مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Review of Accounting Studies

جستجو برای نام نشریه : Review of Accounting Studies

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری سال 2017 با عنوان "مقاله همبستگی سود شرکت با صنعت و دستکاری سود (مدیریت سود)"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی با عنوان"مقاله همبستگی سود شرکت با صنعت و دستکاری سود (مدیریت سود)"، از نشریه معتبر:چکیده:مطالعه حاضر به ارائه یک تئوری می پردازد که بیان می کند "در شرکتهایی که سودهایش با سود صنایع همبستگی دارد، احتمال بالایی وجود دارد که شرکت سیگنال جانبدارانه و غیر واقعی از عملکرد شرکت ارسال کرده باشد". تئوری حاضر به ما در پیش بینی احتمال اینکه، نام شرکتی در اطلاعیه های سازمان بورس اوراق بهادار که به معرفی شرکتهایی که در بخش حسابداری و یا حسابرسی دارای سوء رفتار بوده اند، قرار گیرد، کمک می کند. نتایج کاربردی تحقیق از تئوری ارائه شده، حتی بعد از کنترل تاثیر متغیرهای پیش بینی شده در ادبیات مرتبط با موضوع، پابرجاست، که نشان میدهد درجه همبستگی سود با صنعت در حقیقت به دلیل تصمیمات مدیران برای انتشار سودهای جانبدارانه و غیرواقعی است. ما همچنین نشان دادیم که شرکتهای با همبستگی کم با صنعت از شرکتهای با درجه همبستگی بالا با صنعت، از محافظه کاری کمتری برخوردار است، که کاربرد تئوری را برای چارچوبهای بیشتر فراهم می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله "تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود" سال 2017مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود" برگرفته از سایت SPRINGER که مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی است:چکیده:این مقاله و پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت می پردازد. در این پژوهش شواهدی از وجود ارتباط مثبت بین کیفیت گزارشگری مالی بالا و سود تقسیمی بالا پیدا کردیم. این ارتباط مثبت در شرکتهای با مشکلات شدید در جریان وجه نقد آزاد و شرکتهای دارای سهامداران نهادی نظارتی با درصد مالکیت بالا قوی تر است. بررسی‌های بیشتر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پرداختهای بیشتر و کمتر سودهای تقسیمی نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی به طور چشمگیری پرداخت سودهای کم را کاهش میدهد و مانع از تقسیم سودهای کم می شود. بعلاوه آزمون علیت گرانجر و تحلیل تفاوت در تفاوت از تغییرات سود تقسیمی در واکنش به شوکهای بیرونی شبیه سازی شده بر کیفیت گزارشگری مالی، شواهدی از وجود تاثیر از سوی گزارشگری مالی به سود تقسیمی را نشان می دهد. به طور کلی این یافته ها نشان میدهند که کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یک مکانیسم حاکمیت شرکتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله سال 2017  "پیش بینی های مدیریت و هزینه سرمایه: شواهدی در سطح بین المللی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "پیش بینی های مدیریت و هزینه سرمایه: شواهدی در سطح بین المللی" مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مقاله:ما تفاوت میزان اثر پیش بینی های مدیریت (که از شاخص افشای اختیاری برای سنجش پیش بینی های مدیریت استفاده شده است)، بر هزینه سرمایه در 31 کشور را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان میدهد که انتشار پیش بینی های مدیریت با کاهش هزینه سرمایه در همه کشورها در ارتباط مستقیم است، اما شدت تاثیر پیش بینی های مدیریت بر هزینه سرمایه وابسته به فاکتورهای ساختاری هر کشور می باشد. به طوریکه پیش بینی های مدیریت در کشورهایی که قوانین حمایتی قوی از حقوق سهامداران و انتشار بهتر اطلاعات وجود دارد، تاثیر قوی بر هزینه سرمایه دارد و در کشورهایی که قوانین افشای اجباری وجود دارد، این تاثیر ضعیف تر است. همچنین بررسی ها نشان میدهد که این روابط، زمانی که پیش بینی های مدیریت، به صورت مستمر، با دقت بیشتر و با جزئیات و جوانب بیشتری افشا می شوند، قوی تر است. به طور کلی یافته های ما پیشنهاد می کند که توانایی پیش بینی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "کشف قیمت در بازارهای سواپ نکول اعتباری: نقش اطلاعاتی سود فروش استقراضی سهام"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، با عنوان  "کشف قیمت در بازارهای سواپ نکول اعتباری: نقش اطلاعاتی سود فروش استقراضی