مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Journal of Corporate Finance

جستجو برای نام نشریه : Journal of Corporate Finance

خلاصه مقاله

مقاله  سال 2017 با عنوان "هموارسازی سود: آیا هموار سازی سود، باعث تشدید یا کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؟"مقاله انگلیسی حسابداری سال 2017 با عنوان مقاله هموارسازی سود: آیا هموار سازی سود، باعث تشدید یا کاهش ریسک فروپاشی قیمت سهام می شود؟" به منظور انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی:ما در این پژوهش به بررسی ارتباط بین هموار سازی و ریسک سقوط قیمت سهام می پردازیم تا نقش هموار سازی سود در ریسک کاهش ارزش سرمایه شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد. ما پیدا کردیم که بین هموارسازی سود با درجه بالا و ریسک سقوط قیمت سهام در سطح بالا ارتباط وجود دارد. این ارتباط در شرکتهایی که کمتر مورد توجه تحلیل گران هستند و دارای درصد مالکیت نهادی کمتر و اقلام تعهدی انباشته مثبتی هستند، در تحلیل مقطعی، تشدید می شود. ما همچنین بازده سهام را به منظور ارزیابی اهمیت اقتصادی نتایجمان به کار گرفتیم. ما پیدا کردیم که با کنترل تاثیر ثابت شرکت، هموارسازی سود با بازده منفی قابل توجهی در فصل بعد از اعلامیه سود، ارتباط دارد. نتایج ما سرمایه گذاران را درباره خطر سقوط شرکتهایی گزارشهای با سودهای هموار شده منتشر می کنند، هوشیار می کند این درحالی است که باور عمومی بر این ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله سطح نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری مبتنی بر کنترلچکیده:مقاله انگلیسی سطح نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری مبتنی بر کنترل: در این تحقیق بررسی شد که مفهوم سطح نگهداشت وجه نقد بالا، مربوط به شرکتهای با حفاظت پایین از حقوق سرمایه گذار، شواهدی از درامدهای مال الاجاره مدیریتی می باشد. نشان دادیم که شرکتهای دارای مشکلات نمایندگی، کنترل شدیدی را بروی مدیریت از طریق مالکیت متمرکز اعمال می نمایند. با استفاده از داده های مربوط به کشور بلژیک مابین سال های 1991 تا 2006، رابطه مثبت قوی مابین تمرکز مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد بدست آمد. این موضوع نشان دهنده انگیزه احتیاطی از جانب بخشی از سهامداران کنترلی می باشد که اهمیت زیادی به کنترل قائل می‌شوند. همچنین به این نتیجه رسیدیم که ارزش بازار شرکت، به صورت مثبت تحت تاثیر میزان دارایی های نقدی شرکت می‌باشد. از طرف دیگر، مالکیت مدیریتی دارای هیچ گونه تاثیری نیست. این نتایج با این فرضیه که مالکیت شرکتها به دنبال راهبردهای منطقی جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از امنیت پائین سرمایه‌گذاران می‌باشد، متناسب است. کلمات کلیدی: سطح نگهداشت وجه نقد، تمرکز مالکیت، امنیت سرمایه گذار، سرمایه گذاری مبتنی بر کنترل، بنگاه های خانوادگی. ترجمه تخصصی حسابداری مقاله :جهت درخواست اماده سازی ترجمه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله شرکتهای پذیرفته شده در بورس های فرامرزی (فهرست فرامرزی) و مسئولیت اجتماعی شرکت سهامیچکیده: مقاله شرکتهای پذیرفته شده در بورس های فرامرزی (فهرست فرامرزی) و مسئولیت اجتماعی شرکت سهامی: این تحقیق به بررسی پویایی فهرست فرامرزی و مسئولیت اجتماعی شرکت سهامی (CSR) پرداخته است. با استفاده از نمونه 10815 مشاهده شرکت – سال، از 45 کشور از دوره 2002 تا 2011، به این نتیجه رسیدیم که شرکت های فهرست بندی شده فرامرزی دارای عملکرد مسئولیت ا جتماعی بهتری در مقایسه با شرکتهای محلی فهرست نشده می باشند. این نتایج در خصوص درون زایی و سایر انواع مختلف فهرست فرامرزی موثر می باشد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت اجتماعی شرکت به صورت معناداری پس از فهرست فرامرزی (و یا حذف از لیست بندی مجدد) در بازار آمریکا افزایش (کاهش) می یابد. تاثیر مثبت فهرست فرامرزی در عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در خصوص بنگاه هایی مربوط به کشور هایی که دارای نهادهای ضعیف تر، ثبات کشوری پائین، بدهی بالا به خارجیان و شرکتهایی که در صنایع دارای ریسک دعوی حقوقی بالا فعالیت می کنند، قوی تر است. در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که شرکت های فهرست فرامرزی شده با عملکرد بهتر مسئولیت اجتماعی دارای ارزش گذاری بالاتری هستند. