مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting

جستجو برای نام نشریه : Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting

خلاصه مقاله

شرکت‌های کوچک استارت‌آپ اخیرا از سوی مجامع سیاسی و دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. شرکت‌های نوپا, بنا به تعریفی که SFAS7 از آن ارائه داده, نوعی شرکت‌ استارت‌آپ هستند که برخی  از اطلاعات آن‌ها بطورعمومی در دسترس قرار گرفته است. در استانداردهای حسابداری جدید نمایندگان شرکت‌های نوپا و سایر الزامات گزارشگری مازاد حذف شده و بخش عمده مسئولیت‌های مربوط به ارزیابی توانایی شرکت‌ها در دوام  موجودیت آن, بر عهده صاحبان و مدیران قرار گرفته است. ما اطلاعات بدست آمده از صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی شرکت‌هایی که پیش‌تر بعنوان شرکت‌های نوپا گزارش‌ ارائه داده بودند, بررسی کردیم و عوامل تاثیر گذار بر افزایش احتمال بازنگری در گزارش حسابرس در مورد دوام موجودیت شرکت‌ها و عوامل موثر بر دستمزد حسابرسان را مورد تحقیق قرار دادیم. تحلیل کلی ما نشان می‌دهد که اندازه دارایی شرکت‌های نوپا, سرمایه درگردش منفی, و بازنگری‌های قبلی گزارشات مربوط به دوام موجودیت شرکت تاثیر پایداری بر نظرات حسابرسان می‌گذارد. مدیران بایستی بهنگام ارزیابی وضعیت آتی دوام موجودیت شرکت خود به این نکات توجه داشته باشند. نتایج ما نشان می‌دهد که اندازه شرکت حسابرسی تاثیری بر تصمیمان بازنگری گزارش‌های مربوط به دوام موجودیت شرکت‌ها ندارد, اما 4 شرکت بزرگ حسابرسی دستمزدهای بیشتری در مقایسه با سایر حسابرسان اخذ می‌کنند. بنابراین, مدیران/صاحبان شرکت‌های نوپا بایستی جهت دستیابی به مطلوبیت بیشینه, مزایای حاصل ازحسابرسی صورت‌های مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

دستکاری فعالیت های واقعی و ضعف کنترل های داخلیمقاله انگلیسی حسابداری ضعف کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری فعالیت‌های واقعی جهت استفاده دانشجویان حسابداری برای انتخاب موضوع پایان نامه:ما در این مقاله به بررسی این  نکته خواهیم پرداخت که شرکت‌هایی که گزارش‌های افشای مربوط به ضعف کنترل داخلی را بعنوان بخشی از الزامات گزارشگری تحت قانون sarbanes-Oxeley(SOX) به کمیته اوراق و بهادار و مبادلات ارزی تحویل می‌دهند, در مقایسه با شرکت‌هایی که چنین گزارشاتی را تهیه نمی‌کنند, سطوح بالاتری از دستکاری فعالیت‌های واقعی نشان می‌دهند یا خیر. ما با استفاده از داده‌های سطح شرکتی مربوط به دوره پس از تصویب قانون SOX یعنی از 2004  تا 2010 دریافتیم که میان ضعف کنترل داخلی شرکت‌های گزارشگر و دستکاری فعالیت‌های واقعی رابطه مثبت وجود دارد. علاوه بر این, آندسته از شرکت‌هایی که دارای ضعف داخلی هستند و برای دستیابی به شاخص سود از دستکاری واقعی استفاده می‌کنند از عملکرد پایینی در سال بعد برخوردار بودند. نتایج ما نشان می‌دهد که شرکت‌ها بهنگام گزارش ضعف کنترل داخلی,ازاقلام تعهدی بعنوان جایگزین برای دستکاری واقعی استفاده نمی‌کنند. درکل, یافته‌های ما بیانگر آنست که شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی برای استفاده از دستکاری فعالیت‌های واقعی بعنوان شکلی از مدیریت سود, مستعد هستند. یافته‌های ما همچنین دارای پیامدهای ضمنی برای کیفیت حسابرسی است ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مطالعات معطوف به مکانیسم‌های حاکمیتی بر این استدلال هستند که پایش حسابرس یکی از چندین مکانیسمی است که در شرکت‌ها وجود دارد و این مکانیسم‌ها مکمل یکدیگر هستند. من با تعمیم این استدلال به بررسی این موضوع پرداختم که آیا شرکت‌ها بهنگام مشاهده ضعف نظارتی حسابرسی, از کمیته پایش حسابری در نظارت بر فعالیت حسابداران پشتیبانی می‌کنند یا خیر. در ادبیات حسابرسی گذشته استدلال بر این بود که کیفیت حسابرسی تحت تاثیر عدم آشنایی حسابرسان با فعالیت‌های کارفرما قرار میگیرد. با توجه به اینکه در اولین سال کاری حسابرس این نا آشنایی با فعالیت وجود دارد, من در این تحقیق به بررسی این نکته پرداختم که آیا شرکت‌ها طی دوره تغیر حسابرسان, میزان نظارت کمیته حسابرسی را افزایش می‌دهند یا خیر. یافته حاصل از نمونه شرکت‌هایی که بین سال‌های 2006  تا 2012  اقدام به تغییر حسابرس کرده‌اند, نشان می‌دهد که دفعات برگزار جلسات کمیته‌های حسابرسی دراولین سال قرارداد حسابرسی, بیشتر بوده است. آزمون‌های بیشتر نشان داد که رفتار گزارشگری قبلی شرکت‌ها نقش معناداری در افزایش تقاضا برای جلسات حسابرسی ایفاء می‌کند و افزایش برگزاری جلسات کمیته در اولین سال قرارداد کار حسابرس تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی می‌گذارد. کلمات کلیدی: جلسات مکیته حسابرسی؛ جایگزینی حسابرس؛ حاکمیت شرکتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