سهام"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله رابطه منفی میان سود فروش اسقراضی سهام و بازده آتی بر سوآپ‌های نکول اعتباری بطور مستند مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه فوق سازگار با این نظریه ایت که سود فروش استقراضی سهام, اطلاعات مربوط به اسپرد اعتباری را که به هیچ روش دیگری به قیمت‌ها انتقال نمی‌یابد, به سرمایه‌گذاران سواپ نکول اعتباری بازار ثانویه مخابره می‌کند. الگوی پیش‌بینی کننده بازده حاصل از سوآپ‌های نکول اعتباری همچنین پوزیشن‌های سود فروش استقراضی را که در معرض تغییر خارجی تقاضا برای سهام قابل فروش  است, بطور منفی تقویت می‌کند, که از دید ما یک متغیر جایگزین برای سود مورد انتظار از اطلاعات خصوصی محسوب می‌شود (کوهن و همکاران در جی فایننس, 2007). این یافته بیانگر آنست که قراردادهای آتی بازار فروش استقراضی ممکن است به تبیین واکنش تاخیری اسپردهای سوآپ نکول اعتباری در برابر سودهای فروش استقراضی سهام کمک کند. با اینحال, آزمون‌های معناداری اقتصادی ما از این دیدگاه که الگوی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی محافظه کاری مشروط و اندیکاتورهای تفکیکی اخبار بد در مدلهای اقلام تعهدیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، با عنوان  "محافظه‌کاری مشروط و اندیکاتورهای تفکیکی اخبار بد در مدل‌های اقلام تعهدی"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری ومالی:محافظه‌کاری مشروط بخش جدا نشدنی از فرایند اقلام تعهدی نرمال است اما غالبا جزو بخش‌هایی است که در مدل‌سازی گنجانده نمی‌شود. عوامل تعیین کننده اقتصادی استاندارد اقلام تعهدی, اطلاعاتی درباره زیان‌های تحقق نیافته در خود نهفته دارد. استدلال ما این است که حسابداران این زیان‌های تحقق نیافته را بعنوان تقلیل ارزش تفکیک شده گروهی از دارایی‌ها شناسلیی می‌کنند. مدل‌سازی کاهش ارزش دارایی بینش اقتصادی جدیدی درباره اقلام تعهدی و مدل‌های اقلام تعهدی اصلاح شده بدست می‌دهد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که محافظه‌کاری اقلام تعهدی به جای آنکه عدم تقارن اطلاعاتی متغیر جایگزین خبری تراکمی ستونی باشد, نمایانگر مجموع عدم تقارن‌های اطلاعاتی بردار اندیکاتورهای خبری است. استدلال ما این است که اندیکاتورهای تفصیلی سطح مقطعی و ربعی دارای اثر افزایشی بر اقلام تعهدی سطح شرکتی سالیانه هستند. ما همچنین اثر پویای اندیکاتورها زیان مازاد را پیش‌بینی می‌کنیم چون حسابداران بدنبال الگوهای ثابت در این متغیرها هستند. نتایج تجربی بدست آمده در مورد شرکت‌های آمریکایی از این پیش‌بینی پشتیبانی می‌کنند. عدم تقارن در اقلام تعهدی با محافظه‌کاری در آزمون‌های اعتبارسنجی سازگاری دارد. ما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

توجه محدود, ارائه صورت افشای جریان وجوه نقد, و ارزشیابی اقلام تعهدیما اثر توجه محدود را بر ارزشیابی اقلام تعهدی از طریق مقایسه واکنش‌های بازار بلند مدت وفوری به بیانیه‌های سود, مورد آزمون قرار دادیم؛ بیانیه‌های مذکوراز میان زیرنمونه‌ای از شرکت‌هایی که تنها ترازنامه افشاء کرده‌اند و زیرنمونه‌ای از شرکت‌هایی که ترازنامه و صورت وجوه جریان نقدی را مشترکا در نشریه سود افشاء می‌نمایند, انتخاب شده است. اطلاعات درباره اقلام تعهدی را عموما می‌توان از ترازنامه‌های تطبیقی استنباط کرد, اما موجود بودن صورت جریان وجوه نقد باعث می‌شود که اقلام تعهدی برای سرمایه‌گذارانی که توجه محدودی دارند, برجسته‌تر شده و پردازش آن‌ها آسانتر باشد. ما پس از کنترل اطلاعات اضافی بالقوه و درون‌زایی افشای صورت جریان وجوه نقد, شواهد محکمی یافتیم که افشای صورت جریان وجوه نقد امکان قیمت‌گذاری موثر اقلام تعهدی را فراهم می‌آورد. تحلیل بیشتر با استفاده از متغیر جایگزین برای پیچیدگی سرمایه‌گذاربیانگر آن است که هرگاه صورت جریان وجوه نقد از نشریه سود غایب باشد, سرکایه‌گذارانی که پیچیدگی کمتری دارند در تنزیل اقلام تعهدی موفق نخواهند بود ولی سرمایه‌گذاران پیچیده موفق خواهند شد. کلمات کلیدی: توجه محدود؛ افشای جریان وجوه نقد؛ افشای داوطلبانه؛ ارزشیابی اقلام تعهدی؛ برجستگی؛ هزینه پردازش اطلاعات  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

