مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Review of Quantitative Finance and Accounting

جستجو برای نام نشریه : Review of Quantitative Finance and Accounting

خلاصه مقاله

مقاله کاربرد همسان‌سازی چند سطحی میان عملکرد مالی ومسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت بانکداریمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 از سایت Springer با عنوان "کاربرد همسان‌سازی چند سطحی میان عملکرد مالی ومسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت بانکداری" در این مطالعه از یک روش همسان‌سازی جدید برای بررسی ایده قدیمی ولی مورد مناقشه استفاده شده است؛ طبق این ایده، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با بهبود عملکرد مالی بانک‌ها همبستگی دارد. روش متداول همسان‌سازی بر یک  اثر تیمار معطوف است. بنابراین, زمانیکه بانک‌ها درجات مختلفی از مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان دهند, روش قدیمی نامناسب خواهد بود. برای پرداختن به این مشکل, ما ابتدا از روش همسان سازی چند-سطحی جدید برای مسئولیت اجتماعی شرکتی چند - درجه‌ای استفاده کردیم و بدین طریق به مطالعاتی که در آن‌ها اعتقاد بر استفاده از مسئولیت اجتماعی چند درجه‌ای بدون بکارگیری روش همسان‌سازی چند سطحی وجود دارد, یاری رسانده‌ایم. به عقیده ما "  مسئولیت اجتماعی بیشتر برابر است با عملکرد مالی بیشتر؛ به این معنی که هر چه بانک‌ها نقش بیشتری در مسئولیت اجتماعی شرکتی ایفا کنند, عملکرد مالی بیشتری ازخود نشان خواهند داد. نتایج بدست در قبل و بعد از همسان‌سازی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. مسئولیت اجتماعی شرکتی قبل از همسان‌سازی تاثیر معناداری بر عملکرد مالی  بانک ندارد, اما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله عملکرد سرمایه‌گذاری, صفات, و رفتار سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک سهام مبتنی بر رویکرد اخلاقی در ایالات متحده: تحقیق و بررسی تجربیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، از سایت Springer  با عنوان "مقاله عملکرد سرمایه‌گذاری, صفات, و رفتار سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک سهام مبتنی بر رویکرد اخلاقی در ایالات متحده" در این مقاله با استفاده از یک پایگاه داده بدون جهت‌گیری پایداری, عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک سهام مبتنی بر رویکرد اخلاقی نسبت به بازار و همتایان سنتی‌اشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما قابلیت انتخاب و عملکرد زمانبندی بازار ادغام‌کنندگان صندوق را با دو مدل شناسایی کردیم. اول, ما از مدل ترینور و مازوی (1966) استفاده کردیم تا از روی رگرسیون درجه دوم بازده صندوق بر بازده بازار, این عملکردها را تعیین نماییم. دوم, ما از یک مدل جامع و یکپارچه  توسعه یافته توسط باتچاریا و فلدرر (یادداشتی بر ارزشیابی عملکرد. گزارش فنی714, استانفورد, کالیفرنیا, دانشگاه استنفورد, دانشکده  تجارت, 1983) و لی و رامان (1990) بطور همزمان جهت ثبت و انعکاس انتخاب سهام و مهارت زمان‌بندی بازار ادغام کنندگان صندوق, استفاده کردیم. در این مدل از رابطه میان پیش‌بینی ادغام‌گران و بازده بازار تحقق یافته برای استخراج مهارت زمانبندی استفاده شده است. علاوه بر این, در این مقاله همچنین از روش R^2 که برای ارزیابی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله پیش‌بینی سود مدیریت و عملکرد عرضه عمومی اولیه: شواهدی از تغییر رویه افشا با ترجمه تخصصی حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016، از سایت Springer، با عنوان "پیش‌بینی سود مدیریت و عملکرد عرضه عمومی اولیه: شواهدی از تغییر رویه افشا"، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و مطالعات حسابداری و مالی:شرکت‌های عرضه‌کننده سهام در عرضه عمومی اولیه در یونان, تا قبل از تغییر مقررات مربوط به پیش‌بینی داوطلبانه سود در 2001, ملزم به ذکر سود سال آتی در اطلاعیه‌های خود بودند. در این مطالعه که برای اولین بار جهت بررسی اثر سیستم افشای بر پیش‌بینی سودهای مدیریت و عملکرد بلند مدت عرضه عمومی اولیه صورت گرفنه, شواهدی از سهام عرضه شده در نخستین عرضه عمومی از 1993 تا 2015 ارائه شده است. یافته‌ها اصولا حاکی از وجود خطاهای پیش‌بینی مثبت (پیش‌بینی‌ها پایین‌تر از سودهای واقعی است) و بازده بلند مدت بالاتر طی دوره اجباری است؛ نتیجه اینکه, الزامات افشای اجباری باعث می‌شود تا ناشران به جهت تمایلیشان به ایمنی محافظه کاری حسابداری, جهتگیری سیستمانیک رو به پایین را در پیش‌بینی‌هایشان اعمال کنند. الزامات افشای اجباری بطور تصنعی موجب بهبود عملکرد سهم در عرضه عمومی اولیه می‌شود. در کل, نتایج ما نشان می‌دهد که افشای اجباری پیش‌بینی‌های سود هرگاه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله تنوع بخشی مالکیت قبل از نخستین عرضه عمومی و عملکرد نخستین عرضه عمومی خارجی:مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، از سایت Springer، با عنوان "تنوع بخشی مالکیت قبل از نخستین عرضه عمومی و عملکرد نخستین عرضه عمومی خارجی"، برای مطالعه و استفاده در