مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پیش بینی قیمت سهام

جستجو برای کلمه کلیدی : پیش بینی قیمت سهام

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "کشف قیمت در بازارهای سواپ نکول اعتباری: نقش اطلاعاتی سود فروش استقراضی سهام"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، با عنوان  "کشف قیمت در بازارهای سواپ نکول اعتباری: نقش اطلاعاتی سود فروش استقراضی سهام"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله رابطه منفی میان سود فروش اسقراضی سهام و بازده آتی بر سوآپ‌های نکول اعتباری بطور مستند مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه فوق سازگار با این نظریه ایت که سود فروش استقراضی سهام, اطلاعات مربوط به اسپرد اعتباری را که به هیچ روش دیگری به قیمت‌ها انتقال نمی‌یابد, به سرمایه‌گذاران سواپ نکول اعتباری بازار ثانویه مخابره می‌کند. الگوی پیش‌بینی کننده بازده حاصل از سوآپ‌های نکول اعتباری همچنین پوزیشن‌های سود فروش استقراضی را که در معرض تغییر خارجی تقاضا برای سهام قابل فروش  است, بطور منفی تقویت می‌کند, که از دید ما یک متغیر جایگزین برای سود مورد انتظار از اطلاعات خصوصی محسوب می‌شود (کوهن و همکاران در جی فایننس, 2007). این یافته بیانگر آنست که قراردادهای آتی بازار فروش استقراضی ممکن است به تبیین واکنش تاخیری اسپردهای سوآپ نکول اعتباری در برابر سودهای فروش استقراضی سهام کمک کند. با اینحال, آزمون‌های معناداری اقتصادی ما از این دیدگاه که الگوی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به تخمین مدلی برای پیش بینی قمیت سهام در صنایع غذایی و آشامیدنی می پردازد. بررسی امکان وجود بهترین روش از بین روشهای پیش بینی تک متغیره پیش بینی سری زمانی جهت پیش بینی قیمت سهام در گروه صنایع غذایی و آشامیدنی از اهداف این پایان نامه بوده است، بدین صورت که ابتدا قیمت هفتگی سهام در سالهای 77 و 78 و 9 ماهه اول 79 شرکتهای پذیرفته شده گروه صنایع غذایی و آشامیدنی جمع‎آوری و سپس با استفاده از نرم‌افزار Excel و تقسیم سود و افزایش سرمایه قیمت‌های هفتگی تعدیل و سپس با استفاده از نرم‌افزار Eviews و Statgraph پیش‌بینی با استفاده از روشهای سری زمانی تخمین روند، هموارسازی نمایی و میانگین متحرک و باکس جنکینز برای 14 هفته انتهایی سال 79 انجام شد و سپس شاخص MSE روشهای مختلف با یکدیگر مقایسه شد. این پایان نامه بر این نکته اصرار می‌ورزد که مدل مشخصی برای پیش‌بینی قیمت سهام در گروه صنایع غذایی و آشامیدنی وجود ندارد و هر سری داده‌های قیمت سهام دارای روند، خصوصیات و محدودیتهای مخصوص به خود می‌باشد و برای پیش‌بینی قیمت سهام هر شرکت ابتدا باید با استفاده از روند و خصوصیات آن سری زمانی داده‌ها، مدل ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به پیش بینی و تخمین قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری می پردازد. شرکت سرمایه گذاری یک واسطه مالی است که نقش زیادی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیتهای تولیدی دارد. در پایان نامه حاضر سعی شده مدلی برای پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده ازشبکه‌های عصبی مصنوعی طراحی شود. جهت طراحی مدل از یک شبکه عصبی سه لاین (شش نورون در لایه ورودی، دو نورون در لایه میانی و یک نورون در لایه خروجی)، تابع انتقال سیگموئید، مقدار آلفای 07/0 مقدار اتای 02/0 و نرم‌افزار وین ان ان استفاده شد. متغیرهای ورودی شبکه شامل خالص دارییها، درآمد ناشی از فرشو سهام، درآمد ناشی از سرمایه گذاری، ارزش بازار پرتفوی، سود هر سهم و نسبت P/E شرکت سرمایه‌گذاری البرز و خروجی شبکه قیمت سهام شرکت مزبور است. نتیجه حاصل از مدل طراحی شده نشان می‌دهد که اگر یک شبکه عصبی مصنوعی درست آموزش ببیند می‌تواند روابط بین متغیرها را (هرچند پیچیده و غیر خطی) شناسایی کرده و در پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با حداقل خطا (در این پایان نامه 044/0) موثر واقع شود. یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از متغیرهای ورودی فوق و آشنایی با نرم‌افزار ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)