مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

سود های غیر منتظره مثبت

جستجو برای کلمه کلیدی : سود های غیر منتظره مثبت

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عدم تقارن اطلاعاتی و مبانی نظری و پیشینه به روز سود غیر منتظره برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه هدف از آن تامين نياز هاي اطلاعاتي استفاده كنندكان در راستاي تصمیم گيري هاي اقتصادي مي باشد. در تقسيم بندي متداول ديگر، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني نيز طبقه بندي مي شود. استفاده كنندگان برون سازماني عبارتند از سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و ساير اشخاصي كه به نحوي با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعـات حســابداري در تصميماتي كه در ارتباط با ســـازمان اتخـــاذ مي كنند، بهره مند مي گردند. استفاده كنندگان درون سازماني عبارتند از مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداري در اداره عمليات سازمان استفاده مي نمايند. هر يك از دو گروه استفاده كنندگان فوق، نياز هاي اطلاعاتي خاصي دارند كه در اين ميان حسابداري مالي جهت پاسخگويي به نياز هاي اطلاعاتي گروه اول و حسابداري مديريت براي پاسخگويي به نياز هاي گروه دوم از هم متمايز مي شوند(نوروش و ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی در زمان انتشار اعلامیه های سودهای غیر منتظرهپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی در زمان انتشار اعلامیه های سودهای غیر منتظره میپردازد. اطلاع رسانی سریع توسط شرکتها برای تصمیم‌گیری به موقع سرمایه‌گذاران و سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، اما مشاهدات و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکتها به منظور حفظ منافع خود، اخبار و اطلاعات داخلی شرکت را دیرتر و یا زودتر به بیرون منتظر می‌کنند، که باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی در بین استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی می شود، این پدیده باعث انتقال سرمایه به صورت ناعادلانه به سوی سرمایه گذاران آگاه و مطلع از اطلاعات پنهانی شرکت‌ها می‌شود. در این پایان نامه به بررسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی در قبل و بعد از انتشار سودهای غیر منتظره مثبت و منفی پرداخته شد، تا میزان شفافیت اطلاعاتی شرکتها در مقابل استفاده‌کنندگان مالی، چه در زمان وجود اطلاعات مثبت و چه در زمان وجود اطلاعات منفی روشن شود. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از شاخص‌هایی چون شاخص آمیهود و تغییرات قیمت سهام و تغییرات در حجم معاملات سهام استفاده شد. برای آزمون فرضیات پایان نامه از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)