پژوهشی های حسابداری و مالی: ما تنوع‌بخشی مالکیت در نخستین عرضه عمومی شرکت‌های پذیرش شده خارجی و کیفیت تاثیر حضور سهامداران پیش از نخستین عرضه عمومی بر فعالیت‌های ناشر خارجی پس از نخستین عرضه عمومی را مورد بررسی قرار داده‌ایم. ما با استفاده از نمونه‌ شرکت‌های چینی پذیرش شده خارجی دریافتیم که حضور سهامداران کشور میزبان قبل از نخستین عرضه عمومی با کاهش معنادار هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم عرضه عمومی اولیه همبستگی دارد؛ این همبستگی کاهشی خصوصا برای ناشرانی‌ که فروش بین‌المللی ندارند و شرکت‌هایی که عملیاتشان با زیان همراه است, مشهودتر است. مزایای چنین وابستگی قبل از نخستین عرضه عمومی تا دوره بعد از نخستین عرضه عمومی تداوم می‌یابد و شواهد آن را می‌توان در گزارش تحلیل‌گر و عملکرد بهتر تصاحب در کشور میزان مشاهده کرد. مقاله ما بینش جدیدی پیرامون تنوع‌بخشی مالکیت پیش از عرضه عمومی اولیه فراهم می‌نماید و استراتژی مورد استفاده توسط شرکت‌ها را برای غلبه بر مسئولیت بیگانگی, شناسایی می‌کند.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: نخستین عرضه عمومی خارجی؛ مسئولیت بیگانگی؛ مالکیت پیش از نخستین ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله اهمیت بخش مالی در قیمت‌گذاری شاخص‌ها در یک سیستم هدف‌گذاری تورم چه میزان است؟ تحلیل تجربی در مورد بریتانیا و ایالات متحده:مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، از سایت Springer   با عنوان "مقاله اهمیت بخش مالی در قیمت‌گذاری شاخص‌ها در یک سیستم هدف‌گذاری تورم چه میزان است؟" به منظور استفاده در مطالعات حسابداری و مالی:در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا از جهت ثبات اقتصادی بیشتر, ادغام قیمت‌های‌ سهام  در قالب شاخص‌ قیمت از طرف بانک مرکزی, فوایدی دارد یا خیر. در این مقاله همچنین این پرسش مطرح خواهد شد که آیا بانک‌های مرکزی بایستی از قیمت سهام بعنوان جزیی از شاخص ثبات خروجی استفاده کنند یا خیر و شاخص ‌سازی چگونه ممکن است. جهت برازش اوزان قیمت‌های گوناگون هر بخش, از تکنیک بهینه سازی استفاده شده است.اوزان بدست آمده که وابسته به پارامترهای بخشی هستند, با اوزانی که در شاخص‌سازی قیمت مصرف‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند (یعنی شاخص CPI) متفاوتند. تحلیل ما که برگرفته از داده‌های ایالات متحده وبریتانیا است, نشان می‌دهد که معیار اندازه‌گیری ما در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده, به ثبات خروجی بالاتری منجر می‌شود. ازاینرو, در یک محیط با خط‌مشی پولی و مبتنی بر هدف‌گذاری تورم, اتخاذ شاخص تورمی که ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "پیش‌بینی نوسان‌پذیری در بازار معاملات آتی کالای چین با استفاده از داده‌های میان روزی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016،  "پیش‌بینی نوسان‌پذیری در بازار معاملات آتی کالای چین با استفاده از داده‌های میان روزی"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:با توجه به مقررات نهادی منحصری بفرد بازار معاملات آتی کالای چین و همچنین ویژگی‌ خاص داده‌هایی که این بازار تولید می‌کند, ما از قراردادهایی با بازه تحویل سه ماهه که جزو سیال‌ترین سری‌های قرارداد هستند, استفاده کردیم تا نوسان‌پذیری کالاهایی چون آلومینیوم, مس, نفت سوخت, و شکر را در بازه‌های نمونه‌گیری میان روزی روزانه و سه روزه, بطور متقارن مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم. ما از مدل‌های پرطرفدار نوسان‌پذیری موجود در ادبیات استفاده کردیم و پیش‌بینی‌های بدست آمده از طریق این مدل‌ها را در برابر متغیرهای جایگزین برای نوسان‌پذیری واقعی مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج ما نشان می‌دهد که خاصیت حافظه طولانی مدت, ویژگی اساسی در دینامیسم‌های نوسان‌پذیری معاملات آتی کالا است و همچنین مدل ARFIMA بهترین پیش‌بینی‌ها یا پیش‌بینی‌هایی را که از بهترین‌های حوزه آماری پایین‌تر نیست, تولیدمی‌کند.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: پیش‌بینی‌پذیری خارج از نمونه؛ سری‌های زمانی با حافظه طولانی؛ نظارت بر بازار معاملات آتی؛ نوسان‌پذیری تحقق یافته؛ مدل‌های اقتصادسنجیبرای مشاهده و دانلود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

خدمات دفاتر حسابرسی در ایالات متحده گستره وسیعی از صنایع را در بر می‌گیرد. نظریه مدیریت استراتژیک بیان می‌کند که تنوع‌بخشی می‌تواند, بر حسب ماهیت و شرایط تنوع‌بخشی, برکیفیت خروجی تاثیر گذارد. در این مقاله اثر تنوع‌بخشی در سطح دفاتر حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. پنج متغیر میانجی کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از: اقلام تعهدی اختیاری مطلق, تمایل به دستیابی یا گذر از شاخص انتظارات سود به اندازه یک سنت؛ تمایل به ارائه مجدد صورت مالی؛ تمایل به دریافت نامه comment پس از رسیدگی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تمایل به ارائه گزارش تدوام موجودیت شرکت. نتایج بدست آمده بیانگر آنست که تنوع‌بخشی اثرات تعیین کننده‌ای بر کیفیت حسابرسی دارد. از طرف