مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Journal of Banking and Finance

جستجو برای نام نشریه : Journal of Banking and Finance

خلاصه مقاله

مقاله محدودیت‌های مالی و معاملات بین‌المللی به شیوه رقابت درونیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 با عنوان "محدودیت‌های مالی و معاملات بین‌المللی به شیوه رقابت درونی" به منظور بهره گیری در پژوهش های حسابداری و مالی و مطالعات مرتبط: در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم که هرگاه نحوه رقابت، میان بخشهای درونی باشد, محدودیت‌های مالی چگونه بر تصمیمات صادراتی شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت. ما مدل گسترش یافته نیری و تارکان (2012) را انتخاب کردیم؛ طبق این مدل شرکت‌ها برای تامین مالی ظرفیت‌های تولیدی خود به تامین کنندگان مالی خارجی اتکاء می‌کنند. بخش‌های مختلف دارای محدودیت‌های مالی متفاوتی هستند  و هزینه سرمایه همراه با افزایش سطح محدودیت مالی افزایش می‌یابد. ما ابتد نشان دادیم که محدودیت مالی ضعیف‌تر به شرکت‌ها امکان می‌دهد که از طرح قیمت‌گذاری کورنات (بجای برتراند) استفاده کرده و سود دوگانه بالایی تولید کنند. ما همچنین کانال  انتقالی جدیدی برای بحران مالی نشان دادیم. با افزایش هزینه‌ مالی صادرات و مشکل‌تر شدن اتخاذ رفتار کورنات, شوک مالی, حاشیه‌های انقباضی و انبساطی معامله را کاهش می‌دهد.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: محدودیت‌های مالی؛ ظرفیت تولید؛ معاملات بین‌المللی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله مدیریت سود, ساختار سرمایه, و نقش محیط‌های نهادیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 با عنوان "مدیریت سود, ساختار سرمایه, و نقش محیط‌های نهادی" به منظور انتخاب موضوع پایان نامه: در این مقاله اثر مدیریت سود بر اهرم مالی و نحوه تاثیر‌پذیری این رابطه از محیط‌های نهادی مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام آن از داده‌های پانلی بزرگ بدست آمده از 25777 شرکت از بین 37 کشور از بازه زمانی 1989 تا 2009 استفاده شده است. ما دریافتیم که شرکت‌هایی که فعالیت مدیریت سودشان بیشتر است, با اهرم مالی بالا همبستگی دارند. مهمتر اینکه, این رابطه مثبت توسط محیط‌های نهادی قوی تشدید می‌گردد. نتایج ما از عقاید زیر پشتیبانی می‌کند: (1) از بدهی شرکتی و محیط‌های نهادی می‌توان بعنوان سازوکارهای کنترلی خارجی جهت کاهش هزینه  جریان نقدی آزاد استفاده کرد؛ و (2) اتکاء بر محیط‌های نهادی کم هزینه‌تر از اتکاء بر بدهی است. پس از بررسی دقیق مسائل احتمالی مربوط به درون‌زایی و انجام آزمون‌های استواری گوناگون, نتیجه گیری اصلی ما همچنان مورد تایید است.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: مدیریت سود؛  تعارضات نمایندگی؛ ساختار سرمایه‌ای تجربی؛ محیط‌های نهادی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

آیا خط‌مشی‌ شرکتی از چرخه عمرشرکت پیروی می‌کند؟ما به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا سرمایه‌گذاری شرکتی, تامین مالی, و خط‌مشی وجوه نقد با یکدیگر ارتباط دارند و از الگوی قابل پیش‌بینی که در راستای چرخه عمر شرکت قرار دارد,  تبعیت می‌کنند یا خیر. ما دریافتیم که سرمایه‌گذاری و انتشار سهام به موازات چرخه عمر شرکت کاهش می‌یابد, درحلیکه انتشار بدهی و نگهداری وجوه نقد در مرحله ابتدایی و رشد شرکت افزایش و در مراحل پختکی و پایان چرخه عمر شرکت کاهش می‌یابد. این نتایج پس از استفاده از متغیرهای جایگزین گوناگون برای چرخه عمر و کنترل ویژگی‌های مدیر عامل و هیئت مدیره و شرکت, همچنان استوار است. مجموعا, نتایج ما نشان می‌دهد که خط‌مشی‌های شرکتی از چرخه عمر شرکت پیروی می‌کند. کلمات کلیدی: نظریه چرخه عمر؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری؛ تصمیمات تامین مالی؛ خط‌مشی وجوه نقد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