خواص ساختاری نسبت قیمت به سود و نسبت قیمت به ارزش دفتریما خواص نسبت قیمت-به-سود و قیمت-به-ارزش‌دفتری شرکت و روابط میان این دو را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه شاخص تحت این فرضیه بدست آمد که شرکت‌ها از حسابداری هزینه جایگزین برای ارزشگذاری دارایی عملیاتی‌اشان استفاده می‌کنند, بطوریکه نسبت قیمت-به-ارزش‌دفتری با توبین q تطابق می‌یابد. پس نسبت قیمت-به-سود را می‌توان بعنوان ترکیب محدبی از نسبت‌های قیمت-به-سود بیان کرد که بترتیب درمدل سودهای دائم و مدل رشد گُردُن (Gordon) به آن‌ها اشاره شده است و در آن وزن نسبی بر روی این دو نقطه انتهایی که بطور کامل توسط توبین q تعیین شده, قرار می‌گیرد. تحت اصول و قواعد گزارشگری مالی جاری, حسابداری دارایی‌های عملیاتی محافظه‌کارانه‌تر از حسابداری هزینه جایگزین می‌تواند باشد. یافته‌های ما گویای آن است که شدت و رفتار نسبت‌های قیمت-به-سود و قیمت-به-ارزش‌دفتری مشترکا توسط چندین متغیر کلیدی شامل رشد گذشته و رشد آتی پیش‌بینی شده, سودآوری اقتصادی؛ و محافظه‌کاری حسابداری, شکل می‌گیرد. کلمات کلیدی: قیمت-به-سود ، قیمت-به-ارزش‌دفتری ؛ توبین q؛ رشد؛ سودآوری؛ محافظه‌کاری    ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

اقلام تعهدی و سقوط قیمت‌هامن رابطه میان اقلام تعهدی و سقوط قیمت‌ها در سطح شرکت را مورد تحقیق قرار دادم و نشان دادم که در بازده هفتگی آنان کاهش بیش از اندازه وجود دارد. من دریافتم که هرگاه میزان اقلام تعهدی بالا باشد در مقایسه با اقلام تعهدی کمتر, احتمال سقوط قیمت بیشتر خواهد بود. این یافته را می‌توان با استفاده مدیران از برآوردهای اقلام تعهدی درآمد زا جهت انباشت اخبار بد, تبیین کرد. زمانیکه میزان اخبار انباشت شده بد از یک حد معین بگذرد, بطور یکجا آزاد شده و موجب سقوط قیمت می‌شود. من سازگار با این تبیین دریافتم که رابطه مشاهده شده در مورد دارایی‌های عملیاتی قوی‌ترین حالت دارد (مولفه اقلام تعهدی که کمترین میزان قابلیت اتکاء را دارد). تحلیل مقطعی نیز از تبیین انباشت اخبار بد پشتیبانی می‌کند. کلمات کلیدی: اقلام تعهدی؛ سقوط؛ انباشت اخبار بد؛ ریسک نکول  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

من در این مقاله پیامدهای ارزشیابی بلند مدت سرمایه‌گذاری در تصاحب و ادغام را بر شرکت‌های تصاحب کننده از طریق "اثر پیش‌بینی‌شده", مورد بررسی قرار داده‌ام؛ بر اساس "اثر پیش‌بینی شده", انتظارات سرمایه‌گذاران درباره سودآوری تصاحب‌های آتی شرکت, توسط قیمت آینده نگر تعریف می‌شود. من با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌هایی که پیشتر تصاحباتی انجام داده بودند دریافتم که ارزشیابی آن‌ها از بازار بستگی به سودآوری تصاحب‌های قبلیآن‌ها و جریان نقد آزاد فعلی آن‌ها دارد. در بین شرکت‌هایی که دارای جریان نقدی آزاد داشتند (هنگامیکه تصاحب‌های آتی امکان‌پذیر باشد) شرکت‌هایی که تاریخچه نامساعدتری از جهت تصاحب‌های ارزش سوز داشتند, سطح ارزشیابی‌اشان از بازار پایین‌تر بود.در بین شرکت‌هایی که جریان نقد آزاد آن‌‌ها منفی است (زمانیکه احتمال کمتری برای تصاحب‌های آتی وجود داشته باشد) ارزش شرکت با تاریخچه تصاحب ارتباط متقارن ندارد. این یافته‌ها با انتظاراتی که سرمایه‌گذاران بر اساس پیامدهای تصاحب تحقق یافته درباره سودآوری تصاحب‌های آتی شکل می‌دهند و ارزشگذاری که آنان از شرکت‌ها برپایه احتمال تصاحب آتی‌اشان بعمل می‌آورند, سازگار است. این یافته‌ها همچنین از بکارگیری قیمت‌های مشاهده شده بازار بعنوان متغیرهای جایگزین برای انتظارات سرمایه‌گذاران درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی پشتیبانی می‌کند. کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاری؛ ارزش شرکت؛ پیش‌بینی؛ ادغام و تصاحب  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذاردمقاله انگلیسی حسابداری 2016 با عنوان "مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذارد"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی:ما به بررسی این موضوع می‌پردازیم که متریک‌های متفاوت حسابداری  که جهت ارزیابی عملکرد مدیرعامل برای پاداش‌های سالیانه استفاده می‌شود چگونه بر سطح برنامه‌ریزی مالیات شرکت‌ها و همچنین گزارشگری مالی مالیات بردرآمد تاثیر می‌گذارد. ما پیش‌بینی کرده و دریافتیم که شرکت‌هایی که از متریک‌های جریان وجوه نقد استفاده می‌کنند, درمقایسه با شرکت‌هایی که از متریک‌های سود استفاده می‌کنند, نرخ‌های مالیاتی موثر نقدی و  اصول پذیرفته شده حسابداری پایین‌تری را گزارش می‌دهند. ما همچنین دریافتیم که شرکت‌هایی که از متریک‌های