دیگر, هنگامیکه تنوع‌بخشی جزوی از استراتژی سطح شرکتی حسابرسی شود, اثرات تعیین کننده‌ بر کیفیت حسابرسی تعدیل می‌شود. علاوه بر این, هنگامیکه تنوع‌بخشی در سطح دفتری جزوی از استراتژی بسط درآمدی باشد, اثر آن بر کیفیت حسابرسی منفی خواهد بود. با اینحال, هرگاه بسط درآمدی عینی نباشد,هیچ اثر تعیین کننده‌ای  بر کیفیت حسابرسی وجود نخواهد داشت. همچنین اثرات تنوع‌بخشی بر کیفیت حسابرسی در بین صنایع نامشابه در مقایسه با تنوع‌بخشی در صنایع مشابه, منفی‌تر خواهد بود. نتایج همچنین بیانگر آنست که هرگاه دفتر حسابرسی در بازاری واقع شده باشد که base مشتری متنوع‌تری (کمتر متنوع) ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "اثر قیمت اسمی سهام بر واکنش‌های قیمت بدون سود سهام"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016،  "اثر قیمت اسمی سهام بر واکنش‌های قیمت بدون سود سهام"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:در این مقاله هدف ما بررسی این موضوع است که آیا قیمت اسمی سهام  می‌تواند به تبیین ناهنجاری روز شناسايي سهامداران مشول سود ( جاییکه قیمت سهام به میزانی کمتر از میزان سود تقسیمی در تاریخ شناسايي سهامداران مشول سود, افت می‌کند) کمک نماید یا خیر. ما دریافتیم که سهام‌هایی که دارای قیمت‌های اسمی پایین‌تر هستند, در قیمت روز شناسايي سهامداران مشول سود آن‌ها افت ایجاد می‌شود که با پیش‌بینی‌های نظری مبتنی بر بازار کارآمد سازگاری بیشتری دارد. پس از کنترل فاکتورهایی که تاثیرگذاری آن‌ها بر رفتار قیمت سهام روز شناسايي سهامداران مشول سود قبلا مستند شده است, نسبت‌های افت-قیمت-به-سود-تقسیمی با سهام قیمت‌گذاری شده پایین‌تر نزدیک‌تر است. ما برای تحقیق بیشتر در این پدیده, تغیر در نسبت‌های افت-قیمت-به-سود-تقسیمی را پیرامون تجزیه سهام مورد بررسی قرار دادیم. شرکت‌هایی که سهام خود را تجزیه می‌کنند, بعد از تجزیه دارای نسبت افت-قیمت-به-سود-تقسیمی بزرگتری خواهند بود, و شرکت‌هایی که سهام خود را تجزیه معکوس می‌کنند, پس از تجزیه, نسبت افت-قیمت-به-سود-تقسیمی کوچکتری دارند. شواهد ما نشان می‌دهد که رفتار قیمت سهام در روز ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "تامین مالی شرکت و تغییرات رتبه‌بندی اعتباری پیش‌بینی‌شده"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016،  "تامین مالی شرکت و تغییرات رتبه‌بندی اعتباری پیش‌بینی‌شده"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:شرایط شرکت تغیر می‌کند اما آژانس‌های رتبه‌بندی ممکن است بازنگری بموقع در رتبه‌بندی‌ خود نکرده و بدین‌طریق عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت و بازار را افزایش دهند. ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا شرکت‌ها قبل از آنکه آژانس رتبه‌بندی اعتباری بطور عمومی تصمیم خود را برای تغیر رتبه اعتباری شرکت اعلام نماید, بازار اوراق بهادرا را زمانبندی می‌کنند یا خیر. ما با استفاده از داده‌های سه ماهه نشان دادیم که شرکت‌ها قبل از اعلام عمومی تنزیل رتبه اعتباری, ساختارهای تامین مالی خود را تعدیل می‌کنند. خصوصا شرکت‌ها قبل از افشای تنزیل رتبه, تامین مالی بدهی خود را  بطور میانگین تا 1.29% افزایش می‌دهند, و این افزایش بیش از آنکه بدلیل بازخرید سهام باشد, حاصل انتشار اوراق بدهی است. در مقابل, شرکت‌ها قبل از بروزرسانی رتبه اعتباری, اقدامات تامین مالی معناداری اتخاذ نمی‌کنند.  کلمات کلیدی مقاله "تامین مالی شرکت و رتبه بندی اعتباری پیش بینی شده": تنزیل رتبه‌بندی اعتباری؛ بروزرسانی رتبه‌بندی اعتباری؛ عدم تقارن اطلاعاتی؛ ساختار سرمایه برای درخواست ترجمه تخصصی حسابداری این مقاله در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "حاکمیت شرکتی؛ ساختار مالکیت؛ و مدیریت سود جهت دستیابی به آستانه بحرانی در بین شرکت‌های پذیرفته شده"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016،  "حاکمیت شرکتی؛ ساختار مالکیت؛ و مدیریت سود جهت دستیابی به آستانه بحرانی در بین شرکت‌های پذیرفته شده"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:در این مطالعه رفتار شرکت‌های پذیرفته شده چینی در استفاده از اقلام غیر عملیاتی زیر- خط جهت مدیریت سود و دستیابی به آستانه حق تقدم سهام  و اجتناب از لغو پذیرش مورد بررسی قرار گرفته و همچنین این موضوع مورد تحقیق قرار گرفته است که آیا ساختار مالکیت و مکانیسم‌های خاص حاکمیت شرکتی با این قبیل رفتارهای مدیریت سود رابطه دارد یا خیر. طبق مستندات بدست آمده ازتحلیل‌های تجربی حاضر, احتمال مدیریت سود جهت دستیابی به آستانه‌های تنظیمی بحرانی, با بکارگیری مدیران مستقل در هیئت مدیره و با درصد سهم مالکیت دولتی در چین رابطه منفی دارد. طبق مستندات بدست آمده ازتحقیقات بیشتر, رابطه میان مدیریت سود و نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره می‌تواند یک رابطه غیر خطی باشد. با اینحال شواهد کمی وجود دارد که اندازه هیئت مدیره, درصد سهام مدیرعامل, دوگانگی مدیرعامل و مدیر ارشد هیئت مدیره, کیفیت حسابرس خارجی, یا مالکیت خارجی با معیارهای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "پیرامون ارزش و عوامل تعیین کننده سپرهای