حقوق و دستمزد مدیرعامل در چند دهه اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. منتقدان با این استدلال که حقوق و دستمزد مدیران عامل با عملکرد شرکت‌ها ارتباط پایینی دارد, بر افراطی بودن حقوق پرداختی به آنان تاکید می‌ورزند (یعنی, سودجویی غیرمتعارف مدیریتی). از طرف دیگر, موافقان می‌گویند که حقوق و دستمزد مدیرعامل با توجه به ثروت فراونی که از طریق مدیرعاملان به سهامداران تعلق می‌گیرد, "قابل توجیه" است و یا اینکه حقوق بالای دریافتی مدیرعاملان در واقع صرفا انعکاسی از نیروهای بازار کار است, اما ارائه شواهد برای اثبات افراطی بودن میزان حقوق و دستمزد مدیران (یعنی, نداشتن توجیه اقتصادی) کار مشکلی بوده است. ما برای هر یک از شرکت‌های مورد آزمون پتانسیل جایگزینی مدیر عامل را شناسایی کردیم (یعنی, شاخص حقوق و دستمزد درون کشوری (ایالات متحده) مختص مدیرعامل) و آزمون مربوط به دستمزد اضافی را بعمل آوردیم. ما همچنین امکان همبستگی میان حقوق و دستمزد اضافی با اندازه شرکت و قدرت مدیرعامل را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج بدست آمده با وجود تورش ذاتی در برابر یافتن حقوق ودستمزد اضافی, نشانگر آنست که حقوق و دستمزدی که قدرتمندترین مدیران دریافت می‌کنند, به لحاظ اقتصادی قابل توجیه نیست. در این مطالعه هیچ مدرکی دال بر حقوق و دستمزد اضافی مدیرعاملان در بزرگ‌ترین شرکت‌ها یافت نشد. کلمات کلیدی: حقوق و دستمزد مدیر عامل؛ حقوق ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله واکنش شرکت در برابر سود و استراتژی شرکتمقاله انگلیسی حسابداری سال 2016 با عنوان "استراتژی شرکت و واکنش در برابر سود"، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و مطالعه دانشجویان حسابداری و مالی:ما در این مقاله کیفیت تاثیرات استراتژی شرکت را بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود شرکت‌ها, مورد بررسی قرار دادیم. از ویژگی‌های استراتژی رهبری می‌توان به هزینه حاشیه فروش پایین با حجم فروش بالا, صرفه اقتصادی به نسبت مقیاس و سرمایه‌گذاری عمده در کارخانجات و دارایی‌های فیزیکی نام برد, درحالیکه استراتژی تمایز با حاشیه فروش بالا همراه است که از کیفیت کالا و برندسازی تحقق یافته از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و تبلیغات بدست می‌آید. خصوصیات استراتژی‌های فوق الذکر, تاثیر دوگانه‌ای بر واکنش سرمایه‌گذار در قبال اطلاعات انتشاریافته درباره شرکت‌ها می‌گذارد. نتایج ما نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که استراتژی رهبری هزینه را دنبال می‌کنند, اعلام سود آن‌ها بطور عمومی‌تری مورد تفسیر قرار می‌گیرد و در باورهای میانگین قیمت سهام تغییرات بزرگتری به بار می‌آورد. از طرف دیگر, اعلام سود شرکت‌هایی که استراتژی تمایز را در پیش می‌گیرند با تفسیر ناهمگون‌تر و تغییرات کمتری در باورهای میانگین قیمت سهام همراه است. این مقاله به ارتقاء سطح دانش ما در خصوص تغییرات مقطعی واکنش بازار به اعلام سود, یاری می‌رساند. علاوه بر این, در این ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله ضعف کنترل داخلی و تنوع جنسیتی هیئت مدیرهمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016، با عنوان "تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ضعف کنترل داخلی" از سایت Elsevier به منظور استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی:در این مقاله نقش تنوع جنسیتی را بر هیت مدیره شرکت‌ها در کاهش ضعف کنترل درونی مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم. پیش‌بینی ما و یافته‌های بدست آمده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که تعداد نمایندگان هیئت مدیره زن در آن‌ها بیشتر است احتمال ضعف کنترل دورنی پایین‌تر است. نتایج بدست آمده در مواردی که زنان در کمیته حسابرسی حضور داشته باشند, صدق نمی‌کند. درعوض, بنظر می‌رسد فارغ از حضور زنان در کمیته حسابرسی, حضور زنان در هیئت مدیره موجب کاهش ضعف کنترل داخلی می‌شود. نتایج ما با نظریه توده بحرانی سازگاری دارد و نشان می‌دهد که حتی وجود یک نفر از اعضای زن در هیئت مدیره می‌تواند ضعف کنترل داخلی را کاهش دهد. بطور کلی, شواهد موجود با گرایش خاص اعضای هیئت مدیره زن که در ادبیات پیشین آمده (برای مثال, گرایش بیشتر به بحث و بررسی مسائل مشکل, محافظه‌کاری مالی بیشتر, نظارت بهتر, و تحمل کمتر در برابر رفتارهای فرصت‌طلبانه) مطابقت دارد. از نتایجی که بدست آورده‌ایم می‌توان درانتخاب اعضای هیئت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

