مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

چرخه تجاری شرکت

جستجو برای کلمه کلیدی : چرخه تجاری شرکت

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان "نگهداری وجوه نقد, چرخه تجاری, و بازده سهام"نگهداری وجوه نقد, چرخه تجاری, و بازده سهام: مدیران شرکت‌‌ها تمایل دارند که وجوه نقد شرکت را برای شرایط اقتصادی مورد انتظار نامساعد حفظ کنند و در شرایط اقتصادی مطلوب از وجوه نقد برای تحقق بخشیدن به فرصت‌های رشد, استفاده نمایند. ما با استفاده از سه متغییر جایگزین  تجربی (نسبت دفتری به بازار, نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و بازده حاصل از دارایی) مولفه اختیار طبیعی نگه‌داشت وجوه نقد شرکت را که  دارای دو عملکرد انتخاب ذخیره احتیاطی و تحقق فرصت رشد است, استخراج کردیم. نتایج تجربی ما نشان می‌دهد که این مولفه, در مجموع, زمانیکه تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش یابد, افزایش می‌یابد, و زمانیکه تولید ناخاص ملی رشد داشته باشد, کاهش می‌یابد. همچنین, آندسته از سهامی که بازده آن‌ها بدلیل شوک وارده به کل مولفه اختیار حقیقی نگه‌داشت وجوه نقد کاهش یابد,  بازده آتی بالاتری خواهند داشت. علاوه بر این, بازده سهام شرکت‌هایی که نگه‌داشت نقدی بالاتری دارند, با شوک وارده به کل مولفه اختیار حقیقی دارای رابطه مثبت است,  که بیانگر این نکته است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که در زمان وخامت اوضاع اقتصادی, دارایی نقدی بیشتری در شرکت نگهداری کنند. کلمات کلیدی: نگه‌داشت وجوه نقد؛ اختیار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، سال 2016 "نوسان پذیری حاشیه اعتباری در چرخه تجاری ایالات متحده: اعتدال بزرگ در برابر رکود بزرگ"، از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به شناسایی آندسته ازعوامل مالی غالب می پردازیم که نوسان پذیری حاشیه سود اعتباری را تحت تاثیر قرار می دهند و نشان خواهیم داد که این عوامل چگونه چرخه تجاری ایالات متحده را در طول رکود سالهای 91-1990 و 2001 از دوره اعتدال بزرگ (2006-1984) و رکود بزرگ 09-2007 تحت تاثیر قراردادند. بدین منظور، مدل تعادل عمومی پویا را توسعه داده و مورد ارزیابی قرارمی دهیم که در آن واسطه گری مالی و دارایی های خالص نقش محوری دارد. با نگاه به سه دورهٔ رکود در می یابیم که قدرت بازار ( چسبندگی تعدیلات نرخ و شاخص های نرخ وام) نقش مهمی در نوسان پذیری حاشیه اعتباری داشته است؛ نوسان پذیری که باعث ازهم گسیختگی چرخهٔ تجاری ایالات متحده شد. قیمت سهام باعث تشدید تحرکات حاشیه اعتباری از طریق کانالهای تسریع کننده مالی می شوند، اما نمی تواند بعنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی نوسان پذیری حاشیه سود اعتباری تلقی شود.در جریان این سه دوره، شاهد افت قابل توجهی در تاثیر تکنولوژی و شک های سیاست پولی بوده ایم. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "نوسان بازار سهام و چرخه تجاری: شواهدی از آزمونهای علیت خطی و غیرخطی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی رابطه میان نوسان بازار سهام و چرخه تجاری در چهار اقتصاد عمده، یعنی ایالات متحده، کانادا، ژاپن و بریتانیا می پردازیم و درآن از دو آزمون علیت دو متغیره خطی و غیر خطی استفاده کرده و سپس با استفاده از آنالیز چند متغیره به تحقیق در مورد اثرات سرریز احتمالی در میان کشورها خواهیم پرداخت.نتایج حاصله بیانگر آنست که بین نوسان بازار سهام و چرخهٔ تجاری هرکشور رابطهٔ علیت دو سویه وجود دارد و مضاف بر این، نتایج نشان می دهد که بحران مالی اخیر نقش مهمی در این زمینه بازی می کند.نهایتا، یافته های ما حاکی از تاثیر معنا دار ایالات متحده بر سایر بازارها است. کلمات کلیدی: نوسان بازارسهام، چرخه تجاری، علیت دومتغییره، علیت چندمتغییره، آزمونهای علیت خطی و غیرخطی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

