مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

عدم تقارن اطلاعات

جستجو برای کلمه کلیدی : عدم تقارن اطلاعات

خلاصه مقاله

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016 با عنوان "مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران مالی و رشد شرکت تاثیر گذارند؟" به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:ما با استفاده از نظریه های سلسله مراتبی و هزینه نمایندگی به ارزیابی این نکته خواهیم پرداخت که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان بعنوان عامل تعیین کنندۀ ارزش شرکت مطرح است و رابطه مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می‌باشد. ما همچنین اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت طی دوره پیش از بحران 2007/2009 و پس از این دوره و برای شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد پایین و بالا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های تجربی ما که با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های بریتانیایی بدست آمده, بیانگر آنست که عدم تقارن اطلاعاتی اثرات منفی بر ارزش شرکت می‌گذارد و اینکه این اثر با اهرم شرکت کاهش می‌یابد. ما همچنین دریافتیم که اهرم دارای اثر منفی بر ارزش شرکت دارد واینکه اثر نهایی اهرم در مورد شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی دراند, پایین‌تر است. علاوه بر این, ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی (2016)، با عنوان "آیا متنوع بودن صنعتی و جغرافیایی اثرات مثبتی بر مدیریت سود دارند؟ شواهدی از ادغام و تصاحب شرکت‌ها در بریتانیا"، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده و بهره گیری در مطالعات و پژوهشهای حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی این پرسش می پردازیم که آیا متنوع بودن شرکت از نظر جغرافیایی و صنعتی، بر مدیریت سودهای اقلام تعهدی توسط شرکت‌های هدف (ادغام شده یا تصاحب شده) اثرگذاراست یا خیر. پیرو پژوهش پیشین (جیراپوم و همکاران، 2008؛ المهدی و سبوئی، 2011)، صریحا میان متنوع سازی صنعتی و جغرافیایی تمایز قائل شده‌ایم. دو بعد متنوع سازی مذکور از جهت درجه عدم تقارن اطلاعاتی با یکدیگر متفاوتند, بطوریکه در شرکتهای متنوع از جهت صنعتی، اقلام تعهدی در سطح بخش تجاری گرایش به خنثی کردن یکدیگر دارند، درحالیکه شرکتهای متنوع از جهت جغرافیایی بنظر می‌رسد که در معرض عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند. ما با استفاده از نمونه‌ای از 229 شرکت هدف پذیرش شده در بورس و با بهره گیری از مدل‌های اقلام تعهدی مقطعی و چهارچوب رگرسیون پانلی دریافتیم که متنوع سازی صنعتی باعث کاهش مدیریت سود توسط شرکت‌های هدف بریتانیایی قبل از ادغام و تصاحب آن‌ها می‌شود. نتایج مطالعه ما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عدم تقارن اطلاعاتی و مبانی نظری و پیشینه به روز ساختار سرمایه برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در این فایل با توجه به عنوان آن، به مبانی نظری و پیشنه مطالعاتی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می‌شود، از این رو در ادامه به مبانی نظری و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه، سرمایه مورد انتظار و عدم تقارن اطلاعاتی اشاره شده و در بخش دوم پیشینه های پژوهش‌هایی داخلی و خارجی انجام شده بیان می شود. فصل دوم پژوهش با تمرکز به گذشته موضوع پژوهش به محقق در ادامه پژوهش کمک می کند تا با دید روشنتری مسیر پژوهش و را طی کند. در بازار سرمایه، هنگامی که سرمایه¬گذاران اطلاعات متفاوتی درباره اوراق بهادار یا مکانیزم¬های بازار دارند، شناخت آن¬ها از یک وضعیت متفاوت خواهد بود و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات (نابرابری فرصت) وجود دارد. این موضوع، مسیری را دنبال می¬کند که مدل¬های اقتصادی اطلاعات مطرح می¬کند، که نشان می¬دهد عدم تقارن اطلاعات دلیل اصلی تعدیل¬های متفاوت و سیستماتیک بازده بر اساس ریسک، توسط سرمایه¬گذاران