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله قدرت چانه زنی، اعتبار تجاریمقاله انگلیسی حسابداری و مالی: قدرت چانه زنی و اعتباری تجاریچکیده:قدرت چانه زنی و اعتباری تجاری: این تحقیق به بررسی نحوه تاثیر قدرت چانه زنی تامین کننده بر روی تامین اعتبار تجاری پرداخته است. از پایگاه داده سطح شرکتی جدید شرکتهای چینی به همراه اطلاعات منحصربفرد در خصوص میزان، شرایط و پیشینه پرداخت های اعتبار تجاری به مشتریان و اطلاعات دقیق در خصوص ساختار بازار محصول و روابط مشتری – تامین کننده استفاده نمودیم. نشان دادیم که تامین کنندگان دارای قدرت چانه زنی ضعیف، به مشتریان خود که تمایل به توسعه اعتبار تجاری دارند، اغلب دارای فروش اعتباری بیشتری هستند و دوره زمانی بازپرداخت طولانی تر، پیش از اعمال جرایم، پیشنهاد می کنند. مشتریان مهم می توانند دوره بازپرداخت خود را حتی طولانی تر از زمان پیشنهادی تامین کننده تعیین نمایند و پرداخت های دیرتری به تامین کننده داشته بانشد. بعلاوه، تامین کنندگان دارای قدرت چانه زنی ضعیف اغلب زمانیکه تحت فشار اعتباری بانک می باشند، اعتبار تجاری را پیشنهاد نمی کنند. نتایج ما نشان داد که تامین کنندگان از اعتبار تجاری به عنوان ابزار رقابتی در بازار محصول استفاده می کنند.کلمات کلیدی: ساختار سرمایه، اعتبار تجاری، زنجیره تامین، چین.چنانچه نیاز به تهیه پروپزال و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا سرمایه‌گذاران از گذشته درس می‌آموزند؟ شواهدی از انتشار مکرر سهاممقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 از سایت Elsevier، با عنوان "مقاله آیا سرمایه‌گذاران از گذشته درس می‌آموزند؟ شواهدی از انتشار مکرر سهام"، برای مطالعات حسابداری و مالی:از مشخصه‌های عرضه سهام معمولا عدم تقارن اطلاعاتی میان ناشران و سرمایه‌گذاران است. من با استفاده از نمونه‌ای از انتشار مکرر سهام به بررسی این موضوع پرداختم که آیا سرمایه‌گذاران با بهره‌گیری از نتایج حاصل از عرضه قبلی سهام توسط یک شرکت, ذهنیت خاصی در مورد تمایلات آن شرکت بدست می‌آورند یا خیر. من به این نتیجه رسیدم که میان بازده پس از انتشار سهام و ارزشگذاری زیر قیمت درعرضه بعدی رابطه منفی پایداری وجود دارد. شواهد بدست آمده بیشترین سازگاری را با این ایده دارد که بازخورد بازار بر باورهای سرمایه‌گذار در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری یک شرکت, در عرضه‌های بعدی تاثیر می‌گذارد. بازخورد خصوصا زمانیکه  در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری حاوی اطلاعاتی باشد که مدیران در اختیار ندارند, اهمیت خواهد داشت. نتایج بدست آمده همچنین بینش ما را در خصوص اثر بازخورد بازار برهزینه‌های انتشار سهام بیشتر, افزایش می‌دهد. کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: بازخورد؛ یادگیری سرمایه‌گذاری؛ بازده بعد از عرضه ثانویه سهام؛ ارزشگذاری زیر قیمت  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله فروش داخلی در بازار عمومی اولیه: پیامدهای نیاز به نقدینگیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 از سایت Elsevier  با عنوان "مقاله فروش داخلی در بازار عمومی اولیه: پیامدهای نیاز به نقدینگی" به منظور استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: ما علل و پیامدهای نیاز نقدینگی سهامداران داخلی را بعنوان انگیزشی برای فروش ثانویه در نخستین عرضه عمومی مورد بررسی قرار دادیم. از نتایج بدست آمده چهار یافته استخراج شد: (1) سطوح پایین‌تری ازنگه‌داشت وجوه نقد قبل از اولین عرضه عمومی منجر به سطوح پایین‌تر حقوق و دستمزد مدیر عامل می‌شود. (2) پرداخت نقدی کمتر منجر به فروش بیشتر داخلی می‌شود, (3) سطوح پرداخت سهام مستقیما بر فروش داخلی‌ها تاثیر نمی‌گذارد اما بر تداوم دوره توقف فروش تاثیر می‌گذارد که این نیز به نوبه خود سطح فروش داخلی را متاثر می‌سازد, (4) سطوح بالای فروش داخلی بدلیل نیاز نقدینگی منجر به سطوح پایین‌تر ارزشگذاری زیر قیمت و بازده‌های بلند مدت می‌شود. بطور کلی این نتایج همچنین بینگر آنند که فروش ثانویه ناشی از نقدینگی می‌تواند عامل مشکلات نمایندگی باشد.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: نخستین عرضه عمومی؛ وجوه نقد؛ حقوق و دستمزد مدیرعامل؛ فروش داخلی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا ریسک تبیین کننده تداوم عملکرد سهام خصوصی است؟مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 از سایت Elsevier، با عنوان " مقاله آیا ریسک تبیین کننده تداوم عملکرد سهام خصوصی است؟" به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله با استفاده از اطلاعات تفصیلی مربوط به جریان نقد سطح معاملاتی در دو سطح صندوق سهام و سطوح معامله به تحقیق این موضوع می‌پردازیم که آیا ریسک خاص صندوق سرمایه‌گذاری به تبیین تداوم عملکرد صندوق‌های سهام خصوصی یاری می‌رساند یا خیر. ما همچنین یافته‌های موجود را از طریق آزمون اثر معیارهای گوناگونان اندازه‌گیری ریسک  به شواهد بین المللی پیرامون خرید سهام شرکت‌ها و سرمایه‌ مخاطره‌آمیز تعمیم دادیم. ما دریافتیم که ریسک عامل محرکه مهمی در تداوم عملکرد بوده و به تبیین تداوم مذکور کمک می‌کند. ما همچنین در سهام خصوصی, خصوصا تداوم نوسانات روبه پایین خرید سهام و صندوق‌های سرمایه مخاطره‌آمیز, شواهدی از تداوم ریسک پیدا کردیم. نهایتا, ما به این نتیجه رسیدیم که عملکرد صندوق بیش از آنکه تحت تاثیر انتخاب شرکت‌هایی با پرتفوی