در این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا کاهش شدید و ناگهانی در حقوق و مزایای کلی مدیرعامل تاثیری بر ادراک حسابرس از ریسک می‌گذارد یا خیر. استدلال ما این است که کاهش شدید پرداختی مدیرعامل می‌تواند او را به دستکاری گزارش‌های مالی یا اتخاذ تصمیم‌های عملی ریسک‌آمیز, که در واقع تلاش ناامیدانه برای بهبود عملکرد شرکت است, تحریک و تشویق نماید. این محرک بنوبه خود, می‌تواند بر ارزیابی‌های حسابرس از ریسک حسابرسی و ریسک تجاری حسابرس اثر گذاشته و منجر به مطالبه دستمزدهای حسابرسی بالاتری گردد. ما سازگار با فرضیه خود شواهدی از همبستگی مثبت و بسیار معنادار میان کاهش شدید پرداختی مدیرعامل و دستمزدهای حسابرسی یافتیم . نتایج بدست‌آمده بیانگر آنست که هرگاه کاهش شدیدی در حقوق پرداختی مدیر عامل وجود داشته باشد, دستمزدهای حسابرسی 46% بالاتر خواهد بود که با دسمتزد حسابرسی  نمونه ما که برای میانگین مشاهدات سال-شرکت  111,458دلار بالاتر است, مطابقت دارد.   کلمات کلیدی: کاهش شدید حقوق پرداختی مدیر عامل؛ دستمزدهای حسابرسی؛ ریسک حسابرسی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