سود پس از کسب مالیات استفاده می‌کنند, متغیر نرخ مالیاتی مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری پایین‌تری را گزارش می‌دهند اما گزارش متغیرهای نرخ مالیاتی آن‌ها مشابه با شرکتهایی است که از متریک‌های سود قبل از مالیات استفاده می‌کنند. تحلیل بیشتر نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از متریک‌های سود پس از کسر مالیات استفاده می‌کنند, احتمال بیشتری دارد که سودهای خارجی را دائما سرمایه‌گذاری مجدد کرده و برای مالیات غیرقطعی , اندوخته اختیاری پایینی‌تری نگهداری نمایند. از اینرو, بنظر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

تاخیر در ارائه گزارش‌های مالی غالبا منعکس کننده مشکلات و مسائل مرتبط با حسابداری آخر دوره و فرایندهای حسابرسی است. ما با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌هایی که فرم 10-k را پس از موعد قانونی ثبت کردند, اثر تاخیر فایلینگ را در ارتباط با ویژگی‌های حسابرسان بر کیفیت صورت مالی, مورد بررسی و تحقیق قرار دادیم. ما دریافتیم که شرکت‌های که در انجام فایلینگ تعلل می‌ورزند در مقایسه با شرکت‌هایی که بموقع اقدام می‌کنند, کیفیت گزارشگری مالی پایین‌تری دارند؛ این نتایج از طریق همسان سازی نمرات گرایش بدست آمده و در آن کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از ارزش مطلق اقلام تعهدی اختیاری همسان‌سازی شده بر حسب عملکرد و احتمال ارائه مجدد دیرهنگام فالینگ در دوره‌های بعد, اندازه‌گیری شده است. علاوه بر این, ما نشان دادیم که پیامدهای منفی فایلینگ دیرهنگام را می‌توان از طریق اختیار نمودن 4 حسابرس عمده بمیزان زیادی تخفیف داد. کیفیت حسابرسی متمایز پیش از هر چیز از 4 حسابرس عمده در ادارات بزرگ نشات می‌گیرد و زمانی مشهودتر خواهد بود که یک حسابرس نیاز داشته باشد که در یک دوره کوتاه, از منابع بیشتری اطلاعات جمع‌آوری نماید.   کلمات کلیدی: ارائه مجدد صورت مالی؛ اندزه اداره؛ فایلینگ دیرهنگام کمیته بورس و اوراق بهادار ؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ 4 حسابرس عمده؛ اقلام اختیاری  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا بنابر مستندات توماس و زانگ (2011), پیش‌بینی درآمد قبل از کسر مالیات موجب تعدیل ناهنجاری‌ هزینه مالیاتی می‌شود یا خیر. آن‌ها دریافتند که تغییرات فصلی در هزینه مالیات بر درآمد سه‌ماهه, پس از کنترل رویدادهای غافلگیرکننده, دارای همبستگی مثبت با سود آتی است و نتیجه گرفتند که سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات مرتبط با ارزش در هزینه مالیات, واکنش کمتر از اندازه نشان می‌دهند. هنگامیکه تحلیلگران پیش‌بینی مربوط به سود و درآمد قبل از کسر مالیات را منتشر می‌کنند, بطور ضمنی پیش‌بینی هزینه‌های درآمد را نیز تهیه می‌کنند. ما بر این عقیده‌ایم که این پیش‌بینی ضمنی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تداوم رویدادهای غافلگیر کننده هزینه جاری مالیاتی را برای سودهای آتی شناسایی نمایند.بر همین اساس, انتظار ما این است که قیمت‌گذاری اشتباه هزینه مالیاتی برای شرکت‌هایی که پیش‌بینی سود و پیش‌بینی درآمد قبل از کسر مالیات در مورد آن‌ها صورت گرفته, از شدت کمتری برخوردار خواهد بود. همانگونه که انتظار می‌رود, ما دریافتیم که وجود پیش‌بینی‌های درآمد قبل از کسر مالیات, رابطه مثبت میان رویدادهای غافلگیر کننده هزینه و بازده آتی را بطور معناداری تضعیف می‌کند؛ این یافته با پیش‌بینی‌های ضمنی تحلیلگران مبنی بر اینکه هزینه مالیات موجب تضعیف ناهنجاری هزینه می‌شود, سازگاری دارد. کلمات کلیدی: پیش‌بینی‌های درآمد قبل از کسر مالیات؛ پیش‌بینی‌های تفکیک شده؛ناهنجاری هزینه مالیاتی؛ پیش‌بینی‌ تحلیلگران ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا تعدیلات ارزش منصفانه در سایر درآمدهای جامع می‌تواند عملکرد بانکی آتی را پیش‌بینی کند یا خیر. همچنین این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که قابلیت اطمینان این برآوردها تا چه‌اندازه‌ای بر ارزش پیش‌بینی کنندگی آن‌‌ها تاثیر می‌گذارد. ما با استفاده از نمونه‌ای شرکت‌های بانکدار دریافتیم که تعدیلات ارزش منصفانه در سایر درآمدهای جامع می‌توانند 1 و 2 سال پیش‌تر, سود را پیش‌بینی کنند. با اینحال, تمام سودهای و زیان‌های تحقق نیافته  مرتبط با ارزش‌ منصفانه در سایر درآمدهای جامع اثرات مشابهی ندارند. با آنکه سود و زیان‌های تحقق