مالیات بر سود"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016،  "پیرامون ارزش و عوامل تعیین کننده سپرهای مالیات سود"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:ما از یک مدل پویای شرکت برای تعیین ارزش و عوامل تعیین کننده سپرهای مالیات بدهی استفاده کردیم. ما یک شرکت آمریکایی را بعنوان نمونه انتخاب کردیم و دریافتیم که ارزش اجتناب های مالیات سود، کمتر از 5% از ارزش شرکت را تشکیل می‌دهد، و این رقم بمیزان قابل توجهی در سطح آمریکا متغیر است. نتایج ما همچنین نشان می‌دهد که این مولفه از ارزش شرکت، رفتار مقابله ای با چرخه در چرخه تجاری دارد. نهایتا، ما دریافتیم که  درکنار نرخ سود بدهی و نرخ مالیات بر درآمد شرکتی، منحنی تابع تولید یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین کننده مزیت مالیاتی بدهی است.کلمات کلیدی: سپرهای مالیات سود؛ مدل تنزیل سود تقسیمی؛ مدل رشد گُردون؛ برنامه‌ریزی پویا  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

عوامل تعیین کننده مشترک در نگهداری وجوه‌ نقد و سررسید بدهی: موردی از محدودیت‌های مالیما گزینه‌های مشترک نگهداری وجوه نقد و سررسید بدهی را برای نمونه بزرگی از شرکت‌ها طی دوره 1985 تا 2013 مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم که میان سررسید بدهی و نگهداری وجوه نقد رابطه مثبت وجود دارد. نتایج ما پس از منظور کردن درون‌زایی در بین اهرم, سررسید بدهی, و نگهداری وجوه نقد, همچنان برقرار است. ما معتقدیم که این رابطه مثبت در بین شرکت‌هایی قابل مشاهده است که ما محدودیت‌های مالی مواجه هستند و ما برای این فرضیه شواهد پشتیبان پیدا کردیم. نتایج  ما پس از کنترل مشکلات نمایندگی, مالیات‌بندی بین‌المللی, پیمان‌های نقدینگی وام بانکی و ریسک نکول, همچنان استوار است. کلمات کلیدی: نگهداری وجوه نقد؛ سررسید بدهی؛ محدودیت‌های مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری بر اثر عملکرد شرکت در ادغام و تصاحب: مصادیقی از بازار آسیا-اقیانوسیه"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016،  "نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری بر اثر عملکرد شرکت در ادغام و تصاحب: مصادیقی از بازار آسیا-اقیانوسیه"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پژوهش:در این مطالعه از نمونه جامعی از5271 خریدار طی دوره 1995 تا 2011 جهت بررسی نقش مشاوران مالی بر پیامدهای ادغام و تصاحب در بازار آسیا - اقیانوسیه استفاده شده است. نتایج نشانگر آنست که خریداران بهنگام استخدام مشاوران رتبه3   زمان زیادی را برای تکمیل معامله صرف می‌کند. علاوه بر این, شواهد تجربی نشان می‌دهد که خریداران بهنگام استخدام مشاوران مالی که از شهرت پایین‌تری برخوردارند, بازده در زمان انتشار اعلامیه بالاتری کسب می‌کنند. نتایج بدست آمده پس از کنترل اثرات سال, اثرات کشور و سوگیری خود انتخابی, همچنان استوار است. مضاف بر این, تحلیل رگرسیون همچنین نشان می‌دهد که خریداران بهنگام استخدام مشاوران رتبه 1  در معاملات داخلی, بازده پس-از-انتشار اعلامیه  پایین‌تری کسب می‌کنند. بنابراین, یافته‌های تجربی ما نشاندهنده اثرات مهم کیفیت مشاوران مالی بر عملکرد شرکت در ادغام و تصاحب در بازار آسیا-اقیانوسیه است.کلمات کلیدی: ادغام و تصاحب؛ بانک‌های سرمایه‌گذاری؛ بازده در زمان انتشار اعلامیه  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "آیا مسئله جریان وجوه نقد آزاد به همزمانی بازده سهام مازاد کمک می کند؟" از نشریات و سایت های معتبر، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: موضوع مورد بررسی در این مقاله این است که آیا مسئله جریان وجوه نقد آزاد جنسن به همزمانی بازده سهام مازاد کمک میکند یا خیر. ما دریافتیم که شرکت‌هایی که رشد پایین و جریان نقد آزاد دارند، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند. این شرکت‌‌ها همچنین جهت کاهش کیفیت افشای خود مبادرت به مدیریت سود می‌کنند. تا جاییکه جریان نقد آزاد در شرکت هایی با رشد پایین، به داخلی‌های شرکت این فرصت را بدهد که از مزیت کنترل خصوصی بهره مند شوند، یافته‌های ما با پشتیبانی کامل از پیش‌بینی‌های جین و ماییر (J Financ Econ, 79:257-292, 2006) بیانگر آنست که داخلی‌ها در این شرایط اقدام به افزایش عدم شفافیت خواهند کرد تا جریان وجوه نقد را فراتر از سطح مورد انتظار سرمایه گذار خارجی در دست بگیرند. ما مسئلهٔ جریان نقد آزاد جنسن را بعنوان موتور محرکه همزمانی بازده سهام، شناسایی کردیم. کلمات کلیدی: مسئله جریان وجوه نقد آزاد؛ همزمانی بازده سهام؛ عدم شفافیت؛ اقلام تعهدی اختیاری راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله اثرات افشای مکرر اطلاعات: موارد مربوط به گزارشگری روزانه ارزش خالص دارایی در شرکت های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در ارتباط با اثرات افشای فزاینده اطلاعات مالی، دو فرضیه رقیب وجود دارد. یکی از این فرضیه‌ها بیانگر آنست که افشاسازی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی قیمت گذاری شده و در نتیجه منجر به کاهش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، نوسان پذیری و نقدینگی می‌شود. فرضیه دیگری معتقد است که افزایش افشاسازی موجب تحمیل بار اضافه بر معامله گران شده و باعث افزایش هزینه داد وستد و نوسان پذیری می‌شود.