مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

هزینه سرمایه

جستجو برای کلمه کلیدی : هزینه سرمایه

خلاصه مقاله

مقاله سال 2017  "پیش بینی های مدیریت و هزینه سرمایه: شواهدی در سطح بین المللی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "پیش بینی های مدیریت و هزینه سرمایه: شواهدی در سطح بین المللی" مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مقاله:ما تفاوت میزان اثر پیش بینی های مدیریت (که از شاخص افشای اختیاری برای سنجش پیش بینی های مدیریت استفاده شده است)، بر هزینه سرمایه در 31 کشور را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان میدهد که انتشار پیش بینی های مدیریت با کاهش هزینه سرمایه در همه کشورها در ارتباط مستقیم است، اما شدت تاثیر پیش بینی های مدیریت بر هزینه سرمایه وابسته به فاکتورهای ساختاری هر کشور می باشد. به طوریکه پیش بینی های مدیریت در کشورهایی که قوانین حمایتی قوی از حقوق سهامداران و انتشار بهتر اطلاعات وجود دارد، تاثیر قوی بر هزینه سرمایه دارد و در کشورهایی که قوانین افشای اجباری وجود دارد، این تاثیر ضعیف تر است. همچنین بررسی ها نشان میدهد که این روابط، زمانی که پیش بینی های مدیریت، به صورت مستمر، با دقت بیشتر و با جزئیات و جوانب بیشتری افشا می شوند، قوی تر است. به طور کلی یافته های ما پیشنهاد می کند که توانایی پیش بینی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "امکان عیب یابی جهت ارزیابی معیارهای اندازه گیری هزینه سرمایه: بحث های صورت گرفته توسط کریستودولو و همکاران"، از سایت Wiley ، حهت استفاده در پژوهش ها مطالعات حسابداری: کریستودولو و همکاران (2016) مقیاس هایی برای سنجش هزینه سرمایه سهامداران توسعه دادند که صرفاً نیازمند دورنداد‌های حسابداری با استفاده از راهبرد شناسایی پویایی اطلاعات خطی فلتام و اهلسون (1995) است. من پیشنهاد می‌کنم که با ارزیابی پیش بینی پذیری نوآوری ها برای سودهای غیرنرمال با استفاده از متغیرهای از پیش تعین شده گوناگون ، این مقیاس های اندازه گیری مورد آزمون قرار گیرند. محدودیت های بیش شناسایی شده این مدل، ملزم به غیر قابل پیش بینی شدن نوآوری ها می کنند. ما با استفاده از یک مدل شناخته شده، مشاهده کردیم که مقیاس‌های برآورد کننده، احتمالا بیش از اندازه کم هستند. من گمان می‌کنم که این یک ناهنجاری است، که مشترکا با یک تغییر مثبت در سودهای غیرنرمال، از حذف دارایی های اقتصادی از قبیل دارایی های نامشهود ناشی شده است. کلمات کلیدی: هزینه سرمایه؛ بازده مورد انتظار؛ معادلات ساختاری راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداریو مالی ارشد حاضر به ارزیابی صحت رابطه گوردن در عوامل موثر بر قیمت معاملاتی سهام صنایع بورس می پردازد: سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر به شمار می‌آید و در این راستا بورس اوراق بهادار مهمترین ابزاری است که از یک سو امکان تجهیز پس‌اندازهای راکد جهت سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت را برای سرمایه گذاری فراهم می‌آورد و از دیگر سو کنترل حجم پول و نقدینگی جامعه ، فراهم نمودن امکانات توزیع عادلانه ثروت، مهار تورم و رشد ملی و در نهایت کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور را موجب می‌گردد. اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فراروی سرمایه گذاران قرار می‌گیرد عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد قیمت واقعی سهام، مطرح می‌شود. طی سالهای مختلف مدلها و روشهای متعددی برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح شده است که در یک طبقه بندی کلی می‌توان آنها را به دو دسته ذیل تقسیم نمود: الف) ارزشیابی شرکت از طریق ارزش خالص دارایی‌ها ب) ارزشیابی شرکت از طریق تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام علاوه بر این دو دسته، در سالهای اخیر تئوری‌های جدیدی برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ریسک سیستماتیک یا به عبارتی عامل بتا نشان می‌دهد که درصد تغییرات قیمت یک سهم، چند درصد تغییرات شاخص کل قیمت سهام می‌باشد. هزینه سرمایه نرخ تنزیلی است که تنزیل جریانهای آتی بوسیله آن، ارزش شرکت بدست می‌آید. این پایان نامه بر اساس مقاله انگلیسی ˮ Long Run Strategic Capital Structureʻʻ نوشته Dev Prassad, Garry