مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

سرمایه گذاری

جستجو برای کلمه کلیدی : سرمایه گذاری

خلاصه مقاله

استاندارد حسابداري شماره 20 - سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته(تجديد نظر شده 1389) فهرست مندرجات شماره بندپیشگفتار (10)- (1) استاندارد حسابداری شماره 20 ” سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته“ دامنه کاربرد1تعاريف 12- 2 -          نفوذ قابل ملاحظه 10- 6 -          روش ارزش ويژه 12-11 کاربرد روش ارزش ويژه 32-13 -          زيان کاهش ارزش 32-29 ارائه صورتهای مالی 33 صورتهاي مالي جداگانه 34 افشا 38-35 تاریخ اجرا 39 مطابقت با استانداردهای حسابداری بین‌المللی40 پیوست شماره 1 :  اصلاحات سایر استانداردهای حسابداری پیوست شماره 2 :  مبانی نتیجه‌گیری پیشگفتار(1)      استاندارد حسابداري شماره 20 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته که در تاريخ … توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 20 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1390 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.دلایل تجدید نظر در استاندارد(2)      اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.تغییرات اصلیدامنه کاربرد(3)      این استاندارد برای سرمایه‌گذاریهای نگهداری شده توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری و واحدهای تجاری مشابه کاربرد ندارد. این گونه سرمایه‌گذاریها براساس الزامات استاندارد حسابداري شماره 15 با عنوان حسابداري سرمایه‌گذاریها به ارزش بازار اندازه‌گیری می‌شود.(4)      اين استاندارد، واحدهای تجاری اصلی را که طبق استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ - استاندارد حسابداري شماره 18(تجديد نظر شده 1384 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) فهرست مندرجات شماره بند پيشگفتار (6) - (1) استاندارد حسابداري شماره 18 ” صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي“ هدف 1           دامنه کاربرد 3 - 2           تعاریف 4           ارائه صورتهای مالی تلفیقی 8 - 5 شمول صورتهای مالی تلفیقی 13      - 9           ضوابط تلفیق 31      -           14 –        تعدیلات تلفیقی 20      -           15 معاملات درون گروهی 19      -           15 مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری 20 –        سهم اقليت 27 - 21 –        رویه‌های حسابداری 28 –        تاریخها و دوره‌های حسابداری 29 –        سایر ملاحظات 31      - 30           حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه 34      - 32           افشا 37      - 35           تاریخ اجرا 38           مطابقت با استانداردهای حسابداری بین المللی39           پيوست : مباني نتيجه‌گيري پیشگفتار(1)      استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلي می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15 فهرست‌ مندرجات شماره‌ بند           دامنه‌ كاربرد 4 - 1           تعاريف‌ 9 - 5           انواع‌ سرمايه‌گذاري‌ 12 - 10           طبقه‌بندي‌ سرمايه‌گذاريها 19 - 13           بهاي‌ تمام‌شده‌ سرمايه‌گذاريها 24 - 20           انعكاس‌ به‌ ارزش‌ بازار 25           تعيين‌ ارزش‌ بازار اوراق‌ سريع‌المعامله‌ 28 - 26           مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها 38 - 29           تغيير مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها 44 - 39           واگذاري‌ سرمايه‌گذاريها 48 - 45           تغيير طبقه‌بندي‌ سرمايه‌گذاريها 52 - 49           صورت‌ سود و زيان‌ 56 - 53           مؤسسات‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌ 57           افشا 60 - 58           تاريخ‌ اجرا 61           مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی62 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15 - حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری“مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. دامنه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ مي‌پردازد.2 .      حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ را تعيين‌ نمي‌كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ پيشگفته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ كاربرد دارد مگر در مواردي‌ كه‌ در استانداردهای حسابداری مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ تجويز شده‌ باشد. 3 .      موارد زير در اين‌ استاندارد مورد بحث‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