در این مقاله اثرات گزارشگری با دفعات بیشتر توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت را که بطور داوطلبانه گزارشگری ارزش خالص دارایی خود را از 1998 از گزارش هفتگی به روزانه تغییر دادند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. تحلیل‌های چند‌متغیره نشان می ‌دهد که پس از آغاز گزارشگری روزانه میزان اطلاعات نامتقارن کاهش پیدا کرده است و شواهد آن را می‌توان در شکف‌های پایین‌تر نرخ خرید و فروش، حجم معاملات بیشتر، کاهش نوسان پذیری و افزایش نقدینگی مشاهده کرد. ما نتیجه گرفتیم که گزارشگری ارزش خالص دارایی روزانهٔ صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت نمونه‌ای از افشای اطلاعات است که اطلاعات مفیدی در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مدیر موظف، مدیر اجرایی و مدیر غیر موظف یا مدیر اجرایی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به مطالعه تاثیرپذیری عملکرد شرکت ، از انتخاب مدیران غیر اجرایی که، به عنوان مدیر اجرایی در سایر شرکتها مشغول هستند، می پردازد. تحلیل ها بر مبنای یک سری اطلاعات پانلی جدید، از شرکتهای انگلستان، برای سالهای 2002 تا 2008 می باشد، یافته های ما نشان می دهد که ارتباط مثبتی، بین به کار گماری مدیران غیر اجرایی (که سمت مدیر اجرایی در شرکتهای دیگر را دارد) و عملکرد حسابداری شرکت دارد. این تاثیر زمانی قوی تر می شود، که این مدیران غیر اجرایی در شرکتهایی مشغول هستند، که عملکرد خوبی دارند. همچنین ما ارتباط مثبتی بین مدیران غیر اجرایی (مدیران غیر موظف)، که در سایر شرکتها به عنوان اعضا کمیته حسابرسی هستند، و عملکرد شرکت ، یافتیم. در نهایت، نتایج ما در سطح کلی نشان دهنده این موضوع است که مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) که در سایر شرکتها وظیفه اجرایی دارند، در هر دو بخش نظارت و مشاوره هیات مدیره شرکت مشارکت فعالی دارند. کلمات کلیدی: مدیران موظف (اجرایی)، مدیران غیر موظف (غیر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "ساختار حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) واندازه گیری ارزش منصفانه و هزینه حقوق صاحبان سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی ارتباط بین اندازه گیری ارزش منصفانه (عادلانه) و هزینه حقوق صاحبان سهام ، با استفاده از روشهای مختلف ارزشیابی ارزش منصفانه می پردازد؛ و تاثیر حاکمیت شرکتی بر این ارتباط، برای شرکتهای مالی ایالات متحده آمریکا را، ارزیابی می کند. ما پیدا کردیم که هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت، در ارتباط منفی با داراییهای با ارزش منصفانه با قابلیت رسیدگی و اثبات زیاد و دارای ارتباط مثبت با داراییهای با ارزش منصفانه با قابلیت رسیدگی و اثبات کم، می باشد. علاوه بر این، ارتباط مثبت بین داراییهای با ارزش منصفانه با قابلیت ریسدگی و اثبات کم و هزینه حقوق صاحبان سهام ، تحت حاکمیت شرکتی بهتر، کاهش می یابد. تاثیر متفاوت بین دارایی های با قابلیت رسیدگی و اثبات کم و زیاد، در شرکتهای با حاکمیت قوی، کمتر می شود. نتایج حاصل شده از پژوهش ما، که به بررسی نتایج اقتصادی انتخاب گزارش استاندارد حسابداری مالی شماره 157، با عنوان اندازه گیری ارزش منصفانه ، و اهمیت تجربه مالی کمیته حسابرسی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "شرکتهای املاک و مستغلات و اصطکاک بازار"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش، اختلافات در تاخیر قیمت، برای یک نمونه از جفت شرکتهای ملک - مستغلات و غیر ملکی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به لحاظ اقتصادی و آماری، نشان دهنده تاخیر در قیمت، برای اوراق بهادار شرکتهای ملکی می باشد، که دلالت بر اصطکاک بالا در بازار شرکتهای املاک و مستغلات ، دارد؛ که زمان مورد نیاز زیاد، برای انعکاس اطلاعات جدید در قیمت سهام شرکتهای املاک و مستغلات ، را نشان می دهد. محرکهای اصلی برای اختلافات در تاخیرهای مشاهده شده، شامل اختلافات در نوسانات ویژگی‌های شرکت ، ریسک بازار ، و تعداد روزهای معامله می باشد. در شرکتهای املاک و مستغلات ، عوامل تعیین کننده تاخیر در قیمت (منظور تاخیر در انعکاس اطلاعات در قیمت می باشد که قیمت حاضر متفاوت از قیمت واقعی شرکت می باشد و با عبارت Price delay در مقالات خارجی مورد بحث قرار می گیرد)، نتایج برای نمونه ترکیبی از جفت شرکتهای مشابه را، تایید می کند. مهمتر اینکه ما پی بردیم که سرمایه گذاران در شرکتهای املاک و مستغلات برای جریان اطلاعات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "اثر افشای اطلاعات و سیستم رتبه بندی شفافیت بر میزان درآمد ناشی از اقلام تعهدی"، از ژورنالهای معتبر خارجی برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سیستم رتبه بندی شفافیت افشای اطلاعات که در سال 2003 توسط کمیته بورس اوراق بهادار تایوان به اجرا درآمده است، برای کاهش ناهنجاری های ناشی از اقلام تعهدی به ویژه برای استفاده سرمایه گذاران خبره در ارزشگذاران سهام با استفاده از اقلام