مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Critical Perspectives on Accounting

جستجو برای نام نشریه : Critical Perspectives on Accounting

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی با ترجمه فارسی 2015، "نقش تغییر یافته حسابداری، از مشتری به سهامداران" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی، برای استفاده در پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: از دیدگاه حسابداری به عنوان فعالیت اجتماعی، سیاسی، سازمانی، این مطالعه به بررسی فرایند های تغییر حسابداری به عنوان "شرکت های تعاونی مصرف کننده تحت حمایت دولت" به شرکت های بخش خصوصی با هدف سودآوری و ایجاد ارزش برای سهامداران، پرداخته است. سیاست و فعالیت حسابداری یکی از جنبه های مهم منطق تنظیمی و سازمانی می باشد، با توجه به اینکه سازمان از یک واحد تجاری مبتنی بر الزامات ارائه خدمات به عموم به یک واحد تجاری مبتنی بر سوددهی تبدیل می شود و دولت یک عامل مهم در این تغییر می باشد. مطالعه ما بر اساس نظریه سازمانی و اقتصاد سیاسی حسابداری می باشد. از نظریه سازمانی جهت درک بهتر وضعیت سازمانی و اقتصاد سیاسی حسابداری به منظور شناخت قدرت دولت، استفاده می نماییم. قوانین و فعالیت های حسابداری جهت نشان دادن مشروعیت، مقاومت، منطق سازمانی، تغییرات اجباری و توزیع مجدد ثروت و قدرت در جامعه، استفاده می شوند. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی، 2014، "حسابداری و خوشبختی" از نشریات معتبر، برای استفاده در پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله ازاین منظر آغازمی شود که رسیدن به خوشبختی هدف اولیه تلاشهای انسان است. یکی از عناصر تعیین کننده تلاش انسان، کسب و کار است و هدف اولیه از کسب‎و‎کار نیزکمک به خوشبختی است، وکسب منفعت وسیله‎ای برای نیل به این مقصود. ما از این ایده محوری بعنوان رابطی میان کسب‎و‎کار جهت رسیدن به خوشبختی استفاده می کنیم تا به نقد قابلیت حسابداری در یاری رسانی به ما در نیل به اهداف بزرگ بپردازیم که درنهایت به این پرسش محوری منجرمی شود که اگرهدف از کسب وکار بایستی رسیدن به خوشبختی انسان باشد، آیا حسابداری می تواند به این هدف یاری رساند؟ مفهوم خوشبختی را با بررسی و مقایسه میان لذت گرایی و اخلاقیات ارسطو(ایدومونیستیک) آغاز می کنیم، که به مقایسه میان شالوده‎های مفهومی خوشبختی ایدومونستیک و مفهوم بودیستی نیروانا می انجامد. پایه مفهومی لرزانی که حسابداری بر روی آن بنا شده زمانی آشکار می شود که با ماهیت بنیادین واقعیت بگونه‎ای که توسط چهار حقیقت شریف "دارما"، توصیف شده و بیان کننده حقایق محوری فلسفه بودایی است، رودررو ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)