مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

سودهای غیر منتظره

جستجو برای کلمه کلیدی : سودهای غیر منتظره

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عدم تقارن اطلاعاتی و مبانی نظری و پیشینه به روز سود غیر منتظره برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه هدف از آن تامين نياز هاي اطلاعاتي استفاده كنندكان در راستاي تصمیم گيري هاي اقتصادي مي باشد. در تقسيم بندي متداول ديگر، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني نيز طبقه بندي مي شود. استفاده كنندگان برون سازماني عبارتند از سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و ساير اشخاصي كه به نحوي با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعـات حســابداري در تصميماتي كه در ارتباط با ســـازمان اتخـــاذ مي كنند، بهره مند مي گردند. استفاده كنندگان درون سازماني عبارتند از مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداري در اداره عمليات سازمان استفاده مي نمايند. هر يك از دو گروه استفاده كنندگان فوق، نياز هاي اطلاعاتي خاصي دارند كه در اين ميان حسابداري مالي جهت پاسخگويي به نياز هاي اطلاعاتي گروه اول و حسابداري مديريت براي پاسخگويي به نياز هاي گروه دوم از هم متمايز مي شوند(نوروش و ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی در زمان انتشار اعلامیه های سودهای غیر منتظرهپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی در زمان انتشار اعلامیه های سودهای غیر منتظره میپردازد. اطلاع رسانی سریع توسط شرکتها برای تصمیم‌گیری به موقع سرمایه‌گذاران و سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، اما مشاهدات و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکتها به منظور حفظ منافع خود، اخبار و اطلاعات داخلی شرکت را دیرتر و یا زودتر به بیرون منتظر می‌کنند، که باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی در بین استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی می شود، این پدیده باعث انتقال سرمایه به صورت ناعادلانه به سوی سرمایه گذاران آگاه و مطلع از اطلاعات پنهانی شرکت‌ها می‌شود. در این پایان نامه به بررسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی در قبل و بعد از انتشار سودهای غیر منتظره مثبت و منفی پرداخته شد، تا میزان شفافیت اطلاعاتی شرکتها در مقابل استفاده‌کنندگان مالی، چه در زمان وجود اطلاعات مثبت و چه در زمان وجود اطلاعات منفی روشن شود. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از شاخص‌هایی چون شاخص آمیهود و تغییرات قیمت سهام و تغییرات در حجم معاملات سهام استفاده شد. برای آزمون فرضیات پایان نامه از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مقاله "اطلاعات دیگر" بعنوان فاکتور توضیح دهنده برای واکنش‌های معکوس بازار به سودهای غیر منتظره" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: سودهای غیرمنظتره مثبت (منفی) لزوما موجب تولید واکنش‌های مثبت (منفی) نمی‌شود. در نمونه ما از سال 1990 تا 2010، واکنش بازار نسبت به 42٪ درصد از شرکتهایی که با پیش بینی تحلیلگران همخوانی داشتند، منفی، و نسبت به 41٪ درصد از شرکتهایی که با پیش بینی تحلیلگران سازگاری نداشت، مثبت بوده است. ما بصورت تجربی به آزمون این موضوع پرداختیم که آیا "اطلاعات دیگر"، تا حدی، تبیین کنندهٔ علامت معکوس میان واکنش های بازار و سودهای غیر منتظره است یاخیر. نتایج ما بیانگر آنست که "اطلاعات دیگر" فاکتور توضیح دهنده خوبی برای واکنش ها ی بازار معکوس، به سودهای غیر منتظره است، و اینکه قدرت توضیح دهندگی آن، هنگامیکه سرمایه گذاران نسبت به قابل اتکاء بودن اطلاعات سود، بدبین هستند، بیشتر است. ما همچنین دریافتیم که "اطلاعات دیگر" موجب تسهیل بر‌آورد‌های سرمایه گذاران از اطلاعات سود می شود چون در حضور سایر اطلاعات انتشار یافته در بین سرمایه گذاران، واکنش کمتر از حد طبیعی بازار به اطلاعات سود کاهش یابد. با این حال، سرمایه گذاران، "اطلاعات دیگر" را بطور کامل نمی توانند درک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

معامله آگاهانه (رانت اطلاعاتی) پیش از اعلان درآمدهای غافلگیر کنندهمقاله حسابداری انگلیسی با ترجمه فارسی 2014، با عنوان "معامله آگاهانه (رانت اطلاعاتی) پیش از اعلان درآمدهای غافلگیر کننده"، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله معاملات موسسات سرمایه‌گذاری پیش از اعلان سود های غیر منتظره مثبت و منفی را، بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های کشور کره در خلال سال های 2001 تا 2010، ما متوجه شدیم که عدم تقارن اطلاعاتی پیش از اعلام سودهای غیر منتظره منفی به بازار، در میان سرمایه‌گذاران بیشتر است و اینکه معامله بلافاصله قبل از اعلان درآمدهای منفی غافلگیر کننده، به دلیل این ناهمگونی اطلاعات (عدم تقارن اطلاعات) کاهش می یابد. ما همچنین متوجه شدیم که موسسات نهادی سهام خود را قبل از اعلان درآمدهای منفی غافلگیر کننده به فروش می رسانند و این در حالی است که اشخاص سرمایه‌گذار حقیقی و سرمایه‌گذاران خارجی انتظار اخبار بد را نمی کشند. در نهایت ما متوجه شدیم که معاملات ناهماهنگ موسسات نهادی در ارتباط مثبت با بازده های غیر نرمال در زمان اعلام سودهای غیر منتظره منفی می باشد. این مقاله سعی دارد تا مقالات پیشین در باب تجارت آگاهانه (معامله آگاهانه) را تکمیل و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)