D.Bruton & andreas G.Merikas در سال 1997 انجام گرفته است. قلمرو زمانی پایان نامه فروردین ماه 1378 الی پایان اسفندماه 1382 می‌باشد. قلمرو مکانی پایان نامه شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد. در این پایان نامه به بررسی تحقیقات آقیا مندلکر و ری می‌پردازد. در این پایان نامه سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. ریسک سیستماتیک یا عامل بتای سهم توسط مدل رگرسیونی شارپ و اهرم مالی با استفاده از فرمول محاسبه شده است. بتا و اهرم مالی محاسبه شده را به سه طبقه مساوی تقسیم نموده و به هر طبقه رتبه‌ای را دادیم. از آزمون ضریب همبستگی جزئی برای تست فرضیه اول و از آزمونهای آماری t- استیودنت و آزمون فیشر برای تست فرضیه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی مقایسه ای مدل های برآورد هزینه سرمایهپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی مدلهای برآورد هزینه سرمایه می پردازد. هزینه سرمایه یکی از متغیرهای مهم در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد که به تصمیم گیرنده و استفاده کننده کمک می کند تا در پیش بینی بازده سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری برآورد منطقی داشته باشد. این برآورد منطقی از هزینه سرمایه باعث ارزشیابی دقیق تر سهم مورد نظر و در نتیجه اتخاذ تصمیم گیری درست در سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در سهام شرکت می شود. برآورد هزینه سرمایه انتظار از بازده سهام در آینده را برای سرمایه گذار، مشخص می کند. مدلهای زیادی برای برآورد هزینه سرمایه تعریف شده و مورد استفاده قرار می گیرند، اما هر کدام دارای مزایا و معایبی می باشد و پژوهش های مختلفی در پی رفع معایب این مدلها و در نتیجه ارائه مدلهای جدیدتر برای برآورد هزینه سرمایه هستند. در این پایان نامه مدلهای جدید برآورد هزینه سرمایه از جمله مدل مقطعی برآورد هزینه سرمایه با مدل گوردون که یک مدل قدیمی و اما پرکاربرد در جامعه ایران می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.  راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه اثر افشای اطلاعات بر هزینه سرمایهپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی اثر افشای اطلاعات بر هزینه سرمایه می پردازد، افشا معمولا به دو صورت اختیاری و با نظر و تصمیم هیات مدیره انجام می گیرد و نوع دیگر آن به صورت اجباری بوده و بر مبنای دستورالعملهای و قوانین موجود به شرکت تحمیل میشود. افشا و کیفیت آن، بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارشات و صورتهای مالی و غیر مالی تاثیر با اهمیتی دارد. استفاده کنندگان از اطلاعات نیازمند اطلاعاتی هستند که بر اساس آن بتوانند منابع را به سمت سرمایه گذاریهای پربازده و با ریسک منطقی هدایت نمود. و از آنجاییکه هزینه سرمایه به عنوان معیار و ملاکی در تصمیمات سرمایه گذاری، ایجاد ساختار بهینه سرمایه، اندازه‌گیری شاخصهای عملکرد و تنزیل جریان‌های نقدی آتی جهت تعیین ارزش، دارای اهمیت است. از این رو، شناخت عوامل اثرگذار بر هزینه سرمایه شرکت‌ها و یافتن راه‌هایی برای کنترل و کاهش این هزینه ضروری می‌نماید. با توجه به متمایز بودن ماهیت افشاء اطلاعات اختیاری و اجباری، اثر افشاء اطلاعات اختیاری و اثر افشاء اطلاعات اجباری جداگانه بر هزینه سرمایه بررسی شده است؛ برای تعیین تاثیر مذکور از مدل رگرسیونی چند متغیره مبنی بر داده‌های تابلویی در طی دوره 9 ساله پایان نامه استفاده شده ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "هزینه سرمایه‌ ، سرمایه گذاری شرکت و چرخه مدیر عامل شرکت" از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و بهره گیری در پژوهش ها و مطالعات مرتبط:در این تحقیق به بررسی این پرسش پرداخته ایم که هزینه سرمایه و در کنار آن، سرمایه گذاری شرکت، چگونه بر اتخاذ تصمیمات مربوط به چرخه مدیرعامل شرکت تاثیر می گذارد. فرضیه ما این است که هزینه سرمایه، اطلاعاتی را درباره ابهام عملکرد شرکت در اختیار می گذارد که حاکی از توانایی های مدیر عامل است. سازگار با این فرضیه، نتایج تجربی ما نشان می دهد که پس از کنترل سود و شاخص های عملکرد سهام و عوامل ریسک، احتمال تغییر و برکناری (چرخه) مدیر عامل  با هزینه سرمایه همبستگی مثبت دارد. تحلیل بیشتر در مورد علّیت معکوس، حاکی از اثر علّی هزینه