نیافته ناشی از اوراق بهادار موجود برای فروش همبستگی مثبتی با سود آتی دارند, سود و زیان‌های تحقق نیافته خالص حاصل از قراردادهای مشتقه که بعنوان ابزار پوشش ریسک وجوه نقد طبقه‌بندی شده‌اند, همبستگی منفی با سودهای آتی نشان می‌دهند. ما همچنین دریافتیم که اندازه‌گیری قابل اطمینان ارزش‌های منصفانه موجب ارتقاء ارزش پیش‌بینی کنندگی می‌شود. نهایتا, ما نشان دادیم که تعدیلات ارزش منصفانه ثبت شده در سایر درآمدهای جامع طی بحران مالی 2007 تا 2009, سودآوری آتی را پیش‌بینی می‌کند؛ یافته مذکور با این انتقاد که حسابداری ارزش منصفانه, بانک‌ها را مجبور به ثبت تعدیلات رو به پایین بیش‌از اندازه می‌کند, در تناقض است. کلمات کلیدی: سودها؛ سایر درآمدهای جامع؛ ارزش منصفانه؛ پیش‌بینی پذیری  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مقاله اقلام تعهدی و عملکرد آتی: آیا می‌توان آن را به ریسک نسبت داد؟"، جهت استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالیو انتخاب موضوع پایان نامه: ما معیارهای سنجش گسترده ای از اقلام تعهدی را به مولفه های آن یعنی مولفه های خاص شرکتی و مولفه های مرتبط با شرکت تجزیه کردیم. ما دریافتیم که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و عملکرد آتی شرکت را می‌توان بطور کامل به مولفه خاص شرکتی منسوب دانست. توضیحات استاندارد مبتنی بر ریسک، به سختی می‌تواند با این واقعیت سازگاری یابد. هر چه بازده‌های مورد انتظار دارای مولفه‌ مشترکی باشند که بین شرکت‌های مربوطه گسترده شده باشد ، به همان میزان توضیح مبتنی بر ریسک رابطه منفی قوی‌تری میان اقلام تعهدی و عملکرد آتی شرکت،هنگامیکه شرکت های مربوطه نیز در حال رشد باشند، نشان خواهد داد. در عوض، مطالعه ما به احتمال قوی به تصمیمات سرمایه‌گذاری ناکارا، قابل انتساب است، چراکه بازار سهام و تحلیلگران به موقع باهم متحد نشده اند. کلمات کلیدی: فعالیت سرمایه گذاری؛ اقلام تعهدی؛ سودآوری؛ بازده سهام؛ زنجیره تامین راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ، 2015، "تبدیل مالیات سود تقسیمی به سرمایه و نقدینگی"، از نشریات و سایت های معتبر، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات مرتبط: ما دراین مقاله در مورد تغییرات مقطعی سرمایه سازی مالیات سود تقسیمی تبیین جدیدی ارائه داده‌ایم. تحلیل ما دو قسمت دارد. اول، با انجام تحلیل نظری نشان داده‌ایم که نقدینگی (عدم نقدینگی) سبب می‌شود که تاثیر مثبت مالیات سود تقسیمی بر نرخ‌های مورد انتظار بازده که در مطالعات قبلی مستند شده، تضعیف ( تشدید) گردد. دوم، ما تحلیل تجربی حول محور قانون مشاغل و اصلاح رشد بخشودگی مالیاتی مصوب 2003 انجام دادیم که شامل کاهش تفاوت نرخ مالیات‌ میان مالیات سود تقسیمی سهام و نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای می شود، و نتایج ما با نظریه سازگاری دارد. ما همچنین نتایجی را ارائه کرده‌ایم که نشان می‌دهد که اثر کاهش مالکیت نهادی بر سرمایه سازی مالیات سود تقسیمی که در مطالعات قبلی مستند شده ، به آندسته از سهام‌هایی مربوط می‌شود که مالکیت نهادی بیشتری دارند و به "سرمایه‌گذارنهایی" غیرحساس به مالیات سود تقسیمی، قابل انتساب نیست. کلمات کلیدی: مالیات سود تقسیمی سهام؛ نقدینگی؛ تبدیل مالیات به سرمایه؛ نرخ مورد انتظار بازده راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "درک برداشت سرمایه گذاران در مورد تقلب در صورت مالی و استفاده آن‌ها از پرچم‌های قرمز"، از سایت springer، برای انتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات مرتبط حسابداری و مالی: ما با تحقیق پیمایشی از 194 سرمایه‌گذار با تجربه و حرفه‌ای، روابط میان درک و برداشت آن ها از فراوانی تقلب در گزارشات مالی، استفاده آن‌ها از اطلاعات صورت مالی، اهمیتی که آنان بر ارزیابی خودشان از ریسک تقلب می‌گذارند و استفاده آن‌ها از پرچم‌های قرمز را مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم که ادراکات سرمایه‌گذاران در خصوص فراوانی تقلب و استفاده آن‌ها از اطلاعات مالی تاثیر مثبتی بر میزان اهمیت‌گذرای آنان برارزیابی خود از ریسک تقلب می‌گذارد. سرمایه‌گذارانی که ارزیابی ریسک تقلب رامهم تلقی می‌کنند از پرچم‌های قرمزِ تقلب، استفاده بیشتری می‌کنند تا بدین‌وسیله از سرمایه‌گذاری‌های تقلب‌آمیز اجتناب ورزند. آندسته از پرچم‌های قرمز که عموما بدان‌ها اتکاء می‌شود عبارتند از بررسی و تحقیقات