مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

جستجو برای کلمه کلیدی : مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

خلاصه مقاله

مقاله شرکتهای پذیرفته شده در بورس های فرامرزی (فهرست فرامرزی) و مسئولیت اجتماعی شرکت سهامیچکیده: مقاله شرکتهای پذیرفته شده در بورس های فرامرزی (فهرست فرامرزی) و مسئولیت اجتماعی شرکت سهامی: این تحقیق به بررسی پویایی فهرست فرامرزی و مسئولیت اجتماعی شرکت سهامی (CSR) پرداخته است. با استفاده از نمونه 10815 مشاهده شرکت – سال، از 45 کشور از دوره 2002 تا 2011، به این نتیجه رسیدیم که شرکت های فهرست بندی شده فرامرزی دارای عملکرد مسئولیت ا جتماعی بهتری در مقایسه با شرکتهای محلی فهرست نشده می باشند. این نتایج در خصوص درون زایی و سایر انواع مختلف فهرست فرامرزی موثر می باشد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت اجتماعی شرکت به صورت معناداری پس از فهرست فرامرزی (و یا حذف از لیست بندی مجدد) در بازار آمریکا افزایش (کاهش) می یابد. تاثیر مثبت فهرست فرامرزی در عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در خصوص بنگاه هایی مربوط به کشور هایی که دارای نهادهای ضعیف تر، ثبات کشوری پائین، بدهی بالا به خارجیان و شرکتهایی که در صنایع دارای ریسک دعوی حقوقی بالا فعالیت می کنند، قوی تر است. در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که شرکت های فهرست فرامرزی شده با عملکرد بهتر مسئولیت اجتماعی دارای ارزش گذاری بالاتری هستند. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) مسئولیت اجتماعی و مبانی نظری و پیشینه تامین مالی و محدودیت تامین مالی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: متفکران رشته مدیریت از دهه 1950، توجه خود را بیشتر به مسئولیت اجتماعی سازمان ها معطوف کرده اند.تمام سازمان هایی که فقط سود و زیان خود را وزن می کردند، تحت فشار مردم و سازمان های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان اندوختند. دیگر به وضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تاثیر بسزایی خواهد داشت و نمی توان سود و زیان ناشی سازمان ها بر جامعه را نادیده گرفت. جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در امتداد آن قرار دارد. لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان ها به گونه ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند. منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه، ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "بررسی طولی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت در بین بانکهای برتر مالزی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی محتوای مسئولیت اجتماعی شرکت 5 بانک برتر پذیرفته شده در بورس مالزی و گزارشهای مداوم و پایدار در طول دوره ده ساله از سال 2005 تا 2014، با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوایی می پردازد. شکاف موجود در بین مطالعات گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت در خصوص صنعت بانکداری از لحاظ طولی، انگیزه ای شد تا در این پژوهش به طبقه بندی روشهای تغییر گزارش های شرکت، جهت واکنش و پاسخ به ابتکار عمل دولت مالزی، به گزارشگری مسئولیت اجتماعی پرداخته شود. این پژوهش نشان دهنده روند رو به جلو گزارشگری اجتماعی شرکت بعد از ارائه چارچوب گزارشگری مسئولیت گزارشگری اجتماعی در بورس مالزی می باشد، بطوریکه بورس مالزی الزمات اجباری برای افشا اطلاعات مسئولیت اجتماعی را تعیین کرده است. اگرچه شناسایی عوامل دقیقی که منجر به چنین تغییراتی شده است هدف پژوهش حاضر است، علاوه بر آن می توان نتیجه گیری کرد که افزایش گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت یک نشانه ای است که 5 بانک برتر مالزی در تلاش برای تثبیت جایگاه خود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه گزارشگری مسئولیت اجتماعی و میزان محدودیت در تامین منابع مالیپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در میزان محدودیت تامین منابع مالی می پردازد. تامین مالی یکی از تصمیمات مهم مدیران مالی در کنار سایر تصمیمات است، افزایش سهولت دستیابی به منابع مالی و توانایی انعطاف پذیری سریع در ساختار مالی و از همه مهمتر دستیابی با هزینه پایین‌تر به منابع مالی، از اهداف مهم شرکت‌ها و مدیران آنها می‌باشد. یافتن عواملی که بتواند در این مسیر و هدف به مدیران کمک نماید، از اهمیت بالایی برخوردار است. شناخت مسئولیت