غالب توسط مدیر صندوق باشد, قویا تحت تاثیر توانایی آنان در به حداقل رساندن زیان‌ها دارد. اثر مذکور در مورد خرید سهام در بالاترین سطح خود قرار دارد اما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما در این مقاله اثر صفات متخصص-عمومی در برابر صفات داخلی-خارجی بر الگوهای حقوق و دستمزد مدیرعامل را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج مقطعی ما نشان می‌دهد که هر یک از این صفات اثر معناداری بر سطح و ساختار حقوق و دستمزد مدیرعامل دارد. مدیران عاملی که ترکیب عمومی -خارجی بالاتری دارند سطح کلی حقوق و دستمزدشان بالاتر است و پس از آن عمومی -داخلی, متخصص-خارجی, و درنهایت متخصص-داخلی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نتایج  سری زمانی ما نشان می‌دهد که اثر عمومی-متخصص در طول زمان ثابت می‌ماند اما داخلی-خارجی طی زمان از میان می‌رود. این یافته‌ها بیانگر آنست که امتیاز مدیرعمومی ناشی از تغییر بنیادی در نیاز به مهارت مدیران عمومی در مدیریت شرکت‌هایی است که روزبه‌روز بر پیچیدگی آن‌ها افزوده می‌شود. در مقابل, امتیاز مدیر خارجی به احتمال قوی از افزایش موقتی وی در قدرت چانه‌زنی طی مذاکرات برای بستن قرارداد نشات می‌گیرد. درکل, مطالعه ما صفات مدیرعمومی-متخصص را از صفات مدیرداخلی-خارجی تفکیک کرده و سپس کانال‌های خاصی را که هر یک از این صفات از آن طریق بر حقوق و دستمزد مدیرعامل تاثیر میگذارند, شناسایی می‌کند. کلمات کلیدی: حقوق و دستمزد مدیرعامل؛ داخلی بودن مدیرعامل؛ مهارت‌های مدیرعمومی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله رابطه میان موقعیت جغرافیایی ناشر سهام و ارزشگذاری زیر قیمت در نخستین عرضه عمومی در ایالات متحده از 1986 تا 2014, مورد بررسی قرار گرفته است. واقع بودن ساختمان مرکزی ناشران در مناطق روستایی در مقایسه با شرکت‌های واقع در مناطق شهری, همبستگی پایین‌تری با ارزشگذاری زیر قیمت دارند. یافته‌های ما با سوگیری نیرومند محلی در مناطق روستایی همراه با اطلاعات محلی برتر سازگاری دارد که با قیمت‌گذاری درست و کاهش میزان پول باقیمانده روی میز (کاهش تفاوت میان سود مورد انتظار و سود واقعی حاصل از معامله) هبستگی دارد. ما همچنین دریافتیم که معیارهای اندازه‌گیری سوگیری محلی REFINED شده از قبیل مجاورت با متخصصان حرفه در زمینه‌های مالی و تراکم تخصص‌های مالی با ارزشگذاری پایین در نخستین عرضه عمومی دارای همبستگی بیشتر و با مجاورت با شهرهای بزرگ همبستگی کمتر دارد. کلمات کلیدی: ارزشگذاری زیر قیمت؛ مجاورت؛ سوگیری محلی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که طی فصولی که بازده پایین است شرکت‌ها اقدام به بازخرید سهام می‌کنند, که علت آن را شاید بتوان به ارزشگذاری پایین سهام نسبت داد. توجه ما در این مقاله معطوف است بر افزایش بازخرید سهام و یافتن انگیزشی دیگر برای آن: آیا علت افزایش بازخرید سهام, پشتیبانی از قیمت سهامی است که با وجود بازده اخیر پایین همچنان ارزشیابی پایین آن پابرجاست؟ ما ازافزایش فروش استقراضی برای نشان دادن ارزشگذاری بیش از اندازه استفاده کرده و اثر تغییرات فصلی بازخرید سهام را برتغییرات فصلی سود حاصل از فروش استقراضی بررسی کردیم. رابطه موجود, سازگار با حمایت قیمتی, مثبت است و از لحاظ آماری هر سال از 2003 تا 2014, معناداراست. ما دریافتیم که پس از فصل پشتیبانی قیمت, افت شدید چند فصلی در بازده دارایی روی می‌دهد اما افتی که همزمان با آن در سود به ازای هر سهم روی می‌دهد بدلیل کاهش سهام معوق, ملایم‌تر است. بازده غیرنرمال پس از فصل پشتیبانی قیمت مثبت است که نشان می‌دهد که حمایت قیمتی موثر است. و ما همچنین معاملات داخلی‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. با آنکه داخلی‌ها عموما زمانی فروش انجام می‌دهند که سهام استقراضی فروخته رود, آنها طی فصل پشتیبانی قیمت به سهام خود را نگه می‌دارند. این امر نشان می‌دهد که داخلی‌ها مطمئن هستنند که می‌توانند قیمت سهام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در مطالعات پیشین, استدلال‌های متضاد و گوناگونی در این مورد ارائه شده است که چرا و چه زمانی چندملیتی بودن بایستی درجه وابستگی اختیارات حقیقی (طبیعی) شرکت‌ها را ارتقاء داده یا از آن جلوگیری نماید. برای پرداختن به این موضوع به بررسی این پرسش پرداختهایم که آیا رابطه میان بازده سهام و تغییرات نوسانات بازده با چندملیتی بودن تغییر میکند یا خیر. نتایج ما نشان می‌دهد که چندملیتی بودن در حقیقت بعنوان تسهیل‌کننده اختیارات حقیقی(طبیعی) عمل نمی‌کند. مضاف‌بر این, سازگار با اعتقاد مبتنی بر وجود محدودیت‌ در انعطاف‌پذیری عملیاتی همبسته با چندملیتی‌بودن, ما نشان دادیم که این مزیت تنها در صورتی قابل حصول خواهد بود که شرکت محدودیت مالی نداشته و درجات بالایی از چندملیتی بودن را تثبیت نموده باشد. کلمات کلیدی: بسط و گسترس بین‌المللی شرکت؛ چندملیتی‌بودن؛ اختیارات حقیقی (طبیعی) ارزشیابی بازار سهام؛ تحلیل رگراسیون چندگانه   ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