SEC، دعاوی قضایی معوق، تخطی از تعهدات پرداخت بدهی، و تعداد بالای تغیرات مدیریتی. سرمایه‌گذاران به اندازه و عمر شرکت، تامین مالی خارجی، و استفاده از حسابرسی توسط شرکت‌های حسابرسی غیر از بیگ فور (big 4) ، کمتر اتکا می‌کنند. ما همچنین شواهدی یافتیم مبنی بر اینکه میان استفاده از پرچم‌های قرمز خاص و بازده پرتفوی سهامداران همبستگی مثبت وجود دارد. کلمات کلیدی: صورت‌های مالی؛ پرچم‌های ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما نشان دادیم که خصیصه‌های شخصی تحلیلگران, چنانچه از خدمات سیاسی آنان بر می‌آید, بر رفتار آن‌ها در پیش‌بینی قیمت سهام تاثیر می‌گذارد. تحلیلگرانی که در جهت منافع حزب جمهوری خواه فعالیت می‌کنند, سبک پیش‌بینی محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ می‌کنند. هرگاه پیش‌بینی سود آن‌ها مورد بازنگری قرار گیرد احتمال انحراف آن از پیش‌بینی سایر تحلیلگران کمتر است  و جسارت و بی‌احتیاطی کمتری قابل مشاهده است. توصیه آن‌ها در مورد سهام نیز تنزیل و ارتقائ درجه ملایمتری دارد. درکل, این تحلیلگران گزارشات با کیفیت‌تری تولید می‌کنند و کار باکیفیتشان از سوی کارفرمایانشان, سرمایه‌گذاران نهادی, و رسانه‌ها تشخیص داده شده و مورد تمجید و تشویق قرار می‌گیرد.  با اینحال, با توجه به اینکه بعد از بازنگری‌های صورت گرفته توسط این تحلیلگران واکنش بازار ضعیف می‌باشد,مشارکت‌کنندگان بازار سهام به توانایی برتر آنان پی نمی‌برند. کلمات کلیدی: تحلیلگران سهام؛ تحلیلگران محافظه‌کار؛ سبک پیش‌بینی؛ واکنش بازار  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما اثرات گزارشگری سوگیرانه (محافظه‌کارانه یا لیبرال) بر رقابت بازار کالا را مورد بررسی قرار دادیم. در مدل انحصار دوجانبه کورنات شوک‌های مختص شرکت یا گستره صنعت مورد مشاهده قرار می‌گیرد و گزارش‌های نویزدار که در معرض سوگیری اجباری بیرونی بوده و به خط‌مشی عمومی قابل انتساب است, تهیه می‌گردد. ما سازگار با اثراتی که پیشین‌تر در ادبیات مربوط به اطلاعات به اشتراک گذاری شده و سهم آن‌ها در افزایش آگاهی‌بخشی بدست آمده بود, نشان دادیم که منافع مورد انتظار صنعتی و مازاد مورد انتظار مصرف‌کننده می‌تواند بسته به اینکه شوک‌ها مختص شرکت بوده یا دارای گستره صنعتی باشند, از سوگیری در گزارشات سود برده یا زیان ببرد. با اینحال, رفاه اجتماعی مورد انتظار همیشه و فارغ از منبع عدم قطعیت و جایگزین‌پذیری کالا  یا مکمل بودن آن, از سوگیری منتفع شده و افزایش می‌یابد. ما سپس زمینه‌ای را فرض کردیم که در آن شرکت‌ها خود انتخاب می‌کنند که آیا در گزارشات سوگیری نموده و نواحی  تعارض‌آمیز احتمالی با خط‌مشی عمومی را که رفاه اجتماعی مورد انتظار را بیشینه می‌سازد, مشخص کنند یا خیر. نتایج بیشتر پیرامون اثرات متفاوت سوگیری محافظه‌کارانه یا لیبرال از تعدیل در پیش فرض باورهای بی‌طرفانه قبلی نشات می‌گیرد. کلمات کلیدی: محافظه‌کاری؛ انحصار چندگانه؛ رقابت؛ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله مساله قیمت‌گذاری انتقالات داخلی میان بخش‌های یک شرکت تمرکززدایی شده مورد بررسی قرار گرفته است. بخش فروش بطور خصوصی در مورد هزینه‌های خود مطلع شده و کالایی را تولید می‌نماید که هم بصورت خارجی در بازار واسطه و هم بصورت داخلی در درون شرکت به فروش می‌رسد. برخلاف بسیاری از کارهای قبلی, کار ما در این مقاله بر  سیستمهای قیمت‌گذاری دوگانه داخلی معطوف است؛ این سیستم  این امکان را برای بخش فروش فراهم می‌آورد که بابت مبلغی که از مابتفاوت مبلغ مطالبه شده از بخش خرید, بستانکار شود. ما شرایطی را شناسایی کردیم که تحت شرایط مذکور می‌توان معاملات تمرکززدایی شده موثر و مشوق‌های تعیین قیمت را با مجموعه‌ای از قیمت‌های دوگانه انتقالات داخلی که بدرستی انتخاب شده و به ارتباطات مستقیم متکی نیستند, فراهم نمود. در عوض, قیمت‌های دوگانه انتقالات داخلی تنها بر اطلاعات عمومی قیمت بازار که توسط بخش بالادستی در بازار خارجی مطالبه شده متکی خواهد بود؛ این بخش اطلاعات مربوط به هزینه‌های تولید را بطور غیر مستقیم به بخش پایین دستی انتقال می‌دهد.  