اجتماعی شرکت و عمل به آن، به عنوان یکی از عوامل شناخته شدن شرکت در اجتماع و افزایش مقبولیت آن در اجتماع می‌باشد، عمل به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی باعث ایجاد محبوبیت و رسیدن به جایگاه ویژه می‌شود، عملکرد اجتماعی شرکت در پژوهش‌ها و پایان نامه های مختلف با عدم تقارن اطلاعاتی به صورت منفی ارتباط داشته است، به عبارت دیگر مطالعات پیشین نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت توانسته است که توازن بیشتری در تقارن اطلاعات ایجاد کند. همچنین کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند، اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران بالقوه به شرکت را افزایش ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ویژگی‌ های شرکت و ویژگی های هیات مدیره و میزان سرمایه گذاری در مسئولیت‌های اجتماعی شرکتپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت در کنار ویژگیهای هیات مدیره بر میزان سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت می پردازد. سرمایه گذاری در مسئولیتهای اجتماعی با هدف‌های مختلف در شرکت‌ها و کشورهای متفاوت انجام می‌شود و هیچ اجباری در آن وجود ندارد. مطالعات پیشین نشان داده اند که سرمایه گذاری های اجتماعی باعث بهبود نقدینگی و کاهش هزینه تامین مالی و در نهایت افزایش عملکرد مالی شرکت می‌شود، نتایج مثبت از فعالیتهای اجتماعی شرکت‌ها ترغیب به تخصیص بخشی از منابع در جهت افزایش مقبولیت و جایگاه شرکت در جامعه می‌شود، اما در این بین، مدیران با هدف دستیابی به منافع شخصی خود، همانند افزایش محبوبیت خود، اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت‌های اجتماعی می‌کنند که احتمالا هیچ منفعتی برای شرکت نخواهد داشت. در این پایان نامه، ویژگی‌های شرکت و مدیران و تاثیر آن بر میزان سرمایه‌گذاری های شرکت مورد بررسی قرار گرفت. ویژگیهایی چون جنسیت مدیریت، سابقه تصدی پست مدیریت و اهرم مالی شرکت، اندازه شرکت ، سودآوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که ویژگیهای مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه‌ی اجتماعی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: زمانیکه شرکت‌های بزرگ برای مسئولیت‌های اجتماعی فراتر از الزمات قانونی تلاش می‌کنند ، این تلاش معمولا برای سود سهامداران یا مدیران با اصطلاح "استراتژیک ساخته شده" توصیف می‌شود. متون بسیاری نیز این نکته را تایید می‌کنند، اما آیا انگیزه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، ناشی از نهادهای نوع دوستانه ایجاد شده توسط سرمایه اجتماعی منطقه ای که آن شرکت، بعنوان دفتر مرکزی در آن واقع شده است، می‌باشند؟ ما از طریق بررسی ارتباط بین سرمایه ی اجتماعی در آن ناحیه و مسئولیت اجتماعی آن شرکت، وجود این پدیده را بررسی می‌نماییم. ما دریافتیم که یک شرکت از منطقه‌ی با سرمایه‌ی اجتماعی بالا مسئولیت اجتماعی بیشتری ارائه می‌دهد. این نتایج پیشنهاد می‌کنند که منافع شخصی سهامداران یا مدیران بیانگر تمامی مسئولیت‌های اجتماعی یک شرکت نمی‌باشند، اما نهادهای نوع دوستانه‌ی آن ناحیه نیز نقش مهمی را ایفا می‌کنند. لغات کلیدی: مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، سرمایه ی اجتماعی و فرهنگ. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "سرمایه گذاری در مسئولیت های اجتماعی، شهرت طلبی و حس نوع دوستی مدیر و منافع سهامداران" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مدیران شرکت ها اغلب در فعالیت هایی که سرمایه گذاری می کند که اینگونه به نظر برسد که آنها نسبت به اجتماع خود مسئولیت پذیری هستند. در برخی موارد، این سرمایه گذاری ها ارزش سهامداران را افزایش می دهد و در برخی موارد ممکن است مدیرانی که از این فعالیتهای اجتماعی منتفع می شوند، و جلب توجه می کنند ممکن است فعالیتهایی را انتخاب کنند که باعث افزایش ارزش برای شرکت نشوند. در این پژوهش عوامل بسیاری که مدیران شرکت ها را تشویق به انجام سرمایه گذاری در فعالیتهای سرمایه گذاری می کند مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که شرکت های بزرگ، شرکت های با وجوه نقد آزاد و میزان تبلیغات بالا سرمایه گذاری های اجتماعی در سطح بالایی دارند. همچنین در این مطالعه نتیجه شده است که شرکتهای با مالکیت نهادی قوی احتمال کمتری دارد که بر روی فعالیتهای اجتماعی سرمایه گذاری کند. در ادامه، ادبیات و پیشینه تحقیق که بررسی می کنند ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ریسک