این اولین مطالعه‌ای است که در آن با استفاده از نمونه آماری بزرگی از داده‌های معاملات نهادی در سطح داد و ستد به تحلیل نقش سرمایه‌گذاران نهادی بعنوان تولیدکنندگان اطلاعات در زمان اسپین آف شرکت‌ها, پرداخته شده است. نتایج بدست ‌آمده را می‌توان بدین شرح خلاصه کرد: اولا, عدم توازن معناداری در معاملات نهادی پس از اسپین آف, میان سهام شرکت‌های جدید مادر و شرکت‌های وابسته وجود دارد؛ نتیجه مذکوربیانگر آنست که اسپین آف با کم کردن محدودیت, موجب افزایش رفاه سرمایه‌گذاران می‌شود. محرک این عدم توازن در معاملات نهادی, تفاوت‌هایی است که در عدم تقارن اطلاعاتی بین دو بخش از شرکت‌های اسپین‌آف‌ شده وجود دارد. ثانیا, معاملات نهادی در زمان اسپین آف دارای توان پیش‌بینی کنندگی معناداری بر ای اثر اعلام اسپین آف و برای بازده سهام طولانی مدت پس از اسپین آف است.ثالثا, سرمایه‌گذاران نهادی قادرند سودهای غیرنرمال قابل توجهی را از طریق معامله بر روی سهام شرکت وابسته در اولین سه ماهه پس از اسپین آف تحقق بخشند. درکل, ما نشان دادیم که اسپین آف از طریق سرمایه‌گذاران نهادی موجب ارتقاء تولید اطلاعات می‌شود؛ سرمایه‌گذارانی که از تولید اطلاعات ارتقاء یافته سود می‌برند. کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاران نهادی؛ معاملات نهادی؛ تولید اطلاعات؛ اسپین آف شرکت‌ها   ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

استفاده از اختیار معامله بعنوان روشی برای پرداخت حقوق کارکنان غیر اجرایی سئوال برانگیز است. مدل‌های استاندارد, منطقی, و ارزشیابی نشان می‌دهند که هزینه انتشار اختیار معامله بیشتر از ارزشی است که کارکنان بر آن قائلند. توضیحاتی که تاکنون برای این معما ارائه شده, برپایه مدل‌های استاتیک هستند که در آن‌ها بخش قابل توجهی از جنبه‌های پویای مربوط به قیمت‌گذاری اختیارمعامله سهام کارکنان و رفتارهای معامله, نادیده گرفته شده است. کاری که ما انجام داده‌ایم توسعه مدل‌های پویا و چند دوره‌ای مبتنی برترجیحات کارکنان است و در آن‌ها ریسک‌گریزی, زیان گریزی, اعتماد به نفس بیش از اندازه و سنجش احتمالات را لحاظ نکرده‌ایم  تا تبیین‌های احتمالی استفاده کارکنان از اختیار معامله سهام کارکنان را مورد آزمون قرار دهیم. این تنها مدلی است که در آن, اختیار معامله در الویت بوده و همچنین بصورت بهینه قبل از موعد مورد معامله قرار می‌گیرد. کلمات کلیدی: اختیارمعامله سهام؛ نظریه چشم‌انداز؛ اعتمادبه نفس بیش از اندازه؛ معامله قبل از موعد  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما نشان داه‌ایم که شرکت‌هایی که توسط مدیرعاملان طرفدار احزاب سیاسی اداره می‌شوند, در مقایسه با شرکت‌هایی با مدیرعاملان غیر حزبی,همبستگی بالاتری با سطح سپر مالیاتی دارند. خصوصا مدیرعاملان جمهوری‌خواه حتی زمانیکه ثروتشان با ثروت سهامداران گره نخورده باشد وحتی هنگامیکه حاکمیت شرکت ضعیف باشد, همبستگی بیشتری با سپر مالیاتی شرکت‌ها دارند؛ بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد که محرک تصمیمات سپر مالیاتی می‌تواند فاکتورهای غیرسیستماتیک, از قبیل ایدئولوژی سیاسی مدیرعاملان باشد. ما همچنین نشان داده‌ایم که مدیرعاملان طرفدار حزب دموکرات تنها زمانی که مشوق‌های مبتنی بر سهام آن‌ها بالا باشد همبستگی بیشتری با سپر مالیاتی شرکت‌ها خواهند داشت؛ از این مطلب چنین می‌توان استنباط کرد که تصمیمات سپر مالیاتی آن‌ها به احتمال بیشتر تحت تاثیر مشوق‌های اقتصادی است. بطور خلاصه, نتایج ما از فرضیه رابطه سیاسی, بطور کلی, پشتیبانی می‌کند اما بر این نکته تاکید می‌ورزد که فاکتورهای خاصی که محرک رفتارهای مرتبط با سپر مالیاتی مدیران حزبی هستند, بایکدیگر متفاوتند. نتایج ما بطور ضمنی حاکی از آنست که برانگیختن مدیران دموکراتیک جهت پرداختن به فعالیت‌های بیشتر سپر مالیاتی برای شرکت‌ها ممکن است هزینه زیادی داشته باشد چون چنین تصمیماتی برخلاف اعتقادات سیاسی آن‌ها در رابطه با خط‌مشی‌های مالیاتی است. کلمات کلیدی: اولویت سیساسی؛ سپر مالیاتی؛ مدیرعمل اجرایی؛ دموکرات‌ها؛ جمهوریخواه‌ها؛ مشوق‌ها؛  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

