مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Journal of Banking & Finance

جستجو برای نام نشریه : Journal of Banking & Finance

خلاصه مقاله

مقاله شکنندگی ، تنش و بازده بازار:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016، "شکنندگی، تنش و بازده بازار"، از نشریات و ژورنالهای خارجی برای انتخاب موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله معیار اندازه گیری جدیدی برای ریسک را مطرح می کنیم که به بازده های بازار سهام مشروط منفی آینده، مربوط می شود. سنجش جدید ریسک ما، هر دو شکنندگی و تنش بازار را مد نظر قرار می دهد. شکنندگی با شاخص شکنندگی برگر و پوکتوانتونگ سنجیده می شود و تنش بازار بر مبنای چند متغیر اقتصادی می باشد. نتایج نشان می دهند که یکپارچگی هر دو تنش بازار و شکنندگی، محتوی اطلاعات سنجش ریسک را بهبود می بخشند. معیار اندازه گیری جدید ریسک ما، به بازده های بازار ماهانه ضعیف بعدی مربوط می شود. همچنین د راین پژوهش نشان می دهیم که سنجش ریسک مشمول اطلاعات پیشگویانه (پیش بینی)می باشد. کلمات کلیدی: بحرانهای مالی؛ ریسک سیستماتیک؛ تنش بازار. بخش مقدمه مقاله شکنندگی ، تنش و بازده بازار:با توجه به جو اخیر مالی و همچنین اثری که سقوط‌های مالی احتمالی ممکن است بر ثروت سرمایه‌گذاران داشته باشد، پژوهش در خصوص ریسک و بحران مالی در مرکز توجهات قرار گرفته ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله معاملات سهام و تخصیص درآمد داده های مربوط به بازارمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "معاملات سهام و تخصیص درآمد داده های مربوط به بازار"، از نشریات و ژورنال های معتبر خارجی برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: درآمدهای حاصل از فروش داده های تلفیقی، منبع درآمد کافی برای بازار بورس سهام ایالات متحده را نشان می دهند. تا سال 2007، درآمد داده های تلفیقی به نسبت تعداد معاملات ثبت شده تخصیص یافت. این قانون تخصیص مشارکت کنندگان بازار را به تفکیک معاملات بزرگ تشویق نمود و آنها را در بخشهای متعدد اجرا کرد. مبادله ها سهم دریافتی و برنامه های بازپرداخت را بکار گرفتند که تامین کنندگان جریان سفارش پاداش دریافت کرده و تاجران الگومتری به اجرای استراتژی های حاوی تعداد زیاد معاملات کوچک تشویق شدند. شواهدی ارائه می دهیم که تخصیص درآمد داده ها با بررسی فعالیت داد و ستد پیرامون رویدادهای مختلف بر فرایند معامله اثر گذاشت که درآمد داده های نهایی در هر معامله تغییر یافت. کلمات کلیدی: درآمد داده های مربوط به بازار ؛ بازار بورس سهام ؛ دلالان .راهنما:1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "محتوای اطلاعاتی اختیار ضمنی کاهش قیمت، در اوراق بهادار ضد تورمی خزانه ایالات متحده" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله، افزودن اختیار ضمنی کاهش قیمت، در اوراق بهادار ضد تورمی خزانه داری ایالات متحده (TIPS) را مورد بررسی قرار می دهیم. ارزش این اختیارضمنی، تغییرات زمانی همبسته با دوره های انتظارات ضدتورمی را به نمایش میگذارد. ما متغییرهای تبیینی اختیار ضمنی را که از لحاظ آماری و اقتصادی برای توضیح تقلیل آتی قیمتها اهمیت دارند، حتی در حضور متغییرهای تورمی سنتی مانند تورم تاخیری، بازده طلا، بازده نفت خام، بازده شاخص نوسان بورس، نقدینگی، پژوهشها، و مابتفاوت بازدهی حاصل از نسبت اوراق خزانه اسمی و TIPS را منظور کرده ایم. بعد از انجام آزمونهای کیفیت سنجی به این نتیجه رسیدیم که اختیار ضمنی اوراق بهادار ضد تورمی خزانه ایالات متحده، اطلاعات مفیدی درباره تورم آتی بدست می دهد. کلمات کلیدی: اوراق بهادار ضد تورمی خانه ایالات متحده، اختیار ضمنی، تورم، ضد تورم، ساختار زمانی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "نقش روابط بانکی در زمان آشفتگی مالی شرکتها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: بانکها بهتر از هر شریک مالی دیگری برای پردازش اطلاعات به منظور نقدینه سازی کارآمد، مناسب هستند. اما توانایی آنها بستگی به خصوصیات بانک و مشوقهای آنان دارد.علاوه بر این، استحکام مناسبات بانک اصلی بر توانایی نقدینه سازی کارآمد تاثیر می گذارد. مطالعه من معطوف است به اثر خصوصیات بانک ومناسبات بانک در مواقعی که بنگاهها از لحاظ مالی در شرایط آشفته ای قرار دارند. آیا احتمال اینکه وضعیت یک شرکت آشفته از لحاظ مالی، بهبود یابد یا منجر به بسته شدن آن گردد، وابسته به بانک است؟ آیا ادامه حیات یک بنگاه مشوش از جهت مالی، وابسته به روابط بانک اصلی ‎اش دارد؟ من با استفاده از داده‎های کشور آلمان از 2000 تا 2013 به تجزیه و تحلیل اثر پیچیدگی سازمانی بانک ، مشتریان غیر متعهد به قراردادهای مالی، و استحکام مناسبات بانک اصلی در سطح بانک و بنگاه می پردازم. یافته های من حکایت از آن دارد که درصد بالای مالکیت سهام،مشتریان غیر متعهد به قراردادهای مالی، موجب فراهم آمدن مشوقهای منفی می شود. در صورتیکه بانکها بطور محلی فعال باشند و مناسبات نزدیکی با بنگاهها داشته باشند، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "بازار سهام چه زمانی به اخبار مربوط به اقتصاد کلان گوش می سپارد؟ مستندات جدیدی از نظریه مفصل ها، و سرویسهای خبری" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله با استفاده از نظریه آماری مفصلها، و معیار جدید اندازه گیری جامع اخبار مبتنی بر مرور ادبیات و دسته‎بندی سرویسهای خبری، همبستگی میان اخبار اقتصادکلان و بازده بازار سهام را مورد مطالعه قرارمی‎دهیم. یافتهٔ ما بیانگر آنست که تاثیر اخبار اقتصادی بر بازده سرمایه، غیرخطی و نامتقارن است. بطور خاص، ما با کنترل شرایط و رویدادهای غافلگیر کننده اقتصادی که با انتشار داده‎های اقتصادی همبستگی داشتند، دریافتیم که بازاردرمواجهه با اخبار ناخوشایند اقتصاد کلان واکنش قوی و منفی بروز می دهد، اما بنظر می رسد که عمدتا اخبار خوب را جدی نمی گیرد. مضاف بر این، ناخوشایندترین اخبارباعث رانش قیمت می شوند، و ما شواهدی یافتیم مبنی بر اینکه فروش استقراضی سهام (selling stocks short) در زمان انتشار اخباربسیار بد، بازده ناخالص غیرنرمال سالانه بالای4 درصد را ببار می آورد. کلمات کلیدی: بازده سهام؛ اخبار اقتصاد کلان؛ مفصل؛ وابستگی دنباله؛ شاخص اخبار اقتصاد کلان راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

هدف ما فهم بهتر منابع اقتصادی اشتراک در نقدینگی است. برای دستیابی به این مقصود, استدلال ما بر این است که یک شرکت با نوسانات قیمتی پایین (بالا) در سودآوری فاندمنتال خود اشتراکات نقدینگی بالاتر (پایین‌تری) خواهد داشت چون احتمال اینکه بعنوان سهام مرجع در محدوده یادگیری cross-asset درباره فاندمنتال‌ها عمل کند, بیشتر (کمتر) است. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد, ما دریافتیم که اشتراک در نقدینگی, ارتباط منفی با نوسانات قیمتی سودآوری دارد. این رابطه منفی پس از کنترل معامله همبسته, اندازه, اثرات دفتری به بازار, نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک, بازده سهام, و هموارسازی درآمد مدیریتی, همچنان برقرار است. کلمات کلیدی: نوسان‌پذیری سودآوری؛ اشتراک در نقدینگی؛ یادگیری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

آندسته از بانک‌هایی که بدون پشتوانه‌ بازار اقدام به اعطای وام می کنند, در مقابل ریسک نکول احتمالی بانک قرض گیرنده (ریسک اعتباری) و ریسک مربوط به نیاز‌های تامین سرمایه آتی خود (ریسک نقدینگی)، دریافت خسارت را جزو الزامات خود قرار می‌دهد. در این مقاله ما با استفاده از مدل ساختار زمانی درجه دوم برای اختلاف میان نرخهای بین‌بانکی بدون ریسک و   بدون پشتوانه را یشنهاد کرده‌ایم. چهارچوب اقتصادسنجی بدون آربیتراژ به ما این امکان را می‌دهد که ساختار زمانی اختلاف نرخ‌ها را به دو مولفه اعتباری و نقدینگی تجزیه کرده و صر‌ف‌های ریسک مرتبط با هر کدام از این دو ریسک را شناسایی کنیم. نتایج ما نشان می‌دهد که در طول دوره 2012 تا 2013 بخش عمده‌ای از کاهش اسپردهای بین‌بانکی از کاهش مولفه های ریسک مرتبط با نقدینگی سرچشمه گرفته است. کلمات کلیدی: مدل ساختار زمانی درجه دوم؛ ریسک نقدینگی؛ ریسک اعتباری؛ بازار بین بانکی؛ خط‌مشی پولی غیرمتداول ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "اتامین مالی کارآفرینی در مراحل اولیه: دیدگاه مبتنی برعلامت دهی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله، گزینه انتخابی یک کار آفرین از بین دو گزینهٔ تامین مالی، یعنی فرشتگان سرمایه گذار و سرمایه گذاری مخاطره آمیز در یک بازار سرمایه گذاری رقابتی را تجزیه و تحلیل می کنیم؛ بازاری که در آن، فرد کارآفرین علاوه برحفظ ارزش حق سهم خود بدنبال حفظ سهم مالکیتش است.