است. یعنی برابری فرصت زمانی بدست می¬آید ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عدم تقارن اطلاعاتی و مبانی نظری و پیشینه به روز سود غیر منتظره برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه هدف از آن تامين نياز هاي اطلاعاتي استفاده كنندكان در راستاي تصمیم گيري هاي اقتصادي مي باشد. در تقسيم بندي متداول ديگر، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني نيز طبقه بندي مي شود. استفاده كنندگان برون سازماني عبارتند از سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و ساير اشخاصي كه به نحوي با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعـات حســابداري در تصميماتي كه در ارتباط با ســـازمان اتخـــاذ مي كنند، بهره مند مي گردند. استفاده كنندگان درون سازماني عبارتند از مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداري در اداره عمليات سازمان استفاده مي نمايند. هر يك از دو گروه استفاده كنندگان فوق، نياز هاي اطلاعاتي خاصي دارند كه در اين ميان حسابداري مالي جهت پاسخگويي به نياز هاي اطلاعاتي گروه اول و حسابداري مديريت براي پاسخگويي به نياز هاي گروه دوم از هم متمايز مي شوند(نوروش و ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "کیفیت سود شرکتهای با عرضه عمومی اولیه: تاثیر توقف نماد سهام و مالکیت نهادی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: پژوهش حاضر بر کیفیت سود شرکتهای با عرضه عمومی اولیه تمرکز دارد و تاثیر قوانین توقف نماد سهم و مالکیت نهادی بر کیفیت سهام چنین با عرضه عمومی اولیه سهام دارد. بررسی هر دو مدیریت سود تعهدی و واقعی برای اندازه گیری کیفیت سود 220 نمونه از شرکتهای با عرضه عمومی در دوره زمانی 2002 تا 2009، نشان داد که شرکتهای با عرضه عمومی اولیه در مالزی اشتیاق به هر دو نوع مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری و واقعی دارند. هر دو معیار اندازه گیری کیفیت سود برای هر دو گروه شرکتهای با توقف نماد و بدون توقف نماد به صورت مشابه مشاهده شد که نشان دهنده حمایت و پشتیبانی از سیاست عمومی بورس مالزی در توقف نماد شرکتهای با عرضه عمومی اولیه است، تا عدم تقارن اطلاعاتی و مشکل انتخاب نادرست بین مالکان استراتژیکی و سرمایه گذاران جدید را کاهش دهد. نتایج همچنین نشان دهنده موثر بودن تاثیر نظارت موثر مالکان نهادی بر کیفیت سود شرکت می باشد. کلمات کلیدی: عرضه عمومی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "عدم تقارن اطلاعاتی و محتوای اطلاعاتی معاملات داخلی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی مجموعه‌ داده‌های متداول در معاملات داخلی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هند که در آنها، مالکیت کنترل‌کننده و گروه تجاری غلیه دارند، می پردازیم. ما نشان خواهیم داد که محتوای اطلاعاتی معامله داخلی، تابع U‌ شکل معکوس از مالکیت کنترل‌کننده است. مضاف بر‌این، ما دریافتیم که محتوای اطلاعاتی معامله داخلی هنگامیکه شرکت‌ها عضو وابسته گرو‌های تجاری باشند، پایین‌تر است. ما هچنین نشان می‌دهیم که تولید اطلاعات بستگی به درجه عدم‌تقارن اطلاعاتی میان افراد داخلی‌ شرکت و خارج آن دارد. درنهایت، ما دریافتیم که اگر معاملات داخلی پیش از اعلامیه های سود روی دهد، اثر بزرگ‌تری بر قیمت‌های سهام خواهد داشت. کلمات کلیدی: معامله داخلی؛ عدم‌تقرن اطلاعاتی؛ بازار درحال ظهور؛ محتوای اطلاعاتی؛ مالکیت کنترل کننده؛ گروه تجاری؛ کارآیی بازار راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ساختار سرمایه مورد انتظار و اطلاعات نامتقارن (عدم تقارن اطلاعات)پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط و تاثیر ساختار سرمایه مورد نظر (ساختار سرمایه هدف) بر میزان عدم تقارن اطلاعات می پردازد. ساختار سرمایه، که متشکل از بدهی و سرمایه شرکت می باشد در طول زمان ثابت نبوده و برحسب شرایط و موقعیت خاص شرکت در حال تغییر بوده است، اما چقدر از این تغییرات برای استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قابل