کارآیی بازار در قوی‌ترین شکل خود بر این نکته تاکید دارد که قیمت‌ دارایی, تمام اطلاعات موجود را در خود منعکس می‌کند. در روش مبتنی بر مطالعه موردی کلایسک سعی می‌شود تا با مفروض دانستن تقسیم بندی دوره‌ها به دوره‌های نا متغیر و ثابت یعنی دوره قبل از  رویداد, دوره وقوع رویداد, و دوره پس از رویداد, این پیوند تصریح گردد. چهارچوب ما بعنوان یک روش جایگزین, پراکندگی افزایشی اطلاعات حول و حوش رویدادها و همچنین اثرات همپوشان رویدادهای مجزا را ثبت و ضبط می‌کند. ما همچنین نشان داده‌ایم که روش ما بگونه‌ای است که میانگین-برگشت بازده مورد انتظار, و افزایشی را که  حول وحوش تاریخ اعلام در نوسانات روی می‌دهد را ثبت می‌کند. این مشخصه‌ها در واقع چرخش‌های رژیم پنهان را منعکس می‌کند و با کارآیی بازار نیمه قوی همبستگی دارد. کلمات کلیدی: کارآیی بازار؛ نقاط تغییر؛ فنون برازش مونت کارلو چین مارکوف؛ فاکتورهای بایز ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما دراین مقاله صرف‌های ریسک تعریف شده در بستر شاخص نقدی S&P500 و بازارهای اختیار معامله را مورد تحلیل قرار دادهیم و در آن از سری‌های بلند مدت قیمت‌های نقدی و حجم بزرگی از داده‌های پانلی قیمت‌های اختیار معامله استفاده کردیم تا  صرف ریسک سهام, صرف ریسک پرش قیمت, صرف ریسک واریانس پراکنده و صرف ریسک پرش واریانس را مشترکا مورد برازش قرار دهیم. صرف‌های ریسک از لحاظ آماری و ااقتصادی معنادارند و طی زمان حرکت می‌کنند. ما پس از بررسی و تحقیق در خصوص محرک‌های اقتصادی صرف‌های ریسک قادر به تبیین بالغ بر 63% از این تغییرات هستیم. کلمات کلیدی: صرف ریسک سهام؛ صرف ریسک پرش؛ صرف ریسک واریانس؛ S&P500؛ اختیارات معامله؛ تکنیک بارزش موسوم به مارکوف چین مونتو کارلو ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا اثرات بحران مالی بر قیمت‌ها و وام‌های تجاری کوچک با فضای رقابتی محلی قبل از بحران وابستگی دارد یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش من از مجموعه داده‌های منحصر به بانک‌های تعاونی فنلاند استفاده کرده‌ام. من دریافتم که حجم ماهیانه وام‌های تجاری پس از وقوع بحران کاهش و حاشیه سود میانگین وام افزایش پیدا کرد. کاهش در حجم و افزایش حاشیه سود در بازارهای بانکداری محلی که قبل از بحران رقابتی‌تر عمل می‌کردند, بیشتر بود. نتایج بدست آمده در مورد  حاشیه سود وام نسبت به نتایج مربوط به حجم وام, از استواری بیشتری برخوردار است. تحلیل بیشتر بیانگر آنست که اثرات بیشتر در بازارهای رقابتی تر ناشی از هم‌سطحی بیشتر رقابت پس از وقوع بحران است. کلمات کلیدی: بحران مالی؛ وام‌های تجاری کوچک؛ رقابت بانکی محلی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله وارونگی بلند مدت صنعتیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سال 2106، با عنوان " وارونگی بلند مدت صنعتی"، از سایت Elsevier، به منظور استفاده در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله و مطالعه دانشجویان و پژوهشگران:در این مطالعه عملکرد صنعت را بعنوان محرک احتمالی وارونگی‌های بازده بلندمدت، و همچنین چرایی و چگونگی آن را مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد. ما با استفاده از داده‌های بدست‌آمده از بریتانیا دریافتیم که شرکت هایی که جزو صنایع بازنده (زیان‌ده) هستند عملکردشان طی پنج سال بعدی  بطور معناداری نسبت به شرکت‌های صنایع برنده (سود‌ده) بهتر