مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

عمر شرکت

جستجو برای کلمه کلیدی : عمر شرکت

خلاصه مقاله

آیا خط‌مشی‌ شرکتی از چرخه عمرشرکت پیروی می‌کند؟ما به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا سرمایه‌گذاری شرکتی, تامین مالی, و خط‌مشی وجوه نقد با یکدیگر ارتباط دارند و از الگوی قابل پیش‌بینی که در راستای چرخه عمر شرکت قرار دارد,  تبعیت می‌کنند یا خیر. ما دریافتیم که سرمایه‌گذاری و انتشار سهام به موازات چرخه عمر شرکت کاهش می‌یابد, درحلیکه انتشار بدهی و نگهداری وجوه نقد در مرحله ابتدایی و رشد شرکت افزایش و در مراحل پختکی و پایان چرخه عمر شرکت کاهش می‌یابد. این نتایج پس از استفاده از متغیرهای جایگزین گوناگون برای چرخه عمر و کنترل ویژگی‌های مدیر عامل و هیئت مدیره و شرکت, همچنان استوار است. مجموعا, نتایج ما نشان می‌دهد که خط‌مشی‌های شرکتی از چرخه عمر شرکت پیروی می‌کند. کلمات کلیدی: نظریه چرخه عمر؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری؛ تصمیمات تامین مالی؛ خط‌مشی وجوه نقد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری چرخه عمر شرکت، اندازه شرکت، عمر شرکت و ساختار سرمایهدانلود پایان نامه حسابداری تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین اندازه شرکت و عمر شرکت با ساختار سرمایه، مقطع کارشناسی ارشد حسابداری حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای عمر شرکت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه و نقش چرخه عمر بر این ارتباط می پردازد. از آنجایی که چرخه عمر شرکت اشاره به فرایند تکامل شرکت از بدو تولد تا هنگام مرگ آن اشاره دارد، از نظر پژوهشگران هر مرحله  از عمر شرکت شرایط و ویژگی های منحصر به فردی دارد، که می تواند شرایط کلی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پایان نامه حسابداری، تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه شرکت و همچنین، تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین عمر و ساختار سرمایه و تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین اندازه و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه فرضیه تدوین شد، و برای آزمون فرضیه ها از نمونه ای که به صورت حذف سیستماتیک از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند استفاده شد و  روش آماری مورد استفاده در آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد، ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "نوسان بازار سهام و چرخه تجاری: شواهدی از آزمونهای علیت خطی و غیرخطی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی رابطه میان نوسان بازار سهام و چرخه تجاری در چهار اقتصاد عمده، یعنی ایالات متحده، کانادا، ژاپن و بریتانیا می پردازیم و درآن از دو آزمون علیت دو متغیره خطی و غیر خطی استفاده کرده و سپس با استفاده از آنالیز چند متغیره به تحقیق در مورد اثرات سرریز احتمالی در میان کشورها خواهیم پرداخت.نتایج حاصله بیانگر آنست که بین نوسان بازار سهام و چرخهٔ تجاری هرکشور رابطهٔ علیت دو سویه وجود دارد و مضاف بر این، نتایج نشان می دهد که بحران مالی اخیر نقش مهمی در این زمینه بازی می کند.نهایتا، یافته های ما حاکی از تاثیر معنا دار ایالات متحده بر سایر بازارها است. کلمات کلیدی: نوسان بازارسهام، چرخه تجاری، علیت دومتغییره، علیت چندمتغییره، آزمونهای علیت خطی و غیرخطی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

آیا معیارهای اندازه گیری محدویت های تامین مالی، واقعا محدودیت تامین مالی را اندازه گیری می کند؟مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "آیا معیارهای اندازه گیری محدویت های تامین مالی، واقعا محدودیت تامین مالی را اندازه گیری می کند؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: محدودیت های تامین مالی (عدم دسترسی به منابع مالی)، در تحقیقات تجربی در حوزه مالی و اقتصادی به عنوان یک موضوع بنیادی و اساسی محسوب می شوند. ما دو آزمایش، برای ارزیابی اینکه چطور معیارهای خوب سنجش محدودیت های تامین مالی، واقعا محدودیت ها را اندازه گیری می کنند، را پیشنهاد می کنیم. ما پیدا کردیم که شرکتهایی که به عنوان شرکتهای دارای محدودیت در دسترسی به منابع مالی تقسیم بندی می شوند، واقعا به صورت شرکتهای دارای محدودیت مالی رفتار نمی کنند: آنها مشکلی در افزایش بدهی خود هنگامی که نیاز آنها برای بدهی افزایش می یابد، ندارند، و از مزایای انتشار حقوق صاحبان سهام برای افزایش پرداختها به سهامداران استفاده می کنند. شواهد ما نشان می دهد که یافته های موجود که به محدودیت های تامین مالی مربوط است، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان"مقاله افزایش عمر شرکت و ریسک تصاحب" از سایت Oxford، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهشی های حسابداری و مالی: اگرچه فرصتهای رشد کم رنگ شده و سود ٱوری با بالا رفتن عمرشرکت افول می‌کند ولی احتمال ریسک تصاحب شرکت های جوانتر به هیچ‌وجه کمتر از شرکت‌های مسن نیست. در این مقاله به ارائه شواهد و مدارک در خصوص این پدیده و توضیح آن خواهیم پرداخت. منطقاً، با توجه به پایین‌تر بودن انعطاف پذیری سازمان های بالغ، می‌توان اینگونه استتنتاج کرد که هزینه ادغام آن‌ها بایستی بالا باشد و ازاین رو کاندبد خوبی برای تصاحب نیستند. شواهد بدست‌آمده از این تبیین پشتیبانی کرده و رابطه منفی عمر شرکت و خطر تصاحب را تایید می‌کند. شواهد همچنین نشان می‌دهد که وارد آمدن شوک‌های برون‌زاد منفی بر منافع ادغام، خطر تصاحب شرکت های بالغ را هرچه بیشتر کاهش می دهد. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

