مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

شبکه های عصبی مصنوعی

جستجو برای کلمه کلیدی : شبکه های عصبی مصنوعی

خلاصه مقاله

دانلود پایان نامه حسابداری پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با شبکه های عصبی مصنوعیدانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با شبکه های عصبی مصنوعی":در این پژوهش به دنبال پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.واژگان  کلیدی پایان نامه حسابداری : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالیپیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با شبکه های عصبی مصنوعی –مفاهیم ارزش افزوده اقتصادی:ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط بنگاه های تجاری را اندازه گیری می کند، ارزش افزوده شامل ثروت ایجاد شده توسط عرضه کنندگان به بنگاه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به پیش بینی و تخمین قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری می پردازد. شرکت سرمایه گذاری یک واسطه مالی است که نقش زیادی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیتهای تولیدی دارد. در پایان نامه حاضر سعی شده مدلی برای پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده ازشبکه‌های عصبی مصنوعی طراحی شود. جهت طراحی مدل از یک شبکه عصبی سه لاین (شش نورون در لایه ورودی، دو نورون در لایه میانی و یک نورون در لایه خروجی)، تابع انتقال سیگموئید، مقدار آلفای 07/0 مقدار اتای 02/0 و نرم‌افزار وین ان ان استفاده شد. متغیرهای ورودی شبکه شامل خالص دارییها، درآمد ناشی از فرشو سهام، درآمد ناشی از سرمایه گذاری، ارزش بازار پرتفوی، سود هر سهم و نسبت P/E شرکت سرمایه‌گذاری البرز و خروجی شبکه قیمت سهام شرکت مزبور است. نتیجه حاصل از مدل طراحی شده نشان می‌دهد که اگر یک شبکه عصبی مصنوعی درست آموزش ببیند می‌تواند روابط بین متغیرها را (هرچند پیچیده و غیر خطی) شناسایی کرده و در پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با حداقل خطا (در این پایان نامه 044/0) موثر واقع شود. یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از متغیرهای ورودی فوق و آشنایی با نرم‌افزار ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ارشد حسابداری و مالی حاضر به پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه‌های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد یک کشور، وارد می‌کند. یکی از راههایی که می‌تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک شایان توجهی کند، پیش‌بینی درماندگی مالی است. در این پایان نامه، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)، به پیش‌بینی درماندگی مالی شرکتهای تولیدی پرداخته شده است. مرور جامعی از مدلهای پیش‌بینی درماندگی مالی و شبکه‌های عصبی مصنوعی نیز ارئه شده است. به منظور بررسی اثر تفاوت ناشی از نمونه‌ها در پیش‌بینی، از روش معتبرسازی مقطعی استفاده گردیده است. مدل مقایسه‌ای استفاده شده در این پایان نامه، مدل تحلیل ممیز چندگانه (MDA) است. نتایج حاصله از مدل‌ها، بر اساس اطلاعات 80 شرکت، نشان داد که مدل ANN  در پیش‌بینی درماندگی مالی، بطور معنی‌داری نسبت به مدل MDA از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است. راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی:پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می پردازد. در این پایان نامه به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاریی برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پایان نامه اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز از بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پرداخته شده است. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پایان نامه دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون خطی دارند. واژگان کلیدی پایان نامه: شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی. راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه پیش بینی مقایسه ای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پیش بینی مقایسه ای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون": انگیزه های متعددی برای تلاش در زمینه پیش بینی عملکرد سازمان ها ومدیران وجود دارد که اصلی ترین دلیل آنرا می توان رسیدن به سود بیشتر بیان نمود، از سوی دیگر امروزه شركت ها براي جلب سرمايه گذاران سعي درحداكثر كردن ارزش شركت را دارند.  سرمایه گذاران  خواستار آنند كه سرمايه خود را روز به روز افزايش داده وبه همين دليل به دنبال فرصتهاي سرمايه گذاري هستند كه بيشترين ثروت را براي آنان خلق كند.آنان براي رسیدن  به اين مقصد نياز به ابزارها  و معيارهايي براي شناسايي و اندازه گيري ارزش بالقوه موجود در هر يك از فرصتهاي سرمايه گذاري دارند.اين معيارها بايد به اندازه كافي قابل اتكا باشند، تا سرمايه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصميم گيريهاي خود را انجام داده و سرمايه خود را در فعاليتهاي تجاري صرف كنند.سیستمی که بتواند به صورت پیوسته برنده ها وبازندها را دربازار پویا انتخاب کند می تواند صاحبش را بسیار ثروتمند کند.در اينجاست كه دانش حسابداري و مديريت مالي به كمك ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه پیش بینی نسبت های مالی با استفاده از شبکه های عصبی:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پیش بینی نسبت های مالی با استفاده از شبکه های عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"- چکیده:در تجزیه و تحلیل های مالی فرض بر این است که گذشته، زمینه ساز آینده می شود و به این ترتیب نتیجه کوششها وتجارب گذشته که در صورتهای مالی منعکس است راهنمای اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار می گیرد.يكي از ابزارهایي كه براي تعيين موقعييت مالي شركتها مورد استفاده قرار مي گيرد تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي است. در واقع نسبت هاي مالي واقعيت هاي مهمي را در ارتباط با عمليات و وضعيت مالي يك شركت آشكار مي سازد.همچنين با استفاده از آن مشكلات و نقاط ضعف و قوت مالي شركتها تعيين مي گردد .هدف ازبررسی و پیش بینی  نسبت های مالی ،کمک به مدیران ،سرمایه گذاران و به خصوص اعتباردهندگان شرکت ها ،جهت ارزیابی عملکردمالی ،وضعیت مالی و پیش بینی ورشکستگی یا سود آوری این شرکت ها ست.در این  تحقیق  از  ابزار شبکه عصبی  جهت پیش بینی نسبتهای مالی استفاده شده است که گروه نسبت های نقدینگی ،فعالیت ، اهرمی وسودآوری در قالب چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)