مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Review of Accounting and Finance

جستجو برای نام نشریه : Review of Accounting and Finance

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، 2016 "استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: هدف از این مطالعه بررسی کاربرد‌پذیری مدل‌های کاهارت و فاما ـ فرنچ در خصوص بازار سهام آفریقای جنوبی(SASM) است. در این مطالعه توانایی این مدل‌ها در ثبت اثرات اندازه، نسبت دفتری به بازار(BA) و تکانه بر بازار سهام آفریقای جنوبی بررسی می‌شود. در این مقاله همچنین قابلیت فاکتورهای فاماـ فرنچ ـ کاهارت در پیش‌بینی رشد آتی اقتصاد آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد:ـ این مقاله متکی است بر داده‌های بدست آمده از 848 شرکت از ژانویه 1996 تا آوریل 2012 بمنظور بررسی اثر اندازه، نسبت دفتری به بازار و مومنتوم بر بازار سهام آفریقای جنوبی و در آن، دارایی‌های آزمون با مرتب‌سازی 3*3 در خصوص اندازه و نسبت دفتری به بازار و مرتب‌سازی 3*3 در خصوص اندازه و مومنتوم (تکانه) صورت می گیرد. در این مقاله، مومنتوم بعنوان بازده انباشته شش ماه گذشته ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله پیش بینی ورشکستگی: مورد مربوط به‌ شرکتهای کوچک و متوسط بلژیک:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016، با عنوان"مقاله پیش بینی ورشکستگی: مورد مربوط به‌ شرکتهای کوچک و متوسط بلژیک"، از سایت Emeraldinsight ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:هدف: هدف از این مقاله تعمیم مدل پیش بینی ورشکستگی برای شرکت کوچک و متوسط (SMEs) بلژیک است و در آن از مدل لجستیکی که شامل گزیده ای از نسبتهای مالی است، استفاده خواهد شد.طرح تحقیق/روش شناسی/رویکرد: با نمونه ای متشکل از 7152 شرکت کوچک و متوسط بلژیکی که از میان آن‌ها 3576 شرکت بین سال های 2002 و 2012 ورشکسته اعلام شده بودند، و با استفاده از مدل بکاررفته که شامل متغیرهای کنترل از قبیل اندازه و عمر شرکت است، سعی شده است تا توان پیش بینی کنندگی نسبت‌هایی که منعکس کنندهٔ ساختار مالی، سودآوری، توانایی پرداخت دیون و نقدینگی شرکتها هستند، مورد آزمون قرار گیرد.یافته‌ها: نتایج از رضایت بخش بودن دقت و صحت پیش بینی انجام شده خبر می دهد و حاکی از آن است که نسبت های سودآوری و نقدینگی، پیش بینی کنند‌ه های بسیار خوبی برای پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای کوچک و متوسط بلژیک هستند.محدودیت‌ها / پیامدهای پژوهشی: با آنکه نتایج بنظر قطعی می رسد، ولی بایستی خاطر نشان کرد که در این مطالعه نمونه سالم با نمونه ورشکسته جفت نبود. مطالعات دیگر نشان می دهند که ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی مدیریت سود در شرکت های خانوادگی: وضعیت فعلی دانش و فرصت‌های پژوهش آتیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مدیریت سود در شرکت های خانوادگی: وضعیت فعلی دانش و فرصت‌های پژوهش آتی"، از سایتهای معتبر بار انتخای موضوع پژوهش و بهره گیری در مطالعات مرتبط: هدف: هدف از این مقاله ترکیب‌سازی پژوهش‌های موجود پیرامون مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این مقاله به بررسی وضعیت جاری دانشِ مربوط به مدیریت سود در شرکت های خانوادگی خواهیم پرداخت و چهارچوب‌های نظری اصلی مورد استفاده در پژوهش نظری پیرامون موضوع و همچنین انواع مختلف پژوهش مذکور و یافته‌های آن را مورد شناسایی قرار خواهیم داد. یافته‌ها: نظریه نمایندگی بعنوان چهارچوب نظری اصلی شناسایی شد. دو نوع عمده ٔپژوهش که در ادبیات مربوطه شناسایی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت عبارتند از مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی در برابر شرکت های غیر خانوادگی و مدیریت سود در انواع مختلفی از شرکت‌های خانوادگی. اصالت/ ارزش: شکاف‌های مهم پژوهشی مورد شناسیی قرار گرفت و الویت پژوهش های آتی بیان گردید. این موارد در واقع مربوط است به نبود پژوهش ‌پیرامون مدیریت سود در انواع مختلف شرکت‌های خانوادگی ، عدم امکان استفاده از پژوهش‌های کمی و تجربی و همچنین اهمیت استفاده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "سرمایه در گردش خالص، جریان وجوه نقد و عملکرد موسسات کوچک و متوسط بریتانیا"، از نشریات و سایت های معتبر به منظور بره گیری در پژوهش ها و پایان نامه ها و مقالات حسابداری و مالی و مبنایی برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش: هدف: در این مقاله تاثیر جریان نقدی بر رابطه‌ میان سرمایه در گردش خالص و عملکرد شرکت، مورد بررسی قرارمی‌گیرد. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این مقاله از آنالیز رگرسیون داده‌های پانلی ناهمتراز بر روی نمونه ای از 6926‌ موسسهٔ غیرمالی کوچک و متوسط در بریتانیا از 2004 تا 2013، استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که در غیاب جریان مالی، رابطهٔ مقعر میان سرمایه در گردش خالص و عملکرد شرکت وجود دارد؛ ولی پس از منظور کردن جریان نقدی، رابطه مذکور به یک رابطه محدب تبدیل می شود.نتایج همچنین نشان می دهد شرکت‌هایی که جریان نقدی آنها پایین تر از میانه نمونه است، سرمایه گذاری پایینی در سرمایه در گردش دارند، اما شرکت‌هایی که جریان نقدی آنها بالای میانهٔ نمونه است، سرمایه گذاری بالاتری در سرمایهٔ درگردش دارند.نتایج نشان می دهد که مدیران بایستی بهنگام تعیین سرمایه گذاری مناسب در سرمایه درگردش ، جریان نقدی شرکت را نیز لحاظ کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را بهبود بخشند. پیامد‌های عملی: درکل، نتایج بیانگر آن ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله آیا حسابداری بدلیل مزایای مالیاتی نامعلوم، اطلاعاتی در خصوص رابطه میان اختلاف درامد دفتری و مالیات و پایداری سود فراهم می‌نماید؟" از نشریات و سایتها معتبر جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های مرتبط: هدف: در این مطالعه سعی شده تا از زمینه‌های پژوهشی فراهم شده توسط تفسیر شماره48 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FIN48) استفاده شود تا بتوانیم هرچه بیشتر اختلاف مثبت زیاد میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبهٔ مالیات و رابطه آن‌ها با پایداری سود را، درک کنیم. ادبیات و پیشینهٔ پژوهشی موجود نشان می‌دهد که اطلاعات مالیاتی بدست آمده از صورت‌های مالی، از قبیل اختلاف میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات، برای شناسایی مدیریت سودها سودمند است و سودهای ناپایدارتر آتی را علامت دهی می‌کند. با این‌ حال، برای پی بردن به علل اختلاف زیاد میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات و توانایی آن ها در علامت دهی اختلاف موجود در پایداری سودها، به اطلاعات بیشتری نیاز است (بلی لاک و همکاران، 2012). طرح تحقیق/روش شناسی/رویکرد: در اولین گام، تفاوت‌های اختلاف میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات موقت برحسب چندک‌های مبتنی بر رویکرد اتخاذ شده در مطالعات هانلون (2005) رتبه بندی شده و بالاترین چندک در مشاهدات نمونه بعنوان اختلاف‌های زیاد موقت مثبت میان سود حسابداری و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری 2016، "مقاله اثرات خط مشی اجباری مسئولیت اجتماعی شرکته ها بر محافظه کاری در حسابداری"، از نشریات و سایت های معتبر به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و همچنین معیاری برای انتخاب موضوع پژوهش: هدف: در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) به تبع سیاست های اجباری دولت، عامل گزارشگری مالی محافظه کارانه در بازارهای نوظهور است یا خیر. انتظار می رود که مسئولیت اجتماعی شرکت ها، جایگزینی برای ساز و کارهای حاکمیتی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: نمرهٔC توسط خان و واتس (2007) جهت اندازه گیری درجه محافظه کاری حسابداری مخصوص شرکت در یک سال توسعه یافته است. در این مطالعه از رتبه بندی مسئولیت اجتماعی شرکت ها که توسط موسسه حسابداری ملی شانگهای تدوین شده است، استفاده گردید. یافته‌ها: شواهد تجربی نشان می‌دهد که خط‌مشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به تبع سیاست‌های اجباری دولت می‌تواند برای القای گزارشگری مالی کفایت کند. با اینحال، شاید بدلیل وابستگی‌های سیاسی، شواهد مذکور برای پشتیبانی از ادعای مطرح شده برای موسسات تحت اختیار دولت در مقایسه با موسسات خارج از اختیار دولت، ضعیف‌تر باشد. اصالت/ارزش: یافته‌های بدست آمده، فهم عمیق‌تری از نقش بالقوه مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت ها ارائه می‌دهد. نتایج همچنین شواهدی پیرامون تاثیرات متقابل میان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "پیرامون رابطه میان توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در اقتصادهای بازار در حال ظهور: شواهدی از داده‌های پانلی پویا" از سایت های معتبر برای انتخاب موضوع پژوهش و پایان نامه و