مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نظارت بر حسابداری

جستجو برای کلمه کلیدی : نظارت بر حسابداری

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "پیرامون رابطه نظارت و ارزشیابی: از دیدگاه تحلیلی"، از سایت SSRN ، جهت استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری مالی: در منابع مطالعاتی نظری مربوط به نمایندگی در حسابداری بارها بر مشکلات احتمالی در پیگیری همزمان مفید بودن نظارت و ارزش گذاری تاکید شده است. با اینحال، شواهد تجربی اخیر نشان داده است که میان این دو هدف (OBJECTIVES) همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. این یافته‌های تجربی از تصمیم IASB/FASB جهت ادغام  نظارت در مفید بودن ارزشیابی در چهارچوب مفهومی تجدید نظر شده اشان، پشتیبانی می‌کند. هدف مقاله ما شناسایی فاکتورهایی موثر بر رابطه میان نظارت و ارزشیابی با استفاده از مدل تحلیلی است. ما در یک زمینه نرمال نمایی خطی بر ویژگی‌های سیستم حسابداری خصوصا، مربوط بودن، رهایی از خطا و رهایی از تورش معطوف شده‌ایم که  طبق IASB/FASB، دو مورد اخیر جزو مولفه‌های ارائه معتبر محسوب می‌شوند. ما نشان داده‌ایم که کیفیت حسابداری، متشکل از مربوط بودن و رهایی از خطا، تاثیرات مشابهی بر مفید بودن نظارت و ارزیابی دارند. با اینحال، صلاحدید در سیستم حسابداری بر این دو هدف تاثیرات متفاوتی دارد چرا که بر مفید بودن ارزشیابی تاثیری ندارد ولی بر نظارت، اثرات منفی ببار می‌آورد. بنابراین، ما نسبت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی 2013، "خلاصه ای از مطالعات 10 ساله گذشته ی PCAOB و آموخته های ما در این مدت"، به منظور استفاده در مطالعات حسابداری و حسابرسی و مالی و رهنمودی برای مطالعات آینده می باشد: هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام (PCAOB) به مدت ده سال است که به عنوان شرکتی مستقل بر کیفیت حسابرسی های شرکت های عمومی نظارت میکند. انتشار بیش از 70 درصد مطالعات هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام تنها در سالهای پس از 2010 دال بر افزایش میزان مقالات مرتبط با هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام در سالهای اخیر می‌باشد. این پژوهش ادبیات موجود در چهار وظیفه اصلی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام را که شامل: ثبت نام، استاندارد گذاری، بازرسی، و اجرا می‌باشد، بررسی میکند. ما به طور خاص روند ثبت نام در هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام را آزمایش و اثرات الزامات موجود برای ثبت نام در هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام را بر بازار حسابرسی ارزیابی میکنیم؛ و همچنین در رابطه با تاثیرات 16 استاندارد حسابرسی بر روی منافع و هزینه های نسبی (به عنوان مثال، تغییر در رفتار حسابرس، بهبود کیفیت حسابرسی، برداشت حسابرس) در 10 سال گذشته بحث میکنیم. ما علاوه بر این، موارد یافته شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)