مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

همبستگی

جستجو برای کلمه کلیدی : همبستگی

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری سال 2017 با عنوان "مقاله همبستگی سود شرکت با صنعت و دستکاری سود (مدیریت سود)"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی با عنوان"مقاله همبستگی سود شرکت با صنعت و دستکاری سود (مدیریت سود)"، از نشریه معتبر:چکیده:مطالعه حاضر به ارائه یک تئوری می پردازد که بیان می کند "در شرکتهایی که سودهایش با سود صنایع همبستگی دارد، احتمال بالایی وجود دارد که شرکت سیگنال جانبدارانه و غیر واقعی از عملکرد شرکت ارسال کرده باشد". تئوری حاضر به ما در پیش بینی احتمال اینکه، نام شرکتی در اطلاعیه های سازمان بورس اوراق بهادار که به معرفی شرکتهایی که در بخش حسابداری و یا حسابرسی دارای سوء رفتار بوده اند، قرار گیرد، کمک می کند. نتایج کاربردی تحقیق از تئوری ارائه شده، حتی بعد از کنترل تاثیر متغیرهای پیش بینی شده در ادبیات مرتبط با موضوع، پابرجاست، که نشان میدهد درجه همبستگی سود با صنعت در حقیقت به دلیل تصمیمات مدیران برای انتشار سودهای جانبدارانه و غیرواقعی است. ما همچنین نشان دادیم که شرکتهای با همبستگی کم با صنعت از شرکتهای با درجه همبستگی بالا با صنعت، از محافظه کاری کمتری برخوردار است، که کاربرد تئوری را برای چارچوبهای بیشتر فراهم می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله همبستگی پویا و کارآمدی پوشش ریسک میان طلا و بازارهای سهام: شواهدی برای کشورهای BRICS (برزیل،روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی)" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله روابط میان طلا و بازار سهام با استفاده از داده‌های مربوط به کشورهای BRICS مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور، ما به ارزیابی مدل نامقارن DCC از روی داده‌های هفتگی طلا می پردازیم. هدف اصلی ما بررسی همبستگی های متغیر زمانی میان این دو دارایی و کارایی طلا بعنوان ابزار پوشش ریسک در بازارهای سهام است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که همبستگی‌های شرطی پویا بین مقادیر مثبت و منفی در طول دوره مطالعه تغییر می‌کند. مقادیر این همبستگی‌ در طول دوره بحران‌های عمده مالی از درجات پایین تا منفی متغییر بود، که بیانگرآن است که طلا می‌تواند بعنوان سپر دفاعی در برابر تحرکات بازارعمل کند. ما همچنین نتایج ضمنی متنوع سازی پرتفو و کارایی پوشش ریسک برای زوج‌های طلا/سهام را مورد بررسی قرار دادیم. کلمات کلیدی: طلا؛ بازارهای سهام؛ پوشش ریسک؛ مدل چندمتغیرهDCC راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی مدل بازارهای مالی چند متغییره فیاپارچ با همبستگی پویا در دوران بحرانمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، با عنوان "مدل بازارهای مالی چند متغییره فیاپارچ با همبستگی پویا در دوران بحران" برای استفاده در پژوهشها و مطالعات حسابداری و مالی:در این مقاله از مدل برداری DCC-FIAPARCH در خصوص بازده روزانه شاخص‌های بازار سهام ملی از 1988 تا 2010 استفاده کرده و در آن وقفه‌های ساختاری هر یک از سری‌های زمانی مرتبط با بحران مالی آسیا وبحران جهانی اخیر را منظور کرده‌ایم. ما درمطالعه خود اثرات متقابل معنادار و همچنین وابستگی بلند مدت نوسانات قیمت, واکنش نوسانات نامتقارن به شوک های مثبت و منفی و قدرت بازده را که به بهترین حالت با الگوهای بازار سازگاری دارند, پیدا کردیم. یکی از یافته‌های اصلی بدست آمده از تحلیل مدل, همبستگی های پویای بالاتر بازارهای سهام بعد از رویداد بحران است که به معنی افزایش اثرات سرایت بحران در میان بازارها است. این واقعیت که در طول بحران, همبستگی های شرطی در سطح بالا باقی می ماند نشاندهنده‌ رفتار توده‌وار مداوم طی همین دوره های افزایش نوسان پذیری بازار است. در نهایت, در طول بحران مالی جهانی اخیر درمقایسه با بحران مالی آسیا، همبستگی درسطح بسیار بالاتری باقیمانده است. کلمات کلیدی: ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)