در این مطالعه رابطه میان توانایی مدیریتی و اختلال در حسن نیت مورد بررسی قرار گرفته است.طبق پیش‌بینی من, رابطه میان این دو منفی است چون مطالعات قبلی بیانگر آنست که مدیرانی که توانایی بیشتری دارند در مقایسه با مدیران دیگر در پیشگیری و کاهش اخلال در حسن نیت بهتر عمل می‌کنند. تحلیل رگرسیون نشانگر رابطه منفی و معنادار میان توانایی مدیریتی و اخلال در حسن نیت می‌باشد که در آن احتمال اختلال در حسن نیت و شدت زیان‌های ناشی از اخلال در حسن نیت مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. درکل,شواهد بیانگر آنست که مدیرانی که توانایی بیشتری دارند نقش مهمی در جلوگیری یا کاهش اخلال در حسن نیت, بازی می‌کنند. کلمات کلیدی: توانایی مدیریتی؛ حسن نیت ؛ اخلال در حسن نیت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله: بررسی علت همزمانی شدید قیمت سهام در بازار سهام چینمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2015 "همزمانی شدید قیمت سهام"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مقاله ی حاضر که به بررسی علتهمزمانی شدید قیمت سهام در بازار چین می پردازد می تواند به عنوان مقاله منبع و راهنما برای انتخاب موضوع پایان نامه در زمینه حسابداری و مالی به کار گرفته شود. از آنجایی که در هر دو بازار ایران و چین عامل دخالت دولت وجود دارد، بازار نا کارا و نوظهور هستند، مقاله و پژوهش حاضر می تواند به عنوان یک موضوع مناسب برای دانشجویان و پزوهشگران به کار گرفته شود. مورک و همکارانش (2000) اعلام نمودنند که بازار سهام کشور چنین دارای دومین رتبه در خصوص بازار همگام در جهان می باشد که نشان دهنده محیط اطلاعاتی پایین می باشد. این محققان بر این باور بودند، که نهاد دولت با تغییرات سطح مقطعی محیطهای اطلاعاتی در سرتاسر کشور در ارتباط می‌باشد، با این اطلاعات در خصوص نحوه تاثیر نهاد دولت در همزمانی قیمت سهام در هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد. تحقیق حاضر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا افشاء اینترنتی اطلاعات می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شود؟مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2015، "افشا اینترنتی اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: اینترنت به صورت گسترده توسط شرکت های ثبت شده، جهت ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران بکار می رود. از ژانویه2007 مرجع مالی فرانسه شرکت های ثبت شده فرانسه در Euraneat-Paris را ملزم به افشاء اجباری اطلاعاتی مالی از طریق اینترنت جهت ارتقاء شفافیت اطلاعاتی نمود. این مقاله به بررسی رابطه مابین افشاء اینترنتی اطلاعات در بازار سهام فرانسه بوسیله بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات پرداخته است. همانند مطالعات پیشین چک لیست 40 بخشی، جهت بررسی میزان افشاء داوطلبانه اینترنتی اطلاعات آماده شد. از طریق محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی بوسیله پراکندگی و ضریب احتمال تجارت مطلع، نتایج مقاله (افشا اینترنتی اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی) نشان داد که افشاء اینترنتی بیشتر اطلاعات، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار مالی فرانسه می شود.راهنمای خرید فایل ترجمه مقاله افشا اینترنتی اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی:1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله تجدید ارائه صورتهای مالی و کیفیت حسابرسی در چینمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، سال 2015، "تجدید ارائه صورتهای مالی و کیفیت حسابرسی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورتهای مالی در چین پرداخته است. شواهد مربوط به عوامل و نتایج ارائه مجدد صورتهای مالی در بازارهای نوپا بسیار کم می باشد، اگرچه چنین کشور های بیشتر مستعد دست کاری گزارشات مالی و نتایج آن هستند. جهت بررسی ارائه مجدد صورتهای مالی، مشاهدات ارائه مجدد جریان نقدی و غیر نقدی در خصوص کیفیت حسابداری و ارائه مجدد را تحلیل رگرسیون انجام دادیم و رابطه ما بین چنین متغییر هایی را نیز بررسی نمودیم. بکارگیری (دستکاری) درآمد می تواند باعث افزایش اظهار مجدد جریان غیر نقدی باشد، با این حال حسابرسی باکیفیت می تواند مقدار آن را کاهش دهد. چنین رابطه ایی در خصوص اظهار مجدد جریان نقدی یافت نشد.راهنمای خرید فایل ترجمه مقاله تجدید ارائه صورتهای مالی و کیفیت حسابرسی :1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