چرخه عمر شرکت (چرخه تجاری شرکت) و هزینه حقوق صاحبان سهاممقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014،"چرخه عمر شرکت (چرخه تجاری شرکت) و هزینه حقوق صاحبان سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت ها بر هزینه حقوق صاحبان سهام می پردازد. با استفاده از یک نمونه از شرکتهای استرالیایی بین سال های 1990 تا 2012 ما دریافتیم که هزینه حقوق صاحبان سهام در طول چرخه عمر شرکتها متفاوت می باشد.به طور خاص با استفاده ازشاخص اندازه گیری چرخه عمر دیکنسون ما در می یابیم که هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل شروع چرخه عمر شرکت بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ شرکت کمتر می باشد که این موضع مشابه یک الگوی U شکل می باشد. زمانی که دی آنجلو و استولز از شاخص نسبت درآمد به سرمیه پرداخت شده برای اندازه گیری چرخه عمر استفاده کردند، ما دریافتیم که هزینه حقوق صاحبان سهام به هنگام افزایش نسبت درآمد به سرمایه پرداخت شده کاش می یابد که این یافته ها با استفده از یک سری از آزمون های حساسیت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله وثیقه وام، سرمایه گذاری شرکت و چرخه عمر شرکت (چرخه تجاری شرکت)مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی "وثیقه وام، سرمایه گذاری شرکت و چرخه تجاری شرکت (چرخه عمر شرکت)" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: وثیقه و نرخ وام در خصوص استفاده آنها در وام دهی بانکی، دارای ویژگی گردشی می باشند. در این تحقیق با استفاده از یک مدل پویا، به بررسی تاثیر چنین مشخصه گردشی در سرمایه گذاری شرکت پرداخته ایم. نتایج نشان داد که وثیقه بیشتر باعث می شود که شرکت پروژه های ریسکی (محتاط تر) را در صورتیکه نرخ وام بیشتر (کمتر) از بازده مورد انتظار سرمایه گذاری باشد، اتخاذ نماید. در این مقاله با عنوان وثیقه وام، سرمایه گذاری شرکت و چرخه تجاری شرکت (چرخه عمر شرکت) نشان دادیم که تاثیر انگیزه ای نرخ وام با افزایش وثیقه، بیشتر می شود و دو شرط اعتبار دهی در خصوص شرکت های دارای کیفیت پائین، دارای تاثیر انگیزه ای بیشتری هستند. این نتایج نشان دهنده توضیح متفاوتی در خصوص دلیل سیاست های آسان وثیقه در ارتباط با افزایش نرخ وام در شرایط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه سرمایه گذاری نهادی، ارزش شرکت و چرخه عمر:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد حاضر به بررسی رابطه  سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می پردازد. در این پایان نامه ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته و سطح و تمرکز سرمایه گذاری نهادی به عنوان متغیر مستقل  در نظر گرفته شده تا ارزش شرکت با در نظر گرفتن متغیر تعدیلی چرخه عمر مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور نخست نمونه آماری با استفاده متغیر های رشد فروش ،نسبت سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای به شرکت های در مرحله رشد ،بلوغ وافول تفکیک شده و سپس متغیر مستقل سرمایه گذاری نهادی به صورت سطح وتمرکز مورد استفاده قرارگرفته است از طرف دیگر معیار کیو توبین به عنوان شاخصی برای محاسبه ارزش شرکت و به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد. از متغیرهای اندازه ،رشد و بدهی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می گردد.سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات تحقیق بررسی شده اند داده های مورد نیاز از صورت های مالی 130 شرکت طی سال های 1384 تا 1388 استخراج شده است.به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری محافظه کاری و هموارسازی سود و چرخه عمر:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد حاضر، به بررسی رابطه محافظه کاری و هموارسازی سود با چرخه عمر سازمان در بازار سرمایه ایران می پردازد. در این پایان نامه از مدل ایکل برای اندازه گیری و طبقه بندی شرکتها، به دو دسته هموارساز و غیرهموارساز و همچنین به منظور محاسبه محافظه کاری از مدل فلتهام و اوهلسون استفاده شده است. دوره زمانی این مطالعه از سال 84 الی 87 می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد و با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 183 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از مراحل چرخه عمر بین متغیرهای محافظه کاری با هموارسازی سود رابطه ی برقرار نمی باشد. بنابراین به نظر می رسد که در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران محافظه کاری با هموارسازی سود رابطه ای ندارد. راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "حسابداری پایدار و حیات شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق سعی دارد که اجزاء حسابداری پایدار را در یک مدل جدید یکپارچه کند. هدف اولیه از این تحقیق بررسی اثر حسابداری پایدار بر روی حیات و عمر شرکت ها می باشد و بررسی نتیجه بکارگیری حسابداری پایدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس تایلند می باشد. سوال کلیدی تحقیق این است که چطور حسابداری پایدار بر روی عمر شرکت تاثیر دارد؟ تئوری های ذینفعان، حقیقت و احتمال، پایه و اساس هستند. پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و مدیریت حسابداری هر شرکت منبع اصلی برای دریافت اطلاعات بودند. از روش تحلیل رگرسیونی برای آزمون فرضیات بکار گرفته شد و اطلاعات از نمونه ای به اندازه 96 شرکت از بورس تایلند انتخاب شدند.... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)