بهره مندی در مطالعات مرتبط: هدف: در این مطالعه، اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی ا27 اقتصاد نوظهور با استفاده از داده‌های سالانه بدست آمده طی سالهای 1995 تا 2012، بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در مطالعه حاضر از آزمون تعمیم یافته توسط پسران (2007) موسوم به آزمون ریشه واحد در داده‌های پانلی جهت آزمون خواص مانایی سری داده‌ها، استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق و حل مشکل مربوط به همگونی که در مدل مذکور موجود است، نویسندگان مقاله از برآوردکننده مدل مخلوط گاوسی، پانل پویا استفاده کردند. پژوهشگران همچنین از آزمون علیت پانل همگونی پیشنهاد شده توسط دومتریسکو و هورلین (2012) جهت بررسی سمت و سوی علیت در بین متغیرها، استفاده کردند. یافته‌ها: یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که توسعه بازار سهام بطور معناداری به رشد اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، معلوم شده است که از توسعه بازار سهام به سمت رشد اقتصادی، علیت یکسویه وجود‌ دارد. این یافته با فرضیه رهبری عرضه، سازگار است. در کنار توسعه بازار سهام، همچنین روشن است که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل نرخ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری 2015،"نظریه چشم انداز، ویژگی های صنعت و مدیریت سود: مطالعه ای درباره صنایع مالزی" از نشریات و سایتهای معتبر به منظورانتخاب موضوع جهت پژوهش و استفاده در مطالعات مرتبط: هدف: هدف از این مقاله کشف و شناسایی فعالیت مدیریت سود در صنایع مختلف در مالزی با استفاده از مدل توزیع سود می‌باشد. علاوه بر این، نظریه چشم‌انداز و تاثیر احتمالی متغیرهای صنعتی گوناگون جهت فهم نقش صنعت در انگیزش مدیریت سود میان شرکت های مالزی، مورد آزمون قرار گرفته است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: نمونه‌ای از 538 شرکت از 15 صنعت مختلف طی سالهای 2005 تا 2011 برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. از مدل توزیع سود جهت شناسایی فعالیت مدیریت سود در بین صنایع مورد استفاده شد و تکنیک های گوناگون رگرسیون جهت تست تاثیر نظریه چشم‌انداز و متغیرهای گوناگون صنعت بر روی فعالیت مدیریت سود اعمال گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشانگر حضور رویه‌های مدیریت سود در صنایع مالزی است، اما معلوم شد که میزان شیوع فعالیت مدیریت سود و انگیزش انجام آن در بین صنایع، متفاوت است. ما به این نتیجه رسیدیم که نظریه چشم‌انداز، بطور کلی، انگیزه احتمالی در مدیریت سود بوده است، اما زمانیکه صنایع را جدا از یکدیگر مد نظر قرار دهیم، این موضوع ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) و هزینه وام های بانکی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف مقاله: هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا میان نرخ بهره وام های بانکی و عوامل موثر بر آن با استفاده از روش رگرسیون چارکی، ناهمگنی یافت می شود و همچنین ما به دنبال ایجاد پیوند میان برخی نتایج متناقض در ادبیات پیشین هستیم. روش تحقیق: ابتدا تاثیر 18 عامل موثر بر نرخ بهره وام های بانکی با استفاده از روش حداقل مربعات آزمون می گردد و سپس به بررسی این مسئله می پردازیم که آیا ارتباط میان نرخ بهره بانکی و عوامل موثر بر آن بر اساس تمام نرخ های بانکی ناهمگن هستند یا خیر، برای آزمون این موضوع از روش رگرسیون چارکی بهره می گیریم. یافته ها: ناهمگنی قابل توجهی میان نرخ بهره بانکی و عوامل موثر بر آن یافت شد، به طور ویژه عاملی که ممکن است برای نرخ سود بانکی مفید باشد، مشخصا با استفاده از روش حداقل مربعات برای شرکت هایی که با مقدار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "اثر همزمان ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: جدایی مالکیت از مدیریت و همچنین پراکندگی مالکیت در سازمان های مدرن امروزی، منجر به تفاوت در استدلال های مختلف در مورد رابطه میان مدیریت و مالکیت شده است . جنسن و مک لینگ(1976) به این موضوع به عنوان یک رابطه نمایندگی نگاه کرده و استدلال کردند که نماینده(به عنوان مثال مدیر عامل شرکت) به بهینه کردن منافع شخصی خود علاقه دارد، بنا براین سازو کارهای نظارتی باید مورد استفاده قرار بگیرد تا تضاد منافع میان سهامداران و مدیریت کاهش یابد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات پرداخت را به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)