پیش بینی بوده است، تاکنون پاسخی منظقی برای آن یافت نشده است. این پایان نامه با بررسی تاثیر ساختار سرمایه هدف بر عدم تقارن اطلاعاتی سعی در یافتن میزان اهمیت این متغیر شده است. ساختار سرمایه هدف که در این پایان نامه از طریق نسبت اهرم مالی مورد انتظار اندازه‎گیری شده است. تاثیر آن بر عدم تقارن اطلاعاتی مورد آزمون قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک تعداد 124 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه پایان نامه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پایان نامه نشان داد که هیچ ارتباط معناداری بین ساختار سرمایه هدف و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد که ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی در زمان انتشار اعلامیه های سودهای غیر منتظرهپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی در زمان انتشار اعلامیه های سودهای غیر منتظره میپردازد. اطلاع رسانی سریع توسط شرکتها برای تصمیم‌گیری به موقع سرمایه‌گذاران و سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، اما مشاهدات و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکتها به منظور حفظ منافع خود، اخبار و اطلاعات داخلی شرکت را دیرتر و یا زودتر به بیرون منتظر می‌کنند، که باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی در بین استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی می شود، این پدیده باعث انتقال سرمایه به صورت ناعادلانه به سوی سرمایه گذاران آگاه و مطلع از اطلاعات پنهانی شرکت‌ها می‌شود. در این پایان نامه به بررسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی در قبل و بعد از انتشار سودهای غیر منتظره مثبت و منفی پرداخته شد، تا میزان شفافیت اطلاعاتی شرکتها در مقابل استفاده‌کنندگان مالی، چه در زمان وجود اطلاعات مثبت و چه در زمان وجود اطلاعات منفی روشن شود. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از شاخص‌هایی چون شاخص آمیهود و تغییرات قیمت سهام و تغییرات در حجم معاملات سهام استفاده شد. برای آزمون فرضیات پایان نامه از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی 2015، با عنوان"عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت"، از سایت wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این تحقیق به تحلیل اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت می‌پردازیم. در این تحقیق از معیارهای مختلف اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که شرکت هایی که در محیط هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا فعالیت می‌کنند، وجوه نقد کمتری نزد خود نگه می دارند. در ادامه تحقیق و با بهره‌گیری از چندین تحلیل‌ حساسیت، شامل آزمون‌هایی با استفاده از روش‌های مختلف رگرسیون و آزمون تفاوت-در-تفاوت و بهره‌گیری از رویدادهای ادغام کارگزاری شرکت و بسته شدن، معلوم شد که میان عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت رابطه منفی برقرار است. در کل، نتایج بدست آمده از فرضیه هزینه نظارت نگهداشت وجه نقد در برابر فرضیه فرصت‌های سرمایه گذاری، پشتیبانی می‌کند. کلمات کلیدی: نگهداشت وجه نقد؛ عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه نظارت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

عدم تقارن اطلاعاتی درباره ریسک سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالیمقاله انگلیسی حسابداری 2015، با عنوان"عدم تقارن اطلاعاتی درباره ریسک سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالی"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:اگرچه عموما اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی بر خط‌مشی ساختار سرمایه اثرگذار است، ولی ماهیت عدم تقارن اطلاعاتی بخوبی شناخته شده نیست. کار نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد که انتخاب نوع تامین مالی بستگی به میزان عدم تقارن اطلاعاتی دارد که با ریسک سرمایه گذاری هریک از رویه ‌های مورد استفاده، همراه است. ما در سازگاری با این شواهد و با استفاده از منابع و کاربردهای چهارچوب تامین بودجه دریافتیم که در پروژه هایی که عدم تقارن اطلاعاتی ریسک پروژه از قبیل ریسک هزینه های تحقیق و توسعه، بالاتر است، از سهام، و در پروژه هایی که عدم تقارن اطلاعاتی ریسک پروژه از قبیل ریسک افزایش نقدینگی، پایین تر است، از بدهی، جهت تامین بودجه استفاده می‌شود.