مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Management Accounting Research

جستجو برای نام نشریه : Management Accounting Research

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "بررسی تفاوت در خصوصیات بودجه، نقشهای بودجه و رضایت مندی از بودجه: با رویکرد مبتنی بر پیکربندی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله ، رده بندی‎ای از پیکربندی های بودجه پیشنهاد می‎شود. ما با ترکیب آنالیز کیفی و آنالیز خوشه‎ای، پنج الگوی طراحی بودجه و استفاده از بودجه را شناسایی کرده‎ایم که عبارتند از: بودجه معیار، بودجه اجباری، بودجه تعاملی، بودجه منعطف، و بودجه شاخص. رده بندی ما از پیکربندی های مختلف بودجه این امکان را فراهم می کند تا چیدمان های پیچیده‎ای را که در عمل حادث می شود توصیف نماییم. مشاهدات ما حاکی از آن است که هرگاه سطح مشارکت، سطح حضور مدیران و اهمیت بخشی به برنامه‎های عملی در طول مذاکرات بودجه ای بالا باشد، بودجه کمتر درمعرض نقد قرار خواهد گرفت. در این تحقیق با ارائه تصویر پالایش یافته‎ای از روش های بودجه‎ای، مسیرشناخت بهتر روش های بودجه بندی هموار می شود. کلمات کلیدی: بودجه، پیکربندی، کنترل تعاملی، نقش بودجه، رضایتمندی از بودجه راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "ادراکات مربوط به منصفانه بودن پرداخت پاداش سالیانه: اثرات مقایسه ای اندازه گیری عملکرد ذهنی (نامشهود) و دستیابی به اهداف پاداش" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این تحقیق به بررسی این مطلب میپردازیم که مقیاس های اندازه گیری ذهنی و دستیابی به اهداف پاداش چگونه بر ادراکات مدیران در خصوص منصفانه بودن توزیعی و رویه ای قراردادهای پاداش سالیانه تاثیر می گذارد.استدلال ما این است که اثر ذهنیت بر ادراکات منصفانه بودن از یک رابطه U شکل تبعیت می کند و با این ایده همخوانی دارد که هرگاه تاکید کلی نسبتا پایینی بر مقیاس های اندازه گیری ذهنی معطوف گردد، ذهنیت باعث افزایش ادراکات منصفانه بودن می شود، اما هرگاه تاکید کلی نسبتا بالایی برمقیاس های اندازه گیری ذهنی صورت گیرد، ذهنیت باعث کاهش ادراکات منصفانه بودن می شود.علاوه بر این، استدلال ما این است که مدیران از اهداف پاداش بعنوان استانداردهای ارجاعی استفاده می کنند و دستیابی به این اهداف باعث افزایش ادراکات منصفانه بودن توزیعی می شود، اما ادراکات منصفانه بودن رویه ای را افزایش نمی دهد. ما در این تحقیق از طرح تحقیق پیمایشی مقطعی با ترتیب زمانی استفاده می کنیم تا اندازه گیری خصوصیات مورد انتظار قراردادی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، سال 2015 "آیا اثرات تشویقی اندازه گیری عملکرد نسبی، با احتمال ترفیع مورد انتظار تغییر می کند"، از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این تحقیق به بررسی اثرات عملکردی ناشی از کاربرد اندازه گیری عملکرد نسبی (RPM) برای اتخاذ تصمیم های مربوط به بازار کار سازمانی می پردازیم، و از داده های بایگانی شده اختصاصی و پیمایشی بدست آمده از واحد حسابرسی داخلی یک سازمان بزرگ استفاده می کنیم تا نشان دهیم که کاربرد اندازه گیری عملکرد نسبی تعامل مثبتی با احتمال ترفیع مورد انتظار دارد و عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، این تحقیق نشان می دهد که با آنکه اندازه گیری عملکرد نسبی می تواند، بنا به پیش بینی نظریه، از طریق کاهش عدم قطعیت درپرداخت تشویفی برای کارکنان مفید واقع شود، اما منافع عملکرد افزایشی حاصل از کاربرد اندازه گیری عملکرد نسبی بعنوان سازوکار ترفیعی، بستگی به دورنمای ترفیعی کارکنان دارد. بطور اخص، یافته های ما بیانگرهبستگی مزایای عملکردی بالاتر (پایین تر) با