مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

North American Journal of Economics and Finance

جستجو برای نام نشریه : North American Journal of Economics and Finance

خلاصه مقاله

مقاله قیمت‌گذاری صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری پویای زنجیره‌ایمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 از سایت Elsevier، با عنوان "مقاله قیمت‌گذاری صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری پویای زنجیره‌ای"، به منظور در پژوهشها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله, ما نوع خاصی از صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری پویا را پیشنهاد کرده‌ایم. برخلاف صندق‌های معمولی حمایت از سرمایه‌گذاری, صندوق سرمایه‌گذاری توسعه یافته جدید ما دارای دو سطح است و حمایت زمانی فعال‌سازی می‌شود که ارزش دارایی پایه به سطحی بالاتر از سطح حمایتی دست یابد. این نوع محصول دارای ساختاری مشابه ساختار اختیار معامله با قیمت آستانه زنجیره‌ای است که توسط جون و کوو (2012) پیشنهاد شد. در این متن, ما محصول مرتبط با سهام طراحی شده جدید خودمان را صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای پویا خواهیم نامید. خرید صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای پویا می‌تواند هم برای فروشنده و هم سرمایه‌گذار در مقایسه با خرید صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری معمولی, مخاطره‌آمیز باشد. ریسک رو به پایین نسبتا کوچک می‌تواند برای صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای پویا برای فروشنده‌ها سودآور باشد. همچنین برای سرمایه‌گذاران, قیمت آن‌ها برای حمایت از صندوق‌ حمایت از سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای پویا ارزانتر از قیمت صندوق حمایتی پویا است. علاوه بر این, سرمایه‌گذاران می‌توانند قیمت حمایت را با تعدیل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله اثر اعتماد سرمایه‌گذاران بر مکانیسم انتقال خط‌مش پولی: روش چندمتغیره گارچمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 از سایت Elsevier  با عنوان "اثر اعتماد سرمایه‌گذاران بر مکانیسم انتقال خط‌مش پولی: روش چند متغیره گارچ"، جهت استفاده در انتخاب موضوع پایان نامه و مطالعات حسابداری و مالی:در این مقاله اثر ثبات مالی را بر مکانیسم‌های انتقال خط‌مشی پولی, مورد بررسی قرار دادیم. همبستگی میان اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارها, رشد پول و رشد اقتصادی همراه با همبستگی در نوسان‌پذیری آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. به ویژه,  از ناهمسانی واریانس خطاها در چهارچوب چندمتغیره گارچ برای دستیابی به شاخص‌های برازش شده  درونی عدم‌حتمیت, استفاده شد. از طریق برازشگر دو مرحله‌ای, درهم‌کنش غیرمستقیم رشد پول و بازارهای مالی در افق‌های زمانی مختلف موررد بررسی دقیقتر قرار گرفت. نتایج بدست آمده با یافته‌های پیشین در ادبیات که از "تعدیل بزرگ" بعنوان علت بحران مالی اخیر پشتیبانی می‌کرد, مغایرت دارد. با منظور کردن وقفه‌ها در سری نوسانات  حاصل از تغییرات ساختاری خط‌مشی پولی معلوم شد که دوره کوتاه نوسانات اقتصادی کلان نمی‌تواندعامل  مستقیم ثبات مالی پایین باشد.