت فعلی دانش و فرصت‌های پژوهش آتی"، از سایتهای معتبر بار انتخای موضوع پژوهش و بهره گیری در مطالعات مرتبط: هدف: هدف از این مقاله ترکیب‌سازی پژوهش‌های موجود پیرامون مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این مقاله به بررسی وضعیت جاری دانشِ مربوط به مدیریت سود در شرکت های خانوادگی خواهیم پرداخت و چهارچوب‌های نظری اصلی مورد استفاده در پژوهش نظری پیرامون موضوع و همچنین انواع مختلف پژوهش مذکور و یافته‌های آن را مورد شناسایی قرار خواهیم داد. یافته‌ها: نظریه نمایندگی بعنوان چهارچوب نظری اصلی شناسایی شد. دو نوع عمده ٔپژوهش که در ادبیات مربوطه شناسایی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت عبارتند از مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی در برابر شرکت های غیر خانوادگی و مدیریت سود در انواع مختلفی از شرکت‌های خانوادگی. اصالت/ ارزش: شکاف‌های مهم پژوهشی مورد شناسیی قرار گرفت و الویت پژوهش های آتی بیان گردید. این موارد در واقع مربوط است به نبود پژوهش ‌پیرامون مدیریت سود در انواع مختلف شرکت‌های خانوادگی ، عدم امکان استفاده از پژوهش‌های کمی و تجربی و همچنین اهمیت استفاده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "سرمایه در گردش خالص، جریان وجوه نقد و عملکرد موسسات کوچک و متوسط بریتانیا"، از نشریات و سایت های معتبر به منظور بره گیری در پژوهش ها و پایان نامه ها و مقالات حسابداری و مالی و مبنایی برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش: هدف: در این مقاله تاثیر جریان نقدی بر رابطه‌ میان سرمایه در گردش خالص و عملکرد شرکت، مورد بررسی قرارمی‌گیرد. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این مقاله از آنالیز رگرسیون داده‌های پانلی ناهمتراز بر روی نمونه ای از 6926‌ موسسهٔ غیرمالی کوچک و متوسط در بریتانیا از 2004 تا 2013، استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که در غیاب جریان مالی، رابطهٔ مقعر میان سرمایه در گردش خالص و عملکرد شرکت وجود دارد؛ ولی پس از منظور کردن جریان نقدی، رابطه مذکور به یک رابطه محدب تبدیل می شود.نتایج همچنین نشان می دهد شرکت‌هایی که جریان نقدی آنها پایین تر از میانه نمونه است، سرمایه گذاری پایینی در سرمایه در گردش دارند، اما شرکت‌هایی که جریان نقدی آنها بالای میانهٔ نمونه است، سرمایه گذاری بالاتری در سرمایهٔ درگردش دارند.نتایج نشان می دهد که مدیران بایستی بهنگام تعیین سرمایه گذاری مناسب در سرمایه درگردش ، جریان نقدی شرکت را نیز لحاظ کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را بهبود بخشند. پیامد‌های عملی: درکل، نتایج بیانگر آن ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله آیا حسابداری بدلیل مزایای مالیاتی نامعلوم، اطلاعاتی در خصوص رابطه میان اختلاف درامد دفتری و مالیات و پایداری سود فراهم می‌نماید؟" از نشریات و سایتها معتبر جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های مرتبط: هدف: در این مطالعه سعی شده تا از زمینه‌های پژوهشی فراهم شده توسط تفسیر شماره48 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FIN48) استفاده شود تا بتوانیم هرچه بیشتر اختلاف مثبت زیاد میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبهٔ مالیات و رابطه آن‌ها با پایداری سود را، درک کنیم. ادبیات و پیشینهٔ پژوهشی موجود نشان می‌دهد که اطلاعات مالیاتی بدست آمده از صورت‌های مالی، از قبیل اختلاف میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات، برای شناسایی مدیریت سودها سودمند است و سودهای ناپایدارتر