مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مالیات بر درآمد

جستجو برای کلمه کلیدی : مالیات بر درآمد

خلاصه مقاله

مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذاردمقاله انگلیسی حسابداری 2016 با عنوان "مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذارد"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی:ما به بررسی این موضوع می‌پردازیم که متریک‌های متفاوت حسابداری  که جهت ارزیابی عملکرد مدیرعامل برای پاداش‌های سالیانه استفاده می‌شود چگونه بر سطح برنامه‌ریزی مالیات شرکت‌ها و همچنین گزارشگری مالی مالیات بردرآمد تاثیر می‌گذارد. ما پیش‌بینی کرده و دریافتیم که شرکت‌هایی که از متریک‌های جریان وجوه نقد استفاده می‌کنند, درمقایسه با شرکت‌هایی که از متریک‌های سود استفاده می‌کنند, نرخ‌های مالیاتی موثر نقدی و  اصول پذیرفته شده حسابداری پایین‌تری را گزارش می‌دهند. ما همچنین دریافتیم که شرکت‌هایی که از متریک‌های سود پس از کسب مالیات استفاده می‌کنند, متغیر نرخ مالیاتی مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری پایین‌تری را گزارش می‌دهند اما گزارش متغیرهای نرخ مالیاتی آن‌ها مشابه با شرکتهایی است که از متریک‌های سود قبل از مالیات استفاده می‌کنند. تحلیل بیشتر نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از متریک‌های سود پس از کسر مالیات استفاده می‌کنند, احتمال بیشتری دارد که سودهای خارجی را دائما سرمایه‌گذاری مجدد کرده و برای مالیات غیرقطعی , اندوخته اختیاری پایینی‌تری نگهداری نمایند. از اینرو, بنظر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر تبدیل دارایی به اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد؟: شواهدی از بانک‌های کشورهای حاضر در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعهمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "آیا مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر تبدیل دارایی به اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد؟: شواهدی از بانک‌های کشورهای حاضر در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD)" از نشریات معتبر بین المللی، جهت انتخاب موضوع پژوهش و بهره مندی در مطالعات حسابداری و مالی: مالیات بندی بر درآمد شرکت‌ها با توجه به اثر گذاری آن بر هزینه ‌های سپرده گذاری پس از کسر مالیات، بر انگیزش بانک‌ها در تبدیل دارایی اثرات ضمنی خواهد داشت. ما با استفاده از نمونه بانک‌های OECD در طی دوره 1999 تا 2006 دریافتیم که مالیات بندی بر درآمد شرکت‌ها منجر به تبدیل دارایی بییشتر در بانک‌هایی می‌شود که از جهت سپرده گذاری در بازار دارای محدودیت هستند، درحالیکه این امر تاثیری بر تبدیل دارایی در بانک های محدود نشده نمی‌گذارد. یافته مذکور با نظریه های پیشین سازگار بوده و حاکی از آن است که اثرات مالیاتی تبدیل سازی دارایی بستگی به میزان محدودیتهای سپرده‌گذاری بانک‌ها دارد. نتایج ما نشان می‌دهد که سیستم‌های مالیات بر درآمد شرکت ها بر تصمیمات تبدیل دارایی بانک‌ها اثرات تحریف‌کننده دارد. کلمات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، با عنوان  "اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی مالیات بر درآمد"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: ما معیاری برای سنجش کیفیت اقلام تعهدی ایجاد و آن را اعتبارسنجی کردیم. کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی تا جایی تغییرات را ثبت می‌کند که اقلام تعهدی مالیات بر درآمد با جریان وجوه نقد مرتبط با مالیات بردرآمد ارتباط داشته باشد, و تغییرات پایین‌تر در آن نشانگر کیفیت بالاتر اقلام تعهدی مالیاتی است. کیفیت پایین اقلام تعهدی مالیاتی از موارد زیر نشات می‌گیرد: (1) خطای برآورد مدیریت و(2) استانداردهای گزارشگری مالی که منجر به ایجاد تفاوت میان هزینه‌های مالیات بر درآمد و وجوه نقدی مالیات بردرآمد می‌شود, که در بدهی‌ها و دارایی‌هایی با مالیات معوق منعکس نشده‌اند. ما برای اعتبار سنجی معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی خود, نشان دادیم که این معیار با ویژگی‌های شرکت که هر دو الگو را منعکس می‌کنند رابطه دارد، و همچنین ثابت کردیم که این معیار می‌تواند ارائه مجدد مرتبط با مالیات و ضعفهای عینی کنترل داخلی را پیش‌بینی کند. ما با نشان دادن این موضوع که هزینه مالیاتی از دید سرمایه‌گذاران  در شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی بهتر, آگاهی بخشی بیشتری دارد، اهمیت معیار اندازه‌گیری خودمان را ثابت کردیم. در پژوهش‌های آتی می‌توان از کیفیت اقلام تعهدی برای پاسخ‌های مربوط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)