ما در این مقاله رابطه میان فضای اقتصادی و پذیرش ریسک از سوی حسابرس را با استفاده از سنجش واکنش حسابرسان به ضعف‌های کنترل درونی, مورد بررسی قرار دادیم. طبق فرضیه ما و یافته‌های بدست آمده از آن, نحوه برخورد حسابرسان با ریسک, مشروط به فضای اقتصادی است. بویژه ما دریافتیم که طی دوره‌های مصادف با فعالیت ضعیف اقتصادی, حسابرسان گرایش به ارزیابی صرف‌های ریسک پایین‌تری دارند و احتمال کناره‌گیری‌اشان در واکنش به گزارشات منفی کنترل داخلی بر گزارشگری مالی, کمتر است. با اینحال, ما شواهدی یافتیم مبنی بر اینکه فاکتورهای اقتصادی در حضور ضعف‌ کنترل داخلی بر گزارشگری مالی, بر کارمزدهای مورد ارزیابی توسط حسابرسان تازه‌ وارد پس از کناره‌گیری آنان تاثیری ندارد. نتایج ما نشان می‌دهد که حسابرسان راهبردهای ریسک اشتغال خود را طی دوران چاش‌انگیز اقتصادی تعدیل کرده وجهت جذب و حفظ مشتری, سطوح بالاتری از ریسک را می‌پذیرند. با اینحال بنظر نمی‌رسد که در مورد پر ریسک‌ترین مشتریان, فاکتورهای اقتصادی بر قیمت‌گذاری ریسک حسابرسان تاثیری داشته باشد. کلمات کلیدی: دستمزد حسابرسان؛ کناره‌گیری حسابران, اقتصاد؛ کنترل داخلی؛ مدیریت ریسک  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

آیا اندازه موسسه حسابرسی مهم است؟ شواهدی از موسسات حسابرسی کوچکمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، 2015، "آیا اندازه موسسه حسابرسی مهم است؟ شواهدی از موسسات حسابرسی کوچک" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: با وجود آنکه بنا‎برادبیات گذشته، شرکت بیگ فور (یک شرکت حسابرسی معروف در سطح بین المللی) بالاترین کیفیت حسابرسی را ارائه می دهند، اسناد و شواهد جدید حاکی از آن است این تفاوت ها به خصوصیات مشتریان مربوط می شود (Lawrence, Minutti-Meza, & Zang, 2011). شواهد پیرامون کیفیت حسابرسی حسابرسان ردهٰ میانی، متفاوت و متنوع است(Boone, Khurana, & Raman, 2010; CasselL, Giroux, Myers, & Omer 2013).دراین مقاله با بررسی کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی کوچک (یعنی موسساتی با 100 یا کمتر از 100 کارکن) می‌پردازیم. خصوصا، ما رابطه میان نحوه دستکاری سود و استفاده از موسسات حسابرسی کوچک را بررسی و خصوصیات مشتریان را با استفاده از روش همسان سازی گرایش نمرات، کنترل خواهیم کرد. یافته های ما نشان می دهد که موسسات حسابرسی کوچک در محدود سازی استفاده فرصت طلبانه مدیران از اقلام تعهدی اختیاری توانایی پایینی دارند. با این وجود، ما دریافتیم که موسسات کوچک حسابرسی با دستکاری فعالیت های واقعی ارتباط دارند. مطالعه حاضر با بررسی گروه خاصی از موسسات حسابرسی که در بازار حسابرسی جزو کوچکترین بنگاهها بشمار می آیند، شناخت ما را ازنقش ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله ارزیابی مسائل مربوط به خودگزینی و درونزایی در ارتباط مابین سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و عملکردمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2014 "ارزیابی مسائل مربوط به خودگزینی و درونایی در ارتباط مابین سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و عملکرد"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مقاله‌ی حاضر در ادامه مطالعات مربوط به سیستم‌های هزینه‌یابی می‌باشد، با توجه به یکنواختی ایجاد شده در زمینه مطالعات سیستم‌های هزینه‌یابی، مطالعه حاضر می‌تواند به عنوان مقاله‌ی بیس مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران قرار گیرد. مطالعاتی که به بررسی رابطه مابین استفاده از ABC و عملکرد شرکت پرداخته اند ناکافی بوده و دارای مشکلات اقتصاد سنجی می‌باشند. این تحقیق با توسعه مطالعات پیشین، به بررسی رابطه مابین استفاده از ABC و چهار مقایس عملکرد تولیدی کارخانه (بهبود زمان چرخه، بهبود کیفیت، بهبود هزینه و سودآوری) و همچنین تعیین رابطه مابین تورش انتخاب نمونه و درونزایی پرداخته است. جهت بررسی تورش انتخاب نمونه از روش هک من (1997) و برای بررسی درونزایی از رویکرد 2SLS-IV ولدریچ (2002) استفاده شده است. پس از کنترل تورش انتخاب نمونه و درونزایی، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)