تعهدی مفید می باشد. نتایج اولیه بیانگر یک نوع کاهش محدود در ارزشگذاری بیش از واقع اقلام تعهدی و جریانات نقدی و همچنین بازده غیر عادی کمتر در شرکت هایی با رتبه شفافیت افشای بهتر نسبت به شرکت هایی با رتبه بندی پایین تر می باشد. افشای بیشتر موجب می شود شرکتهایی با سرمایه گذاران نهادی آگاه کاهش قابل توجهی در قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و بازده غیر عادی آتی سهام داشته باشند. با این حال پس از کنترل عوامل موثر بر بازده سهام هیچ مدرکی دال بر پیش بینی بازده غیر عادی توسط اقلام تعهدی نیافتیم. روی هم رفته نتایج نشان می دهد که سیستم رتبه بندی شفافیت افشای اطلاعات در کاهش قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی برای سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "آیا پیش‌بینی مجموع سود شرکت، نا‌اریب و کارآمد است؟" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله، خواص پیش بینی های حرفه ای مجموع سود شرکتی، را با لحاظ کردن دقت و صحت، نااریب بودن، و کارآمدی، تجزیه و تحلیل می کنیم. ما با استفاده از منابع عظیم اطلاعاتی سالهای 1992 تا 2011 دریافتیم که حجم خطاهای پیش‌بینی عمدتا بالاست و میزان آن از یک پیش بینی کننده به پیش بینی کننده دیگر تفاوت چشمگیری نشان می دهد. با اینحال، پیش‌بینی‌ها از لحاظ جهت حرکت، خصوصا در طول دوره هایی که سود دارای سرعت حرکت پایینی است، صحیح‎اند. ما شواهدی از اریب پیش‌بینی کمتر از مقدار واقعی را یافتیم، که نتوانسته بود رشد نیرومند سودهای شرکتی را در دو دهه قبل با موفقیت پیش بینی کند. اریب‌های پیش بینی و خطاهای پیش‌بینی خصوصا در دوره‌های عدم ثبات اقتصادی همچون سالهای رکود عمدتا بیشتر است که مبین این نکته است که علت بوجود آمدن اریب‌ها کندی پیش‌بینی کنندگان در تطبیق خود با شوکهای ساختاری است. نهایتا، ما کارایی پیش بینی ها را رد کرده‎ایم و شواهدی یافتیم مبنی بر واکنش بیش ازاندازه نسبت به اطلاعات جدید، که با استفاده از خود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مقاله "اطلاعات دیگر" بعنوان فاکتور توضیح دهنده برای واکنش‌های معکوس بازار به سودهای غیر منتظره" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: سودهای غیرمنظتره مثبت (منفی) لزوما موجب تولید واکنش‌های مثبت (منفی) نمی‌شود. در نمونه ما از سال 1990 تا 2010، واکنش بازار نسبت به 42٪ درصد از شرکتهایی که با پیش بینی تحلیلگران همخوانی داشتند، منفی، و نسبت به 41٪ درصد از شرکتهایی که با پیش بینی تحلیلگران سازگاری نداشت، مثبت بوده است. ما بصورت تجربی به آزمون این موضوع پرداختیم که آیا "اطلاعات دیگر"، تا حدی، تبیین کنندهٔ علامت معکوس میان واکنش های بازار و سودهای غیر منتظره است یاخیر. نتایج ما بیانگر آنست که "اطلاعات دیگر" فاکتور توضیح دهنده خوبی برای واکنش ها ی بازار معکوس، به سودهای غیر منتظره است، و اینکه قدرت توضیح دهندگی آن، هنگامیکه سرمایه گذاران نسبت به قابل اتکاء بودن اطلاعات سود، بدبین هستند، بیشتر است. ما همچنین دریافتیم که "اطلاعات دیگر" موجب تسهیل بر‌آورد‌های سرمایه گذاران از اطلاعات سود می شود چون در حضور سایر اطلاعات انتشار یافته در بین سرمایه گذاران، واکنش کمتر از حد طبیعی بازار به اطلاعات سود کاهش یابد. با این حال، سرمایه گذاران، "اطلاعات دیگر" را بطور کامل نمی توانند درک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "اثر نرخ‌های بهره تصادفی بر ساختار سرمایه ای شرکت، تحت مدل تعمیم یافته" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: رویکرد مشبک که توسط برودی (Broadi) و کایا (Kaya) حاصل شد، بطور سنتی جهت تعیین ساختار سرمایه شرکتها در اقتصادهایی با نرخ‌های بهرهٰ ثابت استفاده شده است؛ با این حال، در مطالعه حاضر استدلال ما این است که ساختار سرمایه‌ای شرکت را بایستی با لحاظ کردن همزمان وضعیت بدهی و تصادفی بودن نرخ‌های بهره‌اش، تعیین کرد. در این مطالعه، مدل دوجمله‌ای دو متغییره هیلیارد و همکارانش (1996) را تعمیم داده‌ایم تا ساختار سرمایه ای شرکتها را با لحاظ کردن نرخ‌های بهرهٰ تصادفی و همبستگی‌اشان با ارزش دارایی شرکت، تعیین کنیم. نتایج شبیه سازی ما بیانگر آن است که بحساب آوردن نرخ‌های بهرهٰ تصادفی موجب کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام بنگاه و در عوض، افزایش ارزش بدهی‌اش می شود. هر چه همبستگی میان متغییرهای دخیل درارزش دارایی و نرخ بهره کوتاه مدت قوی تر باشد، اثر این هبستگی بر ساختار سرمایه شرکت قوی‌تر خواهد بود. کلمات کلیدی: درخت دوجمله‌ای دومتغیره؛ اقتصاد با نرخ‌های بهره تصادفی؛ ساختار سرمایه راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "مقاله پیش بینی ورشکستگی موسسات کوچک و متوسط با استفاده از تابع مخاطره: این موضوع تا چه حد مهم است؟"