مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نوع مدیریت سود

جستجو برای کلمه کلیدی : نوع مدیریت سود

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، عملکرد مالی شرکت برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: چند چارچوب نظري متفاوت براي توضيح و تحليل حاکميت شرکتي مطرح شده است. هر يک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتي متفاوت به موضوع حاکميت شرکتي پرداخته¬اند که ناشي از زمينه علمي خاصي است که به موضوع حاکميت شرکتي مي نگرند. به عنوان نمونه، نظريه نمايندگي ناشي از زمينه مالي و اقتصادي است، در صورتي که نظريه هزينه معاملات ناشي از نظريه¬هاي اقتصادي، حقوقي و سازماني و نظريه ذي نفعان ناشي از ديدگاه اجتماعي در مورد موضوع حاکميت شرکتي است. گر چه تفاوت هاي چشمگيري بين چارچوب هاي نظري مختلف وجود دارد (چون هر يک موضوع را از ديدگاه متفاوتي در نظر مي گيرند)، اما داراي وجوه مشترک مشخصي هستند. البته نظريه های ديگري مثل نظريه سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظريه هاي پيش گفته، اهميت کمتري دارند.... به اندازه کشورهاي دنيا، سيستم حاکميت شرکتي وجود دارد. سيستم حاکميت شرکتي در هر کشوری با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکت ها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياست هاي دولتي و فرهنگ، معين مي شود. ساختار مالکيت و چارچوب هاي ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود، برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: راههای مختلف اظهار نظر کردن حسابرسان می تواند به شرح زیرخلاصه شود: نظرموافق(مقبول): نظر موافق (مقبول) می تواند به شکل استاندارد یا به شکل تعدیل شده ای باشد که برخی شرایط خاص مربوط به حسابرسی را نشان دهد. نمونه هایی از این گونه شرایط مواقعی است که حسابرسان، بخشی از حسابرسی را انجام داده اند یا زمانی که ابهامهای با اهمیتی در مورد واحد مورد رسیدگی وجود دارد. - نظر مشروط: نظر مشروط اساساً یک اظهار نظر مثبت و بیانگر آن است که صورتهای مالی در مجموع، گمراه کننده نیست . گزارش مشروط هنگامی صادر می شود که صورتهای مالی، انحراف با اهمیتی از اصول پذیرفته شده حسابداری داشته یا محدودیتهایی برای اجرای روشهای رسیدگی حسابرسان به وجود آمده باشد . مسایل موجود، هر چند که با اهمیت باشد، نباید مطلوبیت کلی صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار دهند. - نظر مخالف (مردود): این، یک نظر منفی و بیانگر آن است که صورتهای مالی، به نحو مطلوب ارائه نشده است . حسابرسان هنگامی نظر مخالف (مردود) اظهار می کنند که نقصهای صورتهای مالی چنان با اهمیت باشد که کلیت صورتهای ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی مدیریت سود در شرکت های خانوادگی: وضعیت فعلی دانش و فرصت‌های پژوهش آتیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مدیریت سود در شرکت های خانوادگی: وضعیت فعلی دانش و فرصت‌های پژوهش آتی"، از سایتهای معتبر بار انتخای موضوع پژوهش و بهره گیری در مطالعات مرتبط: هدف: هدف از این مقاله ترکیب‌سازی پژوهش‌های موجود پیرامون مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در این مقاله به بررسی وضعیت جاری دانشِ مربوط به مدیریت سود در شرکت های خانوادگی خواهیم پرداخت و چهارچوب‌های نظری اصلی مورد استفاده در پژوهش نظری پیرامون موضوع و همچنین انواع مختلف پژوهش مذکور و یافته‌های آن را مورد شناسایی قرار خواهیم داد. یافته‌ها: نظریه نمایندگی بعنوان چهارچوب نظری اصلی شناسایی شد. دو نوع عمده ٔپژوهش که در ادبیات مربوطه