بوده است. این وارونگی صنعتی حتی پس از کنترل تکانه سهام، تکانه صنعت، اثرات فصلی و فاکتورهای مرسوم ریسک همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. ما دریافتیم که اثر قوی عملکرد گذشته صنعت، نیروی محرکه وارونگی بلند مدت است. به‌ویژه ما پی بردیم که مولفه‌های صنعتی، محرک وارونگی‌های سهام است، درحالیکه عملکرد گذشته سهام تبیین کننده وارونگی صنعت نسیت. تحلیل بیشتر بیانگر آنست که وارونگی صنعتی در هر دو شریط اقتصادی خوب و بد، وجود دارد و در صنایعی قوی‌تر است که عدم قطعیت ارزشگذاری در آن‌ها بالا است. از این یافته چنین استنباط می‌شود که به احتمال زیاد، وارونگی صنعت از قیمت‌گذاری اشتباه ناشی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

در این مطالعه به بررسی چگونگی تاثیر روزنامه‌ها و فایلینگ شرکت‌‌ها بر ارزشیابی ریسک اعتباری در بازار سواپ نکول اعتباری، پرداخته ایم. ما بدین منظور از گزارشات خبری و اخبار احساسی برای کمی سازی اطلاعات بدست‌آمده از مقالات خبری استفاده کردیم، و از طریق کمّی سازی اطلاعات افشاءشده درفایلینگ شرکت‌ها (یعنی، از فرم 10-K و 10-Q)، اطلاعات افشاء شده کیفی ریسک هر یک ازشرکت‌ها را ثبت نمودیم. مطالعه تجربی مبتنی بر داده‌های 13 ساله، ما را به چندین نتیجه‌گیری هدایت کرد. اولا،  هر چه گزارشات خبری بیشتر و اخبار احساسی منفی‌تر باشد, ریسک اعتباری بیشتر خواهد شد. ثانیا، بالا بودن حجم کلی افشای فاکتور ریسک در فایلینگ ‌های عمومی شرکت ها با بالا بودن سطح ریسک اعتباری انتشار دهنگان اوراق بدهی در ارتباط است. علاوه براین، از بین پنج نوع افشای ریسک مورد نظرما ریسک مالی قوی‌ترین اثر را دارد. بطور کلی، نتایج بدست آمده بیانگر آنست که اطلاعات متنی بدست آمده از روزنامه‌ها و فایلینگ شرکت‌ها از محتوای اطلاعاتی فزاینده‌ای برای ارزشیابی‌های ریسک اعتباری شرکت‌ها برخوردار است. این دو منبع اطلاعاتی نقش‌ بارزی در علامت‌دهی شرایط اعتباری آتی نتشاردهندگان اوراق بدهی دارد. کلمات کلیدی: شواپ نکول اعتباری؛ ریسک اعتباری؛ گزارش خبری؛ اخبار احساسی؛ افشای فاکتور ریسک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

با آنکه خط‌مشی مربوط به ابربانکها در ادبیات مربوطه توجهات زیادی را بخود جلب کرده, ولی توافق و اجماع کمی در مورد مزیت مقیاس برای شرکت‌های مالی وجود دارد. ما بر این عقیده‌ایم که که ریسک سیستماتیک زمانی افزایش می‌یابد که بازیگران بخش مالی سهم بیشتری از بازده داشته باشند. محاسبات نشان می‌دهد که هزینه اقتصاد کلان به جهت افزایش ریسک سیستماتیک همیشه بسیار بزرگ‌تر از منافع بالقوه حاصل از صرفمزیت مقیاس است. هرگاه مسائل توزیعی و ادغامی مد نظر قرار گیرد, منافع بالقوه مزیت مقیاس به احتمال زیاد هرگز از هزینه های ناشی از افزایش ریسک بحران بانکی فراتر نخواهد رفت. کلمات کلیدی: بحران مالی؛ واسطه‌گری مالی؛ بانکداری    ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله واکنش بانک‌های چندملیتی به مالیات‌بندی را مورد تحلیل قرار داده‌ایم. جهت انجام تحلیل تجربی از داده های بانکی سطح شرکتی حاصل از پایگاه داده بانک‌اسکوپ (Bankscope) استفاده کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که مالیات دارای اثر معناداری بر سود گزارش شده از سوی دستگاه‌های تابعه بانک‌ها دارد. شدت واکنش مالیاتی سودهای گزارش‌شده موجب دو برابر شدن اثراتی می‌شود که در مطالعات پیشین برای شرکت‌های چندملیتی غیر مالی یافت شده بود. تحلیل بیشتر نشان داد که واکنش در برابر مشوق‌های مالیاتی در بین انواع کسب و کارها متفاوت است. انعطاف‌پذیری مالیاتی درآمدهای ناخالص که توسط فعالیت‌های بهره دار تولید شده باشد در مقایسه با سایر