آتی را علامت دهی می‌کند. با این‌ حال، برای پی بردن به علل اختلاف زیاد میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات و توانایی آن ها در علامت دهی اختلاف موجود در پایداری سودها، به اطلاعات بیشتری نیاز است (بلی لاک و همکاران، 2012). طرح تحقیق/روش شناسی/رویکرد: در اولین گام، تفاوت‌های اختلاف میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات موقت برحسب چندک‌های مبتنی بر رویکرد اتخاذ شده در مطالعات هانلون (2005) رتبه بندی شده و بالاترین چندک در مشاهدات نمونه بعنوان اختلاف‌های زیاد موقت مثبت میان سود حسابداری و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری 2016، "مقاله اثرات خط مشی اجباری مسئولیت اجتماعی شرکته ها بر محافظه کاری در حسابداری"، از نشریات و سایت های معتبر به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و همچنین معیاری برای انتخاب موضوع پژوهش: هدف: در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) به تبع سیاست های اجباری دولت، عامل گزارشگری مالی محافظه کارانه در بازارهای نوظهور است یا خیر. انتظار می رود که مسئولیت اجتماعی شرکت ها، جایگزینی برای ساز و کارهای حاکمیتی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: نمرهٔC توسط خان و واتس (2007) جهت اندازه گیری درجه محافظه کاری حسابداری مخصوص شرکت در یک سال توسعه یافته است. در این مطالعه از رتبه بندی مسئولیت اجتماعی شرکت ها که توسط موسسه حسابداری ملی شانگهای تدوین شده است، استفاده گردید. یافته‌ها: شواهد تجربی نشان می‌دهد که خط‌مشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به تبع سیاست‌های اجباری دولت می‌تواند برای القای گزارشگری مالی کفایت کند. با اینحال، شاید بدلیل وابستگی‌های سیاسی، شواهد مذکور برای پشتیبانی از ادعای مطرح شده برای موسسات تحت اختیار دولت در مقایسه با موسسات خارج از اختیار دولت، ضعیف‌تر باشد. اصالت/ارزش: یافته‌های بدست آمده، فهم عمیق‌تری از نقش بالقوه مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت ها ارائه می‌دهد. نتایج همچنین شواهدی پیرامون تاثیرات متقابل میان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله ویژگی های مدیر عامل(CEO) و به موقع بودن گزارش حسابرسی: آیا تجربه شغلیCEO و تجربه مالی او حائز اهمیت است؟مقاله حسابداری انگلیسی با ترجمه فارسی، 2015، با عنوان "مقاله ویژگی های مدیر عامل(CEO) و به موقع بودن گزارش حسابرسی: آیا تجربه شغلیCEO و تجربه مالی او حائز اهمیت است؟" جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره مندی در مطالعات و پژ.وهش های حسابداری و مالی: هدف – هدف این مقاله، فرض بر این مسئله است که ویژگی های جمعیتی مدیران نقش عمده ای در انجام وظایف آن ها از جمله گزارش مالی ایفا می نماید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی این مورد است که آیا ویژگی CEO شامل تجربیات مالی و سابقه شغلی، به موقع بودن گزارش حسابرسی ارتباط دارند. طراحی / روش / رویکرد – داده های حاصل از شرکت های فهرست شده در بازار سرمایه عمان، بین 2007 و 2011 و سه تخمین مربوط به بازه های زمانی گزارش حسابرسی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها – تجربیات کاری مدیرعامل و با تجربه مالی مدیرعامل و اقتصادی، با گزارشات حسابرسی در زمان مناسب مرتبط هستند. همچنین آزمون های تکمیلی این نتیجه را تأیید نموده اند. به علاوه، پیشنهاد شده است که تأثیرات از ارتباط متقابل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "پیرامون رابطه میان توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در اقتصادهای بازار در حال ظهور: شواهدی از داده‌های پانلی پویا" از سایت های معتبر برای انتخاب موضوع پژوهش و پایان نامه و بهره مندی در مطالعات مرتبط: هدف: در این مطالعه، اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی ا27 اقتصاد نوظهور با استفاده از داده‌های سالانه بدست آمده طی سالهای 1995 تا 2012، بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در مطالعه حاضر از آزمون تعمیم یافته توسط پسران (2007) موسوم به آزمون ریشه واحد در داده‌های پانلی جهت آزمون خواص مانایی سری داده‌ها، استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق و حل مشکل مربوط به همگونی که در مدل مذکور موجود است، نویسندگان مقاله از برآوردکننده مدل مخلوط گاوسی، پانل پویا استفاده کردند. پژوهشگران همچنین از آزمون علیت پانل همگونی پیشنهاد شده توسط دومتریسکو و هورلین (2012) جهت بررسی سمت و سوی علیت در بین متغیرها، استفاده کردند. یافته‌ها: یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که توسعه بازار سهام بطور معناداری به رشد اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، معلوم شده است که از توسعه بازار سهام به سمت رشد اقتصادی، علیت یکسویه وجود‌ دارد. این یافته با فرضیه رهبری عرضه، سازگار است. در کنار توسعه بازار سهام، همچنین روشن است که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل نرخ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله قضاوت‌ حسابرسان برمبنای "اصول" در مقایسه با "رهنمود" در استاندارد حسابداری اجاره: شواهدی از ژاپنمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی با عنوان "مقاله قضاوت‌ حسابرسان برمبنای "اصول" در مقایسه با "رهنمود" در استاندارد حسابداری اجاره: شواهدی از ژاپن"بخش مقدمه مقاله:ما اثرات استاندارد حسابداری مبتنی بر اصول توام با رهنمود (رویکرد اصول توام با رهنمود)، سختگیری (محافظه‌کاری) آستانه‌های عددی و مشوق‌ها (محیطی با نسبت بالا یا پایین بدهی به سرمایه) بر قضاوت‌های حسابرسان ژاپنی در چهارچوب حسابداری اجاره را مورد تحقق و بررسی قرار دادیم. در این مطالعه  ، منظور از مبتنی بر قواعد (بیشتر)، آندسته از استانداردهای حسابداری هستند که در واژه‌پردازی خود بسیار خاص و در الزاماتشان بسیار مستقیم هستند، درحالیکه منظور از "مبتنی بر اصول (بیشتر)"، آندسته از استانداردهای حسابداری هستند که در واژه‌پردازی و رهنمودهای خود کلی ترند. با توجه به اینکه استانداردهای حسابداری کم و بیش بر پایه قواعد و اصول استوار هستند، تمایز مشخص میان این رویکردها مشکل بنظر می رسد. با این وجود، عبارت "اصول توام با رهنمود" در این مطالعه بطور خاص برای مواردی استفاده می شود که در آن‌ها اصول کلی توسط رهنمودهای عددی تکمیل می شود. به همین نحو، کلمه " تنها-اصول " در این مطالعه در مواردی بکار می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری 2015،"نظریه چشم انداز، ویژگی های صنعت و مدیریت سود: مطالعه ای درباره صنایع مالزی" از نشریات و سایتهای معتبر به منظورانتخاب موضوع جهت پژوهش و استفاده در مطالعات مرتبط: هدف: هدف از این مقاله کشف و شناسایی فعالیت مدیریت سود در صنایع مختلف در مالزی با استفاده از مدل توزیع سود می‌باشد. علاوه بر این، نظریه چشم‌انداز و تاثیر احتمالی متغیرهای صنعتی گوناگون جهت فهم نقش صنعت در انگیزش مدیریت سود میان شرکت های مالزی، مورد آزمون قرار گرفته است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: نمونه‌ای از 538 شرکت از 15 صنعت مختلف طی سالهای 2005 تا 2011 برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. از مدل توزیع سود جهت شناسایی فعالیت مدیریت سود در بین صنایع مورد استفاده شد و تکنیک های گوناگون رگرسیون جهت تست تاثیر نظریه چشم‌انداز و متغیرهای گوناگون صنعت بر روی فعالیت مدیریت سود اعمال گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشانگر حضور رویه‌های مدیریت سود در صنایع مالزی است، اما معلوم شد که میزان شیوع فعالیت مدیریت سود و انگیزش انجام آن در بین صنایع، متفاوت است. ما به این نتیجه رسیدیم که نظریه چشم‌انداز، بطور کلی، انگیزه احتمالی در مدیریت سود بوده است، اما زمانیکه صنایع را جدا از یکدیگر مد نظر قرار دهیم، این موضوع ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "نسبت سود تقسیمی و بازده سود سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: رابطه مثبت میان بازده سود سهام تقسیمی و ریسک بازده تعدیل شده که اصطلاحاً تأثیر بازده سود تقسیمی نامیده می شود، در بازار های ایالات متحده کاملاً اثبات شده است. هر چند هنوز محرک های تأثیر بازده نامخشص می باشد . برخی استدلال می کنند که این شواهد با این پیش بینی که سطح بار مالیاتی سرمایه گذاران بر روی قیمت گذاری سهام اثر گذار است و با عنوان فرضیه تأثیر مالیات بر قیمت گذاری معرفی شده است , سازگاری دارد . البته هنوز افرادی نیز هستند که ادعا می کنند ، عوامل غیر مالیاتی حذف شده نیز بر تأثیرات بازده اثر گذار هستند . هدف این پژوهش , مشارکت در این بحث ازطریق آزمون تأثیرات بازده بر سود سهام تقسیمی و یا سود سرمایه در بازار هنگ کنگ می باشد که در آن هیچ گونه مالیاتی وجود ندارد . روش تحقیق : نویسندگان از دو روش اصلی برای تشخیص تأثیر نسبت سود تقسیمی استفاده کرده اند . اولین روش عبارت است از گروه بندی سهام ها در سبدهایی بر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تأثیر اصلاح حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر کیفیت سود" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا اصلاحات عمده در ساختار حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) و مالکیت شرکت ها بر بهبود کیفیت سود اثرگذار می باشد . در سال 2002 در کشور چین به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران قواعد رفتاری و استانداردهای اخلاقی برای مدیران سرپرستان و دیگر مدیران ارشد شرکت های بورسی با عنوان آیین نامه حاکمیت شرکتی (CCG ) به تصویب رسید. این قانون در سال 2005 برای تمام شرکت ها از جمله شرکت های دولتی الزامی شد و براین اساس سهام های غیر قابل معامله باید به سهام های قابل معامله تبدیل گردند , این موضوع موجب می گردد تا اینگونه سهام نیز همانند سهام های قابل معامله ، در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد گردند ،در نتیجه سهامداران خصوصی نیز به تغییرات قیمت سهام حساس می گردند . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "ساختار مالکیت شرکت و درجه آشفتگی مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف پژوهش: هدف این مطالعه بررسی سطوح آشفتگی مالی در شرکتها و ارتباط آن باساختار مالکیت در شرکت های چینی می باشد. روش تحقیق : پژوهشگران در این مطالعه به بررسی درجه آشفتگی مالی نمونه ای شامل 378 شرکت بورس در چین پرداخته اند که بین سال های 2000 تا 2008 دچار بحران مالی شده اند . درجه آشفتگی مالی شرکت ها براساس قابلیت عمل به تعهدات بلند مدت ، توانایی جذب نقدینگی های کوتاه مدت ، قابلیت توسعه ، سطح ریسک ، توانایی سودآوری ، ظرفیت عملیاتی و قابلیت جریانات نقدی برآورد می گردد . پژوهشگران در مطالعه جاری برای تجزیه و تحلیل روابط میان ساختار مالکیت و درجه آشفتگی مالی شرکت ها از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی (panel ) استفاده می کنند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که میان ساختار متمرکز مالکیتی و درجه آشفتگی مالی (DOFD ) رابطه منفی وجود دارد .