مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

عملکرد مالی بانک

جستجو برای کلمه کلیدی : عملکرد مالی بانک

خلاصه مقاله

مقاله کاربرد همسان‌سازی چند سطحی میان عملکرد مالی ومسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت بانکداریمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 از سایت Springer با عنوان "کاربرد همسان‌سازی چند سطحی میان عملکرد مالی ومسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت بانکداری" در این مطالعه از یک روش همسان‌سازی جدید برای بررسی ایده قدیمی ولی مورد مناقشه استفاده شده است؛ طبق این ایده، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با بهبود عملکرد مالی بانک‌ها همبستگی دارد. روش متداول همسان‌سازی بر یک  اثر تیمار معطوف است. بنابراین, زمانیکه بانک‌ها درجات مختلفی از مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان دهند, روش قدیمی نامناسب خواهد بود. برای پرداختن به این مشکل, ما ابتدا از روش همسان سازی چند-سطحی جدید برای مسئولیت اجتماعی شرکتی چند - درجه‌ای استفاده کردیم و بدین طریق به مطالعاتی که در آن‌ها اعتقاد بر استفاده از مسئولیت اجتماعی چند درجه‌ای بدون بکارگیری روش همسان‌سازی چند سطحی وجود دارد, یاری رسانده‌ایم. به عقیده ما "  مسئولیت اجتماعی بیشتر برابر است با عملکرد مالی بیشتر؛ به این معنی که هر چه بانک‌ها نقش بیشتری در مسئولیت اجتماعی شرکتی ایفا کنند, عملکرد مالی بیشتری ازخود نشان خواهند داد. نتایج بدست در قبل و بعد از همسان‌سازی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. مسئولیت اجتماعی شرکتی قبل از همسان‌سازی تاثیر معناداری بر عملکرد مالی  بانک ندارد, اما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه سازوکارهای راهبری شرکت و عملکرد مالی بانکپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر مکانیسم‌های ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، مکانیسمهای حاکمیت شرکتی با برقراری محیطی نظارتی و کنترلی در شرکت، تصمیمات مدیریت را نظارت می‌کند تا از سوء استفاده‌های احتمالی آن جلوگیری کند در این پایان نامه مکانیسم‌هایی داخلی چون کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و ساختار مالکیت و ویژگیهای هیئت مدیره به عنوان سایر مکانیسمهای ساختار حاکمیت شرکتی تاثیرشان بر عملکرد مالی بانک، که یکی از مهمترین نهاد اقتصادی در هر جامعه ای محسوب می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 11 بانک فعال در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات آنها برای سال‌های مالی 89 تا 92 در دسترس بود انتخاب و با روشهای آماری رگرسیون چند متغیره به تحلیل فرضیات پایان نامه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیات پایان نامه نشان داد که دو کمیته ریسک و حسابرسی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی داخلی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت نداشتند. همچنین استقلال هیئت مدیره توانست در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت داشته باشد و نهایتا در فرضیه سوم و فرضیات فرعی ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله تنوع هیات مدیره و تاثیر آن بر عملکرد مالی بانک، تجزیه و تحلیل بین المللیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2015، "تنوع هیات مدیره و تاثیر آن بر عملکرد بانک، تجزیه و تحلیل بین المللی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق به بررسی تاثیر تنوع هیئت مدیره (جنسیت و ملیت) در عملکرد بانک ها پرداخته است. با استفاده از نمونه تحقیق 159 بانک در 9 کشور از سال های 2002 تا 2010، نتایج تجربی ما نشان داد که تنوع جنسیت باعث افزایش عملکرد بانک می گردد، در حالیکه تنوع ملیت باعث کاهش عملکرد می شود. با توجه به ویژگی های سازمانی، همچنین تاثیر متوسط امنیت سرمایه گذار و مقررات بانک در این رابطه را، از طریق بررسی نقش های جایگزینی و تکمیلی بررسی نمودیم. نتایج ما همچنین نشان داد که چنین عوامل سازمانی دارای نقش مهمی در این گونه تاثیرات می باشد. نتایج نشان داد که در محیط های دارای مقررات ضعیف تر و امنیت پائین سرمایه گذار، تنوع هیئت مدیره دارای تاثیر کمتری در عملکرد بانک ها می باشد.راهنما خرید فایل ترجمه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی بر عملکردبانک ، بررسی تجربی در رومانی" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مطالعه بر مبنای مطالعات تجربی قبلی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی بر روی عملکرد بانک در رومانی می‌پردازد، که شامل ویژگیهای هیئت مدیره، ساختار مالکیت و شاخص حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) داخلی می‌باشد. شاخص حاکمیت شرکتی داخلی، انعکاس دهنده‌ی ساختار شرکت، ساختار کمیته، مدیریت ریسک، چارچوب کنترل داخلی و شفافیت سازمان است. نتایج بعد از تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، نشاندهنده موارد زیر است: 1) تاثیر منفی شاخص حاکمیت شرکتی داخلی بر عملکرد بانک، 2) نیاز به افزایش تعداد اعضا مستقل در هیئت مدیره 3) نیاز به تغییرات در رفتار تجاری سهامداران به منظور کاهش ریسک. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد مالی بانک" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در محیط تجاری موقت، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی استراتژی اصلی برای موفقیت سازمان تلقی می شود. سرمایه فکری همانند خون بای حیات سازمان های با تکنولوژی و دانش بالا می باشد. بخش بانکداری به عنوان یک بخش با دانش بالا تلقی می باشد. لذا یک نیاز شدید برای تقویت مفروضات سرمایه فکری و کاربرد آن برای بخش بانکداری احساس می شود. در مالزی بخش بانکداری متشکل از بانکداری معمولی و بانکداری اسلامی می باشد. این مطالعه بر روی بانکهای اسلامی فعال در کوالالامپور مالزی انجام می پذیرد. در این مقاله 120 مورد برای بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد بخش بانکداری اسلامی انتخاب شده است. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه برای تعیین اثر سرمایه فکری بر روی عملکرد مالی در بانکهای اسلامی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر مهمی بر روی عملکرد بخش بانکداری اسلامی در مالزی دارد. کلمات کلیدی: سرمایه فکری ، سرمایه انسانی ، سرمایه مشتری ، سرمایه ساختاری ، عملکرد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "ارزیابی مقایسه ای سوددهی بانکهای تجاری بین بانکهای هند و اردن" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: بانکها و موسسات مالی ستون فقرات اقتصاد هر کشوری در هر کجای دنیا از جمله هند و اردن می باشد. سوددهی یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد بانک می باشد، لذا تحقیق حاضر محدود به مقایسه دو بانک state در هند و بانک Amman در اردن می باشد. دوره مورد بررسی و مقایسه به سالهای 2006 تا 2011 محدود است. بابد توجه داشت که دو منبع برای جمع آوری داده ها وجود دارد منبع اولیه و منبع ثانویه. منبع اولیه همان داده های اصلی هستند از طریق ملاقات با اشخاص در دفاتر بانک جمع آوری می گردند. منبع دوم برای جمع آوری اطلاعات، داده های انتشار یافته در گزارشهای سالانه، مجله ها و اینترنت هستند. تحقیق حاضر بر روی اطلاعات حاصله از منبع دوم تکیه دارد که نتایج حاصله هم نشان میدهد که بانک State هند باید در جهت کنترل هزینه های ارائه خدمات تلاش کند تا سود ناخالص را افزایش دهد و بانک Cario Amman اردن نیز باید در جهت افزایش تعداد شعبه های خود در سطح جهان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)