کاربرد اندازه گیری عملکرد نسبی در هنگام بالابودن (پایین بودن) احتمال ترفیع کارکنان است. یافته های ما حاکی از آن آست که اندازه گیری عملکرد نسبی می تواند در شرکت هایی که فرصتهای ترفیع در هر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری انگلیسی 2015 با عنوان "مقاله دانشمندان، سرمایه گذاران خطرپذیر و مبادلات ارزی: نقش حسابداری بعنوان میانجی در نوآوری محصول" جهت استفاده در پژوهش های مرتبط: این مقاله به بررسی نقش حسابداری در توسعه نوآوری زیست فناوری که به فناوری توالی یابی موسوم است، می‌پردازد و سعی دارد تا تحلیلی علمی و تجاری از  دی اِن اِی انسان ارائه دهد. ما برپایه مطالعه موردی گسترده‌، توسعه این فناوری را از زمان شکل گیری تا انحطاط نهایی شرکت که حول تکنولوژی توالی یابی "ای بی" (AB) بنا شده بود، دنبال کردیم. ما با استفاده از مفهوم ابزارهای میانجی (میلر و الری، 2007) بر این موضوع معطوف خواهیم شد که محاسبات حسابداری چگونه با ایجاد ارتباط و میانجیگری میان عرصه های جداگانه و بازیگران پراکنده در تشکیل گذرگا‌ه‌های خاص توسعه، مشارکت داشته است. فرایند توسعه در سه مرحله مورد بررسی قرار خواهد گرفت: اول، زمانیکه در دست بنیانگذاران علمی بود؛ سپس زمانی‌که به یک شرکت تجاری تبدیل شد و تا حدودی در مالکیت شرکت‌ سرمایه‌گذاری خطرپذیر  قرار داشت؛ و نهایتاً، زمانیکه توالی یابی ای بی در بورس بازار سهام پذیرفته شد. ما دریافتیم که در هر یک از این مراحل، از محاسبات حسابداری مختلفی استفاده شده است و ما چگونه برقراری پیوند‌های خاص میان ایده‌های علمی و اقتصادی و بازیگران مختلف را که منجر به شکل گیری این ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "بررسی اثرات مشترک اولویت های استراتژیک، استفاده از سیستم های کنترل مدیریت، و پیشینه شخصی در عملکرد بیمارستانی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این تحقیق پاسخ به نیاز جاری و ارائه یک فهم بهتر در مورد عواملی است که موجب اثر بخشی روشهای کنترلی رسمی در بیمارستان می شود. در این تحقیق با استفاده از داده های پیمایشی مربوط به 117 مدیر ارشد در بیمارستانهای بلژیک اثرات هم راستاسازی میان سیستم های اندازه گیری عملکرد، الویت های استراتژیک، و نقش ویژه ای که پیشینه شخصی مدیران در این بافت ایفا میکند، مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد. نتایج کمی بیانگر آن است که پیشینه شخصی مدیران ارشد عاملی است که در بوجود آمدن منافع حاصل از هم راستاسازی میان کاربرد سیستم های اندازه گیری عملکرد و الویت های استراتژیک در بیمارستانها نقش حیاتی ایفا می کند. در این مقاله بطور خاص هدف ما نشان دادن این موضوع است که هرگاه تاکید عمده بر کاربرد الویت های استراتژیک شراکت یا حاکمیت باشد، اثرکاربرد تعاملی سیستم های اندازه گیری عملکرد، بر عملکرد بیمارستانی در مورد مدیران ارشد با پیشینه کلینیکی، مثبت تر از مدیرانی خواهد بود که پیشینه اداری دارند. در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری انگلیسی 2015، با عنوان "مشارکت، ‌حسابداری و یادگیری روش پیاده سازی چشم انداز جدید" از سایت Elsevier، به منظور استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری مالی: برای تحقق بخشیدن به چشم انداز جدید مدیریت ارشد، مشارکت کارگران و مدیران پایین رتبه غالبا از اهمیت زیادی برخوردار است: مدیران پایین رتبه و کارگران بایستی دانش خود را توسعه داده و روش پیاده سازی یک چشم انداز جدید را یاد بگیرند. با اینحال، اثرات مورد انتظار مثبت مشارکت غالبا غیرواقع بینانه بوده و منابع مطالعاتی آکادمیک در خصوص اینکه کدام اشکال مشارکت موثر هستند، شفاف و آشکار سخن نمی گویند. منابع