چرخه عمر شرکت (چرخه تجاری شرکت) و هزینه حقوق صاحبان سهاممقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014،"چرخه عمر شرکت (چرخه تجاری شرکت) و هزینه حقوق صاحبان سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت ها بر هزینه حقوق صاحبان سهام می پردازد. با استفاده از یک نمونه از شرکتهای استرالیایی بین سال های 1990 تا 2012 ما دریافتیم که هزینه حقوق صاحبان سهام در طول چرخه عمر شرکتها متفاوت می باشد.به طور خاص با استفاده ازشاخص اندازه گیری چرخه عمر دیکنسون ما در می یابیم که هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل شروع چرخه عمر شرکت بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ شرکت کمتر می باشد که این موضع مشابه یک الگوی U شکل می باشد. زمانی که دی آنجلو و استولز از شاخص نسبت درآمد به سرمیه پرداخت شده برای اندازه گیری چرخه عمر استفاده کردند، ما دریافتیم که هزینه حقوق صاحبان سهام به هنگام افزایش نسبت درآمد به سرمایه پرداخت شده کاش می یابد که این یافته ها با استفده از یک سری از آزمون های حساسیت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "ناهمگونی در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین کشورها و در طی چرخه تجاری"، از سایت Wiley ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به تحلیل سرعت تعدیل ساختار سرمایه ‌می پردازیم.  با استفاده از برآوردکننده توبیت سانسور شده دوگانه (doubly‐censored Tobit estimator) که برگشت میانگین مکانیکی در نسبت های اهرمی را توضیح می دهد، سرعت تعدیل سرمایه در یک نمونه بین المللی بزرگ سالیانه 25%  می‌باشد که این از مربوط بودن اقتصادی نظریه توازی ایستا پشتیبانی می کند. تفاوت در سرعت تعدیل در بین سیستم‌های مالی را می‌توان به تفاوت در هزینه تعدیل نسبت داد. محدودیتهای اقتصادکلان و محدودیتهای مربوط به بخش تامین در سطح خُرد نیز بر پویایی اهرم مالی اثر می گذارند. تعدیل شرکت‌ها در طول رکود کندتر است، و اثر چرخه تجاری بر سرعت تعدیل در مورد شرکت هایی مشهودتر است که در کشورهای بازار محور واقع شده و از لحاظ تامین مالی محدود هستند.  کلمات کلیدی: ساختار سرمایه؛ سرعت تعدیل؛ ساختار سهامداران نهادی؛ چرخه تجاری؛ روش‌های پانلی پویا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله وثیقه وام، سرمایه گذاری شرکت و چرخه عمر شرکت (چرخه تجاری شرکت)مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی "وثیقه وام، سرمایه گذاری شرکت و چرخه تجاری شرکت (چرخه عمر شرکت)" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: وثیقه و نرخ وام در خصوص استفاده آنها در وام دهی بانکی، دارای ویژگی گردشی می باشند. در این تحقیق با استفاده از یک مدل پویا، به بررسی تاثیر چنین مشخصه گردشی در سرمایه گذاری شرکت پرداخته ایم. نتایج نشان داد که وثیقه بیشتر باعث می شود که شرکت پروژه های ریسکی (محتاط تر) را در صورتیکه نرخ وام بیشتر (کمتر) از بازده مورد انتظار سرمایه گذاری باشد، اتخاذ نماید. در این مقاله با عنوان وثیقه وام، سرمایه گذاری شرکت و چرخه تجاری شرکت (چرخه عمر شرکت) نشان دادیم که تاثیر انگیزه ای نرخ وام با افزایش وثیقه، بیشتر می شود و دو شرط اعتبار دهی در خصوص شرکت های دارای کیفیت پائین، دارای تاثیر انگیزه ای بیشتری هستند. این نتایج نشان دهنده توضیح متفاوتی در خصوص دلیل سیاست های آسان وثیقه در ارتباط با افزایش نرخ وام در شرایط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)