نقطه کلیدی تجزیه و تحلیل ما مبتنی بر این ایده است که تصمیم سرمایه گذار داخلی برای عدم پیروی از سرمایه گذاری آتی باعث دریافت علامت منفی از سوی بازار خواهد شد. درابتدا نشان خواهیم داد که هرگاه مخاطرات مورد انتظار یکسان باشند، کارآفرینان با تامین مالی از طریق فرشتگان سرمایه گذار که متعهد به عدم شرکت در دور آتی هستند، اقدام به حفظ و نگهداری میزان بالاتری ازسهام مالکیت می کنند. زمانیکه کارآفرینان مورد انتظار نامتجانس باشند، موازنه منفک وجود خواهد داشت که در آن، کارآفرینانی که احتمال موفقیت بالا (پایین) دارند، تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز (تامین مالی از طریق فرشتگان سرمایه گذار) را ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "پیش بینی آشفتگی مالی در پرتفوی هایی از شرکتهای با اندازه متوسط و کوچک اروپایی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی پیش بینی کننده های آشفتگی مالی سیستماتیک و غیر سیستماتیک برای شرکتهای با اندازه کوچک و بزرگ در اروپا برای دوره زمانی 2000 تا 2009 می پردازیم. ما پیدا کردیم که شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط در بین مناطق اروپایی برای فاکتورهای غیر سیستماتیک معمول، آسیب پذیر هستند، اما برای فاکتورهای سیستماتیک، این امر متفاوت است. علاوه بر این، فاکتورهای سیستماتیک، نرخ پریشانی متوسط جابجا می کند و پرتفوی های کوچک از شرکتهای متوسط و کوچک در مقایسه با پرتفوی های بزرگ آسیب پذیر تر هستند. به دلیل به کارگیری زیاد از شرکتهای کوچک در نمونه، مدل های ما دیدگاه منحصر بفردی به بخش تجارتهای کوچک اروپا ارائه می کند. با کاوش آشفتگی و پریشانی مالی در کشورهای چند ملیتی اروپا، مشخص شد که مدلها آسیب پذیری محلی را پوشش نمی دهند، در نهایت با استفاده از عوامل سیستماتیک، مدلها، پریشانی هم جهت و هم حرکت را ثبت کردند. کلمات کلیدی: ریسک اعتباری، آشفتگی و پریشانی مالی، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "آزمون کارایی برای بازار اختیار معامله شاخص با استفاده از متد طیفی تعمیم یافته" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله ازطریق آزمودن خواص مارتینگل مدل سری های مانی عاری از واریانس پیشرو، بازاراختیار معاملهS&P 500 را بررسی کرده و درآن ازآزمون طیفی تعمیم یافته استفاده می کنیم. تست های ما که مبتنی است بر نمونه بدست آمده از اول ژانویه 1996 تا می 2010، شواهد محکمی ارائه می دهند مبنی بر اینکه بازار اختیار معامله، کارآمد نیست. با بررسی‎ نمونه ‎‎های مختلف قبل و بعد از بحران مالی 2008، دریافتیم که عدم کارآیی بازار اختیار معامله اصولا از وقوع بحران وام های بدون پشتوانه تاثیر گرفته است. تست تشخیصی ما هم نشان می دهد که عدم کارایی مذکور بدلیل اثر چولگی درمیانگین واریانس پیشرو است. بطور خاص، زمانیکه اثر پرش شاخص S&P 500 را هم منظور کنیم، چولگی درمیانگین، تضعیف می شود.از اینرو، ما می توانیم بین پرشها و ناکارآمدی بازارهای اختیار معامله ارتباط ایجاد کنیم.در نهایت، دریافتیم که چولگی تاخیری واریانس پیشرو می تواند به پیش بینی واریانس پیشرو، در هر دو حالت درون نمونه ای و برون نمونه ای، کمک کند. اهمیت اقتصادی توان پیش بینی کنندگی مذکور، زمانی روشن تر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "دینداری و شرایط وام بانکی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما بدنبال بررسی تاثیردینداری بر شرایط اعطای وام های بانکی هستیم. فرضیه ما این است که اعطاء کنندگان وام، خصایص شخصیتی پیروان دینی از قبیل ریسک گریزی، رفتار اخلاقی و صداقت را ارج می نهند، و بنابراین، شرایط اعطای وام آنان به وام گیرندگان دیندار مساعد است. منطبق با این فرضیه، یافته های ما حاکی از آن است که از وام گیرندگان شرکتی در کشورهایی با سطح دینداری بالا، نرخ بهره پایینی درخواست می شود، مبلغ وام بیشتر است، و پیمان نامه های وام کمتری از آنها طلب می شود. نتایج بدست آمده بیانگر آنست که فرهنگ گروهی و شرکتی وام گیرندگان بر دسترسی به وام های بانکی و هزینه های آن تاثیر می گذارد. کلمات کلیدی: وام های بانکی؛ دین (دینداری)؛ هنجارهای اجتماعی؛ اعتبار راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "تاثیر خصیصه های فردی اعضای کمیته بازار آزاد فدرال بر سیاست پولی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله شواهد و مدارک تجربی جدیدی پیرامون کمیته سیاست پولی متشکل از اعضای ناهمگن ارائه می دهیم که تصمیمات آنها برکارایی سیاست پولی تاثیرگذار است. بدین ترتیب بین ادبیات مربوط به کمیته خط مشی پولی و اجرای خط مشی پولی بانک مرکزی از طریق قواعد پولی، پیوند حاصل می شود. یافته های تجربی ما که با بررسی خصیصه های منحصر بفرد اعضای کمیته بازار آزاد فدرال از آگوست 1979 تا فوریه 2014 بدست آمده، حاکی از آن است که خصیصه های