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری و مالی: ثبات مالی؛ نسبت قیمت-سود-رشد سود؛ خط‌مشی پولی؛ عدم‌قطعیت؛ مدل‌های گارچ چند متغیره (GARCH-in-mean) ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله اندازه بانک‌های ایالات متحده و رتبه‌بندی حمایتیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سال 2016، با عنوان "مقاله اندازه بانک‌های ایالات متحده و رتبه‌بندی حمایتی"، به منظور استفاده دانشجویان در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی رابطه میان رتبه‌بندی‌های حمایتی آژانس فیش از بانک‌های آمریکایی با اندازه آن‌ها می‌پردازد. در این مطالعه از داده‌های فصلی بدست آمده از سه ماهه چهارم  2004 تا سه ماهه چهارم 2012 استفاده کردیم  و پس از کنترل چندین فاکتور که موجب تمایز بانک‌های کوچک و بزرگ می‌شوند دریافتیم که اندازه بانک رابطه مثبت با رتبه‌بندی حمایتی دارد. با اینحال اثر مذکور مطابق با فرضیه اَبَر بانک‌های موسوم به "خیلی برزرگ برای ورشکست شدن" (TBTF)، غیرخطی است. پس از ورشکستگی لیمن برادرز و  تصویب قانون مربوط به داد-فرانک رابطه میان اندازه و حمایت بالقوه قوی‌تر شده است.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: رتبه‌بندی حمایتی؛ اندازه بانک؛ اَبَر بانک‌های موسوم به "خیلی بزرگ برای نجات دادن"؛ اَبَر بانک‌های موسوم به "خیلی بزرگ برای ورشکست شدن".مقاله اندازه بانک‌های ایالات متحده و رتبه‌بندی حمایتی- بخش مقدمه:در این مقاله به بررسی کیفیت همبستگی رتبه‌بندی‌های حمایتی بانک‌های آمریکا با اندازه بانک پرداخته شده است. طبق وب‌سایت فیش، رتبه‌بندی‌های حمایتی بیرونی، کیفیت اعتباری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله تعمیم مدل پراکندگی پرش تعدیل یافته مارکوف از مستقل به وابسته, میان فرکانس پرش و اندازه پرشمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، از سایت Elsevier ، با عنوان "مقاله تعمیم مدل پراکندگی پرش تعدیل یافته مارکوف از مستقل به وابسته, میان فرکانس پرش و اندازه پرش" به منظور استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:ما در این مطالعه رابطه میان فرکانس پرش و اندازه پرش را برای 30 سهام مولفه شاخص متوسط صنعتی داون جونز, با تعمیم مدل پراکندگی پرش تعدیل یافته مارکوف از مستقل به وابسته, میان فرکانس پرش و اندازه پرش, مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم. روش برازش پیشنهادی ما برای پارامترهای مدل پراکندگی پرش تعدیل یافته مارکوف مبتنی بر وابستگی میان فرکانس پرش و اندازه پرش است و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در صورت رویداد رخداد غیرنرمال, مدل‌های پراکندگی پرش تعدیل یافته مارکوف با هر دو نوع اندازه, یعنی اندازه پرش مستقل از حالت و اندازه پرش وابسته به حالت, عملکرد بهتری در مقایسه با مدل پراندگی پرش خالص از جهت ثبت ریسک فرکانس پرش و اندازه پرش خواهند داشت. نتایج ما براساس معیار اطلاعاتی آکاییک و معیار شوارتز‌بایسیان همچنین نشان می‌دهد که برای 23 سهام مولفه, مدل اندازه پرش وابسته ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا سیستم‌های هشدار زودهنگام مبتنی بر علم آمار، می‌تواند بانک‌های ضعیف را قبل از بازار شناسایی کند؟مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، با عنوان "مقاله آیا سیستم‌های هشدار زودهنگام مبتنی بر علم آمار، می‌تواند بانک‌های ضعیف را قبل از بازار شناسایی کند؟"