مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

گزارش عملکرد مالی

جستجو برای کلمه کلیدی : گزارش عملکرد مالی

خلاصه مقاله

گزارش عملکرد مالی - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند           مقدمه 1           تعاريف 2           اجزاي‌ عملكرد مالي‌ 4 – 3           صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ 14 – 5 صورت‌ سود و زيان‌ 15           اقلام‌ استثنايي‌ 17 – 16                         (حذف شده است)30 - 18           تغيير در براوردهاي‌ حسابداري‌ 36 – 31           تعديلات‌ سنواتي‌ 43 – 37 –        تغيير در رويه‌ حسابداري‌ 40 – 39 –        اصلاح‌ اشتباه‌ 43 – 41           تغييرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ 46 – 44           تاريخ‌ اجرا 47           مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 48           پيوست‌ : نمونه‌اي‌ از اجزاي‌ عملكرد مالي‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 - گزارش عملكرد مالي‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد ملزم‌ كردن‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ انعكاس‌ مشخص‌ و بارز برخي‌ عناصر عملكرد مالي‌ است‌ تا به‌ درك‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ از عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ طي‌ يك‌ دوره‌ كمك‌ كند و مبنايي‌ جهت‌ ارزيابي‌ عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ براي‌ آنها فراهم‌ آورد.تعاريف2 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:عمليات متوقف شده : يك ... ادامه چکیده مقاله ...