مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Accounting, Auditing & Accountability Journal

جستجو برای نام نشریه : Accounting, Auditing & Accountability Journal

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 "بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در دولت های جدا شده ی بریتانیا" به منظور استفاده در مطالعات و پزوهش های حسابداری و مالی و رهنمودی برای پزوهش های آینده می باشد: در اهداف مقاله – این مقاله با بکارگیری مفاهیم برگرفته از ادبیات حکومتی، تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ((IFRSs در دولت های جدا شده ی بریتانیا از جمله ایرلند شمالی ،اسکاتلند و ولز استرالیا را در راستای بررسی علت تصویب آنها و همچنین چگونگی اداره فرایند معرفی آنها مورد بررسی قرار میدهد . طراحی /روش شناسی /رویکرد – این پژوهش ترکیبی از سه رویکرد متفاوت را اعمال میکند ،بنام: تجزیه و تحلیل محتوایی؛ پرسشنامه آنلاین به صورت ناشناس؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته . نتایج – اینها عبارتند از: حمل و نقل کمترین تاثیر را بر روی تنظیم سیاست و اطلاعات بدست آورده برای کمک به بودجه و تصمیم گیری دارد؛ آی اف آر اس ها به طور کلی برای بخش دولتی مناست نیستد؛ زمان مورد نیاز، هزینه و تلاش لازم برای عملی کردن آن بسیار بیشتر از مزایا و منافع آن است؛ بخش دولتی حسابداری بسیار پیچده تر از گذشته شده است؛ و حمل و نقل هیچ سهمی در برنامه گسترش ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016 "مقاله واکنش شرکت به تغییرات اقلیمی: زبان، قدرت، ساختار نمادین"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: هدف این مقاله بررسی ارتباطات شرکتی مرتبط با تغییرات اقلیمی در دو زمینه داوطلبانه و اجباری است. در این مقاله با اتخاذ رویکردی انتقادی به بررسی این موضوع می‌پردازیم که شرکت‌هایی که در طرح مبادله انتشارات کربن بریتانیا (UK ETS) و طرح اجباری دولت بریتانیا برای بهینه سازی انرژی و تعهد به کاهش اجباری کربن (CRC) شرکت کردند، چطور در مباحث تغییر اقلیمی موضع گرفتند. آنالیز ما بطور خاص معطوف به این موضوع است که شرکت‌ها در طی روند ارتباطاتی خود چگونه به تشکیل و بازتولید ساختار زمینه فعالیتی‌اشان، کمک کردند. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این پژوهش از آنالیز استدلالی حساس به متن از 99 گزارش خوداتکای تولید شده توسط شرکت‌های حاضر در UK ETSوCRC در یک دوره نه ساله استفاده شده است. آنالیز ما مسبوق به چهارچوب هرمونوتیک عمیق تامپسون (1990) است که واسط ارتباطی بین استراتژی‌های زبان‌شناختی و زمینه نهادی می‌باشد. یافته‌ها:ـ آنالیز ما بیانگر آن است که شرکت‌ها در ارتباطات خود در خصوص تغییرات اقلیمی به اتخاذ استراتژی‌های خاص زبان‌شناختی گرایش دارند. برای مثال، از استراتژی "خردگرایی" به منظور تاکید بر فرصت‌های سازمانی ناشی از تغییرات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016 "مقاله پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین ‌المللی (IFRSs) در ادارات توسعه یافته بریتانیا"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: در این مقاله با بهره گیری از مفاهیم ادبیات حکومت مداری به بررسی انتخاب استانداردهای گزلرشگری مالی بین ‌المللی (IFRSs) در ادارات توسعه یافته بریتانیا (UK) در ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز می‌پردازیم تا بتوانیم علل انتخاب آنها و چگونگی کنترل و هدایت آنها را در بدو امر، ارزیابی کنیم. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد:ـ در این پژوهش ترکیبی از سه رویکرد متفاوت است شامل: آنالیز محتوایی؛ یک پرسشنامه آنلاین بی‌نام؛ و مصاحبه نیمه ساختاری. یافته‌ها:ـ محدودیت‌ها/نتایج ثانویه پژوهش ـ باتوجه به محوریت پژوهش بر ادارات سه‌گانه توسعه یافته در بریتانیا، امکان کاربرد آن در زمینه وسیعتر محدود است. نتایج ثانویه عملی:ـ تغییر بخش دولتی بایستی از طریق برنامه ریزی دقیق وتامین سیستم‌های مناسب، نیروی انسانی آموزش دیده و تیم‌های پروژ‌ه میان رشته ای صورت گیرد؛ تغییر در حسابداری بایستی برمبنای ارزش پول و بر اساس یک روش مالی منفرد و یکپارچه صورت گیرد، و به نحوی شیوه استفاده دولت از بودجه، ارائه برآورد‌های بودجه ای به پارلمان و انتشار حساب‌‌های منبع در آن لحاظ شده باشد. اصالت/ارزش:ـ در این مطالعه به این نکته اشاره می‌شود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)