فعالیت‌ها, واکنش پذیری کمتری دارد. نتایج بدست آمده همچنین اثرات معنادار مالیات را بر تمهیدات قانونی سوخت وام , آشکار می‌کند. کلمات کلیدی: مالیات‌بندی بخش مالی؛ بانک چند ملیتی؛ مالیات‌بندی شرکت‌ها؛ تحلیل تجربی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما با استفاده از معامله‌گران سهام آمریکا, بازارهای شفاف و غیرشفاف را مورد بررسی قرار دادیم. سفارشات قابل معامله ثبت شده در بازار غیرشفاف از محتوای اطلاعاتی پایین‌ترو نرخ سفارشات محدود کوچکتری برخورداراست. ثبت سفارشات تاریک  مدت زمان زیادی می ‌گیرد اما قیمت‌های ثبت آن‌ها  مطلوب تر است. معامله‌گران زمانی بیشترین احتمال وجود دارد که به سمت بازارهای غیرشفاف بروند که شکاف قیمتی خرید و فروش بزرگتر باشد و معامله‌گرانی که در معاملات غیر شفاف حضور بیشتری دارند, are more sophisticated باوجود آنکه ناظران بازار در خصوص معملات غیرشفاف اظهار نگرانی کرده‌اند ولی نتایج ما نشان می‌دهد که بازارهای غیرشفاف مزایای مهمی را برای معمله‌گران غیرشفاف فراهم می‌نماید که برای معامله‌گران شفاف چنین منافعی فراهم نیست. کلمات کلیدی: معامله‌گری؛ شبکه معاملاتی غیرشفاف؛ کیفیت ثبت سفارش ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما با استفاده از مجموعه داده‌های منحصربفرد بدست آمده ازتحقیق پیمایشی, به تحلیل زنجیره‌ نهادهای زیرمجموعه متولی می‌پردازیم. پرسش کلیدی ما این است که آیا شواهدی وجود دارد که حکایت از خطرکژاخلاقی نهادهای زیرمجموعه متولی در نگهداری از دارایی‌های به امانت گذارده شده, داشته باشد؟ زنجیره‌های نهادهای زیرمجموعه متولی می‌تواند نسبتا بلند بوده و به دفعات از مرزها عبور کرده و به سایر کشورها دسترسی یابد. اما ریسک از دست رفتن اوراق بهادار و یا تاخیر در پرداخت سود را نمی‌توان نادیده گرفت. یافته‌های ما بر این نکته  تاکید می‌کند که بانک‌های خارجی یا بانک‌هایی که آگاه‌تر هستند با زنجیره‌های کوتاهتری از نهادهای زیرمجموعه متولی ارتباط دارد. بانک‌هایی که بهتر سرمایه‌گذاری شده‌اند به نظر می‌رسد که زنجیره‌های نهادهای زیرمجموعه متولی طولانی‌تر ولی ایمن‌تری داشته باشند. یافته‌های ما از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که صندوق‌های سپرده اوراق بهادار نقش سودمندی در مدیریت ساختار نهادهای زیرمجموعه متولی دارند. صندوق‌های سپرده اوراق بهادار اولین نهاد زیرمجموعه متولی موجب کاهش ریسک کشوری در ساختارهای نهادهای زیرمجموعه متولی می‌شود. زمانیکه صندوق‌های سپرده اوراق بهادار را بعنوان گزینه انتخابی مورد تحلیل قرار می‌دهیم درمی‌یابیم که بانک‌های بزرگ‌تر, خارجی و بخوبی سرمایه‌ای شده احتمال کمی وجود دارد که به صندوق‌های سپرده اوراق بهادار بعنوان اولین نهاد زیرمجموعه متولی تکیه کنند. کلمات کلیدی: بانک‌های متولی حساب‌های جهانی؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری گروهی در اوراق بهادار قابل انتقال؛ خطر کژاخلاقی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

هدف از طرح خرید سرمایه‌ای, ارتقاء سرمایه و حفظ ظرفیت اعطای وام بانکی بود اما نقش این طرح در اثر گذاری بر ریسک بانک‌های مشارکت‌کننده هنوز معلوم نیست. ما با بررسی ادراک طولانی مدت بازار در مورد ریسک نهادهای مالی مشارکت‌کننده درطرح خرید سرمایه‌ای,این موضوع را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در دوره منتهی به بحران و طی این دوره, تغییرات سیستماتیک و غیر سیستمتیک سهام تمام شرکت‌های مالی افزایش یافت؛ پس از طرح خرید سرمایه‌ای, سطح ریسک نسبی غیرسیستماتیک مشارکت‌کنندگان طرح خرید سرمایه‌ای برای مدت چهارسال پس از این طرح بالاتر از سایر شرکت‌هایی بود که در این طرح شرکت ‌نکرده بودند. کلمات کلیدی: طرح نجات دارایی‌های مشکل‌دار؛ ریسک غیر سیستماتیک؛ ریسک‌پذیری؛ مقررات صنعت مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما در این مقاله عوامل اثر گذار بر announcement سرمایه‌گذاری مبتنی بر سرمایه مخاطره‌‌آمیز شرکت‌ها را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم. سازگار با نظریه افشای اختیاری اطلاعات دریافتیم که زمانیکه شرکت استارت‌آپ دراولین مراحل کاری خود باشد احتمال انتشار announcement عمومی کمتر است اما هرگاه شرکت مادر بزرگ بوده و در بازارهای متمرکز و در صنایع غیر پیشرفته بصورت فعال عمل کند؛ هزینه سنگینی صرف تحقیق و توسعه و مصارف سرمایه‌ای نماید؛ نسبت اهرمی پایین‌تری داشته باشد؛ و با مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری مواجه باشد, احتمال announcement بیشتر خواهد بود. علاوه بر این, هرگاه برنامه‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز شرکت‌ها از بیرون مدیریت شود, دفعات افشاء در مقایسه با برنامه‌های مدیریت شده درونی, بیشتر خوهد بود. ما دریافتیم که آندسته از شرکت‌های مادر با مشکلات اطلاعات نامتقارن شدیدتری مواجه هستند در واکنش به announcement از بالاترین بازده غیرنرمال سود می‌برند. کمک عمده این مقاله به ادبیات مربوط به افشای داوطلبانه اطلاعات در این  است که شواهدی ارائه میدهد مبنی بر اینکه شرکت‌های بزرگتر از افشای برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود در استارت‌آپ‌های نوآورانه بطور استراتژیک بعنوان راهی برای انتقال اطلاعات به بازار استفاده می‌کنند. کلمات کلیدی: افشای اطلاعات؛ announcement عمومی؛ سرمایه مخاطره آمیز شرکتی   ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مقاله رابطه میان توسعه مالی و کارآیی سیاست پولی را با استفاده از داده‌های پانلی 41 اقتصاد مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد که اثرات سیاست پولی بر بازده و تورم همبستگی منفی و معناداری با توسعه مالی دارد و نمایانگر آنست که کارآیی سیاست پولی با توسعه بیشتر سیستم مالی کاهش می‌یابد. یافته فوق در برابر تمام روش‌های برازش و خصوصیات بررسی شده, استوار است. مقاله ما بینش‌ها وشواهد جدیدی در خصوص مباحثات قدیمی رابطه میان توسعه مالی و کارآیی سیاست پولی ارائه می‌دهد. کلمات کلیدی: توسعه مالی؛ سیاست پولی؛ کارآیی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ثبات برازش‌ها زمانی حیاتی خواهد بود که برای مدل‌سازی سرمایه ریسک عملیاتی از روش‌های اندازه‌گیری از قبیل روش توزیع زیان استفاده کنیم. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده, مسائل مرتبط با برازش سرمایه ای با بکارگیری روش برازش احتمال بیشینه برای توزیع‌ بریده شناسایی شده است: تورش میانگین رو به بالای معنادار, میزان قابل توجهی عدم قطعیت درباره برازش‌ها, و عدم استواری در برابر زیان‌های هم کوچک و هم بزرگ. باوجود پیشنهاد روش‌های برازش جایگزین, تاکنون هیچگونه مطالعه جامعی در مورد چگونگی عملکرد روش‌های جایگزین در مقایسه با روش برازش احتمال بیشینه صورت نگرفته است. این مقاله اولین مطالعه جامع پیرامون عملکرد روش‌های جایگزین بالقوه سودمند (مشتمل بر روش فاصله کمینه, روش فاصله چندک, تصحیح تورش مبتنی بر مقیاس‌بندی, مقیاس‌بندی رو به بالای چندک‌های پایین‌تر, و توزیع‌های بریده راست) درمقایسه با روش برازش احتمال بیشینه از نظر صحت, دقت و استواری است. مهمتر اینکه, ما بر پایه خواص هر یک از برازش‌گرها, یک بریده راست به روش حداقل مربعات توزین احتمال, از طریق ترکیب توزیع بریده راست و کمینه‌سازی فاصله توزین شده احتمال, ارائه کرده‌ایم (یعنی, فاصله دم بالایی درجه