اثر نوسانات وجوه نقد بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای متفاوتپیشینه پژوهشی تجربی پیرامون روابط میان ساختار سرمایه و نوسانات جریان نقد شرکت‌ها تاکنون در این زمینه به نتیجه قاطعی نرسیده است. ما با استفاده از چندین معیار اندازه‌گیری نوسانات جریان نقد شرکت و روش‌های اقتصادسنجی که تبیین‌گر رابطه غیرخطی متغیرهای نسبی هستند, این رابطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم. درکل, شواهد ما نشانگر آنست که با ثابت بودن عوامل دیگر, افزایش انحراف از معیار از میانگین نوسانات جریان وجوه نقد بطور ضمنی بیانگر موارد زیر است: کاهش 24% در نسبت بدهی بلند مدت, کاهش 26% در احتمال نگهداری بدهی با سررسید بیش از 10 سال, و افزایش 39% در احتمال نگهداری هیچکدام از بدهی‌ها اعم از بلند مدت و کوتاه مدت. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما با الهام از پژوهش‌های اخیر درمورد پیوند میان مجاورت جغرافیایی و ریسک اطلاعاتی, به بررسی اثر موقعیت جغرافیایی بر ساختار مالکیت شرکت‌ها و هزینه سرمایه‌ سهامداران پرداخته‌ایم و بدین منظور از داده‌های بدست ‌آمده ازشرکت‌های خصوصی‌سازی شده جدید از 47 کشور استفاده نموده‌ایم. ما دریافتیم که هرچه فاصله شرکت از مراکز مالی داخلی بیشتر باشد, مالکیت و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی کمتر خواهد بود. ما همچنین دریافتیم که نهادهای نیرومند سطح کشوری که کار حمایت و حفاظت از سرمایه‌گذار را بعهده دارند, ضعف اطلاعاتی سرمایه‌گذاران خارجی را تعدیل می‌کنند. ما در تحلیل‌های بیشتر دریافتیم که سرمایه‌گذاران, خصوصا در کشورهایی که نهادهای دولتی ضعیف باشند, خواستار هزینه سرمایه سهام بیشتری برای شرکت‌های خصوصی‌سازی شده هستند. ما به این نتیجه رسیدیم که موقعیت جغرافیایی عامل مهم تعیین کننده ساختار مالکیت پس از خصوصی سازی و هزینه سرمایه سهام است. نتایج ما در برابر توضیحات جایگزین استواربوده و بیانگر آنست که اصلاح و بهبود نهادهای حاکمیتی سطح کشوری می‌تواند اثر منفی موقعیت در نواحی دورافتاده را تعدیل کند. کلمات کلیدی: خصوصی سازی؛ موقعیت جغرافیایی؛ ساختار مالکیت      ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

طی دو دهه گذشته, خرید سهام بعنوان کانال غالب در پرداخت سود مطرح شده و ابزار انعطاف‌پذیرتری برای بازگرداندن وجوه نقدی مازاد به سرمایه‌گذاران فراهم نموده است. با اینحال, درباره هزینه‌های مرتبط با انعطاف‌پذیری مالی مبتنی بر پرداخت سود اطلاعات اندکی وجود دارد. ما با استفاده از یک راهبرد شناسایی منحصربفرد به ثبت و مستند سازی هزینه‌های معنادار پرداختیم. ما دریافتیم که سرمایه‌گذاری‌های بازخرید واقعی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های فرضی که بطور مکانیکی و طی زمان دلارهای بازخرید را با نرخ متوسط two percentage points در هر سال smooth می‌کنند, عملکرد پایینی دارند. هزینه انعطاف‌پذیری مالی مذکور با مدیریت سود, موضع‌گیری مدیریتی, و نظارت نهادی کمتر, همبستگی دارد. کلمات کلیدی: انعطاف‌پذیری مالی, خط‌مشی پرداخت سود, بازخرید سهام, مدیریت سود, حاکمیت شرکتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله قیمت‌گذاری سهام در نخستین عرضه عمومی، تابعی از اشتباهات گذشته بانک‌های سرمایه‌گذاری شما: مورد مربوط به سهام شرکت فیس بوکمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سال 2016 با عنوان "مقاله قیمت‌گذاری در نخستین عرضه عمومی، تابعی از اشتباهات گذشته بانک‌های سرمایه‌گذاری شما: مورد مربوط به سهام شرکت فیس بوک" به منظور استفاده دانشجویان حسابداری و مالی جهت استفاده در مطالعات و پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی: در 18 می 2012 شرکت فیس‌بوک نخستین عرضه عمومی خود را برگزار کرد و با جمع‌آوری 16 میلیارد دلار، این عرضه را به یکی از بزرگترین عرضه‌های عمومی اولیه در تاریخ مبدل ساخت. چیزی که موجب شگفتی سرمایه‌گذاران شد، عدم وجود ارزشگذاری زیر قیمت بود- سهم عرضه شده در اولین روز معامله تقریبا با همان قیمت پیشنهادی بسته شد. نخستین عرضه عمومی فیس‌بوک نه تنها نا امید کننده بلکه برای بازار وسیع‌تر ویران‌کننده توصیف می‌شد. ما در این مقاله به تحقیق در این مورد می‌پردازیم که چرا نخستین عرضه عمومی اینچنینی بایستی چنین پیامدهای گسترده ‌ای داشته باشد. ما بطور مستند نشان داده‌ایم که بازار نخستین عرضه عمومی تا 41 روز پس فیس‌بوک راکد بود. پس از  41 روز که مجددا بازگشایی شد، سطح متوسط ارزشگذاری زیر قیمت از 11% ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "ناسازگاری با قوانین مالیاتی و معاملات سهام درون سازمانی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله بررسی می کند که آیا افراد داخل شرکت، کسانی که ناسازگاری با قوانین مالیاتی را نشان می دهند، تمایل بیشتری به بهره برداری از مزایای اطلاعاتی در معاملات درونی در مقایسه با سایر افراد داخل شرکت (که سازگار هستند)، دارند؟ نتایج تجربی ما از بررسی داده های آرشیو شده از معاملات افراد درون سازمان در سوئد نشان می دهد که افراد داخل سازمان که ناسازگار با قوانین مالیاتی هستند، از مزایای اطلاعاتی خودشان در معاملات، قبل از وقوع تغییرات قیمت، در مقایسه با سایر افراد داخل سازمان (که سازگار با قوانین مالیاتی) بیشتر استفاده می کنند.این نتایج بعد از کنترل فاکتورهای خاص شرکت و افراد داخل سازمان نیز ثابت باقی می ماند. ما باور داریم که نتایج ما برای دانشگاهیان و نظارت و بررسی تنظیم کنندگان قوانین از فعالیتهای معاملات درون سازمانی مفید است. کلمات کلیدی: معاملات درون سازمانی ، ناسازگاری با مالیات ، افراد داخل سازمانی ناسازگار . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

