مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

عملکرد آتی

جستجو برای کلمه کلیدی : عملکرد آتی

خلاصه مقاله

مقاله سال 2017 با عنوان "تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و عملکرد مالی آتی شرکت"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و عملکرد مالی آتی شرکت" مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالیاین مقاله یک دیدگاه جدید در بررسی مباحث مالی رفتاری بر مبنای تحلیل اینکه آیا عمکلرد آتی شرکت با بیش اطمینانی مدیریت مرتبط است یا خیر؟، مشخص و روشن می کند. ما دو کانال مدیریت سود واقعی و بکارگیری اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای بررسی این ارتباط پیشنهاد می کنیم. در مرحله اول ما تاثیر بکارگیری استاندادرهای بین المللی گزارشگری مالی را برای عملکرد آتی شرکتها مورد بررسی قرار دادیم نتایج نشان می دهد که مدیران خوش بین و با اطمیننان بالا که این استانداردهای را به کار نگرفته اند عمکلرد مالی ضعیفتری در آینده داشته اند، و سایر روابط بین آنها معنادار نبود. در مرحله دوم در بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و بکارگیری استاندادرهای بین المللی بر مدیریت سود واقعی، ما پیدا کردیم که مدیران با اطمینان بالا در مدیریت سود واقعی بیشتر از سایر مدیران افراط می کنند. علاوه بر این مدیران با ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مقاله اقلام تعهدی و عملکرد آتی: آیا می‌توان آن را به ریسک نسبت داد؟"، جهت استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالیو انتخاب موضوع پایان نامه: ما معیارهای سنجش گسترده ای از اقلام تعهدی را به مولفه های آن یعنی مولفه های خاص شرکتی و مولفه های مرتبط با شرکت تجزیه کردیم. ما دریافتیم که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و عملکرد آتی شرکت را می‌توان بطور کامل به مولفه خاص شرکتی منسوب دانست. توضیحات استاندارد مبتنی بر ریسک، به سختی می‌تواند با این واقعیت سازگاری یابد. هر چه بازده‌های مورد انتظار دارای مولفه‌ مشترکی باشند که بین شرکت‌های مربوطه گسترده شده باشد ، به همان میزان توضیح مبتنی بر ریسک رابطه منفی قوی‌تری میان اقلام تعهدی و عملکرد آتی شرکت،هنگامیکه شرکت های مربوطه نیز در حال رشد باشند، نشان خواهد داد. در عوض، مطالعه ما به احتمال قوی به تصمیمات سرمایه‌گذاری ناکارا، قابل انتساب است، چراکه بازار سهام و تحلیلگران به موقع باهم متحد نشده اند. کلمات کلیدی: فعالیت سرمایه گذاری؛ اقلام تعهدی؛ سودآوری؛ بازده سهام؛ زنجیره تامین راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)