مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مشارکت

جستجو برای کلمه کلیدی : مشارکت

خلاصه مقاله

حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ - استاندارد حسابداری شماره‌ 23فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بنـد دامنه‌ كاربرد 1 تعاريف‌ 8 - 2 –        انواع‌ مشاركت‌ خاص‌ 4 –        توافق‌ قراردادي‌ 8 - 5 عمليات‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ 13 - 9 داراييهاي‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك 19 - 14 واحدهاي‌ تجاري‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ 34 - 20 –        صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شريك‌ خاص‌ 32 - 26 –        موارد استثنا 32 - 31 –        صورتهاي‌ مالي‌ جداگانه‌ شريك‌ خاص‌ 34 - 33 معاملات‌ بين‌ شريك‌ خاص‌ و مشاركت‌ خاص‌ 36- مکرر- 35 گزارشگري‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ سرمايه‌گذار 37 مجريان‌ مشاركت‌ خاص‌ 39      - 38 افشا 43 - 40 تاريخ‌ اجرا 44 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌ بین المللی45 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 23 - حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. دامنه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌هاي‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ هر يك‌ از شركاي‌ خاص‌ و سرمايه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكار رود.تعاريف‌2 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:           مشاركت‌ خاص : عبارت‌ است‌ از توافقي‌ قراردادي‌ كه‌ به موجب‌ آن‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، با عنوان "مدل‌‌ سازی برداشت ذهنی ذینفعان از ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در طرح ساخت جاده های عوارضی"، از سایت Wiley به عنوان بهره گیری در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالی: در این مقاله برداشت ذهنی گروه ذینفعان کلیدی را از ریسک که نوعا در مشارکت خصوصی - عمومی (ppp) جهت ساخت جاده های عوارضی دخالت دارند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. برداشت ذهنی ذینفعان از ریسک، تاثیر مهمی بر طرحهای مشارکت عمومی - خصوصی جهت سرمایه گذاری در زیر ساختهای عمومی دارد. با این حال، ماهیت و میزان ریسک مرتبط با هر قرارداد خاص که تحت این نوع مشارکت‌ها منعقد شده و طرفین را متعهد به انجام تعهدات خود می‌کند، هنوز مشخص نیست. در زمینه زیرساختهای عمده حمل و نقل، از قبیل جاده های عوارضی جدید، مخاطره عمده ای که غالبا برای سرمایه گذاران مطرح است، ریسک ترافیک است. با اینحال ریسکهای دیگری نیز وجود دارند که که شامل ریسک سیاسی و ریسک رسانه ای می شود، که این مورد اخیر موجب آسیبهای پنهان شده و منجر به تعدیل و تغییر در طرح زیرساختی می‌گردد. در این مقاله با بررسی شواهد مربوط به شرکای بخش‌های خصوصی و عمومی  که درگذشته ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری انگلیسی 2015، با عنوان "مشارکت، ‌حسابداری و یادگیری روش پیاده سازی چشم انداز جدید" از سایت Elsevier، به منظور استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری مالی: برای تحقق بخشیدن به چشم انداز جدید مدیریت ارشد، مشارکت کارگران و مدیران پایین رتبه غالبا از اهمیت زیادی برخوردار است: مدیران پایین رتبه و کارگران بایستی دانش خود را توسعه داده و روش پیاده سازی یک چشم انداز جدید را یاد بگیرند. با اینحال، اثرات مورد انتظار مثبت مشارکت غالبا غیرواقع بینانه بوده و منابع مطالعاتی آکادمیک در خصوص اینکه کدام اشکال مشارکت موثر هستند، شفاف و آشکار سخن نمی گویند. منابع مطالعاتی هنجاری حسابداری ابزاری فراهم می‌نماید تا چشم‌انداز مدیر ارشد و اطلاعات حسابداری با یگدیگر مطابقت داشته باشد. در این مقاله به بررسی این پرسش می پردزیم که از اطلاعات حسابداری چگونه می‌توان بعنوان ابزاری برای تسهیل مشارکت موثر در توسعه دانش و کمک به مدیران سطح پایین‌تر و کارگران جهت آموختن شیوه پیاده سازی چشم‌انداز مدیر ارشد، استفاده کرد. در این مقاله بر مبنای مطالعه مداخله گرانه، سه شکل خاصی از مشارکت پیشنهاد می‌شود: مشارکت رسمی، مشارکت سلسله مراتبی غیررسمی، مشارکت از طریق "اجتماع سازمان‌یافته". تفاوت میان اشکال مشارکت مذکور مربوط است به رابطه میان اعضای سازمان، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)