فردی از قبیل سطح تحصیلات، سن، و بمیزان زیادی، تجربه کاری فاکتورهای مهمی در فهم فرایند تصمیم گیری مدیران بحساب نمی آیند. در عوض، نتایج نشان می دهد که میزان زمان سپری شده در بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا، دوره تصدی سمت در کمیته بازار آزاد فدرال، و تاثیر سمت ریاست کمیته در شکل دهی به فرایند تصمیم گیری، نکات کلیدی هستند. انتظار می رود که این نتایج بر توانایی کارگزاران اقتصادی و همچنین بازار مختلف در اقتصاد اثرات ضمنی داشته باشد و آنان را در تعبیر و تفسیر آسانتر اطلاعات (خط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مدل اندازه گیری دارایی نامشهود با استفاده از پانل دیتا" از نشریات و ژورنالهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما با استفاده از آنالیزتفکیک کننده به بررسی ورشکستگی 132 بانک آمریکایی طی سالهای 2002 تا 2009 پرداخته ایم و با استفده از داده های سه ماهه درون نمونه ای موفق شدیم بین بانکهای ورشکسته و بانکهایی که 92 درصد موارد موفق عمل کرده بودند،تمایز قایل شویم. دو متغیر بسیارمهم ما،همانگونه که انتظارمی رود، با سرمایه بانکی و کیفیت وام درارتباط است: اگرچه سودآوری بانکی نیز با اهمیت است. مدل حاصله سپس بصورت خارج از نمونه جهت بررسی ورشکستگی 191 بانک طی سال 2010 تا 2011 استفاده شد که دقت پیش بینی کنندگی آن بین بازه 90 تا 95 درصد بود. نتایج ما نشان میدهد که مدل ما همچنین می تواند در خصوص تعداد زیادی ازبنگاهها به آسانی بکار رود(حتی در مورد بانکهایی شکست نمی خورند) و در جداسازی بانکهای سالم از بانک های آشفته از نظر مالی، عالی عمل نماید. ترکیب موثربودن و اجرای آسان آن باعث می شود که این مدل از لحاظ عملی بسیار کارساز باشد. چنین مدلی قاعدتا بایستی از سوی مرجع نظارتی ، تحلیلگران، و تمام کسانی که از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در مطالعه انجام گرفته، ما نوسان تحقق یافته شاخص S&P 500را با استفاده از مدل اتوریگرسیون ناهمگن برای نوسان تحقق یافته (HAR-RV) و برای تعمیم های گوناگون آن پیش بینی می کنیم. در مدل ما خاصیت زمان-متغیر پارامترهای مدل و نوسان نوسان تحقق یافته منظور شده است. از روش میانگین مدل پویا (DMA) جهت ترکیب پیش بینی های مدلهای منفرد استفاده می شود. نتایج تجربی ما بیانگر آن است DAM می تواند پیش بینی های دقیق‎تری نسبت به پیش بینی های مدلهای منفرد، از هر دوجهت آماری و اقتصادی، تولید کند. درمدلهایی که از پارامترهای زمان-متغیر استفاده می شود دقت پیش بینی نسبت به مدلهایی که از ضرایب ثابت استفاده می کنند، بیشتر است. برتری مدلهای پارامتر زمان-متغیر را همچنین می توان در پیش بینی تراکم نوسان مشاهده کرد. کلمات کلیدی: شاخصS&P 500؛ نوسان تحقق یافته؛ میانگین مدل پویا؛ پارامترهای زمان-متغیر؛ پرتفو راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، با موضوع "مقاله ارزیابی محتوای اطلاعاتی معیارهای سنجش فروش استقراضی با استفاده از افشای روزانه" از سایت ها و نشریات معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش های مرتبط: ناظران استرالیایی در پی بحران مالی 2008، افشا و گزارشگری روزانه جریان‌ فروش استقراضی و سودهای فروش استقراضی را در سطح هر سهام اجباری کردند. این امر فرصت منحصر بفردی فراهم می‌کند تا ماهیت و منبع محتوای اطلاعاتی هر معیار سنجش فروشهای استقراضی را مورد مطالعه قرار دهیم. یافته‌های تجربی ما همگونی فروشندگان استقراضی را در ارتباط با اطلاعاتشان، تایید می کند. جریان‌ فروش بطور نیرومندی با بازده‌های اخیر و عدم همتراتزی سفارش- خرید در ارتباط است و بیانیه‌های مرتبط با قیمت ها را پیش بینی کرده و همچنین به آن واکنش نشان می‌دهد. در مقابل، سودهای فروش استقراضی با قیمت گذاری نادرست اساس شرکت،‌ در ارتباط است. تفاوت‌های آشکار در ماهیت محتوای اطلاعاتی این دو معیار سنجش، موضوع منطق اقتصادی را در خصوص توانایی منحصر بفرد هر کدام از این دو معیار سنجش در پیش‌بینی بازده ها و افق های آتی در محدوده اطلاعات موجود، مطرح می سازد. کلمات کلیدی: فروش استقراضی؛ محتوای اطلاعاتی؛ سود فروش؛ جریان فروش راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، باعنوان "مقاله اثرات سرریز زنجیرهٔ تامین ناشی از عرضه عمومی اولیه سهام در بازار" از نشریات و سایتهای معتبر برای انتخاب موضوع پژوهش و بهره مندی در تدوین پایان نامه ها و مقالات مرتبط: ما با استفاده از عرضه‌های عمومی سهام شرکای زنجیره تامین در بازار اولیه بعنوان رویدادهای