مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

The International Journal of Accounting

جستجو برای نام نشریه : The International Journal of Accounting

خلاصه مقاله

مقاله 2017 "افشای اختیاری ضعفهای کنترل داخلی و کیفیت سود: شواهدی از چین"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "مقاله افشای اختیاری ضعفهای کنترل داخلی و کیفیت سود: شواهدی از چین" مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی:با استفاده از گزارشات کنترلهای داخلی اختیاری 1059 شرکت پذیرفته شده در بورس در بین دوره مالی 2010 تا 2011، این پژوهش ارتباط بین افشای اختیاری ضعف کنترلهای داخلی و کیفیت سود را در چین بررسی می کند. نتایج ما نشان می دهد که کیفیت سود اندازه گیری شده با قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری، با افشای ضعفهای کنترلهای داخلی دارای ارتباط معناداری است. علاوه بر این، نتایج ما نشان می دهد که ضعفهای کنترلهای داخلی مرتبط با بخشهای حسابداری و غیر حسابداری (هر دو نوع کنترل داخلی) بر کیفیت سود شرکت تاثیر معناداری دارد. این مطالعه در توسعه شواهدی در زمینه افشای ضعفهای کنترل داخلی در اقتصادهای نوظهور و بررسی تاثیر افشای انواع مختلفی از ضعفهای کنترلهای داخلی بر کیفیت سود به ادبیات در این حوزه کمک می کند. این پژوهش همچنین نشان می دهد که کنترلهای مرتبط با ضعفهای مرتبط با کنترلهای داخلی بخش های غیر حسابداری در مدیریت ریسک شرکت مهم است.کلمات کلیدی: ضعف کنترل داخلی، چین، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله تاثیر افشای حسابداری و محیط قانونی بر محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سودمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان "مقاله تاثیر افشای حسابداری و محیط قانونی بر محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود": در مقاله‌ی حاضر، نحوه ی تاثیر استانداردهای حسابداری و محیط قانونی را بر سودمندی اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار می دهیم. در طی اواخر دهه ی 90 میلادی، پژوهش‌های پیشین حاکی از عدم واکنش بازار به اعلان‌های سود در مکزیک هستند. اما، در آغاز سال 1999، مجموعه از تغییرات در قوانین، شرکت‌ها را ملزم به پذیرش نظام نامه‌ی حاکمیت شرکتی و گزارش دهی سه ماهه ی الکترونیک نمود. علاوه بر این، در سال 2007، استانداردهای حسابداری مکزیک را در جهت نزدیک شدن با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بازنشر کرده است. ما دراین پژوهش فرض می کنیم که بازار به اعلان های سود، پس از پیاده سازی این بهبودها واکنش نشان می دهد. نتایج بدست آمده فرضیات ما را تایید می کنند. علاوه بر این، فرضیات و یافته های ما، شواهدی مبنی بر واکنش قیمت به اعلان های درآمد را در اکثر انواع سهام، و واکنش حجم به اعلان های سود برای تمامی انواع سهام را فراهم می‌آورد. در نهایت، شواهد و فرضیاتی را فراهم کردیم که محیط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)