فروپاشی قیمت سهاممقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2014، "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ریسک فروپاشی قیمت سهام"، از ژورنال معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد و دکتری و انجام پژوهش و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله بررسی می‌‌کند که آیا موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) تأثیری بر ریسک فروپاشی قیمت سهام (CR) دارد یا خیر. مفهوم CR، تجدید نظر ناگهانی در بازده مورد انتظار سهامداران بیان شده که این برای تصمیم‌گیری سرمایه‌‌‌‌ گذاران و ریسک‌های مدیریتی بسیار مهم است. اگر شرکت‌ها از لحاظ انجام مسئولیت های اجتماعی متعهد به رعایت بالاترین استاندارد در شفاف‌سازی باشند و کم‌ترین اخبار بد را نزد خود نگه دارند، آن‌ها باید با کم‌ترین CR مقابل شوند از طرفی اگر مدیران بخواهند از CSR برای پوشش اخبار بد و منحرف کردن آن اخبار استفاده کنند تا به دست سهام‌داران نرسد، با بالاترین CR روبرو خواهند شد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دارای ارتباط مثبت با CR بعد از کنترل سایر عوامل مؤثر بر CR دارد. اگرچه تأثیر CSR بر CR بسیار چشمگیر خواهد بود، اگر شرکت‌ها دارای کم‌ترین سطح حاکمیت شرکتی یا سرمایه‌گذاران نهادی باشند. نتایج تحقیق با این نظریه هم‌خوانی دارد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ضریب واکنش سود"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: واکنش بازار به اطلاعات حسابداری با دقت در اطلاعات افزایش و با وجود خلل (اشکال) در اطلاعات کاهش می یابد. با تکیه به این تئوری ذکر شده مقاله حاضر به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ضریب واکنش سود می پردازد. این تحقیق بحث می کند که پذیرش مسئولیت اجتماعی پایین شرکت ها بر روی سود شرکت خلل وارد می کند و منجر به ضریب واکنش سود کم، می شود. پذیرش مسئولیت اجتماعی بیشتر توسط شرکت ها، باعث افزایش دقت در سود و منجر به افزایش ضریب واکنش سود می شود. همچنین مسئولیت اجتماعی کم شرکت باعث می شود که شرکت نسبت با سودهای آتی خود با عدم اطمینان بالایی مواجه شود. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مسئولیت اجتماعی شرکت یک مبحث در حال تولد در نیجریه می باشد. شرکت ها زیر فشار هستند که به گونه ای فعالیت کنند که سازگار با جامعه و محیط زیست باشند. با وجود این آیا مسئولیت پذیری در قبال جامعه، منافعی را با حفظ ثبات ریسک برای شرکت حاصل می کند؟ این تحقیق از مدل رگرسیون برای بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ارزش بازار شرکت های تامین مالی در نیجریه برای دوره زمانی 2004 تا 2008 استفاده کرده است.ما برای تحلیل خود از مجموعه ای از متغیرهای کنترلی مانند اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد و سود تقسیمی استفاده کردیم. در ادامه مطالعات قبلی ما تاثیر مثبت و معنادار قوی شاخص های اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت (مدیریت منابع انسانی و گسترش انجمن) بر روی ارزش بازار شرکت پیدا کردیم... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "سرمایه فکری و مسئولیت اجتماعی شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف این تحقیق بررسی و تحقیق اثر سرمایه فکری بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت برای بانکهای اسلامی در کشورهای متحد خلیج فارس می باشد. ضریب ارزش افزوده حاصل از سرمایه فکری برای اندازه گیری موثر سرمایه فکری می باشد. دو مدل رگرسیون برای بررسی کلی تاثیر ضریب ارزش افزوده حاصل از سرمایه فکری و هر یک از سه اجزای تشکیل دهنده ( کارایی سرمایه انسانی ، کارایی سرمایه بکار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری ) بر روی مسئولیت اجتماعی بانک های اسلامی ارائه شده است. داده ها شامل 53 بانک اسلامی حوزه کشورهای خلیج فارس و برای دوره زمانی از 2007 تا 2011 می باشد. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر منفی بر روی مسئولیت اجتماعی در نمونه انتخاب شده دارد. بعلاوه ما پیدا کردیم که مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه مثبتی با کارایی سرمایه بکار گرفته شده و رابطه منفی با کارایی سرمایه انسانی دارد. با وجود این هیچ رابطه مهم و معناداری بین کارایی سرمایه ساختاری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیدا نشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)