مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

کارایی سرمایه گذاری

جستجو برای کلمه کلیدی : کارایی سرمایه گذاری

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری و تامین مالی و سررسید بدهی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: اهداف گزارشگری مالی نه تنها از محیط گزارشگری مالی متمایز است، بلکه شامل خصوصیات و محدودیت های نوع اطلاعاتی می باشد که از طریق گزارشگری مالی بخصوص صورت های مالی تهیه می شوند. گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی مورد نیاز اشخاصی است که در مورد امور واحد تجاری تصمیم گیری می نمایند. این اشخاص برای تصمیم گیری باید اطلاعات فراهم شده از طریق گزارشگری مالی را با اطلاعات مربوط از سایر منابع، مانند اطلاعاتی در مورد شرایط عمومی اقتصادی یا پیش بینی شرایط اقتصادی، رویدادهای سیاسی و دورنمای صنعت ترکیب نمایند (محمودی خوشرو، 1382). گزارشگری مالی باید درباره ی منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه اطلاعاتی را فراهم نماید. این اطلاعات به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ی شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری و سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید. اطلاعاتی درباره ی منابع و تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه مبنایی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و سایرین برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره فراهم می نماید (هیأت استانداردهای حسابداری ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، کارایی و سررسید بدهیپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بررسی و نظارت بر مدیریت و تصمیمات آن، از زمانی که نقش مالکیت از مدیریت شرکت جدا شد، حائز اهمیت می‌باشد، یکی از تصمیمات مهم مدیریت، تصمیمات سرمایه گذاری، می‌باشد. بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری آفت‌های تصمیمات سرمایه گذاری می باشد، که مدیریت شرکت در صورت نبود نیروی بازدارنده و نظارت موثر می تواند در مسیر تمایلات شخصی از آن سوء استفاده کند. با توجه به اینکه وجود دستورالعمل‌های مرتبط با کیفیت گزارشگری و وجود بدهی کوتاه مدت در ساختار تامین مالی شرکت می‌تواند به عنوان ابزارهای کنترلی و نظارت بر مدیریت باشند، بطوریکه افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش شفافیت اطلاعات و در نهایت نمایش شفاف نتیجه تصمیمات سرمایه گذاری می شود، هم چنین وجود بدهی باعث افزایش یک کنترل کننده و ناظر (همان تامین کننده مالی) می‌شود، که تصمیمات مدیریت را بیش از پیش کنترل خواهد کرد، لذا در این پایان نامه به بررسی تاثیر دو متغیر بدهی کوتاه مدت و کیفیت گزارشگری ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "حفاظت از سرمایه گذار، کارایی سرمایه گذاری و ارزش شرکت: مورد مربوط به شرکتهای پذیرفته شده متقابل"، از سایت Wiley، برای انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی:ما اثر ارتقاء سطح حفاظت از سرمایه گذار را که بدلیل پذیرش متقابل در بورس حاصل می‌شود، بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم که پذیرش متقابل در عین حال که موجب می‌شود که هزینه های سرمایه و ادغام و فعالیت ‌های تحصیل شرکت ها افزایش یابد، همچنین باعث می شود که شرکت های پذیرش شده متقابل، سرمایه گذاری بیشتری در امر تحقیق و توسعه انجام ‌دهند، تصمیمات تحصیل شرکت بهتری اتخاذ ‌کنند، و در مقایسه با شرکت های پذیرش نشده متقابل، سودآوری بالاتری داشته باشند. علاوه بر این، پذیرش متقابل با بکارگیری بهتر وجوه نقد توسط شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری، همبستگی دارد. بهبود مزبور در سرمایه گذاری و بکارگیری وجوه نقد، درخصوص شرکت های پذیرش شده متقابل در بورس سهام ایالات متحده و و شرکتهایی که در کشورهایی با قوانین حفاظتی ضعیف از سرمایه دار واقع شده اند، مشهودتر است.  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "مالکیت دولتی، وام های بانکی و سرمایه گذاری شرکت" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این پژوهش به مطالعه تاثیر وام های بانکی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین بر مبنای تئوری های کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری اهرم مالی پرداخته ایم. شواهد از چین به طور خاص مهم است چرا که چین دارای بزرگتری بازار نوظهور و د رحال انتقال در دنیا است. در ابتدا ما نشا ن دادیم که ارتباط منفی بین نسبت وام های بانکی و سرمایه گذاری برای شرکتهای پذیرفته شده در چین وجود دارد. و این ارتباط منفی برای شرکتهای با رشد پایین نسبت به شرکتهای با رشد بالا قوی تر است. دوما نتایج نشان داد که هر دو نسبت وام های کوتاه و بلند مدت در همبستگی منفی با سرمایه گذاری هستند. بنابراین در شرکتهای با نسبت بالای وام های بلند مدت، ارتباط منفی ضعیفری بین نسبت وام های بلندمدت و سرمایه گذاری وجود دارد. سوما مالکیت شرکت ، زمانی که به بررسی ارتباط بین وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری می پردازیم مهم است. ارتباط منفی بین نسبت وامهای کوتاه مدت و سرمایه گذاری برای شرکتهای با مالکیت دولتی ضعیف تر از شرکتهای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری:دانلود پایان نامه حسابداری حاضر در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.  یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در  تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)