، از نشریات معتبر برای انتخاب موضوع پژوهش و پایان نامه: در طبقه بندی وسیع موسسات متوسط و کوچک (SMEs) تنوع بسیار زیادی وجود دارد. این موسسات از لحاظ ساختار سرمایه، اندازه شرکت، دسترسی به تامین سرمایه بیرونی، سبک مدیریت، تعداد کارکنان و غیره، با هم بسیار متفاوتند. ما با اذعان به تنوع مذکور، در مدل سازی ریسک اعتباری این موسسات از پایگاه داده نسبتا بزرگی استفاده کرده‌ایم که اطلاعات مربوط به موسسات بریتانیایی را از 2000 تا 2009 پوشش می‌دهد. ما درتحلیل خود تا اندازه‌ای از تعریف ارائه شده توسط اتحادیه اروپا استفاده کرده‌ایم، تعریفی که در آن، میان شرکت‌های "ریز"، "کوچک" و "متوسط" تمایز گذاشته شده است. ما جهت پیش بینی مخاطره ورشکستگی شرکت‌ها از هر دو نوع اطلاعات، یعنی مالی و غیر مالی استفاده کرده‌ایم. برای هر یک از زیر گروههای شرکت‌های کوچک و متوسط مدل‌های مخاطره را جداگانه ارزیابی کرده‌ایم، و از طریق یک مدل مخاطره که سه زیرگروه را یکجا پوشش می‌دهد، عملکرد آن ها را مقایسه می‌کنیم. برای آزمون فرضیه‌ خود از تکنیک ‌های مدل سازی نرخ مخاطره وابسته به دوره زمانی نا پیوسته استفاده کرده ایم. نتایج آزمون ما قویاً تفاوت‌هایی در صفات هر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مقاله نرخ های رشد ضمنی و صرف ریسک کشور" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: بازده‌‌های تحقق‌یافته بازار سهام ناپایداراند و انعکاس‌های ضعیفی از رشد اقتصادی و انتظارات سرمایه گذاران در چین بشمار می روند. ما در این مقاله ، همزمان به ارزیابی نرخ رشد بلند مدت و هزینه سرمایه سهامداران برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس چین طی سالهای 2004 تا 2012، می پردازیم. ما دریافتیم که نرخ ضمنی رشد میانگین در سودها حدود 10٪ و هزینه ضمنی میانگین سرمایه حدود 14.6٪ است. این ارقام بیانگر این هستند که نرخ‌های ضمنی رشد از اصول و بنیان های شرکت‌ها که با رشد اقتصادی و هزینه ضمنی سرمایه هم ‌راستاهستند، با انتظارات سرمایه گذاران همخوانی دارد. ما با مقایسه برآورد‌های صورت گرفته برای بازار‌های ایالات متحده، دریافتیم که صرف ریسک سرمایه میانگین کشور برای بزرگترین بازار در حال ظهور حدود 6.5٪ است. مطالعه ما نتایج کاربردی مهمی برای سیاست گذاران چین و سرمایه گذاران بین المللی خواهد داشت. کلمات کلیدی: رشد بلند مدت؛ هزینه سرمایه؛ صرف ریسک کشور راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "مقاله ساختار پرداخت پاداش مدیریت، پذیرش ریسک بانک، و بحران مالی" ، از نشریات معتبر برای انتخای موضوع پایان نامه و پژوهش: در این مقاله به بررسی این موارد می‌پردازیم:(1) ترکیب بندی پرداخت پاداش مدیر عامل اجرایی چگونه با مشوق‌های بانک برای پذیرش ریسک‌ مفرط در ارتباط است، (2) آیا پرداخت پاداش به مدیر اجرایی در بانک‌های بزرگ، خصوصا اَبَربانک‌های معروف به TBTF، موجب تشدید رفتارهای مرتبط با کژاخلاقی‌ می شود، (3) چگونه رابطهٔ میان پرداخت پاداش مدیر اجرایی بانک و ریسک پذیری، قبل از بحران مالی اخیر و در میانهٔ بحران، تغییر کرد. ما دریافتیم که ریسک بانکی اندازه‌گیری شده توسط روش امتیازی z و نوسان پذیری بازده سهام، با درصد پاداش‌های تشویقی کوتاه مدت و بلند مدت افزایش می‌یابد. بااینحال، با افزایش نسبت پرداخت تشویقی، احتمال تبدیل یک موسسه به موسسه ای مشکل دار یا ورشکسته کمتر می‌شود.نتایج به‌دست آمده همچنین برای هر دو دوره میانه و دوره قبل از بحران مالی اخیر نیز صدق می‌کند. اثرات تشویش زدایی پرداخت پاداش با این یافته ها مورد تایید است که هم نسبت‌های اضافه پرداخت و هم مشوق های طولانی‌ مدت رابطهٔ مثبتی با ارزش‌گذاری بانک و عملکرد آن دارد. ما همچنین دریافتیم که اَبَربانک‌های معروف به TBTFریسک پذیری‌ بزرگتری تجربه می کنند (امتیاز z پایینتری دارند) و در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "مقاله عوامل تعیین کننده بازه زمانی که درآن، نسبت ارزش بازار به دفتری شرکت، بزرگ‌تر از یک است" از نشریات و ژورنالهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی فاکتورهایی خواهیم پرداخت که با بازه زمانی که ارزش بازاری شرکت در آن بازه کمتر از ارزش دفتری است، همبستگی دارد. از مشاهدات سه ماهه بدست آمده شرکت‌ها از سال 1990 تا 2010، تقریبا 19% آن‌ها ارزش بازار پایین‌تر از ارزش دفتری آن دارد، و 46% نبز برای بیش از 1 سال ارزشِ بازار پایین تر از ارزش پایین دفتری تجربه کرده‌اند. من در این مقاله به بررسی این موارد می پردازم: خصوصیات شرکت همچون تهور در حسابداری، نقدینگی دارایی، تعهدات بدهی، و جریان های نقدی؛ اقدامات شرکت همچون ادغام، نقدینه سازی، یا سازگاری درونی منابع؛ و اصول و قواعد حسابداری و همبستگی آن‌ها با بازه‌ زمانی که در آن، نسبت ارزش بازار به دفتر (BTM) بزگتر از یک است. این مقاله، با اختیار تبدیل دارایی (تغییر کاربری دارایی) بسط داده شده و همچنین نمونه های غیرمعمولی شرکت هایی را که ارزش بازار به دفتری‌اشان همچنان بالاتر از یک مانده است، مورد بررسی قرار می‌دهد. کلمات کلیدی: اختیار تبدیل دارایی (تغییر کاربری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "معاملات سرمایه گذار فردی و نقدینگی سهام" از نشریات معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش: مطالعات اخیر حاکی از آن است که سرمایه گذاران فردی ممکن است اطلاعات خصوصی داشته باشند و معاملاتشان می‌تواند بطور ضمنی گویای این اطلاعات باشد. در سازگاری با این مشاهده، ما پس از کنترل سایر عوامل موثر بر نقدینگی دریافتیم که سهام‌هایی که سرمایه گذاران