، برای انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی:سیستم‌های هشدار زودهنگام آماری که جهت شناسایی بانک‌های ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرند از لحاظ دقت و پیچیدگی پیشرفت بسیار داشته‌اند اما آیا می‌توانند بازار را آگاه کنند؟ ما با استفاده از پایگاه داده منحصربفرد که داده‌های مربوط به دوره 1986 تا 2009 را پوشش می‌دهد, پنج نمونه اصلی از سیستم‌های هشدار زودهنگام را مورد استفاده قرار دادیم. با فروش سهام بانک‌های ضعیف و با خرید سهام بانک‌های باقیمانده, پرتفوی آربیتراژ تشکیل شد. ما در یافتیم که داده‌های انباشته شده به مدل این امکان را می‌دهد که در یک دوره خرید با تعداد کمی بانک ورشکسته یا بدون بانک ورشکسته, کار کند و فاکتورهای مورد  استفده ثابت باشند.  با آنکه تمام مدل‌های مورد مطالعه در پیش‌بینی ورشکستگی بانک‌ها خوب عمل می‌کنند اما معلوم شد که سیستم‌های هشدار زودهنگام آماری قادر به آگاهی‌بخشی بازار نیستند.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: مدل‌‌های پیش‌بینی ورشکستگی بانک‌ها؛ کارآیی بازار  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما در این مقاله ادراک بازار از ریسک اعتباری دولت‌ها را در منطقه یورو طی بحران مالی مورد مطالعه قرار دادیم. ما از مدل بهینه قیمت‌گذاری سواپ‌های نکول اعتباری در تحلیل خود استفاده کردیم تا احتمال نکول و زیان وارده از محل نکول را از نگاه بازارهای مالی, برازش نماییم. طبق نتایج تجربی بدست آمده ادراک بازارهای مالی به زیان وارده از محل نکول, دراکثر نمونه‌ها زیر 40% باقی می‌ماند. اندیکاتورهای مالی جهانی همبستگی قوی و مثبتی با ادراک بازار از ریسک اعتباری دولت‌ها دارد؛ درحالیکه توسعه اقتصاد کلان و نهادی در بهترین حالت تنها همبستگی ضعیفی با ادراک بازار از ریسک اعتباری نشان می‌دهد. کلمات کلیدی: ریسک اعتباری دولت‌ها؛ اسپردهای سواپ نکول اعتباری؛ منطقه یورو؛ احتمال نکول؛ زیان وارده از محل نکول ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین سند شماره 18 را در 30 اکتبر 2013 برای ممنوعیت مقامات دولتی از پذیرش هرگونه سمت در شرکت‌های چینی، صادر کرد. ما از این تصمیم بعنوان یک آزمایش طبیعی منحصر بفرداستفاده کرده و رابطه علّی میان وابستگی به احزاب سیاسی و ارزشیابی شرکت را مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم که ارزش شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها دارای وابستگی سیاسی هستند در پی اعلان قانون جدید و متعاقب آن، استعفای مدیران، افت ممعناداری داشته‌اند.  علاوه بر این، کاهش ارزشیابی زمانی مشهودتر است که شرکت‌ جزو صنایع تنظیم‌شده باشد و مدیر مستعفی نیز از اهمیت حیاتی برای ایجاد و حفظ ارتباطات سیاسی برخوردار باشد. علاوه بر این، شرکت‌های غیردولتی در مقایسه با همتایان دولتی، پس از استعفای مدیرانی که وابستگی سیاسی دارند، کاهش ارزش بیشتری را متحمل می‌شوند. دنتکته آخر اینکه، شرکت‌ها زمانی ارزش زیادی از دست می‌دهند که  مدیران مستعفی آن‌ها از اهمیت سیاسی کمتری در تخصیص منابع برخوردار باشد. این نتایج بینگر آنست که استخدام مدیرانی که دارای ارتباطات سیاسی هستند، اثر مثبتی بر ارزشیابی شرکت های چینی می‌گذارد. کلمات کلیدی: روابط سیاسی؛ ارزش شرکت؛ هیئت مدیران ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا توان تبیینی مدل‌های نرخ مبادلاتی را می‌توان با منظور کردن اثرات نامتقارن و غیرخطی عوامل فاندمنتال‌ بهبود بخشید یا خیر. هر دو مورد مذکور مهم و تعیین کننده هستند. نمونه ما شامل دلار آمریکا در برابر پوند و ین از 1982:10  تا 2013:10 است، و از روش انتخاب مدل خودکار با اشباع اندیکاتور استفاده شده است. چندین اثر معنادار غیر خطی در 1٪ یافت شد. علاوه بر این، بسیاری از اندیکتورها در مدل‌های خطی درهنگام منظور کردن متغیرهای غیر خطی, حذف می‌شوند؛ که بیانگر آن است که برخی از وقفه های ساختاری در کار قبلی  حاصل تعینن اشتباه فرم کارکردی خطی بود. نتایج بدست آمده در برابر برازش با استفاده از مولفه های اصلی استوار استهستند. کلمات کلیدی: پازل تعیین نرخ مبادله ارز؛ غیرخطی بودن؛ عدم‌تقارن‌های میان کشورها ؛ انتخاب مدل خودکار؛ وقفه های ساختاری؛ مولفه‌های اصلی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس صرفا درپی پرتفوهای سهام مبتنی بر ویژگی‌های خاص از قبیل ارزش بازار, ارزش بنیادی یا پرتفو با نوسانات معکوس هستند. در این مقاله شواهد نظری و عملی مزایای اقتصادی بکارگیری   زمانبندی-عایدات را ارائه خواهیم کرد که از عملکرد نسبی پرتفوهای مبتنی بر ویژگی‌های خاص که بر حسب زمان تغییر می‌کند, ناشی می‌شود. ما براساس مدل فاکتور برای بازده مورد انتظار, نشان دادیم که این شیوه تخصیص پرتفو می‌تواند در بین مجموعه پرتفوهای مبتنی بر ویژگی خاص با ابعاد کم, کارآمد باشد. ما عملکرد خارج از نمونه را بر طبق جامعه آماری S&P500 طی دوره 1990 تا 2013 ارزیابی کردیم و نشان دادیم که در پرتفوهایی با تخصیص دارایی بصورت پویا, سود پایدار است و بازده تعدیل شده بر حسب ریسک مثبت و معنادار می‌باشد. ما همچنین چندین تعمیم و آزمون استواری انجام دادیم و مزایای تخصیص دارایی به سبک پویا در بین پرتفوهای مبتنی بر ویژگی‌خاص, مورد تایید قرار گرفت. کلمات کلیدی: صندوق‌های قابل معامله در بورس؛ مدل‌های فاکتور؛ انتخاب پرتفوی؛ ویژگی‌های خاص سهام؛ سرمایه‌گذاری بر حسب نوع سهام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما با انجام بزرگترین مطالعه مبتنی بر شبیه سازی به بررسی این موضوع می‌پردازیم که مدل‌های گارچ تا چه میزان می‌توانند رویدادهای حد کمینه و بیشینه در بازده بازار سهام را ثبت و ضبط نماید. ما شاخص‌های دنباله هیل را برای بازده‌های انفرادی بازار سهام S&P500 برازش کرده و آن‌ها را با شاخص‌های دنباله تولید شده توسط مدل‌های شبیه سازی گارچ مقایسه کردیم. نتایج  بدست آمده نشان می دهد که مقادیر واقعی و شبیه سازی شده برای مدل‌های گارچ با توزیع شرطی نرمال، که ریسک دنباله را کمتر از حد ارزیابی می‌کنند، تفاوت‌های زیادی با هم دارند. در مقابل، مدل‌های گارچ با توزیع های شرطیStudent's t، شکل دنباله را با صحت بیشتری ثبت می کنند, و در آن گارچ و جیجیآر-گارچ بهترین عملکرد را دارند. کلمات کلیدی: گارچ؛ رویدادهای حد کمینه و بیشینه؛ مطالعه S&P500؛ شاخص دنباله ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله ما با استفاده از داده‌های روزانه بدست آمده از شاخص‌های بخشی از دوره زمانی 2006 تا 2014 سعی داریم تا امکان انتگرال کسری در بازده بخشی (و معیارهای اندازه گیری نوسانات آن ) را در بورس سهام اَمان اُردن مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم. بنا بر تحلیل تجربی صورت گرفته با بهره‌گیری از تکنیک‌های تفاضل‌گیری کسری نیمه‌پارامتری مبتنی بر برازش‌‌گرهای OG-PREIODOGRAM  و LOCAL WHITTLE, تمام بازده‌های بخشی در بورس