دوم آندرسون-دارلینگ ), و یافته‌های بدست آمده نشان می‌دهد که این روش موجب کاهش معنادار تورش و نوسان‌پذیری برازش‌های سرمایه‌ای شده و استواری برازش‌های سرمایه‌ای را در برابر زیان‌های کوچک در نزدیکی آستانه یا در مسیر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مفصل‌های ارشمیدسی سلسله مراتبی وابسته لوی, مدل‌های انعطاف‌پذیری هستند که در مدل‌سازی با ابعاد زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینحال, در ادبیات مربوطه عمدتا بدلیل چالش‌های موجود در برآورد ساختار و پارمترهای این مدل, بحث و بررسی در حد محدودی باقی مانده است. در این مقاله سه رویه برازش سه مرحله‌ای جهت تامین ساختار سلسله مراتبی و پارامترهای مفصل‌های ارشمیدسی سلسله مراتبی وابسته لوی پیشنهاد کرده‌ایم. این اولین مقاله‌ای است که در آن کاربردهای مدل‌سازی مدل‌های مفصل‌های ارشمیدسی سلسله مراتبی وابسته لوی با استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس, بصورت تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعات شبیه سازی نشان از قابلیت اطمینان و استواری روش برازش پیشنهادی در تعیین ساختار بهینه دارد. تحلیل تجربی همچنین نشان می‌دهد که مفصل‌های ارشمیدسی سلسله مراتبی وابسته لوی در مقایسه با مدل مفصلی بیضوی دارای توانایی تطبیقی بهتر و برازش‌های ارزش در معرض ریسک خارج از نمونه  دقیقتر با پارامترهای کمتر دارد.مضاف بر این, از نقطه نظر مدیریت ریسک مالی, مفصل‌های ارشمیدسی سلسله مراتبی وابسته لوی از این امتیاز برخوردار است که در مدل‌سازی وابستگی دنباله نامتقارن بسیار انعطاف‌پذیر است و برازش‌های محافظه‌کارانه‌تر از احتمال حرکت مشترک روبه پایین بیشینه و کمینه در بازارهای مالی ارائه می‌دهد. کلمات کلیدی: مدل‌سازی با ابعاد زیاد؛ مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی؛ وابسته‌های لوی؛ ریسک رو به‌ پایین  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی تاثیر دارایی ثابت بر تامین مالی شرکت و تصمیمات سرمایه‌گذاریمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015 با عنوان"تاثیر دارایی ثابت بر تامین مالی شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری"، جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران حسابداری و مالی:ما در یک زمینه پویا با اطلاعات نامتقارن، انتخاب میان نسبت بدهی به سرمایه و زمانبندی سرمایه‌گذاری شرکت را مورد توجه قرار داده‌ایم. ما با افزودن متغیرهای اختیارترک معامله و دارایی ‌های ثابت، مطالعه خود را گسترش داده و نشان داده‌ایم که این گسترش موجب جذاب‌تر شدن بدهی می‌شود. از این یافته چنین استنباط می شود که، برای مثال، شرکت های بالغ (با دارایی‌های ثابت بیشتر) بطور مکرر از تامین مالی سهام استفاده می‌کنند و نوع تامین مالی‌اشان نیز از طریق سرمایه گذاری زود هنگام مشخص می‌شود. تحلیل شبیه سازی شده، این یافته را تایید می‌کند و بنابراین مدل ما قادر است که الگوهای تجربی را که بانظریه سلسله مراتبی ایستا مغایرند، توضیح دهد. کلمات کلیدی: مدل سرمایه‌گذاری ایستا؛ اطلاعات نامتقارن؛ انتخاب بدهی در مقابل سرمایه ؛ مسئولیت محدود؛ دارایی‌های ثابتبرای مشاهده مقالات انگلیسی حسابداری دارای ترجمه فارسی، بر روی عبارت "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" و برای مشاهده و دانلود پایان نامه های حسابداری و مالی بر روی عبارت "دانلود پایان نامه حسابداری" ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015، با عنوان "مقاله اثر سیاست پولی متعارف و نامتعارف بر احساسات سرمایه گذار"، از سایت Elsevier در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی رابطه میان سیاست