کلمات کلیدی: سرمایه گذاری شرکت ؛ ساختار سرمایه ؛ عدم تقارن اطلاعاتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان وجوه نقد، تحت تغییرات عدم تقارن اطلاعات"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش و همچنین استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: در مطالعات تجربی صورت گرفته جهت ارزیابی میزان حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقد در بازارهای ناکامل غالبا نتایج متضادی گزارش شده و از جهت زمینه‌های مفهومی و روش شناختی مورد انتقاد قرار گرفته است. در این  مطالعه برخی از این مشکلات کمرنگ شده است؛ ما برای اینکار از یک طرح پژوهشی که حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقد را به تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، به عنوان شاخصی برای انددازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می‌کند، استفاده کرده ایم که مشتمل بر این موارد است: (i) پیاده سازی قانون ساربنز اکسلی و (ii) مقررات زدایی از  شرکت های فعال در صنعت حمل و نقل، مخابرات، و نفت و گاز طبیعی. ما در سازگاری با فرضیه خود دریافتیم که عدم تقارن اطلاعاتی پس از ساربنز اکسلی کاهش یافته و کاهش مشابهی نیز در حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقد ، پیش و پس از ساربنز اکسلی به وجود آمده است. علاوه بر این، کاهش بیشتر در عدم تقارن اطلاعاتی پس از قانون ساربنز اکسلی با افزایش بیشتر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقد همبستگی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا افشاء اینترنتی اطلاعات می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شود؟مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2015، "افشا اینترنتی اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: اینترنت به صورت گسترده توسط شرکت های ثبت شده، جهت ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران بکار می رود. از ژانویه2007 مرجع مالی فرانسه شرکت های ثبت شده فرانسه در Euraneat-Paris را ملزم به افشاء اجباری اطلاعاتی مالی از طریق اینترنت جهت ارتقاء شفافیت اطلاعاتی نمود. این مقاله به بررسی رابطه مابین افشاء اینترنتی اطلاعات در بازار سهام فرانسه بوسیله بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات پرداخته است. همانند مطالعات پیشین چک لیست 40 بخشی، جهت بررسی میزان افشاء داوطلبانه اینترنتی اطلاعات آماده شد. از طریق محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی بوسیله پراکندگی و ضریب احتمال تجارت مطلع، نتایج مقاله (افشا اینترنتی اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی) نشان داد که افشاء اینترنتی بیشتر اطلاعات، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار مالی فرانسه می شود.راهنمای خرید فایل ترجمه مقاله افشا اینترنتی اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی:1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه: نمونه هایی از آیین نامه افشاء عادلانهمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، "عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق از آئین نامه افشاء عادلانه (FD) به عنوان شوک خارجی در محیط های اطلاعاتی جهت شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعات در رفتارهای مالی شرکت استفاده نموده است. اگر چه آئین نامه FD از افشاء انتخابی اطلاعات مهم توسط شرکت به متخصصین بازار جلوگیری می کند، با این حال شرکت ها می توانند در بازار بدهی، چنین اطلاعاتی را به بانک و نمایندگی های رتبه بندی