شناسایی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت عبارتند از مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی در برابر شرکت های غیر خانوادگی و مدیریت سود در انواع مختلفی از شرکت‌های خانوادگی. اصالت/ ارزش: شکاف‌های مهم پژوهشی مورد شناسیی قرار گرفت و الویت پژوهش های آتی بیان گردید. این موارد در واقع مربوط است به نبود پژوهش ‌پیرامون مدیریت سود در انواع مختلف شرکت‌های خانوادگی ، عدم امکان استفاده از پژوهش‌های کمی و تجربی و همچنین اهمیت استفاده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "چرخه مدیریت و مدیریت سود"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی الگوی مدیریت در طول دوره تصدی یک مدیریت می پردازد و به ارائه دیدگاه هایی در مورد تنظیم قوانین و مقررات و سیاست های موجود درزمانی که احتمال دارد مدیریت سود بیشتری رخ دهد و چرایی علت آن اقدام می‌کند. نتایج پژوهش های پیشین دراین رابطه متناقض می‌باشد. ژانگ (2009) نشان می‌دهد که میزان مدیریت سود به مرور طی زمان کاهش می یابد، به غیراز سال قبل از پایان دوره تصدی مدیریت توسط مدیر عامل. قوش و مون (2005) استدلال کرده‌اند مدیرانی که دارای تصدی مدیریتی طولانی تر هستند، به احتمال زیاد قدرت بیشتری براس دستکاری درآمد خواهند داشت. این گونه ادبیات موجود تنها بریک دیدگاه ساده از موضوع، یعنی تمرکز بر منافع ناشی از شهرت مدیرعامل یا هزینه‌های دستکاری سودتمرکزداشته اند. اریکسون (1999) نشان داده است که تصمیم به انجام مدیرت سود باید بر اساس یک معاوضه سنجیده شده میان مزایای مدیریت سود درم قابل هزینه‌های آن انجام گیرد. ازاین رو استناد به یک رابطه خطی میان مدیریت سود و گردش مدیریت (تغییرات مدیریت) ممکن است درست نباشد و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: تحقیق حاضر از ادعای مبنی بر اینکه مکانیسم های حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) می توانند بر فعالیت های مدیریت سود به خصوص برای شرکتهای با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی فائق آید، حمایت می کند. در این مقاله در مجموع 264 شرکت برای آزمون فرضیات انتخاب شدند. نتایج نشان میدهد که برای شرکت های با مالکیت خانوادگی، فقط تعداد جلسات هیئت مدیره، در کاهش فعالیت های مدیریت سود کمک می کند، در حالیکه برای شرکت های با مالکیت غیر خانوادگی، استقلال هیات مدیره، کمیته حسابرسی، عدم دوگانگی در وظایف، اندازه کمیته حسابرسی و فعالیت های حسابرسی داخلی، مکانیسم های از حاکمیت شرکتی می باشند که در کوچک سازی فعالیت های مدیریت سود می تواند کمک کند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "پذیرش حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این مقاله بررسی اثر پذیرش بهتر قوانین حاکمیت شرکتی بر روی تعهدات مدیریتی (تعهدات احتیاطی) در شرکتهای نیوزلند می باشد. برخلاف سایر تحقیقات قبلی مدیریت سود، که از مدل جونز سال 1991، مدل جونز تعدیل یافته، عملکرد تطبیق یافته با مدل تعهدات، برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است، این مقاله بر روی جریان نقدی آزاد به عنوان معیاری برای اندازه گیری تعهدات احتیاطی به جای جریان نقدی فعالیت های عملیاتی تمرکز دارد. تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره بر روی 70 شرکت نیوزلند برای دوره زمانی 2000 تا 2007 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که پذیرش بهتر حاکمیت شرکتی کاهش تعهدات احتمالی را منجر می شود که به واسطه کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت این امر حاصل می شود. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)