مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

فعالیتهای بیمه عمومی

جستجو برای کلمه کلیدی : فعالیتهای بیمه عمومی

خلاصه مقاله

 فعاليتهاى بيمه عمومى - استاندارد حسابدارى شماره 28(لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1386 يا بعد از آن شروع مي‌شود)    فهرست مندرجات شماره بند             هدف1             دامنه كاربرد2             تعاريف3             شناخت درآمد حق بیمه14 - 4             ‌حق بيمه عاید نشده19 - 15             خسارت28 - 20             ذخیره تکمیلی30 - 29             حق بيمه‌‌های اتكايى37 - 31             انتقال پرتفوى40 - 38             بیمه مشترک43 - 41             مخارج تحصیل45 - 41             افشا49 - 46             تاریخ اجرا50             مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری             پیوست شماره 1 : نمونه صورتهای مالی             پیوست شماره 2 : مبانی نتیجه‌گیری  استاندارد حسابدارى شماره 28 - فعاليتهاى بيمه عمومى‏اين استاندارد بايد باتوجه به ” مقدمه‌اي بر استانداردهاى حسابدارى “مطالعه وبكار گرفته شود.هدف1 .        هدف اين استاندارد تجويز روشهاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاى عمومى مستقيم و اتكايى و همچنين افشاى اطلاعات اين نوع فعاليتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بيمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.دامنه كاربرد2 .        اين استاندارد بايد در مورد فعاليتهاى بيمه عمومى و بيمه عمر زماني بكار گرفته شود و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگى كاربرد ... ادامه چکیده مقاله ...