مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نسبتهای مالی

جستجو برای کلمه کلیدی : نسبتهای مالی

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به پیش بینی قابلیت سودآوری شركتها با استفاده از نسبتهای مالی می پردازد: سودآوری شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده است. همچنین قابلیت سودآوری شرکتها در آینده و توان پیش بینی آن می‌تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام؛ دادن اعتبار و هشدار به مدیران جهت بهبود عملکرد خود و ... باشد. در این پایان نامه برای پیش بینی سودآوری شرکتها از نسبتهای مالی به عنوان چکیده اطلاعات مالی استفاده گردیده است. ابتدا با کمک تحلیل عاملی نسبتهای مالی از 57 مورد به 7 مورد کاهش داده و سپس با استفاده از رگرسیون چند متغیره پیش بینی نرخ برگشت سرمایه (ROI) صورت پذیرفته است. همچنین برای طبقه بندی شرکتهای سودآور و کمتر سودآور از نرخ برگشت سرمایه (ROI) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان بهترین شاخصها استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پایان نامه، حاکی است که می‌توان نسبتهای مالی زیاد را به تعداد اندک کاهش داد، طوری که این نسبت‌ها بخوبی نماینده همه نسبتهای مورد بررسی باشند و همچنین نرخ برگشت سرمایه (ROI) را با استفاده از این نسبتها پیش‌بینی کرد و نهایتاً ارزش افزوده اقتصادی (EVA) تا حد زیادی تغییرات ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط بین تغییرات در قیمت سهام و تغییرات در نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پایان نامه رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات در نسبتهای مالی مورد بررسی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پایان نامه سال 1374 تا 1379 بوده است، همچنین شرکتهای بررسی شده تعداد 50 شرکت می‌باشد، جهت آزمون فرضیات از روش تلفیق داده‌های زمانی و داده‌های مقطعی استفاده شده است، همچنین جهت انجام برآوردهای کاراتر متغیرهای تاخیری در مدل وارد شده‌اند، برآوردها و آزمون فرضیات در دو سطح کل شرکتها و هر صنعت به تفکیک انجام شده است تا بدین طریق فرضیه استقلال صنایع از نظر رفتار قیمت سهام و رابطه آن با تغییرات نسبتهای مالی، مورد آزمون قرار گیرد. دو نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است و ضریب پراکندگی قیمت سهام نیز متغیر وابسته پایان نامه می‌باشد، نتایج پایان نامه نشان می‌دهد که بین تغییرات قیمت با تغییرات در نسبتهای مالی رابطه معنی‌داری وجود دارد. اما یک گروه ثابت از نسبتهای مالی در بین کلیه صنایع وجود ندارند. که همواره ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی گزارش شده توسط شرکتها و تاثیر آن بر ریسک بازار شرکت می پردازد. نقش بازار اوراق بهادار و اطلاعات مربوط به اوراق بهادار میتواند فرآیند استفاده از پیش‌بینی واکنش بازار، جهت تدوین و ارائه یک تئوری حسابداری را توجیه کنند. نقش بازار اوراق بهادار این است که یک بازار بورس منظم و سامان‌یافته را بوجود آورد که سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس یک روند مستمر و دایمی اطلاعات موجود نسبت به مصرف در زمان حال و آینده را مبادله نمایند. نقش این اطلاعات زمانی مضاعف میشود که بتوانند: 1- به تعیین قیمتی از مجموعه اوراق بهادار به گونه‌ای که اوراق بهادار به شیوه‌ای مطلوب بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود، کمک کند. 2- به یکایک سرمایه‌گذارنی که با مجموعه مشخصی از قیمتها روبرو میشوند (برای انتخاب مجموعه‌ای مطلوب از اورلق بهادار) کمک کند. از این رو "مربوط بودن" اطلاعات حسابداری و انتخاب روبه شناخت و اندازه‌گیری حسابداری را میتوان بر حسب واکنشهای بازار مورد بررسی قرار داد. این پایان نامه به بررسی ارتباط معنی‌دار اطلاعات حسابداری (محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی) در ارزیابی ریسک بازار شرکتها در ایران پرداخته است. در این پایان نامه رابطه تعدادی از نسبتهای مالی از جمله ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه مقایسه وضعیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبولدانلود پایان نامه حسابداری با عنوان "مقایسه وضعیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول": پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی و ترکیه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هر دو کشور پرداخته است، مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای در دو کشور مختلف با دو اقتصاد متفاوت به خصوص هم مرز می تواند گویای نمایی واقعی از وضعیت مالی شرکتها باشد که نتیجه آن برای هر دو گروه از شرکتها مفید خواهد بود همچنین پژوهشگران آتی با استفاده از نتایج پایان نامه حسابداری حاضر می توانند در انتخاب موضوعات دارای کمبودهای مطالعاتی در زمینه نسبت های مالی و مقایسه وضعیت مالی در دو کشور متفاوت بهره جویند. برای مقایسه وضعیت مالی شرکتهای انتخابی از دو کشور متفاوت (ایران و ترکیه) نسبت های مالی شامل نسبتهای نقدینگی، نسبت فعالیت، نسبت بدهی و نسبت سودآوری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات پایان نامه از آزمون T یا آزمون ناپارامتریک من ویتی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است.واژگان کلیدی پایان نامه مقایسه وضعیت مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول: مقایسه تحلیلی، نسبتهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار استانبول است. راهنمای خرید ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 16,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه پیش بینی نسبت های مالی با استفاده از شبکه های عصبی:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پیش بینی نسبت های مالی با استفاده از شبکه های عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"- چکیده:در تجزیه و تحلیل های مالی فرض بر این است که گذشته، زمینه ساز آینده می شود و به این ترتیب نتیجه کوششها وتجارب گذشته که در صورتهای مالی منعکس است راهنمای اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار می گیرد.يكي از ابزارهایي كه براي تعيين موقعييت مالي شركتها مورد استفاده قرار مي گيرد تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي است. در واقع نسبت هاي مالي واقعيت هاي مهمي را در ارتباط با عمليات و وضعيت مالي يك شركت آشكار مي سازد.همچنين با استفاده از آن مشكلات و نقاط ضعف و قوت مالي شركتها تعيين مي گردد .هدف ازبررسی و پیش بینی  نسبت های مالی ،کمک به مدیران ،سرمایه گذاران و به خصوص اعتباردهندگان شرکت ها ،جهت ارزیابی عملکردمالی ،وضعیت مالی و پیش بینی ورشکستگی یا سود آوری این شرکت ها ست.در این  تحقیق  از  ابزار شبکه عصبی  جهت پیش بینی نسبتهای مالی استفاده شده است که گروه نسبت های نقدینگی ،فعالیت ، اهرمی وسودآوری در قالب چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)