علاوه بر این نتایج نشان می دهد که مالکیت دولتی شرکت ها منجر به کاهش درجه آشفتگی مالی (DOFD ) شرکت ها خواهد شد، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر روی سیاست های تقسیم سود" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: سیاست های تقسیم سود تا مدت های زیادی موضوع گیج کننده و پیچیده ای برای پژوهشگران امور مالی بود.اساس اولیه کار توسط پژوهش میلر و مودیگیلانی(1961) آغاز شد که به توضیح روابط مختلفی میان سیاست های تقسیم سود و ارزش شرکت پرداختند. تحت شرایط بازار کار و بی عیب و با این فرض که هیچگونه مالیات یا هزینه معاملاتی وجود ندارد، چنین استدلال شده است که سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت نهدارد(میلرو و مودیکیلانی). در تحقیقات بعدی به تدریج این فرضیات از بین رفت و متوجه شدند که مالیات، هزینه های نبادلات و عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بر سیاست تقسیم سود اثر گذار باشد.نظریه توازت (استروبووک 1984)، نظریه علامت دهی (جنسن،1986)، نظریع هزینه های نمایندگی (استربووک 1984)،نظریه چرخه عمر شرکت ها(گرولان و همکاران2012؛ دی آنجلو و همکاران2006) و نظریه ارضای مشتری(بارکرو و ورگلر ،2004) همگی توضیحاتی در مورد رفتار تقسیم سود توسط شرکت ها ارائه کرده اند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "استقلال حسابرس و محافظه کاری حسابداری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از پژوهش ما بررسی این موضوع است که آیا استقلال حسابرسی بر اساس عامل هزینه خدمات غیر حسابرسی تحت تاثیر سطح محافظه کاری حساب داری در استرالیا قرار می گیرد . استقلال حسابرسان یکی از موضوعات مهم و قابل نقد در سیستم های مالی سراسر جهان می باشد که تاثیر مهمی بر کیفیت حسابرسی دارد . انجام حسابرسی صورت های مالی باید جهت جلوگیری از دستکاری و ارائه نادرست صورت های مالی باشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات پرداخت را به همراه نام مقاله یا پایان نامه، و آدرس ایمیل خود، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) و هزینه وام های بانکی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف مقاله: هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا میان نرخ بهره وام های بانکی و عوامل موثر بر آن با استفاده از روش رگرسیون چارکی، ناهمگنی یافت می شود و همچنین ما به دنبال ایجاد پیوند میان برخی نتایج متناقض در ادبیات پیشین هستیم. روش تحقیق: ابتدا تاثیر 18 عامل موثر بر نرخ بهره وام های بانکی با استفاده از روش حداقل مربعات آزمون می گردد و سپس به بررسی این مسئله می پردازیم که آیا ارتباط میان نرخ بهره بانکی و عوامل موثر بر آن بر اساس تمام نرخ های بانکی ناهمگن هستند یا خیر، برای آزمون این موضوع از روش رگرسیون چارکی بهره می گیریم. یافته ها: ناهمگنی قابل توجهی میان نرخ بهره بانکی و عوامل موثر بر آن یافت شد، به طور ویژه عاملی که ممکن است برای نرخ سود بانکی مفید باشد، مشخصا با استفاده از روش حداقل مربعات برای شرکت هایی که با مقدار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "چرخه مدیریت و مدیریت سود"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی الگوی مدیریت در طول دوره تصدی یک مدیریت می پردازد و به ارائه دیدگاه هایی در مورد تنظیم قوانین و مقررات و سیاست های موجود درزمانی که احتمال دارد مدیریت سود بیشتری رخ دهد و چرایی علت آن اقدام می‌کند. نتایج پژوهش های پیشین دراین رابطه متناقض می‌باشد. ژانگ (2009) نشان می‌دهد که میزان مدیریت سود به مرور طی زمان کاهش می یابد، به غیراز سال قبل از پایان دوره تصدی مدیریت توسط مدیر عامل. قوش و مون (2005) استدلال کرده‌اند مدیرانی که دارای تصدی مدیریتی طولانی تر هستند، به احتمال زیاد قدرت بیشتری براس دستکاری درآمد خواهند داشت. این گونه ادبیات موجود تنها بریک دیدگاه ساده از موضوع، یعنی تمرکز بر منافع ناشی از شهرت مدیرعامل یا هزینه‌های دستکاری سودتمرکزداشته اند. اریکسون (1999) نشان داده است که تصمیم به انجام مدیرت سود باید بر اساس یک معاوضه سنجیده شده میان مزایای مدیریت سود درم قابل هزینه‌های آن انجام گیرد. ازاین رو استناد به یک رابطه خطی میان مدیریت سود و گردش مدیریت (تغییرات مدیریت) ممکن است درست نباشد و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "قدرت بازار و سیاست تقسیم سود" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: سیاست های تقسیم سود در شرکت‌های آمریکایی طی دو دهه‌ی گذشته تغییرات زیادی داشته است. بر اساس استناد فاما و فرانس (2011) به صورت عمومی نسبت پرداخت سود سهام نقدی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار ایالات متحده از 66.5% ارسال 1978 به 20.8% درسال 1999 رسیده است. حتی پس از کنترل عوامل تأثیرگذاری مثل اندازه، فرصت‌های رشد و سودآوری، گرایش به کاهش سود سهام تقسیمی کاملاً مشهود می باشد. دی آنجلو و همکاران (2004) گزارش داده اند که سود سهام تقسیمی به شدت درمیان گروه کوچکی ازشرکت هایی که سود آن ها به‌طورقابل توجهی طی این مدت افزایش داشته، متمرکزمی باشد. علاوه براین اسکینر (2008) استدلال کرده که سیاست های تقسیم سود به تدریج درحال جایگزین شدن با باز خرید سهام هستند، درحالی که پرداخت کنندگان بزرگ سود سهام نقدی نیز به طور فزاینده ای درپرداخت سود سهام محافظه کار شده اند. محیط کسب و کارشرکت های آمریکایی بیش از مدت مشابه، دچارتغییر و تحول شده است. آلن گرینسین (2002)، زمانی که فرماندار هئیت مدیره فدرال رزرو بود، بیان داست: موج گسترده ای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "نقش داده های حسابداری در ارزشیابی حقوق صاحبان سهام"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: نقش داده های حسابداری در ارزشیابی و قیمت گذاری حقوق صاحبان سهام یکی از مهمترین مبانی نظری جهت انتخاب مدل مناسب جهت قیمت گذاری در عمل و همچنین ایجاد مبنای نظری جهت ارائه یا تعدیل مدل های ارزیابی می باشد . معمولاً خلاصه ای از داده های حسابداری شامل سود حسابداری از صورت حساب سود و زیان به دست می آید و ارزش دفتری دارایی ها که از ترازنامه به دست می آید ، برای ارزشیابی حقوق صاحبان سهام به کار می رود . هیچ توافقی در مورد نقش های سود حسابداری و ارزش دفتری دارایی ها برای ارزشیابی حقوق صاحبان سهام وجود ندارد ، یا هیچ سؤالی که چرا باید ارزش دفتری در مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام استفاده گردد . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله بررسی تجربی ارزیابی ریسک تقلب و دانش مورد نیاز برای بازنمایی مسئله مرتبط با تقلب، یک مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: در این مقاله، اجرای تکلیف مربوط به ارزیابی ریسک تقلب (TPFRA) و دانش مورد نیاز (KR) حسابداران و حسابرسان فعال در بخش قضایی، پیرامون بازنمایی مسئله مرتبط با تقلب در بخش دولتی نیجریه (FRPR)، بررسی می‌شود. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این مقاله از طرح مقطعی و 400 پرسشنامه تحقیقی استفاده شد. پاسخ‌دهندگان، افراد حقیقی حرفه‌ای هستند (حسابرسان و حسابداران فعال در بخش قضایی در دولت نیجریه) که بعنوان نمونه‌های واقعی جهت تعمیم نتایج مورد مطالعه قرار گرفتند. در کل، 36 آیتم شاخص بر روی مقیاس لیکرت (Likert Scale ) از 1 (کاملا مخالف) تا 5 (کاملا موافق) اندازه‌گیری شد. از نرم‌افزارهای PLS-SEM 2.0 و IBM SPSS 2.0 بعنوان ابزار تحلیلی تحقیق استفاده شد. یافته‌های تحقیق: نتایج مطالعه اخیر رابطه مثبت میان "دانش مورد نیاز" و "ارزیابی ریسک تقلب" ، رابطه مثبت میان "ئانش مورد نیاز" و "تقلب در بخش دولتی نیجریه" ، و رابطه مثبت بین "تقبل در بخش دولتی" و "ارزیابی ریسک تقلب" را ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "اثر همزمان ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: جدایی مالکیت از مدیریت و همچنین پراکندگی مالکیت در سازمان های مدرن امروزی، منجر به تفاوت در استدلال های مختلف در مورد رابطه میان مدیریت و مالکیت شده است . جنسن و مک لینگ(1976) به این موضوع به عنوان یک رابطه نمایندگی نگاه کرده و استدلال کردند که نماینده(به عنوان مثال مدیر عامل شرکت) به بهینه کردن منافع شخصی خود علاقه دارد، بنا براین سازو کارهای نظارتی باید مورد استفاده قرار بگیرد تا تضاد منافع میان سهامداران و مدیریت کاهش یابد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات پرداخت را به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تامین مالی از طریق بدهی و عملکرد مالی شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: رابطه میان تأمین مالی از طریق بدهی و عملکرد مالی شرکت ها یکی از موضوعات بسیار مهم و اغلب مورد بحث در امور مدیریت مالی می باشد . تأمین مالی از طریق استقراض با سبک سنگین کردن منافع و معایب این کار همبستگی دارد (هریس و راویو، 1991). دست یابی به یک سطح رضایت بخش از بدهی ها برای هر سبک و کاری مهم می باشد، این امر نه تنها به دلیل نیاز به رسیدن به سودآوری و ارزش برای شرکت است بلکه به دلیل توانمند سازی شرکت برای مقابله با فشارهای محیط رقابتی نیز می باشد . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله شک گرایی حرفه ای و عملکرد شناختی حسابرس در یک وظیفه فرضیه-تستمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، "شک گرایی حرفه ای و عملکرد شناختی حسابرس در یک وظیفه فرضیه-تست" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این مقاله بررسی اثر دو نوع متفاوت برانگیختگی حالت شک گرایی ، و همچنین اثر ویژگی شک گرایی حرفه ای در عملکرد شناختی حسابرس در یک وظیفه فرضیه-تست است. این اثر برانگیختگی شک گرایی حرفه ای، بر اساس دیدگاه تردیدی فرضی شک گرایی حرفه ای، و همچنین اثر برانگیختگی آشکارسازی فریب دهنده را، بر اساس تئوری قرارداد اجتماعی بررسی می کند. هفتاد و هشت دانشجوی حسابرسی و 85 حسابرس شاغل مورد حسابرسی را بررسی و شواهد مورد نیاز برای آزمایش صحت ادعای مدیریت در کار انتخاب واسن را تعیین کرده اند. آزمایش حضور برانگیختگی شک گرایی حرفه ای و حضور برانگیختگی آشکارسازی فریب دهنده را کنترل کرده است. ویژگی شخصیتی شک گرایی حرفه ای با مقیاس Hurtt اندازه گیری شده است. نتایج مقاله حاضر با عنوان شک گرایی حرفه ای و عملکرد شناختی حسابرس در یک وظیفه فرضیه-تست ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)