قیمت گذاری اوراق قرضه شرکت و ناهماهنگی بین اهداف مالکان نهادی شرکتمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "قیمت گذاری اوراق قرضه شرکت و ناهماهنگی بین اهداف مالکان نهادی شرکت" از نشریات و ژورنال های معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این پژوهش بررسی می کنیم که عدم هماهنگی در بین اهداف مالکان نهادی شرکت ، بر صاحبان اوراق قرضه تاثیر می گذارد. شرکتهای با مالکان نهادی کوتاه مدت (بلند مدت) بزرگتر، ارتباط معناداری با گستردگی (عدم گستردگی) دامنه نرخ اوراق قرضه در آینده، دارند. تاثیر معکوس مالکان کوتاه مدت بر روی قیمت گذاری اوراق قرضه ، بر اثر انتشار اوراق قرضه در شرکتهایی که دارای ریسک آشفتگی مالی و نوسان سرمایه بیشتری هستند، ناشی می شود. تاثیر خوب وجود مالکان بلند مدت، به نظر می رسد که بسیار سیستماتیک است. بعلاوه تاثیر قیمت گذاری اوراق قرضه زمانی که حقوق سهامداران ضعیفتر است قویتر می شود. و در نهایت تاثیر دیدگاه کوتاه مدت (بلندمدت)، از سهامدارن نهادی متمرکز (غیر متمرکز) ناشی می شود. کلمات کلیدی: نمایندگی هزینه بدهی ، اطلاعات ، سرمایه گذاران نهادی ، دیدگاه سرمایه گذاری .راهنما:1- ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "تصمیمات بدهی و صنایع غیر مقرراتی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: غیر مقرراتی بودن شرکت به صورت معناداری بر تصمیمات بدهی شرکت تاثیر می گذارد، پیش از پیدایش شرکتهای غیر مقرراتی، شرکتهای مقرراتی به بدهی های بلند مدت و بدهی های عمومی وابسته بودند اما این وابستگی در طول غیر مقرراتی سازی برخی صنایع و شرکتها، کاهش یافت. تحلیل مقطعی نشان داد که استفاده کمتر از بدهی های عمومی و بلند مدت، در اثر تغییر حساسیت شرکت به عوامل تعیین کننده تصمیمات بدهی به وسیله مقررات زدایی می باشد. مطابق با تئوری ریسک های نقدینگی و اعتباری سررسید بدهی ، ارتباط غیر خطی ضعیف شده ای (مقعر مانند) بین کیفیت شرکت مقرراتی و سررسید بدهی وجود دارد. در شرایط عدم انطباق با این تئوریها ارتباط محدب مانندی بین کیفیت شرکتهای منحصرا مقرراتی و انتشار بدهی های عمومی وجود دارد. در این پژوهش پشتیبانی محدودی برای سایر تئوریهای یافت شد. کلمات کلیدی: تصمیمات بدهی ، سررسید بدهی ، انتشار بدهی های خصوص و عمومی ، مقررات زدایی . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "آیا شرکتهای برون مرزی (آف شور)، ارزش بیشتری دارند؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش، ما به بررسی اینکه چطور اتکا شرکت ها، به مراکز مالی برون مرزی، با ثبت نام و یا راه اندازی واحدهای فرعی در مراکز مالی برون مرزی، بر عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارد، می پردازیم، با استفاده از رگرسیون ترکیبی چند مرحله ای (روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی)، شواهدی بدست اوردیم که با تئوری هزینه های نمایندگی اجتناب از مالیات، همسو می باشد. عدم تقارن اطلاعتی و محیط قانونی مالیات، در مراکز مالی برون مرزی، مزایا و منافع مالیاتی را تغییر می دهد، به خصوص برای شرکتهایی که مستقیما در مراکز مالی برون مرزی ثبت نام کرده اند. شرکتهای که مستقیما در این مراکز مالی برون مرزی ثبت نام کرده اند، 14 درصد کمتر از شرکتهای درون مرزی، ارزشیابی شده اند، در حالیکه شرکتهای با واحدهای فرعی در این مراکز مالی برون مرزی، از 11 درصد ارزش بیشتر، نسبت به سایر شرکتهای درون مرزی، بهره مند شده اند. باوجود این، مشاهده شده است که سرمایه گذاران به طور کامل حدود هزینه های نمایندگی ناشی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله اثر تصاحب شرکت‌ها بر حقوق و مزایای مدیر عامل و تغییر و جایگزینی مدیرعامل در شرکت‌های خانوادگی در قاره اروپا, مورد مطالعه قرار گرفته است. ما دریافتیم که مدیرعاملان شرکت‌های خانوادگی در طول زمان پس از دوره تصاحب هیچ افزایشی در حقوق و مزایایشان صورت نمی‌گیرد, در حالیکه میان حقوق و مزایای مدیر عاملان در شرکت‌های غیر خانوادگی و فعالیت‌های تصاحبی‌اشان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. یافته مذکور با این دیدگاه سازگاری دارد که کنترل سهامداران خانوادگی موجب فراهم آمدن امکان نظارت برای مدیرعاملان جهت کاهش مشکلات نمایندگی می‌شود؛ مشکلاتی که از جدایی مالکیت و کنترل نشات می‌گیرد. علاوه بر این, ما دریافتیم که احتمال تغییر و جایگزینی مدیرعاملان پس از تصاحب در شرکت‌های غیرخانوادگی کاهش می‌یابد؛ از این نکته چنین استنباط می‌شود که مدیر عاملان تصاحب‌کننده مذکور با احتمال برکناری زیادی روبرو نیستند در حالیکه حقوق و مزایای بالاتری دریافت می‌کنند. در مقابل, در شرکت‌های خانوادگی اثر تصاحب بر تغییر و جایگزینی مدیرعامل معنادار نیست. کلمات کلیدی: حقوق و مزایای مدیرعامل؛ تغییر و جایگزینی مدیرعامل؛ شرکت‌های خانوادگی؛ تصاحب  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "آیا دینداری در سطح محلی تاثیری بر میزان ریسک پذیری بانکی دارد؟"