مشارکت کننده استفاده کرده و سرریزهای متبت بر شرکت‌های خصوصی (فرضیه سرریزشدن عرضه عمومی سهام در بازار اولیه) را مورد آزمون قرار دادیم. شریک تجاری باعرضهٔ عمومی سهام در بازاراولیه می تواند به تامین کنندگان خود ازطریق افزایش تقاضا و به مشتریان خود از طریق کاهش محدودیت‌های رشد مرتبط با درونداد، سود رساند. یک شرکت عمومی(دولتی) جدید همچنین می‌تواند نقدینگی اضافی را از طریق رویه‌های اعتبار تجاری به شرکای تجاری انتقال دهد. ما با استفاده از داده‌های شرکت‌های ژاپنی در مورد مناسبات مهم میان شرکت‌های عرضه کننده سهام عمومی در بازار اولیه و تامین کنندگان خصوصی و مشتریانشان در‌یافتیم که تامین کنندگان و مشتریان در مقایسه با سایر شرکت‌های خصوصی، نرخ‌های رشد درآمد ناخالص ، ترازهای نقدی، و اموال، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی (PP&E)بالاتری را تجربه می‌کنند. این مقاله اولین مقاله‌ای خواهد بود که اثرات واقعی و مالی شوک‌های نقدینگی مثبت را بر شرکای زنجیره تامین، بطور مستند مورد مطالعه قرار می‌دهد. کلمات کلیدی: مناسبات زنجیره تامین؛ عرضهٔ عمومی اولیه (IPO)؛ موسسات کوچک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، سال 2016 "نوسان پذیری حاشیه اعتباری در چرخه تجاری ایالات متحده: اعتدال بزرگ در برابر رکود بزرگ"، از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به شناسایی آندسته ازعوامل مالی غالب می پردازیم که نوسان پذیری حاشیه سود اعتباری را تحت تاثیر قرار می دهند و نشان خواهیم داد که این عوامل چگونه چرخه تجاری ایالات متحده را در طول رکود سالهای 91-1990 و 2001 از دوره اعتدال بزرگ (2006-1984) و رکود بزرگ 09-2007 تحت تاثیر قراردادند. بدین منظور، مدل تعادل عمومی پویا را توسعه داده و مورد ارزیابی قرارمی دهیم که در آن واسطه گری مالی و دارایی های خالص نقش محوری دارد. با نگاه به سه دورهٔ رکود در می یابیم که قدرت بازار ( چسبندگی تعدیلات نرخ و شاخص های نرخ وام) نقش مهمی در نوسان پذیری حاشیه اعتباری داشته است؛ نوسان پذیری که باعث ازهم گسیختگی چرخهٔ تجاری ایالات متحده شد. قیمت سهام باعث تشدید تحرکات حاشیه اعتباری از طریق کانالهای تسریع کننده مالی می شوند، اما نمی تواند بعنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی نوسان پذیری حاشیه سود اعتباری تلقی شود.در جریان این سه دوره، شاهد افت قابل توجهی در تاثیر تکنولوژی و شک های سیاست پولی بوده ایم. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "ااثر الزامات سرمایه ای قرادادهای بازل (Basel Accord) بر اقدامات ذخیره سازی برای وامهای سوخت شده بانکهای استرالیایی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در استرالیا برای ذخیره سازی بانکی دو سیاست متفاوت وجود دارد: مدل آتی نگر برای اهداف تنظیمی و مدل زیان تحقق یافته برای گزارشگری مالی. در مطالعه حاضر به بررسی سیاست و روش اول با استفاده از پایگاه داده منحصربفرد، اما محرمانه می پردازیم. شواهد بدست آمده عبارتند ازاینکه: (i)بانکها ذخایر را باتوجه به پیش بینی رشد وام دهی آتی افزایش می دهند، (ii) بانکها بخشی از سرمایه مازاد بر الزامات قانونی را جهت پیش پرداخت زیان های اعتباری آتی از محل ذخایر اختصاص می دهند (iii) بانکها بخشی از درامدهای بالاتر را درجهت همان اهداف تخصیص می دهند. این نتایج حاکی از آن است که مدیران بانکی از اختیارات خود در ذخیره سازی استفده می کنند تا بتوانند اثرنوسانات شرایط بازار بر فعالیتهای وام دهی خودشان را کاهش دهند. نتایج مربوط به بانکهای مبتنی بر رتبه بندی داخلی، بیانگر آنست که چهارچوب بازبینی شده باسل، به این بانکها اجازه ارزیابی زیان های مورد انتظار را با استفاده از مدلهای ریسک اعتباری خودشان می دهد. کلمات کلیدی: بانک های تجاری، تنظیم بانکی، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "نوسان بازار سهام و چرخه تجاری: شواهدی از آزمونهای علیت خطی و غیرخطی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی رابطه میان نوسان بازار سهام و چرخه تجاری در چهار اقتصاد عمده، یعنی ایالات متحده، کانادا، ژاپن و بریتانیا می پردازیم و درآن از دو آزمون علیت دو متغیره خطی و غیر خطی استفاده کرده و سپس با استفاده از آنالیز چند متغیره به تحقیق در مورد اثرات سرریز احتمالی در میان کشورها خواهیم پرداخت.نتایج حاصله بیانگر آنست که بین نوسان بازار سهام و چرخهٔ تجاری هرکشور رابطهٔ علیت دو سویه وجود دارد و مضاف بر این، نتایج نشان می دهد که بحران مالی اخیر نقش مهمی در این زمینه بازی می کند.