برای انواع مختلفی از توابع شناخته شده عرضه, قیمت‌های بهینه انتقالات داخلی, تابعی خطی از قیمت بازار خواهند بود. نتیجه اصلی بدست آمده در هنگام مواجهه بخش بالادستی با خریداران متعدد یا با محدودیت‌های الزام آور مربوط به ظرفیت, همچنان برقرار است. کلمات کلیدی: قیمت‌گذاری دوگانه انتقالات داخلی؛ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما  درباره مشوق‌های مبتنی بر قیمت سهام نظریه‌ای ارائه دادیم که حتی در مواقعی که قیمت سهام, اطلاعاتی ناآشنا برای شرکت نداشته باشد, کاربردپذیر است. در مدل ما زمانیکه در بازار درباره کیفیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت اختلاف عقیده وجود داشته باشد, مدیر مسئولیت تحقیق و تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده خواهد داشت. زمانیکه شرکت مذکور مشوق‌هایی را صرفا برپایه سود تحقق یافته بطور بهینه تدارک ببیند نتیجه آن خط‌مشی سرمایه‌گذاری موثر در زمانی است که بازار دارای باورهای بدبینانه و یا موافق است؛ با اینحال, زمانیکه شرکت مشوق‌های مبتنی بر سهام  را بطور بهینه معرفی نماید, نتیجه آن خط‌مشی سرمایه‌گذاری  غیرموثر در زمانی خواهد بود که بازار دارای باورهای خوشبینانه است. اگر شرکت بتواند سرمایه سهام را تحت شرایط مطلوب جمع‌آوری کند, پروژه‌هایی با ارزش خالص فعلی منفی از نقطه نظر شرکت ممکن است از از نقطه‌نظر سهامداران جاری پروژه‌هایی با ارزش خالص فعلی مثبت باشند. این شرکت با تعیین بخشی از حقوق و دستمزد مدیر از محل قیمت سهام جاری,  می‌تواند مدیر را برای پذیرش چنین پروژه‌هایی ترغیب نماید. کلمات کلیدی: پرداخت حقوق و دستمزد؛ خط‌مشی سرمایه‌گذاری؛ قیمت‌گذاری اشتباه  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، با عنوان  "اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی مالیات بر درآمد"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: ما معیاری برای سنجش کیفیت اقلام تعهدی ایجاد و آن را اعتبارسنجی کردیم. کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی تا جایی تغییرات را ثبت می‌کند که اقلام تعهدی مالیات بر درآمد با جریان وجوه نقد مرتبط با مالیات بردرآمد ارتباط داشته باشد, و تغییرات پایین‌تر در آن نشانگر کیفیت بالاتر اقلام تعهدی مالیاتی است. کیفیت پایین اقلام تعهدی مالیاتی از موارد زیر نشات می‌گیرد: (1) خطای برآورد مدیریت و(2) استانداردهای گزارشگری مالی که منجر به ایجاد تفاوت میان هزینه‌های مالیات بر درآمد و وجوه نقدی مالیات بردرآمد می‌شود, که در بدهی‌ها و دارایی‌هایی با مالیات معوق منعکس نشده‌اند. ما برای اعتبار سنجی معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی خود, نشان دادیم که این معیار با ویژگی‌های شرکت که هر دو الگو را منعکس می‌کنند رابطه دارد، و همچنین ثابت کردیم که این معیار می‌تواند ارائه مجدد مرتبط با مالیات و ضعفهای عینی کنترل داخلی را پیش‌بینی کند. ما با نشان دادن این موضوع که هزینه مالیاتی از دید سرمایه‌گذاران  در شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی بهتر, آگاهی بخشی بیشتری دارد، اهمیت معیار اندازه‌گیری خودمان را ثابت کردیم. در پژوهش‌های آتی می‌توان از کیفیت اقلام تعهدی برای پاسخ‌های مربوط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، با عنوان  "ریسک نامطلوب مبتنی بر حسابداری, هزینه سرمایه, و اقتصاد کلان"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: بنا بر فرضیه ما, ریسک نامطلوب سود, که انتظار عملکرد عملیاتی نامطلوب آتی را منعکس می‌کند، اطلاعات متمایزی درباره ریسک شرکت در خود دارد و به نسبت هزینه سرمایه در شرکتهای مختلف، تغییر می‌کند. با توجه به اعتبار معیار سنجش ریسک نامطلوب سود, ما دریافتیم که نسبت به شرکتهای درارای ریسک نامطلوب سود، شرکتهای دارای ریسک نامطلوب سود بیشتر، عملکرد عملیاتی منفی بیشتری را طی دوره بعدی تجربه می‌کنند، نسبت به شرایط اقتصاد کلان نامطلوب حساسترند، و پیوند قوی‌تری با خواص سود و سایر معیارهای مرتبط با ریسک در پژوهشهای پیشین دارند. ما همچنین مطابق با پیش‌بینی‌های خود دریافتیم که ریسک نامطلوب سود، تغییرات هزینه سرمایه را توضیح می‌دهد و اینکه پیوند مذکور میان ریسک نامطلوب سود و هزینه سرمایه یکی از چندین خاصیت ‌سود, حسابداری و بتاهای ریسک, ریسک نامطلوب بازده, ریسک نکول, نوسانات سود، و ویژگیهای پایه ای شرکت است که با هزینه سرمایه در ارتباط است. درکل, مطالعه حاضر با نمایش نقش کلیدی ارزشگذاری و  ارزیابی نقش ریسک نامطلوب سود حاصل شده از صورتهای مالی شرکت، به پژوهش های حوزه حسابداری یاری می‌رساند و همچنین بینش جدیدی درباره ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "شناسایی اقلام صورت های