سهام اردن نشانگر حافظه بلندمدت هستند. با اینحال, در خصوص معیارهای اندازه‌گیری نوسان‌پذیری, شواهدی از حافظه بلند مدت یافتیم. ما به تبعیت از استدلال مطرح در ادبیات اخیر که معتقد است وقفه‌های ساختاری در سری‌های زمانی می‌توانند وجود حافظه بلند مدت را تبیین کنند, معیارهای اندازه‌گیری نوسان‌پذیری را برای یافتن وقفه‌های ساختاری, مورد آزمون قرار دادیم. ما دریافتم که حافظه بلندمدت در برخی معیارهای اندازه‌گیری را می‌توان به وجود وقفه‌های ساختاری نسبت داد. علاوه بر این, ما با استفاده از توابع واکنش تکانه‌ای مبتنی بر مدل ARFIMA دریافتیم که شوک‌های وارده بر بازده بخشی در بورس سهام اردن نشانگر پایایی کوتاه مدت است, درحالیکه شوک‌های وارده بر معیارهای اندازه‌گیری نوسان‌پذیری, پایایی بلند مدت نشان می‌دهد. کلمات کلیدی: انتگرال کسری؛ برازش‌گر LOCAL WHITTLE؛ فرضیه بازار کارآمد؛ گام تصادفی؛ برازش‌گر LOG-PERIODOGRAM؛ اردن ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مطالعه یک فرم قراردادی بیمه بهینه بصورت درون‌زاد برای بیشینه‌سازی مطلوبیت مورد انتظار تضمین شده تحت محدودیت معیار ارزش در معرض ریسک مشروط, توسعه یافته است. ما دریافتیم که محدودیت معیار ارزش در معرض ریسک مشروط تاثیری بر فرم قراردادی ندارد, اما ممکن است الزامات صرف حداقل بیمه را افزایش دهد. علاوه بر این, زمانی که محدودیت معیار ارزش در معرض ریسک الزام‌آور باشد, قرارداد بهینه یک بیمه قابل کسر دوگانه است. با اینحال, اگر قرارداد به فرم متداول محدود باشد (هم طرح مصونیت از زیان و هم طرح زیان انباشته بطور پیوسته غیر کاهنده هستند) جهت اجتناب از مخاطرات کژاخلاقی, قرارداد بهینه  یک بیمه قابل کسر خطی قطعه قطعه است. درنهایت, ما میان نتایج این مطالعه و مطالعات مرتبط, دست به مقایسه شهودی زدیم. کلمات کلیدی: بیمه بهینه؛ ارزش در معرض ریسک؛ ارزش در معرض ریسک مشروط؛ یک بیمه قابل کسر خطی قطعه قطعه ؛ مخاطره کژ اخلاقی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله از مدل سویچینگ چند زنجیره‌ای مارکوف مشروط بر شاخص‌های عدم قطعیت ایالات متحده جهت بررسی الگوهای انتقال نوسانات قیمتی در بین ارزهای مبداء، اصلی؛ و ایمن‌ استفاده شد. در نتایج بدست‌آمده از طریق متغیرهای عدم‌قطعیت و همچنین بدون این متغییرها عموما سه الگوی انتقال نوسانات قیمتی مورد شناسایی قرار گرفت: همبستگی، سرریز و حرکت ‌مشترک. نتایج بدست آمده حاکی از برتری همبستگی بر سرریز و حرکت مشترک است؛ این برتری زمانی روی می‌دهد که متغیرهای عدم‌قطعیت منظور نشده باشد و از این امر می‌توان عمل متقابل شوک‌های بازار انفرادی بر شوک‌های عمومی در بین دارایی‌های منتخب را نتیجه گرفت. در درون پرتفوهای تشکیل شده از چهارچوب دو متغییره (دو متغیر که نماینده دو پرتفوی واریانس کمینه، شامل ترکیب توزین شده ارزها و کالاها است)، ما همبستگی متقابل میان دو پرتفوی با VIX و بدون VIX ، سرریز از کالاها به ارزها در مواردی که متغیر تنش مالی منظور شده باشد و وابستگی میان دو پرتفوی درمواردی که oil-VIX منظور گردد, پیدا کردیم. پیامدهای نتایج  بدست آمده برای مدیران پرتفوی در انتخاب مولفه‌های پرتفوها طی دوره های نوسانات بالای قیمت نفت، حائز اهمیت است. کلمات کلیدی: سویچینگ مارکوف؛ کالاها؛ معاملات ارز خارجی؛ شاخص‌های عدم‌قطعیت ایالات متحده؛ انتقال نوسانات قیمت   ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)