نهایتا، یافته های ما حاکی از تاثیر معنا دار ایالات متحده بر سایر بازارها است. کلمات کلیدی: نوسان بازارسهام، چرخه تجاری، علیت دومتغییره، علیت چندمتغییره، آزمونهای علیت خطی و غیرخطی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "عوامل تعیین کننده در اعطای وام از سوی بانک جهانی: شواهدی از داده‎های دوجانبهٔ در سطح کشورها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله درمی یابیم که عوامل تعین شده در خارج یک کشور، با فراوانی سه ماهه و خصوصا پس از 2008، ارتباط نزدیکی با دریافتی وام های بانکی خارجی آن کشور دارد. این وام ها عموما زمانیکه بانکهای جهانی با رقابت بیشتری مواجه باشند و حضور بیشتری در کشور دربافت کننده داشته باشند، پایدارترهستند. ما داده‎های خود را با استفاده از داده‎های دوجانبه اعطای وام بدست آمده از15کشورو از طریق روش شناسی منحصربفرد جهت شناسایی و مقایسه اثرات مستقل عوامل خارجی و داخلی بدست آورده‎ایم. ما مکانیسم های نظری‎ای شناسایی کرده‎ایم که می توانند یافته‎های تجربی‎مان راتوضیح داده وازطریق حل یک مدل ساده از بانک جهانی، امکان نتیجه گیریهای مفصل تری برای رقابت وحضوربانک جهانی فراهم آورند. کلمات کلیدی: وام‎های میان‎کشوری، بانک‎های جهانی، رقابت، مدل نسلهای همپوشان راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، سال 2016 "آشفتگی مالی و سیستم بانکداری دوطرفه مالزی: رویکرد متغیر مجازی پویا"، از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله با استفاده از مدل مبتنی بر متغیر مجازی پویا (DSBM) به ارزیابی بهره وری سیستم بانکی دوطرفه مالزی می پردازیم تا تکامل درونداد-ذخیره/ برون‎داد-فزونی بالقوهٔ بانکهای مالزی را درسال های 2009 تا 2013 ارزیابی کنیم. برای دقت بیشتر، از رویکرد مبتنی بر متغیر مجازی پویا در یک روش دو مرحله ای استفاده خواهد شد تا بهره‎وری نسبی بانکهای اسلامی و بانکهای متداول مالزی را با تقلید از سیستم های درجه بندی کمل (CAMEL) ارزیابی کنیم. سپس، در مرحله دوم، متد زنجیره مونت کارلو مارکو(MCMC) که برای مدلهای مختلط خطی تعمیم یافته (GLMM) بکاررفته است با نتایج مدل مبتنی بر متغیر مجازی پویا ترکیب خواهد شد، که در واقع بعنوان بخشی از کار مدل سازی ارزیابی عملکرد بانکی با توانایی پیش بینی کنندگی کارآمد محسوب می شود.نتایج نشان می دهد که سطوح و متغیرهای کمکی ناکارا در بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای متداول بالاتر است. مضاف بر این، زمانیکه دامنه آنالیز، گروه بانکهای اسلامی مالزی را شامل شود، سطوح بهره‎وری بانکهای خارجی در مقایسه با همتایان ملی اشان پایین تر است که حاکی از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "آیا بیمه سپرده بانکی، مانع توسعه بازارهای مالی غیربانکی می شود؟" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: اینکه آیا معرفی و بکارگیری بیمه سپرده در بانک بر توسعه بازار مالی غیربانکی اثر می گذارد یا نه و چگونگی تاثیر آن، بستگی به این خواهد داشت که آیا بانکها و بازارهای مالی غیربانکی بعنوان جایگزین مطرح هستند یا بعنوان مکمل، و این نظریه موافقان و مخالفانی دارد. با استفاده از داده‎های مربوط به 134 کشور در طول یک دوره 28 ساله و چندین استراتژی شناسایی ما دریافته‎ایم که معرفی بیمه سپرده، در شرایطی که قوانین و مقررات ضعیف باشد باعث عقب ماندگی بازار سهام، بخش های سپرده‎گذاری غیربانکی، و بخش بانکی خواهد شد. با آنکه وجود قوانین و مقررات قوی باعث تخفیف این اثر می شود، اما منجر به نتیجه مثبت برای تمام بازارها نخواهد شد. اثراین امر در بلند مدت برای بازارهای غیربانکی بیشتر خواهد بود بطوریکه، بیمه سپرده در طولانی مدت باعث افزایش توسعه بخش بانکی می شود، اما در بازارهای مالی غیربانکی فارغ از سطح قانون و مقررات، شاهد عقب ماندگی خواهیم بود.