مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Journal of Corporate Accounting & Finance

جستجو برای نام نشریه : Journal of Corporate Accounting & Finance

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، باعنوان "مزایای استفاده از ساختار مدیریت وجوه نقدی مبتنی بر یک حساب واحد"، از سایت wiley ، جهت استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: پیاده ساری سیستم های مدیریت وجوه نقدی مبتنی بر حساب واحد این امکان را برای خزانه شرکت ها فراهم می نماید که کنترل بیشتر و بهتری بر وجوه نقدی داشته باشند. شرکت‌ها بایستی فرایندهای داخلی خود را مجددا بررسی کرده و بدنبال فرصت‌هایی باشند تا بتوانند سیستم های پرداخت وکالتی وجوه (POBO) و جمع آوری وکالتی وجوه (COBO) را که بخشی از سیستم مدیریت وجوه نقدی مبتنی بر حساب واحد است، پیاده سازی نمایند. استفاده از این شیوه باعث صرفه‌جویی چشم‌گیری در هزینه ها شده و ریسک مرتبط با مدیریت وجوه نقد را کاهش می‌دهد. بسیاری از موسسات مالی همچون بانک‌ها خدمات مورد نیاز برای انجام مدیریت نقدی مبتنی بر حساب واحد را راه‌اندازی کرده‌اند. بنابراین، خزانه‌ها بایسستی به سیستم‌های مدیریت وجوه نقدی مبتنی بر حساب واحد بعنوان ابزاری نگاه کند که دستیابی به سطح بعدی کارآیی در مدیریت وجوه نقدی را عملی می سازد. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله رایگان حسابداری انگلیسی، 2015 با عنوان "مقاله اهمیت برنامه ریزی جریان وجوه نقد برای شرکت‌های سهامی خاص" جهت استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری: برنامه ریزی جریان وجوه نقد برای صاحبان شرکت های سهامی خاص، مولفه مهمی در موفقیت نهایی و ادامه فعالیت شرکت است. در این مقاله تعدادی از مسائل مهم برنامه ریزی که مستلزم توجه دقیق نسبت به کفایت تولید جریان وجوه نقد است، ارائه می‌شود. نگاه رو به جلو و برنامه ریزی برای انتقال آرام و هموار کسب و کار به یک مدیر جدید برای رفاه مالی خانواده از ضروریات است. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله به تشریح اثر قوانین افشای کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات ارزی می‌پردازیم؛ قوانین مذکور در خصوص آندسته از شرکت های آمریکایی که در کشورهای حامی تروریسم داد و ستد می‌کنند، اعمال می شود. از الزامات قوانین مذکور این است که در خصوص جزئیات مربوط به پاداش و مزایای مدیر اجرایی و روش‌های ارزشگذاری بر ابزار مالی پیچیده، افشاسازی صورت گیرد. ذینفعان مختلف بدنبال آنند که در این مناطق اطلاعات عمیق‌تری در مورد فعالیت‌ مدیران بدست آورند. ترازهای نقدی نگهداری شده در خارج از ایالات متحده بعنوان اقدامی تلقی می‌شود که توسط شرکت های آمریکایی  و با هدف عدم سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصاد داخلی و اجتناب از مالیات اتخاذ می شود. در سال‌های اخیر با توجه به مشکل بیکاری و افزایش رشد اقتصادی  توجهات به سمت ترازهای نقدی شرکت‌هایی که در خارج از آمریگا نگهداری می‌شوند معطوف شده و چنین تلقی می شود که این امر باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری در رشد و ایجاد کسب و کار در کشور شده و با هدف اجتناب از مالیات بندی انجام می گیرد. در این مقاله به شرح تاثیر قوانین افشای کمیسیون ارزی و اوراق بهادار مربوط به شرکت های آمریکایی خواهیم پرداخت اما در بحث درستی و اعتبار این دغدغه‌ها و اخلاقی بودن یا نبودن رفتار شرکت ها ورود نخواهیم کرد. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)