بالای حقوق صاحبان سهام بر برکناری مدیرعامل است. ما همچنین دریافتیم که در مورد شرکت هایی که احتمال اثرپذیری آن‌ها  از مشکلات سرمایه گذاری پایین بیشتر است، همبستگی مثبت مشهودتر است. این نتایج بیانگر آنست که هنگامیکه یک شرکت برای دنبال کردن فرصت های سرمایه گذاری نیاز بیشتری به سرمایه سهامداران بیرونی پیدا کند، هزینه حقوق صاحبان سهام نقش ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مقاله نرخ های رشد ضمنی و صرف ریسک کشور" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: بازده‌‌های تحقق‌یافته بازار سهام ناپایداراند و انعکاس‌های ضعیفی از رشد اقتصادی و انتظارات سرمایه گذاران در چین بشمار می روند. ما در این مقاله ، همزمان به ارزیابی نرخ رشد بلند مدت و هزینه سرمایه سهامداران برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس چین طی سالهای 2004 تا 2012، می پردازیم. ما دریافتیم که نرخ ضمنی رشد میانگین در سودها حدود 10٪ و هزینه ضمنی میانگین سرمایه حدود 14.6٪ است. این ارقام بیانگر این هستند که نرخ‌های ضمنی رشد از اصول و بنیان های شرکت‌ها که با رشد اقتصادی و هزینه ضمنی سرمایه هم ‌راستاهستند، با انتظارات سرمایه گذاران همخوانی دارد. ما با مقایسه برآورد‌های صورت گرفته برای بازار‌های ایالات متحده، دریافتیم که صرف ریسک سرمایه میانگین کشور برای بزرگترین بازار در حال ظهور حدود 6.5٪ است. مطالعه ما نتایج کاربردی مهمی برای سیاست گذاران چین و سرمایه گذاران بین المللی خواهد داشت. کلمات کلیدی: رشد بلند مدت؛ هزینه سرمایه؛ صرف ریسک کشور راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015، با عنوان "انگیزه های ریسک پذیری مدیرعامل و هزینه سرمایه"، از سایت، Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله نشان داده ایم که حساسیت‌های ثروت مدیر عامل نسبت به تغییرات قیمت های سهام ، هزینه سرمایه را می‌کاهد، در حالیکه حساسیت‌های ثروت مدیرعامل به تغییرات نوسان‌پذیری سهام ، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که سهامداران، ریسک‌های ناشی از پروژه های آتی شرکت را در پاداش و مزایای مدیر عامل مستتر می بینند و این ریسک ها را بر همان اساس در هزینه سرمایه منظور می‌کنند. یافته‌های بدست آمده نتایج ضمنی نیرومندی بر نوع قرارداد پرداخت بهینه پاداش مدیر عامل، ارزیابی پروژه و برآورد هزینه سرمایه، خواهد داشت. کلمات کلیدی: پاداش مدیر ؛ تغییرات قیمت سهام ؛ نوسان پذیری سهام ؛ هزینه سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، با عنوان  "ریسک نامطلوب مبتنی بر حسابداری, هزینه سرمایه, و اقتصاد کلان"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: بنا بر فرضیه ما, ریسک نامطلوب سود, که انتظار عملکرد عملیاتی نامطلوب آتی را منعکس می‌کند، اطلاعات متمایزی درباره ریسک شرکت در خود دارد و به نسبت هزینه سرمایه در شرکتهای مختلف، تغییر می‌کند. با توجه به اعتبار معیار سنجش ریسک نامطلوب سود, ما دریافتیم که نسبت به شرکتهای درارای ریسک نامطلوب سود، شرکتهای دارای ریسک نامطلوب سود بیشتر، عملکرد عملیاتی منفی بیشتری را طی دوره بعدی تجربه می‌کنند، نسبت به شرایط اقتصاد کلان نامطلوب حساسترند، و پیوند قوی‌تری با خواص سود و سایر معیارهای مرتبط با ریسک در پژوهشهای پیشین دارند. ما همچنین مطابق با پیش‌بینی‌های خود دریافتیم که ریسک نامطلوب سود، تغییرات هزینه سرمایه را توضیح می‌دهد و اینکه پیوند مذکور میان ریسک نامطلوب سود و هزینه سرمایه یکی از چندین خاصیت ‌سود, حسابداری و بتاهای ریسک, ریسک نامطلوب بازده, ریسک نکول, نوسانات سود، و ویژگیهای پایه ای شرکت است که با هزینه سرمایه در ارتباط است. درکل, مطالعه حاضر با نمایش نقش کلیدی ارزشگذاری و  ارزیابی نقش ریسک نامطلوب سود حاصل شده از صورتهای مالی شرکت، به پژوهش های حوزه حسابداری یاری می‌رساند و همچنین بینش جدیدی درباره ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

