مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

عملکرد زیست محیطی

جستجو برای کلمه کلیدی : عملکرد زیست محیطی

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) مسئولیت اجتماعی و مبانی نظری و پیشینه تامین مالی و محدودیت تامین مالی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: متفکران رشته مدیریت از دهه 1950، توجه خود را بیشتر به مسئولیت اجتماعی سازمان ها معطوف کرده اند.تمام سازمان هایی که فقط سود و زیان خود را وزن می کردند، تحت فشار مردم و سازمان های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان اندوختند. دیگر به وضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تاثیر بسزایی خواهد داشت و نمی توان سود و زیان ناشی سازمان ها بر جامعه را نادیده گرفت. جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در امتداد آن قرار دارد. لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان ها به گونه ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند. منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه، ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، باعنوان "رویه گزارشگری مسئولیت محیطی و اجتماعی شرکت ها در بازار نوظهور مخابرات موبایلی"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این تحقیق رویه های گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها در صنعت رو به رشد مخابرات موبایلی بنگلادش مورد بررسی قرارگرفته است. این بخش از صنعت جزو بخش‌هایی است که سریع‌ترین رشد را در جهان داراست و همین امر باعث جذابیت آن در تمام دنیا برای سرمایه گذاری می شود. ما با استفاده تحلیل محتوایی به تحلیل و بازبینی گزارش‌های سالانه چهار شرکت عمده دنیا از سال 2008 تا 2011 پرداختیم. یافته‌ها حاکی از آن است که شرکت های مخابرات موبایلی در بنگلادش در طیفی از مقولات اقدام به افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی و محیطی می‌کنند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این شرکت های خدمات و منافعی چشم‌گیری به بخش  آموزشی و سلامت بنگلادش ارائه داده‌اند و تمرکز آن‌ها بر افشای اجتماعی و توسعه ای تا حدودی از تلاش آن ها برای حفظ مشروعیت خود در یک صنعت بسیار پررقابت نشات می گیرد. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "روند در حال تغییر افشای اجتماعی و محیطی شرکت در درون صنعت قمار استرالیا"، از سایت Wiley، در جهت مطالعات پژوهشی حسابداری و مالی: در این تحقیق به بررسی این پرسش می‌پردازیم که رویه‌های افشای اجتماعی و محیطی شرکت‌ها (CSD) در نمونه‌ای از شرکت های قمار در استرالیا چگونه در آستانه معرفی سه طرح ابتکاری درهم تنیده دولتی استرالیا، رو به تغییر گذاشته است؛ کمیسیون بهره‌وری، 1999، صنایع قمار استرالیا، گزارش شماره 10، و متعاقب آن تاسیس مجمع وزرا در امور قمار و چهارچوب ملی تصویب شده از سوی مجمع وزرای رسیدگی به امر قمار در خصوص قمار مشکل‌آفرین. تحلیل ما که مبتنی بر سه نظریه، یعنی نظریه مشروعیت، نظریه ذینفعان و نظریه نهادی است و حول محور موضوعات مربوط به میزان و نوع رویه های افشای محیطی و اجتماعی شرکتی می گردد و برگرفته از گزارشهای سالیانه شرکت های قمار طی یک دوره 15 ساله است بیانگر آنست که  این رویه‌ها در واقع واکنشی هستند در برابر فشارهای وارده از سوی اجتماع که در زمان مطرح شدن طرحهای ابتکاری مذکور بروز و ظهور یافته‌اند . کلمات کلیدی: رویه های افشای محیطی و اجتماعی شرکتی؛ سازمانهای قمار؛ قمار مشکل آفرین؛ نظریه مشروعیت؛ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی ارتباط بین فعالیت های تولیدی ناب و عملکرد زیست محیطی در صنایع اتومبیل سازی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: سیستم تولیدی تویوتا یک نظریه سیستمی برای شناسایی و حذف فعالیتهای بیهوده و زائد درطول بهبود و درک اصول "ناب" همانند شناسایی ارزش، حذف ضایعات و بدست آوردن جریان ارزش به سمت مشتری می باشد. این تحقیق فعالیت های تولیدی ناب (مدیریت تامین کننده، مشارکت کارکنان، به موقع بودن، تمرکز بر روی مشتری، کنترل فرایندهای آماری و نظارت بر کیفیت) و نتایج و خروجی های عملکرد زیست محیطی را مورد بررسی قرار می دهد (عملکردهای ابتکاری و عملیاتی). هدف این مقاله پیشنهاد رابطه ساختاری بین فعالیتهای تولیدی ناب و مدل عملکردی برای زیست محیطی در صنعت اتومبیل سازی در مالزی می باشد. مدل مفهومی پیشنهادی استفاده از مدل تعادل ساختاری است که بر مبنای مدل مفهومی پیشنهاد شده و بازبینی شده فرضیات تحقیق ارائه شده است. تحقیق حاضر نهایتا با ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده به اتمام رسیده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)