مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مدیریت افشاگری

جستجو برای کلمه کلیدی : مدیریت افشاگری

خلاصه مقاله

مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی 2013، "نحوه مدیریت افشاگری مالی در بخش های غیرانتفاعی: تعریف چهارچوبی برای پژوهش های گذشته و آینده" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله نگاهی اجمالی و تلفیقی نسبت به پژوهش های گذشته با موضوع مرتبط با نحوه مدیریت افشاگری مالی توسط سازمان های غیردولتی، غیرانتفاعی می اندازیم و مسیرهایی برای مطالعات آینده پیشنهاد میکنیم. هدف اصلی این مقاله ارائه خلاصه ای از مشاهدات بعمل آمده از مدیریت افشاگری مالی در راستای کمک به بازرسان و دیگر سرمایه گذاران برای درک بهتر چرایی، چگونگی و اینکه تا چه حد سازمان های غیرانتفایی به این رفتار ادامه میدهند. این مقاله ابتدا با تعریف مدیریت افشاگری در سازمان های غیرانتفایی و همچنین بیان دلایل و انگیزه های موجود برای به وقوع پیوستن چنین عملی آغاز میشود. سپس نوبت به بررسی محیط گزارشی مالی در بخش غیرانتفاعی غیردولتی همانند: اهداف، شیوه های رایج، و نیازهای اطلاعاتی کاربران گزارش های مالی در بخش غیر انتفایی؛ میرسد. این مقاله خلاصه ای از انگیزه ها، روش ها و عواقب مدیریت افشاگری را آشکار میسازد. با ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)