ارائه نمایند. الزامات افشاء تفاضلی استاندارد باعث ایجاد تغییرات تفاضلی در محیط های اطلاعاتی ما بین دو بازار گردیده است، که باعث به وجود آمدن محیط های مناسب جهت بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در ساختار سرمایه شرکت شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با شرکت های دارای سطح پائین عدم تقارن اطلاعاتی، در دوره پس از آئین نامه FD، بدهی خود را بیشتر افزایش می دهند. نتایج ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله سرمایه گذاری چند ملیتی و افشاء داوطلبانه اطلاعات - شواهدی از پروژه های مربوط به صنایع نفتیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، سال 2015، "سرمایه گذاری چند ملیتی و افشاء داوطلبانه اطلاعات" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق به بررسی تصمیمات شرکت های چند ملیتی در خصوص افشاء داوطلبانه اطلاعات در خصوص سرمایه گذاری خود پرداخته است، که تحت عنوان "شفافیت سرمایه گذاری" نام گذاری شده است. در زمان افشاء اطلاعات، مدیران می بایست هزینه مربوط به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مابین مدیران و سه گروه سهامداران: بازار های سرمایه، جامعه و دولت را در نظر داسته باشند. با استفاده ازشرکت های چند ملیتی مربوط به ذخایر نفتی که توسط ISH هرلود جمع آوری شده است، به بررسی تصمیمات مدیران در خصوص افشاء یا عدم افشاء اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری پرداختیم. بر خلاف انگیزه های سنتی مربوط به تئوری نمایندگی ها در خصوص افشاء داوطلبانه اطلاعات، نتایج ما نشان دهنده تاثیر عوامل سازمانی و اطلاعاتی در افشاء داوطلبانه می باشد. نتایج نشان داد که شرکت ها در خصوص معاملات خارجی افشاء کمتری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "چه موقع عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها قیمت گذاری می گردد ؟ نقش سرمایه گذاران نهادی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف اصلی پژوهش بررسی مجدد این ادعاهای رقیب می باشد که احتمال تجارت آگاهانه (PIN ) در مقطع برآورد بازده سهام قیمت گذاری می گردد ، در حالی که تجارت آگاهانه تعدیل شده (Adjpin )به عنوان یکی از اجزای تجارت آگاهانه که مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی می باشد ، قیمت گذاری نمی شود . ما دریافتیم که در پشت صحنه این نتیجه گیری های به ظاهر متناقض ، نقش سرمایه گذاران نهادی ، برجسته می باشد ، و قیمت گذاری تجارت آگانه و تجارت آگاهانه تعدیل شده بستگی به سرمایه گذاران نهادی دارد . تنها در مورد سهام هایی که در مالکیت سرمایه گذاران نهادی قرار ندارند ، هم تجارت آگاهانه و هم تجارت آگاهانه تعدیل شده ، هر دو قیمت گذاری خواهند شد . یافته های ما نشان می دهد که سرمایه گذاران تنها در مورد سهام هایی که کمتر در مالکیت سرمایه گذاران نهادی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی " شرکت‌هایی  با  کلاس دوگانه و کلاس واحد: عدم تقارن اطلاعاتی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014،  " شرکت‌هایی  با  کلاس دوگانه و کلاس واحد: عدم تقارن اطلاعاتی"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:من عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌هایی با کلاس دوگانه را بطورکلی و هنگامیکه به سرمایه خارجی مازاد نیاز دارند (نیاز ندارند) مورد بررسی قرار دادم. بطورکلی نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با کلاس دوگانه نسبت به شرکت‌های با کلاس واحد دارای عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری هستند. زمانیکه شرکت‌هایی با کلاس دوگانه به تامین مالی بیشتری نیاز داشته باشند, شکاف موجود در عدم تقارن میان شرکت‌هایی با کلاس دوگانه و واحد کوچکتر خواهد بود. من دریافتم که با افزایش نیاز به سرمایه خارجی اضافی, تفاوت در عدم تقارن میان شرکت‌هایی با کلاس دوگانه و واحد کاهش می‌یابد (سازگار با افزایش افاشای اطلاعات). این شکاف تا جایی کاهش می‌یابد که تفاوتی در تقارن