فردی بر روی آن ها معاملات سنگین انجام می دهند، نقدینگی بالاتری دارند. نتیجه‌ٰ بدست آمده، در سایر مدل ها، گنجاندن اثرات ثابت شرکت، صنعت، اثرات ثابت سالانه، کنترل از نظر درون‌زایی ، و معیار جایگزین اندازه گیری نقدینگی، همچنان برقرار است. اثر مثبت معاملات سرمایه گذار فردی بر نقدینگی سهام برای شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بزرگتری دارند، قوی تر است که با کاهش عدم تقارن توسط سرمایه گذار فردی سازگاری دارد. نتایج بیانگر آنست که معاملات سرمایه گذار فردی از طرق کاهش عدم تقارن اطلاعات باعث بهبود نقدینگی سهام می‌شود. کلمات کلیدی: سرمایه گذار فردی؛ معامله، نقدینگی سهام؛ عدم تقارن اطلاعاتی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "اثر مالکیت دولتی, نهادهای رسمی و جستجوگری منابع بر سود شرکت‌های‌ تصاحب‌کننده از محل تصاحب و ادغام شرکت‌های چینی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015،  "اثر مالکیت دولتی, نهادهای رسمی و جستجوگری منابع بر سود شرکت‌های‌ تصاحب‌کننده از محل تصاحب و ادغام شرکت‌های چینی"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:ما اثرات مالکیت دولتی, نهادها و رفتار جستجوگری منابع، بر سود سهام ادغام کنندگان و تصاحب‌کنندگان پس از تصاحب طی دوره 1998 تا  2008را مورد بررسی قرار دادیم. شرکت‌های تصاحب‌کننده چینی سود منفی 2.9 تا 10.80% به ترتیب در 12 و 60 ماه پس ازاین دوره تجربه کرده‌اند. مالکیت دولتی, تعامل میان تحقیق و توسعه و مالکیت دولتی, فاصله نهادی رسمی و اندازه تصاحب‌کننده دارای اثر مثبت و معنادار بر سود بلند مدت تصاحب‌کننده هستند. با اینحال, تعامل میان منابع مشهود و مالکیت دولتی و نگهداشت وجوه نقد تصاحب کننده بنظر می‌رسد که اثری منفی و معنادار بر سود بلند مدت دارد. ذرکل, نتایج ما بیانگر آنست که دولت و نهادها منابع مهم ارزش آفرینی برای تصاحب‌کننده‌های چینی هستند.کلمات کلیدی: سودهای بلند مدت؛ مالکیت دولتی؛ ادغام‌کننده‌ها و تصاحب کننده‌ها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "پیرامون پیش‌بینی آشفتگی مالی در بازارهای توسعه یافته و نوظهور: آیا انتخاب اطلاعات بازار و حسابداری اهمیت دارد؟ مقایسه میان شرکت‌های بریتانیایی و هندی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015،  "پیرامون پیش‌بینی آشفتگی مالی در بازارهای توسعه یافته و نوظهور: آیا انتخاب اطلاعات بازار و حسابداری اهمیت دارد؟ مقایسه میان شرکت‌های بریتانیایی و هندی"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:ما سهم حسابداری و اطلاعات حاصل از بازار در کمک به پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های بریتانیایی و هندی را مورد ارزیابی قرار دادیم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا متغیرهایی که آشفتگی مالی را بخوبی برای شرکت‌های آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند, آشفتگی مالی در سایر بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور را نیز پیش‌بینی می‌کند یا خیر. در مورد شرکت‌های بریتانیایی ما مدل مخاطره را توسعه دادیم که متغیرهای اهرم دفتری و سه متغیر مبتنی بر بازار را با یکدیگر ترکیب می‌کند و احتمال آشفتگی مالی در بریتانیا را به بهترین نحو پیش‌بینیمی‌کند و از چندین مدل رقیب شامل نمره Z یا مولفه نسبت حسابداری آن, فراوانی نکول مورد انتظار, مدلی که نمره Z و EDF را با یکدیگر ترکیب کرده و مدلی که از پیش‌بینی‌کننده بازار سهام استفاده می‌کند, بهتر عمل می‌کند. با اینحال, ما دریافتیم که این مدل در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

 مقاله انگلیسی "اثر تحقیقات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ضوابط حسابرسی و حسابداری بر هزینه سرمایه سهام شرکت‌ها"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015،  "اثر تحقیقات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ضوابط حسابرسی و حسابداری بر هزینه سرمایه سهام شرکت‌ها"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:من اثر تحقیقات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را (همانگونه که در اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ضوابط حسابداری و حسابرسی منعکس شده است) بر هزینه سرمایه سهام مورد مطالعه قرار دادم. از اطلاعیه‌های مذکور غالبا در ادبیات حسابداری بعنوان واسطه‌ای برای گزارشگری مالی فریبکارانه استفاده می‌شود. گزارشگری مالی فریبکارانه با توجه به کاهش عدم قطعیت جریان وجوه نقد آتی شرکت, منجر به افزایش هزینه سرمایه سهام خواهد شد. در کل, در این مطالعه شواهدی از تغییرات در هزینه سرمایه سهام شرکت‌های موضوع اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ظوابط حسابرسی و حسابداری کمیته بورس و اوراق بهادار, در تاریخی که تحقیق و بررسی برای اولین بار انتشار عمومی یافت, ارائه شده است.کلمات کلیدی: اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ظوابط حسابرسی و حسابداری (AAER)؛ تحقیقات کمیته بورس و اوراق بهادار؛ اجرای ظوابط تحقیقات کمیته بورس و اوراق بهادار  راهنما:1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)