مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Journal of Business Research

جستجو برای نام نشریه : Journal of Business Research

خلاصه مقاله

مقاله: محافظه کاری مالی در شرکتهای خصوصیمقاله انگلیسی حسابداری  با ترجمه فارسی سال 2014، "محافظه کاری مالی در شرکتهای خصوصی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف این مقاله بررسی عواملی که شرکتهای خصوصی را مشتاق به پیروی از سیاست های محافظه کاری می کند می باشد. با استفاده از تعریف های جدید از محافظه کاری مالی ، در این پژوهش یک نمونه 21959 تایی از شرکت های ایتالیایی برای سالهای 1998-2006 انتخاب شده و مطابق با تئوری های اصلی ساختار سرمایه و تامین مالی به دنبال یافتن محافظه کاری مالی در این شرکت ها هستیم. نتایج نشان می دهد شرکت های محافظه کار کوچکتر هستند، دارایی های نامشهود بیشتر و دارایی های مشهود کمتر دارند، نرخ مالیاتی موثر کمتری دارند و از تئوری مالی سلسله مراتبی (pecking order) پیروی می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکتهای محافظه کار قبل از سرمایه گذاری اقدام به افزایش وجه نقد و اهرم مالی می کنند.راهنمای خرید مقاله محافظه کاری در شرکتهای خصوصی:1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2013، "دسترسی به منابع مالی، مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکت" برای انتخاب موضوع پایان نامه و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما تاثیر اهرم مالی بر روی روابط بین سرمایه در گردش و ارزش شرکت مورد بررسی قرار می دهیم، و اینکه چطور محدودیت دسترسی به منابع مالی، بر این ارتباط تاثیر می گذارد. بعلاوه، ما ارتباط بین سرمایه در گردش و ارزش شرکت را نیز بررسی می کنیم. با استفاده از نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس برزیل از سال 1995 تا 2009، به این نتایج دست یافتیم که سرمایه گذاری بیش از اندازه بر روی سرمایه در گردش به طور معناداری، ارزش کمتری به طور متوسط، از سرمایه گذاری بر روی وجه نقد دارد، و افزایش سطح سرمایه در گردش در ابتدای سال مالی ارزش شرکت را کاهش می دهد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله: مدیریت سرمایه در گردش ، عملکرد شرکت ، و محدودیت های مالیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2013، "مدیریت سرمایه در گردش ، عملکرد شرکت ، و محدودیت های مالی" برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری و مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: این مقاله ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را برای نمونه ای از شرکت های غیرمالی انگلستان بررسی می کند. در مقایسه با مطالعات قبلی، این یافته ها از وجود رابطه ی معکوس U شکل بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت قویاً حمایت می کنند، که دلالت بر وجود یک سطح بهینه در سرمایه در گردش دارد که بین هزینه ها و سود تعادل ایجاد می کند و ارزش شرکت را به حد اعلی می رساند. نتایج بیان می کند که مدیران باید از اثرات منفی در عملکرد شرکت که بخاطر فروش های از دست رفته و تخفیفات از دست رفته برای پرداخت های اولیه یا مخارج مالی اضافی بوجود می آید، اجتناب کنند. همچنین این مقاله این موضوع را که آیا سطح بهینه ی سرمایه در گردش به اقدامات دیگرِ محدودیت های مالی حساس هست یا نه، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که این ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اجتماعی شرکت در شرکتهای با مالکیت خانوادگی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله عملکرد اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی را مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از شاخص KLD برای سنجش عملکرد اجتماعی شرکت، ما ارتباط منفی بین شرکتهای با مالکیت خانوادگی و عملکرد اجتماعی شرکت بدست آوردیم با وجود این هیچ مدرکی و شواهدی نیز که نشان دهنده ارتباط بین حاکمیت شرکتی با عملکرداجتماعی شرکت است، پبدا نشد. یافته ها همچنین نشان می دهد که حاکمیت شرکتی روابط بین حدود کنترل خانوادگی و عملکرد اجتماعی شرکت را تعدیل می کند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)