مطالعاتی هنجاری حسابداری ابزاری فراهم می‌نماید تا چشم‌انداز مدیر ارشد و اطلاعات حسابداری با یگدیگر مطابقت داشته باشد. در این مقاله به بررسی این پرسش می پردزیم که از اطلاعات حسابداری چگونه می‌توان بعنوان ابزاری برای تسهیل مشارکت موثر در توسعه دانش و کمک به مدیران سطح پایین‌تر و کارگران جهت آموختن شیوه پیاده سازی چشم‌انداز مدیر ارشد، استفاده کرد. در این مقاله بر مبنای مطالعه مداخله گرانه، سه شکل خاصی از مشارکت پیشنهاد می‌شود: مشارکت رسمی، مشارکت سلسله مراتبی غیررسمی، مشارکت از طریق "اجتماع سازمان‌یافته". تفاوت میان اشکال مشارکت مذکور مربوط است به رابطه میان اعضای سازمان، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

با وجود شتاب زیاد محیط‌گرایی و تحقیق و بررسی صورت گرفته در خصوص انگیزش‌ها و نتایج عملکردی آن در ادبیات و منابع مطالعاتی مربوطه, درباره فرایندهای مدیریتی خاصی که شرکت‌ها از طریق آن‌ها می‌توانند فاکتورهای انگیزشی خود را به عملکرد بهبود یافته مبدل نمایند دانش زیادی در دست نیست. در این خصوص, ادبیات حسابداری محیطی مکانیسم‌های کنترلی خاصی از قبیل سیستم های اندازه‌گیری عملکرد محیطی راپیشنهاد می‌کند. با این وجود, در عرصه محیطی شاید اندازه‌گیری عملکرد بدلیل چالش‌های گوناگون فنی و انگیزشی, مشکل تر از آن باشد که به نظر می رسد. در این تحقیق جهت بررسی بیشتر نقش پرسش‌آفرین اندازه‌گیری عملکرد در بافت محیطی, مدلی را ارائه کرده‌ایم که درآن استفاده از شاخص‌های عملکرد محیطی برای اهداف تصمیم گیری و کنترلی, بعنوان میانجی میان انگیزش‌های محیطی شرکت و عملکرد شرکتی عمل می‌نماید. نتایج بدست آمده از تحقیق پیمایشی صورت گرفته از 91شرکت ایتالیایی از روابط فرضیه‌سازی شده پشتیبانی می‌کند و در خصوص توان تفکیکی انگیزش‌های تجارت محور, ذینفع محور و انگیزش‌های اخلاقی و اثرت ضمنی آن ها برسیستم‌های اندازه گیری محیطی, بینش‌هایی را عرضه می‌نماید. در انتهای این مقاله مسیرهای پژوهشی آتی که توسط این اثر گشوده شده, ارائه می‌گردد. کلمات کلیدی: سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد محیطی؛ عملکرد محیطی؛ راندمان اکولوژیکی؛ مورد تجاری؛ ذینفعان؛ تحقیق پیمایشی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری بعنوان موتور محرکه: قابلیت کنش‌زایی رویه های محاسباتی و پویایی‌های نوآوری:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، سال 2015، با عنوان "حسابداری به عنوان موتور محرکه: قابلیت کنش زایی رویه های محاسباتی و پویایی های نوآوری" برای استفاده و مطالعه دانشجویان حسابداری و مالی:در این مقاله رابطه میان رویه‌های محاسباتی و فعالیت‌های نوآورانه را مورد تحقیق و بررسی قرارداده و به‌دنبال پاسخ این پرسش‌ایم که رویه‌های محاسباتی از قبیل حسابداری، چگونه موجب توسعه دانشی می‌شود که بعنوان موتور محرکه نوآوری عمل می‌کند. در این مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سعی شده تا نقش حسابداری از طریق اثرات کنش‌زایی آن بگونه ای مورد کاوش قرار گیرد که به جای توصیف صرف جهان، به تغییر آن نیز کمک نماید. فرض بر این است که رویه‌های محاسباتی، موتور‌های محرکه ‌ای هستند که با توانایی خود در الهام بخشیدن به کنشگران در جهت طرح پرسشهای جدید و دیدن فرصت های جدید ، آن‌ها را به سمت انجام چیز‌های جدید ترغیب می‌کنند. رویه های محاسباتی بعنوان موتورهای محرکه، جرقه اولیه فرایند تحرک و بینش را که بعنوان جزئی از نوآوری در می‌آیند، مشتعل می‌کند. این نوآوری بنوبه خود اثراتی از خود بجای می‌گذارد که می‌تواند رویه‌های محاسباتی جدیدی را توسعه دهد. این یک رابطه پویا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)