اطلاعاتی با شرکت‌هایی با کلاس واحد که به سرمایه خارجی اضافی نیز نیاز دارند, وجود نداشته باشد. در این مقاله بهنگام استفاده از مولفه انتخاب اشتباه اختلاف قیمت بین خرید و فروش ما دریافتیم که با افزایش نیازبه تامین مالی خارجی, شرکت‌هایی با کلاس دوگانه, یک سال قبل از آنکه به سرمایه خارجی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "بررسی تغییرات هیئت مدیره بر روی عدم تقارن اطلاعات" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش ارتباط بین تغییرات هیئت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده است. در اولین سال بعد از تغییرات در هیئت مدیره، توانایی مدیریت در فضای پر فشار، با بررسی عمکلرد شرکت، مورد ارزشیابی قرار می گیرد. در نتیجه اطلاعات انتخابی توسط هیئت مدیره، در تلاش به منظور بزرگ نمایی عملکرد آنها، افشا می شود. بعلاوه تاثیر هیئت مدیره جدید نه فقط بر روی تصمیمات مدیریت بوده بلکه، بر روی استراتژی های افشای اطلاعات مرتبط مسائل مالی و غیر مالی نیز تاثیر گذار است. بنابراین انگیزه هیات مدیره جدید در ارتباط با افشای اطلاعات می تواند باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی شود و تحلیل گران مالی باید تلاش مضاعفی در جهت کاهش این عدم تقارن اطلاعاتی بکار بگیرند. این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی را با استفاده از سیاستهای افشاهای غلط شرکت و خطاهای پیش بینی تحلیل گران مورد اندازه گیری قرار می دهد. نمونه پژوهش متشکل از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار کره برای سالهای 2006 الی 2009 می باشد. ما دراین پژوهش به وجود رابطه مثبت معنادار بین تغییرات هیئت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی پی بردیم. این نتایج بیان می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

دانلود پایان نامه حسابداری "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران":دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران" :در بخش نخست این فصل، بیان مختصری از کل تحقیق شامل هدف تحقیق ،چگونگی تدوین فرضیه ها، روش نمونه گیری  به طور کلی فرآیند انجام این پژوهش، در قالب خلاصه تحقیق ارائه می شود.سپس نتایج بدست آمده از تحقیق و تفاسیر مربوط به آنها و همچنین نتیجه گیری تحقیق بیان می گردد.در بخش پایانی نیز پیشنهاد های محقق را در دو قسمت ،شامل پیشنهادهای ناشی از تحقیق و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.آنچه در این پایان نامه حسابداری مورد بررسی قرار گرفت نقش اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه و تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و تاثیر آن بر قیمت سهام و حجم مبادلات بود .در فصل اول طرح تحقیق شامل تعریف موضوع ،اهمیت موضوع ،اهداف تحقیق،فرضیه تحقیق ،قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، روش تحقیق و مختصری از پیشینه تحقیق ارائه شده است .در فصل دوم ،مبانی نظری مربوط به مفاهیم و اصطلاحات مربوط به موضوع تحقیق خلاصه ای از تحقیقات انجام شده ارائه گردیده است در فصل سوم روش تحقیق ،روشهای جمع آوری اطلاعات ،روش های ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه مورد انتظار" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش به بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه مورد انتظار (هدف) بر روی عدم تقارن اطلاعاتی می پردازیم. عدم تقارن اطلاعاتی توسط نقدینگی سهام شرکت اندازه گیری می شود که با معیارهای نظیر فعال بودن معاملات ، هزینه های معاملات ، تاثیر قمیت بر روی گردش سفارشات برای اندازه گیری استفاده می شود. با مدل سازی مشترک اهرم مالی ( ساختار سرمایه ) و نقدینگی ( عدم تقارن اطلاعاتی )، اطلاعات نشان می دهد که افزایش مورد انتظار در اهرم مالی شاخص عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. که این نتیجه در راستای تایید فرضیه بر مبنای تئوری سیگنال دهی می باشد (روس،1977) و باعث افزایش نقدینگی سهام نیز می شود. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "تاثیر توقف افشا پیش بینی سود بر عدم تقارن اطلاعاتی" برای انتخاب موضوع پایان نامه، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی اثر توقف انتشار فصلی انتظارات مدیریت از سودهای آتی بر روی عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از یک نمونه بزرگی از شرکتها برای دوره زمانی 2002 تا 2011 می پردازد. بعد از توقف این گزارشات ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد به خاطر اینکه اطلاعات کمتری به بازار ارائه شده است. از سوی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است کاهش یابد چرا که مدیریت شرکت سعی کمتری می کند تا سود های واقعی را مدیریت کند که به مقدار سود های پیش بینی شده دست یابد. نتایج تحقیق نشان میدهد که توقف انتشار پیش بینی ها موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با گروه های کنترل میشود، همچنین نتایج گویای این واقعیت است که شرکتها بعد از توقف انتشار پیش بینی های خود از سود های آینده کمتر در فعالیتهای مدیریت سود مشارکت می کنند به خصوص برای شرکتهایی که پیش بینی سود بصورت مستمر منتشر می کردند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله: عدم تقارن اطلاعات و تجدید ارائه صورت های مالی ، شواهد NYSE-AMEX و NASDAQمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2013، "عدم تقارن اطلاعات و تجدید ارائه صورت های مالی ، شواهد" برای انتخاب موضوع پایان نامه، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما اثر آگهی تجدید ارائه صورت های مالی را بر ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعات برای هر دو بازار مزایده (NYSE-APEX) و بازار دلالان (NASDAQ) با استفاده از یک نمونه عمومی از آگهی های تجدید ارائه صورتهای مالی از سال 1997 تا 2005 می آزماییم. در هر دو بازار، ما برگشت های غیرعادی تجمعی منفی متوسط در حوالی روزهای آگهی را به طور اقتصادی و قابل توجهی مستند می سازیم. تجدید ارائه صورتهای مالی ها که از طریق حسابرسان صورت گرفته است، که با برگشت ها ی بیشتر منفی از مواردی که به دلیل مدیریت و یا سازمان بورس (SEC) صورت گرفته اند مرتبط هستند. در هر حال، تفاوت چشمگیری میان پاسخ های بازار ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی های اساسی و غیراساسی وجود ندارد. ما همچنین افزایش قابل توجه در حجم، تعداد معاملات، اندازه میانگین سفارش، فراریت و اندازه گیری های مختلف از نشرها پس از آگهی تجدید ارائه صورت‌های مالی مشاهده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "آیا کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد؟" برای انتخاب موضوع پایان نامه، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: يکی از فرضیه‌های اصلی تئوری نمايندگی اين است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در تئوری‌های مالی فرض اساسی آن است که هدف اولیه شرکت‌ها افزايش ثروت سهام‌داران است. اما در عمل اين‌گونه نیست، مديران همیشه کاملا به دنبال منافع مالکان نیستند و اين امکان وجود دارد که آنها سعی در دستیابی به افزايش منافع خود به وسیله ثروت مالکان داشته باشند. نتیجه اين تفکر مديران منجر به ايجاد عدم تقارن اطلاعاتی بین مالک و مدير شده و انگیزه های متفاوت آنان، موجبات عدم اعتماد مالکان به مديران را فراهم کرده است. مدیر ممکن است به نحوی رفتار نماید که تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید این مورد زمانی اتفاق می افتد که مدیر تمایل دارد با در دست داشتن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع وی را فراهم می سازد، با مالک قرار داد منعقد نماید این مورد را به اصلاح اثرات انتخاب نامطلوب می نامند. مطالعات گذشته نشان می دهد که بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد و کاهش در کیفیت سود میزان عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش می‌دهد. هم چنین شواهد گزارش شده تاکنون ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)