مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

قیمت گذاری دارایی

جستجو برای کلمه کلیدی : قیمت گذاری دارایی

خلاصه مقاله

مدل قیمت‌گذاری داریی‌های سرمایه‌ای و تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای[1]ترینر[2] (1961)، شارپ[3] (1964)، و لینتنر[4] (1965) با استفاده از تجزیه و تحلیل تجویزی مارکوئیتز اقدام به ایجاد تئوری مبتنی در مورد تعیین قیمت دارایی‌ها نمودند. آنها با در نظر گرفتن تقاضای سرمایه‌گذاران برای اوراق بهادار با توجه به مدل انتخاب پرتفوی میانگین – واریانس مارکوئیتز و با فرض عرضه ثابت دارایی‌ها، به ارائه مدلی برای قیمت تعادلی اوراق بهادار در شرایط وجود یک دوره و عدم وجود مالیات پرداختند. اگرچه ریسک کل توسط واریانس بازده پرتفوی مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد ولی ترینر، شارپ و لینتنر خاطر نشان کردند که در حالت تعادل، یک اوراق بهادار به گونه‌ای قیمت گذاری می‌شود که درصد مشارکت آن اوراق بهادار در ریسک کل را که توسط کوواریانس بازده آن اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار کلیه دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌شود نشان ‌دهد. این معیار ریسک معمولاً با عنوان ریسک سیستماتیک دارایی‌ها شناخته شده است. تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌ها، هزینه فرصت سرمایه برای تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت را بیان می‌کند. در این زمینه تحقیقات و آزمون‌های تجربی زیادی بر روی این مدل صورت گرفته است. جنسن[5] (1972) مطالعاتی بر روی ادبیات موضوع انجام داده است. رول[6] (1977) نقدهایی بر آزمون‌های صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارائه ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

دانلود پایان نامه حسابداری: مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پایان نامه مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده":در این پایان نامه حسابداری این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز الگوهای قیمت گذاری دارایی و مدل فاما و فرنچ برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در معاملات دارایی ها غالباً یکی از طرفین معامله مغبون می شود، زیرا پدیده ای به نام "قیمت گذاری نادرست" وجود دارد و این پدیده گاه ناشی از عدم اطلاع معامله گر و گاه ناشی از فریب دادن اوست. مهم تر اینکه چرا قیمت یک دارایی روزانه و یا حتی در لحظه های زمانی دچار تغییر می شود؟ در حسابداری می آموزند که چطور بايد قیمت تمام شده یک دارایی را حساب کرد، ولی نمی آموزند که چطور بايد آن را برای معامله قیمت گذاری کرد. حسابداران آموخته اند که مقوله قیمت گذاری دارایی ها، یک مقوله اقتصاد مالی است، از اینرو باید رد پای قیمت گذاری را در تاریخچه اقتصاد مالی پیدا کرد (سجادی، 1388، ص59). سرمایه گذاران در تصمیم گیری مالی به اطلاع از ارزش بازار دارایی های مالی یا به عبارتی ارزش انواع اوراق بهادار، علاقمند هستند. زیرا آنان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار شرکت ها می نمایند. ارزشیابی با قیمت گذاری دارایی های مالی از دیدگاه مدیران مالی نیز اهمیت ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی مقایسه‌ای الگوهای قیمت گذاری دارایی نقدی، غیر نقدی، سرمایه ای و مدل فاما-فرنچپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی مقایسه ای الگوهای قیمت گذاری دارایی ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پیش‌بینی و تبیین رفتار بازده سهام، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده‌است و مدل‌های مختلفی به این منظور ارائه شده است. در این پایان نامه الگوی قیمت‌گذاری بر مبنای داراییهای نقدی و غیرنقدی برگرفته از تحقیق هوانگ و وانگ (2009) مورد بررسی قرار گرفت و میزان تببین رفتار بازده سهام این الگو با الگوهای قیمت‌گذاری بر مبنای دارایی‌های سرمایه‌ای سنتی و الگوی فاما و فرنچ مورد مقایسه قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 124 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و متغیرهای مورد نیاز پژوهش استخراج شد و با آزمون‌های توصیفی و استنباطی الگوهای پایان نامه و فرضیات آن تجزیه و تحلیل شد. در اين پژوهش براي آزمون فرضيه هاي پایان نامه و همچنين بررسي اعتبار کل رگرسيون و قدرت توجيه رگرسيون از آماره هاي t، F و ضريب تعيين (R2 ) استفاده شد. به منظور تخمين الگوی پایان نامه حاضر از روش داده هاي ترکيبي (داده هاي ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "هزینه های معاملات، ریسک نقدینگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مصرفی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در مقاله پیش رو، تطبیق نقدینگی با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مصرفی را انجام داده و نشان می دهیم که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مصرفی تعدیل شده نقدینگی، مدل تعمیم یافته آچاریا و پدرسن می باشد. با استفاده از شاخص های مختلف برای هزینه های معاملات، مثل سنجش هزینه های معامله موثر هسبروک (2009) و برآوردهای اختلاف قیمت خرید و فروش کوروین و شالتز، در می یابیم که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مصرفی تعدیل شده نقدینگی، نسبت بیشتری از تغییرات بازده مقطعی را شرح می دهد. کلمات کلیدی: هزینه های معاملات ؛ ریسک نقدینگی ؛ قیمت گذاری دارایی مصرفی . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف" از نشریات و سایتهای معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش و بهره گیری در مقالات مرتبط حسابداری و مالی: در این مقاله ما با ایجاد تعدیل نقدینگی در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف (CCAPM) نشان دادیم که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف، یک مدل تعمیم یافته آچاریا و پدرسن (2005) است. ما با استفاده از متغیرهای جانشینی متفاوت برای هزینه‌های معامله از قبیل معیارهای اندازه گیری هزینه های معاملاتی موثر هاسبروک (2009) و برآوردهای شکاف قیمتی خرید و فروش کوروین و شولتس (2012) دریافتیم که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف که بر حسب نقدینگی تعدیل شده، بخش عمده ای از تغییرات بازده سطح مقطعی را تبیین می کند. کلمات کلیدی: هزینه‌های معامله؛ ریسک نقدینگی؛ قیمت گذاری دارایی بر مبنای مصرف راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی مدل های چند فاکتوره قیمت گذاری دارایی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این مقاله آزمایش کردن قدرت مدلهای 3 فاکتوره، 4 فاکتوره و 5 فاکتوره برای توجیح و توضیح بازده سهام بورس اوراق بهادار استانبول به جای مدل قیمت گذاری دارایی تک فاکتوره می باشد. نتایج آزمایش همه مدل ها در بورس استانبول نشان می دهد که مدل ها مناسب هستند. در طول بازه زمانی از 1992 تا 2011 می توان نتیجه گرفت که علاوه بر ریسک بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، فاکتورهای لحظه ای و نقدینگی نیز عوامل مهمی را تشکیل می دهند که بر روی انتظار بازده سهام در بورس استانبول تاثیر می گذارد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)