، از سایت SSRN  برای انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: ما در این مقاله به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا دینداری تاثیری بر ریسک پذیری بانکها دارد یا خیر. در بانکهایی که شعب مرکزی آن‌ها در مناطق مذهبی تر واقع شده‌اند, شاهد نوسان پذیری کمتر بازده سهام، ریسک دنباله پایینتر، و ریسک غیرسیستماتیک پایین تری هستیم. همچنین میزان نکول در این بانکها، که  بر حسب نمره Z اندازه‌گیری می‌شود, معمولا بسیار پایین است. اما این بانکها در زمانهای نرمال، ارزشگذاری بازار پایین‌تری دارند. این نتایج در برابر چندین آزمون بررسی استواری و مشکل درونزایی همچنان برقرار هستند، و توسط تحلیلی که از دینداری مدیر عامل بانکها صورت گرفته، پشتیبانی می‌شوند. علاوه بر این، این بانک‌ها در بسیاری از نواحی، آسیب پذیری کمتری در برابر بحران دارند. این بانکها برای کاهش ریسک با سرعت کندتری اقدام به رشد دارایی هایشان می‌کنند, داراییهای ایمن‌تری نگهداری می‌کنند، کمتر به بانکداری غیر سنتی اتکاء می‌کنند، و برای مدیر عامل اجرایی خود جهت افزایش ریسک، انگیزه های کمتری فراهم میکنند. دینداری در سطح محلی بر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما در این مقاله به بررسی این پرسش می‌پردازیم که آیا مدیران بهنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری کار, از اطلاعات موجود در قیمت سهام استفاده می‌کنند یا خیر. خصوصا, ما این نکته را مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا آگاهی‌بخشی قیمت سهام بر کارآیی سرمایه‌گذاری کارتاثیر می‌گذارد یا خیر. ما دریافتیم که با بالاتر رفتن احتمال معاملات آگاهانه, همبستگی آن با انحراف سرمایه‌گذاری کار از سطح تعدیل شده توسط فاندمنتال‌های اقتصادی, یعنی کارایی بالاتر سرمایه‌گذاری کار, کاهش خواهد یافت. یافته مذکور در برابر استفاده از متغیرهای میانجی جایگزین برای آگاهی‌بخشی قیمت سهام و کارایی سرمایه‌گذاری کار, پس از کنترل کیفیت سود و قیمت گذاری اشتباه, و پس از منظور کردن مسائل درون‌زایی, همچنان استوار است. علاوه بر این, ما شواهدی ارائه داده‌ایم مبنی بر اینکه تاثیر مثبت قیمت سهام برکارایی سرمایه‌گذاری کار در شرکت‌هایی با میزان بالای وابستگی صنت به اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌هایی با محدودیت‌های مالی بالاتر(شرکت‌هایی متعلق به صنایع وابسته به نیروی کار ماهر), بیشتر(کمتر) است. کلمات کلیدی: آگاهی‌بخشی قیمت سهام؛ اطلاعات خصوصی؛ یادگیری مدیریت؛ کارایی سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری کار؛ حاکمیت شرکتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

آیا مالیات شرکتی برای سرمایه‌گذاران مهم است؟در این مقاله بررسی جامعی از پیوند میان پرداخت مالیات شرکت‌ها و عملکرد مالی در بریتانیا بعمل آورده‌ایم. ما دریافتیم که میان نرخ مالیات و بازده سهام در بریتانیا, صرف نظر از نحوه اندازه‌گیری مالیات, رابطه مشخصی وجود ندارد. این یافته در تمام دوره نمونه و برای هر دو گروه شرکت‌ها اعم از شرکت‌هایی که با مشتریان مواجهه مستقیم داشته یا نداشته باشند, صادق است. با اینحال, اگر هنجار صنعت و برخی ویژگی‌های شرکتی را منظور کنیم, آندسته از شرکت‌هایی که نرخ مالیات موثر پایینی دارند سطح ریسک بازار سهام آن‌ها بطور معناداری بیشتر است. شرکت‌هایی که در روزنامه‌ها دررابطه با سطح پرداخت مالیات شرکتی‌اشان بصورت منفی گزارشگری می‌شود, بازده سهام منفی کوچکتری را تجربه می‌کنند. با اینحال, اثرات منفی اولیه و بازگشت متعاقب آن هر دو در مورد شرکت‌های کوچکتر مشهودتر خواهد بود. اعلام اخبار ورود بالقوه یک شرکت به دوره افت منجر به سقوط قیمت های سهام با شیب تندتر و درازمدت می‌شود, در حالیکه اخباری با ماهیت عمومی‌تر مرتبط با اجتناب شرکت از مالیات یا پرداخت مالیات, اثر چندان مشخصی ندارند. کلمات کلیدی: مالیات شرکت؛ اجتناب از مالیات؛ بازده سهام؛ اخبار مالیاتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما با استفاده مجموعه بزرگی از داده‌های  پانلی بدست آمده از صندوق‌های با سرمایه‌ ثابت ایالات متحده از 1994 تا 2013 که بخشی از آن بصورت دستی جمع‌آوری شده, رابطه میان اثربخشی هیئت مدیره و ساختار هیئت مدیره را مورد بررسی قرار داده‌ایم. ما دریافتیم که میان بالا بودن درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره‌های صندوق‌های با سرمایه ثابت و نسبت‌های هزینه پایین‌تر و بازده‌های مختلف  تعدیل شده بر حسب شاخص صندوق‌های با سرمایه ثابت هبستگی وجود دارد اما با صرف‌های  صندوق با سرمایه ثابت چنین رابطه‌ای قابل مشاهده نیست. از اینرو, مدیران مستقل در نظارت و تاثیرگذاری بر آندسته از شاخص‌های عملکرد, موثر عمل می‌کنند که از پیچیدگی کمتری برخوردارند و بصورت مستقیم بیشتر قابل کنترل هستند (کارمزد در برابر بازده حاصل از صندوق‌های با سرمایه ثابت). این نتایج با یافته‌های نظری و تجربی بدست آمده در ادبیات مربوطه سازگاری دارد؛ طبق این یافته‌ها مدیران ذینفع بهتر می‌تونند بر شرکت‌هایی که با درجه بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی و عدم قطعیت روبرو هستند و برای فعالیت نیازمند دانش تخصصی هستند, نظارت و کنترل داشته باشند.  