 مقاله انگلیسی "اثر تحقیقات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ضوابط حسابرسی و حسابداری بر هزینه سرمایه سهام شرکت‌ها"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015،  "اثر تحقیقات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ضوابط حسابرسی و حسابداری بر هزینه سرمایه سهام شرکت‌ها"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:من اثر تحقیقات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را (همانگونه که در اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ضوابط حسابداری و حسابرسی منعکس شده است) بر هزینه سرمایه سهام مورد مطالعه قرار دادم. از اطلاعیه‌های مذکور غالبا در ادبیات حسابداری بعنوان واسطه‌ای برای گزارشگری مالی فریبکارانه استفاده می‌شود. گزارشگری مالی فریبکارانه با توجه به کاهش عدم قطعیت جریان وجوه نقد آتی شرکت, منجر به افزایش هزینه سرمایه سهام خواهد شد. در کل, در این مطالعه شواهدی از تغییرات در هزینه سرمایه سهام شرکت‌های موضوع اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ظوابط حسابرسی و حسابداری کمیته بورس و اوراق بهادار, در تاریخی که تحقیق و بررسی برای اولین بار انتشار عمومی یافت, ارائه شده است.کلمات کلیدی: اطلاعیه‌های مربوط به اجرای ظوابط حسابرسی و حسابداری (AAER)؛ تحقیقات کمیته بورس و اوراق بهادار؛ اجرای ظوابط تحقیقات کمیته بورس و اوراق بهادار  راهنما:1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه در بورس تهران (PDF+Word)دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه در بورس تهران": امروزه به دلیل گسترش فعالیتهای اقتصادی ،توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بخصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست وکسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل درست و واقع بینانه آن می باشد . در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار منعکس کننده مجموعه ای از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جدید سریعا بر روی قیمت اوراق بهادار اثر می گذارد و سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاری که از بازده اوراق بهادار در آینده دارند تصمیم گیری می نمایند.برآورد سود مورد انتظار، چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت  و حجم معاملات سهام گردد. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است که باعث واکنش بازار می گردد و نحوه برخورد افراد با این اطلاعات، نوسانات قیمت ها را شکل ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "مقاله کاربرد ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و بکارگیری آن در شرکت های بیمه"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان یکی از انواع روشهای پیشرفته محاسبه و مدیریت هزینه به صورت گسترده در کشورهای غربی مورد استفاده قرار می گیرد. اما این روش نیز هنوز ایراداتی دارد بدلیل اینکه هزینه سرمایه و سایر عوامل در آن مورد توجه قرار نمی گیرد. این مقاله یک ایده ای از ترکیب ارزش افزوده اقتصادی در محاسبه و تحلیل به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت را ارائه می کند که با عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت خالص شده (RABC) معرفی می شود هم چنین اصول این روش مورد تحلیل قرار می گیرد و مراحل کاربرد آن نیز ارائه می شود. سپس این روش در صنعت بیمه چین بکار گرفته شده تا هزینه یابی با دقت بیشتر انجام شود. همچنین به تحلیل روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیتی که از ارزش افزوده اقتصادی، بهره نمی گیرند، نیز کمک می کند و مدیریت بر مبنای فعالیت شرکت را نیز بهبود می بخشد. (تذکر: این مقاله فقط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "سیاست های افشای پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه سهام عادی" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش به بررسی ارتباط بین سیاست های پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام در بین 1355 شرکت بصورت مقطعی در طول 4 سال بعد از قانون افشای منصفانه اطلاعات (2001 تا 2004) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که یک ارتباط منفی بین کیفیت سیاست پیش بینی سود توسط مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد و قدرت ارتباط برای شرکتهای با هزینه افشای بالا و شرکتهای با پیش بینی سود مدیریت میاندوره ای نسبتا زیاد، بیشتر است. نتایج ما برای چندین روش به منظور حل مشکل خطاهای اندازه گیری و درونزا، در تخمین هزینه حقوق صاحبان سهام خاص هر، شرکت تایید شده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)