مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

واکنش سرمایه گذاران

جستجو برای کلمه کلیدی : واکنش سرمایه گذاران

خلاصه مقاله

پایان نامه واکنش سرمایه گذاران و ساختار حاکمیت شرکتیپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی واکنش پذیریسرمایه گذاران به ساختار حاکمیت شرکتی می پردازد. مکانیسمهای حاکمیت شرکتی همواره در ادبیات مطالعات حسابداری و مالی به عنوان یک عامل بازدارنده و کنترلی مدیریت معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. وجود هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع منشا اصلی معرفی و پیدایش مکانیسمهای حاکمیت شرکتی است. اما بررسی تاثیر این مکانیسمها از منظر سرمایه گذاران از دید محققان پنهان مانده است و مطالعات بسار کمی در این ارتباط انجام شده است. این پایان نامه به بررسی تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر واکنش سرمایه‌گذاران پرداخته است تا خلا موجود در ادبیات مالی و رفتاری مرتبط با مکانیسم ‌های حاکمیت شرکتی پر شود. در این پایان نامه واکنش سرمایه‌گذاران با شاخص بازده سهام اندازه گیری شده و از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی فقط اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره و ساختار مالکیت (درصد مالکیت در دست اعضاء هیئت مدیره) مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک نمونه‌ای به اندازه 124 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 88 تا 92 انتخاب و با استفاده از روش ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "بررسی مجدد شتاب سود: واکنش بیش‌تر یا کم‌تر از اندازه به اطلاعات خاص شرکت"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، با عنوان "بررسی مجدد شتاب سود: واکنش بیش‌تر یا کم‌تر از اندازه به اطلاعات خاص شرکت"، به منظور استفاده در موضوعات پایان نامه و مطالعات حسابداری و مالی:ما معیار اندازه‌گیری جدیدی طراحی کرده و دریافتیم که پیش‌بینی‌پذیری بازده گذشته بر بازده آتی، زمانیکه سهام با تاخیر به اطلاعات خاص شرکت، واکنش دهد, افزایش می‌یابد. نتایج ما بیانگر آنست که شتاب قیمت بدلیل واکنش کمتر و بیش‌تر از اندازه سرمایه‌گذار به اطلاعات بوجود می‌آید. با اینحال, واکنش کمتر از اندازه به اطلاعات خصوصا طی دوره‌های اخیرتر, بنظر می‌رسد که علت اولیه باشد. یافته‌های ما در برابر تبیین‌های اخیر شتاب سود و روش‌های جایگزین محاسبه معیار اندازه‌گیری ما, استوار است. ما همچنین دریافتیم که سهام با تاخیر به اطلاعات خاص شرکت واکنش نشان می‌دهد که بخشی از آن به ویژگی‌های خاص شرکت برمی‌گردد و بخشی نیز به این دلیل است که آن‌ها بدلیل عدم برجستگی‌اشان از دید سرمایه‌گذاران پنهان می‌مانند. در این مقاله ما یافته‌های جگادیش و تیتمن (2001) را مبنی بر سازگاری شتاب سود با پیش‌بینی‌های مدل رفتاری مربوط به واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران, تعمیم داده و پالایش کرده‌ایم. کلمات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده (دانلود پایان نامه حسابداری)دانلود پایان نامه حسابداری و مالی با عنوان "تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده" به منظور مطالعه دانشجویان و پژوهشگران:چكيده موضوع پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده:در این تحقیق رابطه بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق ارزش نهایی وجه نقد را از طریق واکنش بازار به تغییرات وجه نقد اندازه گیری می نماید. مطالعه حاضر برای دوره 1382 الی 1387 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش اماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات وجه نقد تاثیرمثبت بر ارزش بازار شرکتها دارد و ارزش نهایی وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد . درواقع سرمایه گذاران بازار سرمایه در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تغییرات مثبت وجه نقد را ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2013، "واکنش سرمایه گذاران به مکانیسم های حاکمیت شرکتی (راهبری شرکت)"، برای انتخاب موضوع پایان نامه و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله اثر حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) را بر روی عکس العملسرمایه گذار مورد بررسی قرار می دهد. این اولین مقاله ای است که به این موضوع که یک خلا در ادبیات مرتبط با این موضوع است، می پردازد. این مقاله از حاکمیت شرکتی و واکنش سرمایه گذاران تشکیل یافته است. (قلمرو تحقیق) اطلاعات از 125 شرکت غیر مالی برای دوره زمانی 2005 تا 2010 گردآوری شده اند. اطلاعات از سایت های مربوطه و گزارشهای سالانه شرکتها گردآوری شده اند. همبستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیات مقاله بکار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهند که مکانیسم حاکمیت شرکتی هیچ تاثیری بر روی واکنش سرمایه گذاران ندارد و ارتباط بین آنها منفی می باشد. که این امر نشان دهنده عدم کارایی بازار مالی و سرمایه می باشد و معاملات بیشتر از روی احساسات صورت می گیرد. کلمات کلیدی مقاله: حاکمیت شرکتی ، واکنشسرمایه گذار، بازارهای نوظهور. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2013 "تلفیق ادبیات مطالعات تجربی در پیش بینی سود از سوی مدیریت" به منظور استفاده در بخش ادبیات و مبانی نظری پایان نامه و رهنمودی برای مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی آتی می باشد: مدتهاست که پژوهشگران علاقمند به درک چرایی و چگونگی ارائه پیش بینی های درآمدی از سوی مدیران شرکتها و همچنین تاثیرات اینگونه پیش بینی ها بر رفتار سهامداران (چه سرمایه گذاران و چه مدیران) هستند. در برخی از مطالعات اخیر از روش تجربی برای رسیدگی به این مسائل استفاده شده است. هدف از این مقاله آنالیز کردن و تلفیق ادبیات مطالعات تجربی در پیش بینی سود مدیریت می باشد. من با استفاده از ادبیات، پروسه تلفیق را به گونه ای سازماندهی کردم تا آشکار شود که (الف) چرا و چگونه مدیریت اقدام به ارائه پیش بینی می کند؟ (ب) واکنش سرمایه گذاران به چنین پیش بینی چیست؟ (پ) تاثیر پیش بینی بر رفتار مدیریتی چگونه می باشد؟ در ضمن، من در ارتباط با پیش بینی (طبیعت و زمان بندی پیش بینی) اطلاعاتی کاملا رسمی و سازمانی ارائه می کنم به طوری که چند مسیر برای پژوهش های آینده ارائه خواهم کرد. این مطالعه تلفیقی، آشکار می کند که ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)