نتایج بدست آمده بیانگر آنست که صندوق‌های با سرمایه ثابت که در آن‌ها مالکیت هیئت مدیره بیشتر است, همخوانی بهتری با منافع سهامداران دارند. مالکیت مدیران دارای همبستگی مثبت و معناداری با اکثر متغیرهایی دارد که  انتظار می‌رود ارزش بیشتری از نظارت مدیران ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ساختار سرمایه و تامین سرمایه: نقش توسعه مالیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی با عنوان "تامین سرمایه و ساختار سرمایه: نقش توسعه مالی" به منظور انتخاب استفاده دانشجویان و انتخاب موضوع پایان نامه:ما در این مقاله اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه‌ای شرکت‌ها و میزان تنگنای مالی پیش‌روی شرکت‌ها را مورد کنکاش قرار داده‌ایم. ما بدین منظور از یک تکنیک اقتصادسنجی که امکان آزمون صریح همگرایی ساختار سرمایه را فراهم می‌آورد, استفاده کرده‌ایم. تکنیک مذکور باعث افزایش توان آزمون‌های آماری ما می‌شود. جهت انجام اینکار, گروهی از شرکت‌های همگرا را مورد شناسایی قرار دادیم. نیروی پیشران همگرایی, توسعه مالی است که بر نسبت اهرمی شرکت‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد. ما همچنین گروهی از شرکت‌ها را شناسایی کردیم که اهرم آن‌ها تحت تاثیر توسعه مالی قرار نمی‌گیرد چون از لحاظ مالی محدود هستند.کلمات کلیدی مقاله تامین سرمایه و ساختار سرمایه: نقش توسعه مالی: ساختار سرمایه؛ همگرایی؛ محدودیت‌های مالی؛ توسعه مالی ترجمه تخصصی حسابداریگروه ترجمه موسسه آمارکده کاملا تخصصی و حرفه ای مقالات در حوزه حسابداری و مالی را ترجمه و در اختیار دانشجویان قرار می دهد، انشجویان می توانند برای ترجمه همین مقاله تامین سرمایه و ساختار سرمایه: نقش توسعه مالی با عنوان  در انتهای آن دز قسمت ثبت سفارش گزینه ترجمه تخصصی و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله نگهداشت وجه نقد و مسئولیت اجتماعی شرکت به همراه ترجمه تخصصی حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سایت Elsevier با عنوان "مسولیت اجتماعی شرکتی و نگه‌داشت وجوه نقدی شرکت" مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه و مطالعه دانشجویان حسابداری و مالی:ما سه کانال و مکانیسم‌های متناظر شناسایی کردیم که مسئولیت اجتماعی شرکتی از آن طریق بر نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. شرکت‌هایی که تحت رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی فعالیت می‌کنند انتظار می‌رود که نگهداشت وجوه نقد نسبتا پایین‌تری داشته باشند چون به‌جهت برخورداری از سرمایه اجتماعی بالاتر ذینفعان تمایل دارند که ریسک غیرسیستماتیک کمتری داشته باشند. همچنین این شرکت‌ها به جهت برخورداری ازوفاداری بیشتر سرمایه‌گذاران و یا مشتریان معتقد به مسئولیت اجتماعی شرکتی, به ریسک سیستماتیک پایین‌تری گرایش دارند. ریسک  سیستماتیک پایین می‌تواند باعث افزایش یا کاهش نگهداشت وجوه نقد گردد. با آنکه ریسک سیستماتیک پایین موجب می‌شود که شرکت‌ها نگه‌داشت نقدی خود را کاهش دهند, از طرف دیگر موجب می‌شود که شرکت‌های مذکورساختار سررسید بدهی کوتاه مدت را با ریسک ریفاینانس بالاتر که نگهداشت بالاتر وجوه نقد می‌تواند آن را کاهش دهد, حفظ کنند. با نگاه از دیدگاه نمایندگی به مسولیت اجتماعی شرکتی چنین می‌توان استدلال کرد که در یک شرکت که حاکمیت شرکتی نیرومندی دارد مدیران ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

در این مقاله برای محاسبه هزینه سرمایه سهام اوراق بهادارغیر قابل معامله شرکت‌های خصوصی و تفاوت آن با هزینه سرمایه سهام شرکت‌های دولتی که از هر جهت مشابه شرکت‌های خصوصی هستند, روشی ارائه کرده‌ایم. این روش مبتنی بر یک چهارچوب نظری است و بر این فرض استواراست که سرمایه‌گذار بدلیل نگه‌داری دارایی خود در قالب اوراق بهادار غیر قابل معامله امکان تنوع‌بخشی به سبد خود را ندارد. ما این روش را در مورد شرکت‌های اهرمی و غیر اهرمی پیاده کرده‌ایم و و اثر مالیات را نیز در آن منظور کرده‌ایم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که صرف شرکت خصوصی با ریسک دارایی شرکت, نسبت اهرم آن و عدم امکان تنوع‌بخشی برای صاحبان شرکت خصوصی, افزایش می‌یابد در حالیکه رابطه مالیات با صرف شرکت خصوصی منفی است. کلمات کلیدی: غیرقابل معمله در بازار؛ عدم امکان تنوع بخشی؛ هزینه سرمایه؛ ارزشیابی شرکت خصوصی  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)