مالی در برابر افشاء آن در یادداشتهای صورتهای مالی: شواهدی از ارزش منصفانه اموال سرمایه گذاری"، از سایت Springer، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: کاربرد استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 40، یعنی سرمایه گذاری در املاک، در اتحادیه اروپا موجب ایجاد زمینه منحصربفرد جهت بررسی پیامدهای تصمیم گیری انتخاب از بین گزینه شناسایی در صورت مالی در برابر گزینه افشای اقلام صورت های مالی (منظور در یادداشت های صورتهای مالی میباشد) شد، چون در این زمینه، مقادیر شناسایی شده و افشاء شده مرتبط با سرمایه گذاری در املاک ، دارای مبنای اندازه‌گیری مشترک، یعنی ارزش منصفانه، هستند. من از این زمینه استفاده می کنم تا (1) گزینه شرکت برای انتخاب شناسایی در مقابل ارزش‌های منصفانه اموال سرمایه گذاری را مورد تحقیق و بررسی قرار دهم، (2) این نکته را آزمون نمایم که آیا مقادیر شناسایی شده و افشاء شده از طرف سرمایه گذاران به یک اندازه ارزش گذاری می‌شود یا خیر، و‌(3) تعیین کنم که آیا هبستگی اشان با بازده مالی آتی به یک اندازه است یا خیر. برای اصلاح دغدغه های مربوط به خود-انتخابی و اطمینان از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مطالعات پیشین بیانگر آنست که ریسک اطلاعات حسابداری را, که عمدتا ماهیت غیرسیستماتیک دارد, می‌توان از طریق متنوع‌سازی مرتفع ساخت. من نشان داده‌ام که ریسک اطلاعات حسابداری که خود را در کیفیت اقلام تعهدی نشان می‌دهد, حتی زمانیکه کاملا غیرسیستمایک باشد, قیمت‌گذاری شده است. من براساس مدل توسعه یافته در پیشینه پژوهشی مربوط به بحث ابهام, پیش‌بینی کرده‌ام که, (1) در یک بازار با تنوع کمتر, ریسک اطلاعاتی غیرسیستماتیک, حتی هنگامی که قابلیت تنوع‌بخشی داشته باشد, قیمت‌گذاری می‌شود, و(2 ) در یک بازار با تنوع خوب, ریسک اطلاعات غیرسیستماتیک زمانی قیمت‌گذاری می‌شود که اطلاعات تحت اختیار و صلاحدید مدیر بوده و از اینرو مبهم باشد. نتایج تجربی, پیش‌بینی‌های بدست آمده از مدل را تایید می‌کند. میان کیفیت درونی اقلام تعهدی  و هزینه سرمایه همبستگی مشاهده شد.  این همبستگی را می‌توان تاحدود زیادی از طریق متنوع‌سازی تضعیف کرد. بااینحال, متنوع سازی تاثیر کمی بر همبستگی میان کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (مبهم) و هزینه سرمایه دارد. کلمات کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی؛ هزینه  سرمایه؛ متنوع‌سازی؛ ابهام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "شرکتهای در شرف ورشکستگی، درماندگی مالی، سهامداران نهادی با اهداف بلند مدت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: رامالینگودا (2014) در مطالعه خود با عنوان "شواهدی از شرکتهای در شرف ورشکستگی که سرمایه گذاران با اهداف بلند مدت، که انها از ارزش اتی شرکت مطلع بوده اند" به بررسی رفتار سرمایه گذاران نهادی شرکتهای در شرف ورشکستگی می پردازد. در این تحقیق محقق با این پیش فرض که سهامداران نهادی دارای اهداف بلند مدت نسبت به سایر سهامداران شرکت اطلاعات بیشتری دارند نشان می دهد که این سهامداران می توانند حداقل یک فصل زودتر، این پدیده را پیش بینی کنند واقدام به فروش بخش اعظمی از سهام خود می کنند و این پیش بینی آنها در مقایسه با شرکتهایی که دچار آشفتگی مالی شده اند بیشتر است در واقع این گونه سهامداران در شرکتهای در شرف ورشکستگی پیش بینی بهتری نسبت به شرکتهایی که دچار آشفتگی مالی شده اند می کند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "سیاست های افشای پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه سهام عادی" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش به بررسی ارتباط بین سیاست های پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام در بین 1355 شرکت بصورت مقطعی در طول 4 سال بعد از قانون افشای منصفانه اطلاعات (2001 تا 2004) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که یک ارتباط منفی بین کیفیت سیاست پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد و قدرت ارتباط برای شرکتهای با هزینه افشای بالا و شرکتهای با پیش بینی سود مدیریت میاندوره ای نسبتا زیاد، بیشتر است. نتایج ما برای چندین روش به منظور حل مشکل خطاهای اندازه گیری و درونزا، در تخمین هزینه حقوق صاحبان سهام خاص هر، شرکت تایید شده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)