نهایتا، چند ویژگی مربوط به طراحی ساختاری وجود دارد که آنها نیز باعث سرعت گرفتن پیامدهای منفی می شوند. نتایج ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مالکیت نهادی و خط مشی سود نقدی سهام شرکت هامقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه ، 2016، "مالکیت نهادی و خط مشی سود نقدی سهام شرکت ها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: نظریه نمایندگی بیانگر آنست که سهامداران خارجی، پرداخت نرخ سود سهام بالاتر را ترجیح می دهند تا بدین طریق جریانهای نقدی آزاد بنگاهها را که تحت کنترل سهامداران بیرونی است، کاهش دهند. ما در مطالعه خود، اثرات صندوقهای مشترک سرمایه گذاری (که در نوع خود جزو مهمترین و تاثیرگذارترین سهامداران خارجی محسوب می شود) بر پرداختهای سود سهام بنگاهها در چین طی سالهای 2003 تا 2011 را بررسی می کنیم. یافته های ما حاکی از آن است که صندوق های مشترک سرمایه گذاری در پرداخت سود سهام نقدی بالاتر بر بنگاهها تاثیر می گذارند. نتایج بدست آمده با پیش بینی های نظریه خروج همخوانی دارد. در بنگاههایی که تحت کنترل ایالتها و دولت های محلی هستند و در بنگاههایی که از جریانهای نقدی آزاد نسبتا بالاتری برخوردارند، این اثرات مشهودتر است. ما همچنین شواهدی یافته ایم مبنی براینکه هرگاه افق سرمایه گذاری بلندتر و منافع حاصل از مالکیت بزرگتر باشد، اثرات صندوق ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "ارزیابی سیاست های بدهی: شواهد جدید از بدو شروع فعالیت شرکتها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله به بررسی خط مشی های بدهی بنگاه‎های کارآفرینی طی 15 سال پس از شروع کارشان می پردازیم و در این بررسی، مواردی از قبیل اهرم، تخصصی کاری دربدهی، سررسید بدهی و پخش بدهی را مد نظرقرار داده‎ایم. تجزیه و تحلیل ما مبتنی بر نمونه منحصر بفردی است که تمام بنگاههای غیرمالی بلژیک را که بین سالهای 1996 و 1998 تاسیس شده اند، پوشش می دهد. ما دریافته‎ایم که خط مشی بدهی بنگاههای کارآفرینی بطور چشم گیری پایدار است. خط مشی بدهی در اولین سال عملیات، عامل تعیین کننده بسیارمهمی درخط مشی های بدهی آتی، حتی پس از کنترل عوامل همزمان سنتی، خواهد بود. بنگاه کارآفرینی تاثیر بسزایی در تثبیت و قوام خط مشی های بدهی دارد: زمانیکه مدیرعامل-بنیانگذار فوت می کند یا فرد دیگری به جای او می نشیند تاثیرخط مشی های اولیه بدهی بر خط مشی های آتی بدهی بطور معناداری کاهش می یابد. مضاف بر این، یافته های ما از نظریه نقش پذیری پشتیبانی می کند. کلمات کلیدی: ساختار سرمایه، ساختاربدهی، بنگاههای کارآفرینی، مدیرعامل-بنیانگذار راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "آیا بین المللی عمل کردن بیش از اندازه، محکوم به شکست است؟ راه حلهای بانکی فرا ملی و انضباط بازار" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: راه حلهای فراملی در مورد بانکهای ناتوان از پرداخت دیون، لزوما باعث بهبود اوضاع نمی شود. نهادهای تنظیم کننده فراملی بیشتر تمایل دارند به بانکهایی کمک مالی کنند که به بستانکاران بین المللی بدهکارند چون مسئله سرایت فرا مرزی را نیز در کار خود لحاظ می کنند. زمانیکه احتمال کمک مالی به بستانکاران بانک ها بیشترشود، انظباط بازار کاهش می یابد و ریسک پذیری توسط بانکهای بدهکار افزایش می یابد. بسته به میزان بده و بستان بین مشوق‎های درست مورد انتظار آتی و محدود سازی سرایت پس از وقوع آن، راه حلهای ملی و راه حل فراملی، هردو بهینه خواهند بود. خصوصا اگر انضباط بازار پایین تر از مکانیسم های حل و فصل ملی و فراملی باشد، راه حل فراملی بدلیل ترغیب و تحریک معاملات بین بانکی باعث بهبود اوضاع خواهد شد. کلمات کلیدی: مقررات نظارتی بانکی، انضباط بانکی، خطر اخلاقی، سرایت راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مقاله تاثیر بازده مفرط روزانه: کاوشی در تبیین های ریسک و قیمت گذاری اشتباه"، از سایت Elsevier، به منظور انتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالی: در این مقاله اثر ریسک و قیمت‌گذاری اشتباه بر رابطه منفی میان بازده‌ مثبت مفرط و بازده‌های آتی، مورد مطالعه قرار می گیرد. ما اثر حداکثر بازده روزانه، نیرومندی را در سهام استرالیا طی سالهای 1991 تا 2013 یافتیم که در برابر تعدیل ریسک ، کنترل سایر ویژگی‌های موثر سهام و، از همه مهمتر، در بین بخشی از سهام شرکتهای بزرگ بازار 500، همچنان برقرار است. ما هیچ مدرکی مبنی بر میانجیگری اثر بازده مفرط روزانه در حساسیت به ریسک نیافته‌ایم، ولی یافته‌های ما سازگاری زیادی با تبیین‌های قیمت‌گذاری اشتباه دارد. ما با بهره‌گیری از نوآوری روش‌شناختی استامبوگ، یوو، و یوآن (2015) برای طبقه بندی سهام بر اساس درجه قیمت‌گذاری اشتباه، نشان دادیم که اثر بازده مفرط روزانه بیش از همه در بین سهام بیش قیمت گذاری شده جریان دارد اما در خصوص سهام بیش از حد کم قیمت گذاری شده، بصورت معکوس است. ما سازگار با عدم تقارن آربتراژ دریافتیم که شدت اثر بازده مفرط روزانه، بین سهام بیش قیمت گذاری شده، فراتر از سهام کم قیمت گذاری شده است که در کل به رابطه منفی خواهد انجامید. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "سهامداران عمده متنوع، قدرت، و ارزش شرکت" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما با استفاده ازنمونهٔ جامع شرکتهای آمریکایی نشان خواهیم داد که بسیاری از آنها دارای سهامداران چندگانه هستند، که حضورآنها و منافع مالکیتشان منجربه تفاوت معنادارمیان مالکیت و قدرت می شود.این تفاوت مهم است. اولا، ما درمی یابیم که قدرت خودی (مالکیت) رابطه منفی (مثبت) با ارزش شرکت دارد. ثانیا، نشان خواهیم داد که فدرت غیرخودی با بازده و ارزش شرکت رابطه مثبت دارد. معیار اندازه‎گیری سطح قدرت سهامدار عمده، ارزش شرکت و علاوه برآن، قدرت توضیح‎دهندگی معیارهای اندازه گیری سطح شرکت را که در ادبیات مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است (مثلا تعداد سهامداران عمده و پراکندگی منافع مالکیت آنها) توضیح می دهد. کلمات کلیدی: سهامداران عمده، ساختارمالکیت، قدرت، ارزش شپلی ((Shapley Value، ارزش شرکت راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "اثر سطح استاندارد اعطای وام بانکی بر تسهیلات تجاری" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: آیا تجدید‎ استانداردهای اعطای تسهیلات بانکی باعث کاهش دائمی اعطای تسهیلات بانکی می‎شود؟ ما با استفاده از ریزداده‎های حاصل ازبانکهای مشارکت کننده درپیمایش تسهیلات بانکی سیستم اروپایی در هلند، معیاراندازه‎گیری سطح استانداردهای اعطای تسهیلات را بوجود آورده‎ایم و نشان خواهیم داد که معبار اندازه‎ گیری سطح مذکور بر اعطای تسهیلات تجاری تاثیرمی گذارد. اثر سطح از لحاظ آماری قابل اطمینان و از لحاظ اقتصادی مرتبط و مناسب است؛ تحدید تک واحدی باعث کاهش نرخ رشد فصلی اعطای تسهیلات تجاری تا حدود نیم درصدی واحد، خواهد شد و تا زمان رهایی استانداردهای اعطای تسهیلات بانکی ادامه خواهد یافت. اثرسطح استانداردهای اعطای تسهیلات بانکی کمک می کند که رشد پایین اعطای تسهیلات بانکی پس از یک دوره طولانی تحدید و همچنین رشد بالای اعطای تسهیلات بانکی دردوره رهایی طولانی مدت، قابل توجیه شود. به همین نحو، با تجزیه و تحلیل داده ها به شاخص بالقوه دیگری برای خط ‎مشی احتیاطی کلان، دست می یابیم. کلمات کلیدی: استانداردهای اعطای تسهیلات بانکی، پیمایش اعطای تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات بانکی، اثرسطح، خط مشی احتیاطی کلان راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تاثیر داراییهای سرمایه گذاری شده بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه شرکت های سهامی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در یک محیط پویا با اطلاعات نامتقارن، انتخاب بدهی یا سرمایه و زمان بندی سرمایه گذاری شرکت ها را مد نظر قرار می دهیم. با افزودن گزینه واگذاری و داراییهای سرمایه گذاری شده تحقیق اخیر را بسط داده و نشان می‌دهیم که این گسترشات بدهی را جذاب‌تر می‌کند. بعنوان مثال، این موضوع دلالت بر این دارد که شرکت های تکامل یافته (با سرمایه گذاری بیشتر در دارایی) در واقع از تامین مالی بدهی استفاده می کنند، در حالیکه شرکت های رو به رشد جوان (بدون سرمایه گذاری در دارایی) اغلب تامین مالی از طریق فروش سهام را مورد استفاده قرار داده و نوع خود را با سرمایه گذاری اولیه برجسته می کنند. تجزیه و تحلیل انگیزش، این موضوع را تصدیق نموده و لذا مدل ما قادر به توصیف الگوهای تجربی می باشد که تئوری سلسله مراتبی ایستا را تکذیب می کند. کلمات کلیدی: مدل سرمایه گذاری پویا ؛ اطلاعات نامتقارن ؛ انتخاب بدهی با سرمایه ؛ بدهی با مسئولیت محدود ؛ داراییهای سرمایه گذاری شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف بر احساس سرمایه گذار" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مقاله پیش رو رابطه میان سیاست پولی و احساس سرمایه گذار در نظام های سیاست پولی متعارف و نامتعارف را مورد بررسی قرار می دهد. در زمانهای متعارف ، در می یابیم که کاهش ناگهانی در نرخ وجوه نقد فدرال، به افزایش بیشتر احساسات سرمایه گذار منتهی می شود. بطور مشابه، زمانی که نرخ وجوه نقد فدرال در کران پائین صفر خود باشد، نتایج تحقیق نشان می دهند که شوک های سیاست پولی نامتعارف نیز تاثیر مثبت و زیادی بر خلق و خوی سرمایه گذار دارند. روی هم رفته، یافته های ما اهمیت هر دو سیاست پولی متعارف و نامتعارف در تعیین احساسات سرمایه گذار را برجسته می کنند. کلمات کلیدی: سیاست پولی ، سیاست پولی نامتعارف ، احساس سرمایه گذار . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)