پولی و احساسات سرمایه‌گذار در سیاست های متعارف و نامتعارف پولی می‌پردازد. ما دریافتیم که در دوران سیاستهای متعارف، کاهش رویداد غافلگیر کننده درنرخهای وجوه فدرال منجر به افزایش احساسات سرمایه‌گذار می‌شود. بطریق مشابه، زمانیکه نرخ وجوه فدرال در حد پایین خود باشد، طبق نتایج پژوهش، شوک های گسترش یابنده سیاست پولی نامتعارف دارای اثر مثبت و بزرگ بر حالت های احساسی سرمایه گذار خواهد بود. در کل، یافته های ما بر اهمیت هر دو سیاست پولی متعارف و نامتعارف در تعیین احساسات سرمایه‌گذار تاکید می ورزد. کلمات کلیدی: خط مشی پولی ، خط‌مشی پولی نامتعارف ؛ احساسات سرمایه‌گذار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ما با استفاده از داده‌های پانلی از صنعت بیمه خسارت براموال بریتانیا به بررسی رابطه میان هیئت مدیره بیرونی و شش شاخص عملکرد مالی می‌پردازیم. ما دریافتیم که نسبت تعداد اعضای بیرونی‌ هیئت مدیره با عملکرد ارتباطی ندارد؛ بلکه این تخصص مالی اعضای بیرونی است که معنادارترین اثر را بر عملکرد مالی دارد. مضاف بر این، عملکرد بسیار خوب مالی را می‌توان به تخصص مالی مدیران داخلی منتسب دانست، و این موضوع اهمیت تخصص مالی را در سطح هیئت مدیره در صنعت بیمه را تقویت می کند. نتایج بدست آمده می‌تواند در عرصه بازرگانی یا تدوین خط‌مش ها بکار گرفته شود. کلمات کلیدی: مدیران بیرونی؛ عملکرد مالی؛ بیمه؛ بریتانیا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : 1,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله وامهای معوقه، مخاطره اخلاقی، مقررات مربوط به سیستم های بانکداری تجاری چینمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2015، با عنوان "مقاله وامهای معوقه، مخاطره اخلاقی، مقررات مربوط به سیستم های بانکداری تجاری چین" از سایت Elsevier، جهت انتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات مرتبط:وامهای معوقه (NPLs) مانع بزرگی بر سر راه توسعه بخش بانکداری ایجاد می کند. بنابراین یکی از اهداف کلیدی اصلاحات بخش بانکداری چین این بوده است که از سطح بالای وام های معوقه بکاهند. برای انجام این کار، مسئولان نظارتی چین سرمایه قابل توجهی را در سیستم بانکداری تزریق کرده‌اند و وامهای معوقه را از 2003 تحت کنترل و نظارت خود قرار داده اند. این مقاله به بررسی اثر وام های معوقه بر رفتار بانک های چینی می‌پردازد. ما با استفاده از مدل رگرسیون پانلی آستانه‌ و مجموعه داده هایی که بیش از داده های مطالعات پیشین است، و با تحت پوشش قرار دادن 60 بانک‌ تجاری شهری، 16 بانک دولتی، و 11 بانک تجاری روستایی طی سال‌های 2006 ‌تا 2012، به آزمون این موضوع پرداختیم که آیا تصمیمات بانک های چینی برای اعطای وام نشان از مخاطره اخلاقی دارد یا خیر. نتایج بدست آمده از فرضیه خطر کژاخلاقی پشتیبانی می‌کند و بیانگر آنست که افزایش در نسبت وامهای معوقه موجب افزایش ریسک اعطای وام و بطور بالقوه باعث وخامت کیفیت وام و بی ثباتی سیستم مالی خواهد شد. پیامدهای نتیجه حاصله بر تدوین خط مشی‌ مورد ارزیابی قرار گرفته است.  کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان"وامهای معوقه، مخاطره اخلاقی، مقررات مربوط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "تامین مالی شرکتها و پیامد‌های حاکمیتی ناشی از انحلال طرحهای حمایت دولتی"، از سایت Elsevier، به منظور استفادهدر پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: دولتها در تمام دنیا، تریلیونها دلار صرف طرحهای حمایتی تجاری میکنند. در این مقاله، انحلال یکی از این طرحهای یارانه ای و اثرات ضمنی آن را بر سرمایه گذاران، مورد بررسی قرار دادیم. ما از یک روش آزمایشی شبه طبیعی منحصر بفرد استفاده کردیم که در آن، یارانه های مالیاتی برای شرکتهای سرمایه ای کانادایی حمایت کننده از کار در برخی استا‌نها به اجرا در آمد و در برخی دیگر چنین طرحی حذف شد. ما با استفاده از چارچوب (روش آماری) تفاوت در تفاوت نشان دادیم که عملکرد صندوق سرمایه گذاری (نامرتبط با اعتبار مالیاتی) پس از حذف طرح بطور معناداری کاهش یافت. ما همچنین بطور تجربی نشان دادیم که مدیران شرکتهای سرمایه ای کانادایی حمایت کننده از کار  با وجود آنکه استراژی سرمایه گذاری آنها، شباهت بیشتری به صندوقهای مشترک سرمایه گذاری پیدا کرده بود، ولی همچنان به اخذ کارمزد مدیریت شبه تامین سرمایه ادامه می دادند. داده های ما قویا از این ایده پشتیبانی می‌کند که سرمایه گذاران در شرکتها و یا صندوقهایی که بطور ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در مطالعات تجربی صورت‌گرفته جهت ارزیابی میزان حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقد در بازارهای ناکامل غالبا نتایج متضادی گزارش شده و از جهت زمینه‌های مفهومی و روش‌شناختی مورد انتقاد قرار گرفته است. در این مطالعه برخی از این مشکلات کمرنگ شده است؛ ما برای اینکار از یک طرح پژوهشی که حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان نقد را به تغیرات شاخص عدم تقارن اطلاعاتی شکاف قیمتی خرید و فروش مرتبط می‌کند، استفاده کرده ایم که مشتمل بر این موارد است: (i) پیاده سازی قانون Sarbanes-oxley و (ii) مقررات زدایی از شرکت های فعال در صنعت حمل و نقل، مخابرات، و نفت و گاز طبیعی. ما در سازگاری با فرضیه خود دریافتیم که عدم تقارن اطلاعاتی پس از sox کاهش یافته و کاهش مشابهی نیز در حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقد ، پیش و پس از sox بوجود آمده است. علاوه بر این، کاهش بیشتر در عدم تقارن اطلاعاتی پس از sox با افزایش بیشتر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقد همبستگی دارد. نتایج بدست آمده در خصوص نمونه مقررات زدایی شده نیز با فرضیه ما سازگار است و در آن شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش مشابه در حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : 1,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ریسک فروپاشی قیمت سهاممقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2014، "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ریسک فروپاشی قیمت سهام"، از ژورنال معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد و دکتری و انجام پژوهش و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله بررسی می‌‌کند که آیا موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) تأثیری بر ریسک فروپاشی قیمت سهام (CR) دارد یا خیر. مفهوم CR، تجدید نظر ناگهانی در بازده مورد انتظار سهامداران بیان شده که این برای تصمیم‌گیری سرمایه‌‌‌‌ گذاران و ریسک‌های مدیریتی بسیار مهم است. اگر شرکت‌ها از لحاظ انجام مسئولیت های اجتماعی متعهد به رعایت بالاترین استاندارد در شفاف‌سازی باشند و کم‌ترین اخبار بد را نزد خود نگه دارند، آن‌ها باید با کم‌ترین CR مقابل شوند از طرفی اگر مدیران بخواهند از CSR برای پوشش اخبار بد و منحرف کردن آن اخبار استفاده کنند تا به دست سهام‌داران نرسد، با بالاترین CR روبرو خواهند شد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دارای ارتباط مثبت با CR بعد از کنترل سایر عوامل مؤثر بر CR دارد. اگرچه تأثیر CSR بر CR بسیار چشمگیر خواهد بود، اگر شرکت‌ها دارای کم‌ترین سطح حاکمیت شرکتی یا سرمایه‌گذاران نهادی باشند. نتایج تحقیق با این نظریه هم‌خوانی دارد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)