مقاله عملکرد سرمایه‌گذاری, صفات, و رفتار سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک سهام مبتنی بر رویکرد اخلاقی در ایالات متحده: تحقیق و بررسی تجربیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، از سایت Springer  با عنوان "مقاله عملکرد سرمایه‌گذاری, صفات, و رفتار سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک سهام مبتنی بر رویکرد اخلاقی در ایالات متحده" در این مقاله با استفاده از یک پایگاه داده بدون جهت‌گیری پایداری, عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک سهام مبتنی بر رویکرد اخلاقی نسبت به بازار و همتایان سنتی‌اشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما قابلیت انتخاب و عملکرد زمانبندی بازار ادغام‌کنندگان صندوق را با دو مدل شناسایی کردیم. اول, ما از مدل ترینور و مازوی (1966) استفاده کردیم تا از روی رگرسیون درجه دوم بازده صندوق بر بازده بازار, این عملکردها را تعیین نماییم. دوم, ما از یک مدل جامع و یکپارچه  توسعه یافته توسط باتچاریا و فلدرر (یادداشتی بر ارزشیابی عملکرد. گزارش فنی714, استانفورد, کالیفرنیا, دانشگاه استنفورد, دانشکده  تجارت, 1983) و لی و رامان (1990) بطور همزمان جهت ثبت و انعکاس انتخاب سهام و مهارت زمان‌بندی بازار ادغام کنندگان صندوق, استفاده کردیم. در این مدل از رابطه میان پیش‌بینی ادغام‌گران و بازده بازار تحقق یافته برای استخراج مهارت زمانبندی استفاده شده است. علاوه بر این, در این مقاله همچنین از روش R^2 که برای ارزیابی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله قیمت‌گذاری صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری پویای زنجیره‌ایمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 از سایت Elsevier، با عنوان "مقاله قیمت‌گذاری صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری پویای زنجیره‌ای"، به منظور در پژوهشها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله, ما نوع خاصی از صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری پویا را پیشنهاد کرده‌ایم. برخلاف صندق‌های معمولی حمایت از سرمایه‌گذاری, صندوق سرمایه‌گذاری توسعه یافته جدید ما دارای دو سطح است و حمایت زمانی فعال‌سازی می‌شود که ارزش دارایی پایه به سطحی بالاتر از سطح حمایتی دست یابد. این نوع محصول دارای ساختاری مشابه ساختار اختیار معامله با قیمت آستانه زنجیره‌ای است که توسط جون و کوو (2012) پیشنهاد شد. در این متن, ما محصول مرتبط با سهام طراحی شده جدید خودمان را صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای پویا خواهیم نامید. خرید صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای پویا می‌تواند هم برای فروشنده و هم سرمایه‌گذار در مقایسه با خرید صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری معمولی, مخاطره‌آمیز باشد. ریسک رو به پایین نسبتا کوچک می‌تواند برای صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای پویا برای فروشنده‌ها سودآور باشد. همچنین برای سرمایه‌گذاران, قیمت آن‌ها برای حمایت از صندوق‌ حمایت از سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای پویا ارزانتر از قیمت صندوق حمایتی پویا است. علاوه بر این, سرمایه‌گذاران می‌توانند قیمت حمایت را با تعدیل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا بینش‌ آکادمیکی در خصوص سرمایه گذاری، برای جامعه سودمند است؟مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016، "مقاله آیا بینش‌ آکادمیکی در خصوص سرمایه گذاری، برای جامعه سودمند است؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر: تصمیمات درست سرمایه گذاری برای بهره مندی از پس انداز بازنشستگی و تامین هزینه تحصیلی امری حیاتی است. اشتباه در سرمایه گذاری می تواند اثر فاحشی بر رفاه عمومی جامعه بگذارد. در این مقاله مروری خواهیم داشت بر پیامدهای پژوهش مالی در اتخاذ تصمیم درست سرمایه گذاری و شواهدی ارائه خواهیم کرد از رویه های واقعی سرمایه گذاری مملو از تضاد منافع که می‌تواند با ترغیب تعقیب بازده ، موجب آسیب بر رفاه سرمایه گذار، پنهان ماندن عملکرد بد و بیش پرداخت برای خدمات شود. هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثرجاری یافته های پژوهش‌های آکادمیک بر رویه‌های عملی سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی، و بحث و بررسی سهم پژوهش در بهبود وضعیت موجود می‌باشد. کلمات کلیدی مقاله: سرمایه گذاری؛ بازنشستگی؛ پس اندازها؛ رویه‌های صنعتی جهت مشاهده و خرید آرشیو پایان نامه های حسابداری بر روی عبارت دانلود پایان نامه حسابداری و برای مشاهده و خرید ترجمه تخصصی حسابداری مقالات انگلیسی حسابداری بر روی مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه و همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط با نرم افزارهای مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله ثبات دارایی، و تابع به پشت خمیده تقاضا برای سرمایه گذاری:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016، "مقاله ثبات دارایی، و تابع به پشت خمیده تقاضا برای سرمایه‌گذاری"، از نشریات و ژورنالهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله با استفاده از داده‌های پانلی سطح شرکتی ایالات متحده به بررسی رفتار سرمایه‌گذاری غیرقابل برگشت تحت شرایط عدم قطعیت بازده‌ها، می پردازیم؛ خصوصاً سعی خواهیم کرد که رابطه میان سرمایه گذاری شرکت با نسبت سرمایه و نرخ بهره را مورد بررسی قرار دهیم و همزمان با آن، فرصت‌های سرمایه گذاری، مقادیر اختیارسرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای، عدم قطعیت، و سودآوری را مورد کنترل قرار خواهیم داد. نتایج نشان می دهد که منحنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تابعی به پشت خمیده از نرخ بهره است. این بدان معناست که در نرخ‌های بهرهٔ پایین، افزایش در نرخ بهره از طریق افزایش هزینهٔ به تعویق اندازی سرمایه گذاری منجر به سرمایه گذاری اضافی می‌شود. نکتهٔ جالب اینکه، شکل به پشت خمیدهٔ تقاضا برای سرمایه گذاری، در خصوص نمونه‌های شرکت‌های تجاری-زراعی در مجموعه داده های ما، که ثبات دارایی از بزرگترین خصیصه‌های آن‌هاست، صدق نمی‌کند. درانتها، مشخص شد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری و تامین مالی و سررسید بدهی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: اهداف گزارشگری مالی نه تنها از محیط گزارشگری مالی متمایز است، بلکه شامل خصوصیات و محدودیت های نوع اطلاعاتی می باشد که از طریق گزارشگری مالی بخصوص صورت های مالی تهیه می شوند. گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی مورد نیاز اشخاصی است که در مورد امور واحد تجاری تصمیم گیری می نمایند. این اشخاص برای تصمیم گیری باید اطلاعات فراهم شده از طریق گزارشگری مالی را با اطلاعات مربوط از سایر منابع، مانند اطلاعاتی در مورد شرایط عمومی اقتصادی یا پیش بینی شرایط اقتصادی، رویدادهای سیاسی و دورنمای صنعت ترکیب نمایند (محمودی خوشرو، 1382). گزارشگری مالی باید درباره ی منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه اطلاعاتی را فراهم نماید. این اطلاعات به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ی شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری و سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید. اطلاعاتی درباره ی منابع و تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه مبنایی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و سایرین برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره فراهم می نماید (هیأت استانداردهای حسابداری ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مقاله بازتعریف منافع مالی در بستر ارزش های اخلاقی و اجتماعی در بحث سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی (SRI)" از نشریات و ژورنالهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این مطالعه فهم این مطلب است که تعریف ارائه شده ازاصول اخلاقی در علم مالیه چگونه موجب انحراف سرمایه‌گذاری مسولانه اجتماعی به سمت رویکردی مالی شده و در آن اصول اخلاقی توسط نظام بازارهدایت می‌شود. ما با اتخاذ دیدگاهی انتقادی نسبت به سرمایه‌گذاری مسولانه اجتماعی مدرن و تاریخی و از طریق چهارچوبی که طبق نظریهٔ حک شدگی پولانی امور مالیه را دربستر ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی تعریف می‌کند، از مفهوم‌پردازی مجدد پارادایم سرمایه‌گذاری مسولانه اجتماعی پشتیبانی می کنیم. درپایان نیز مدلی ارائه می‌دهیم که در آن، اندازه‌گیری اثر و عملکرد فرامالی ، سرمایه‌گذاری‌ها را هدایت می کنند. کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاری مسولانه اجتماعی(SRI)؛ سرمایه‌گذاری اخلاقی؛ حک شدگی؛ اثر اجتماعی؛ عملکرد مالی RSI؛ آنالیز انتقادی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله نوسان پذیری سودهای بانکی در بریتانیا: آیا اندازه بانک مهم است؟ مقایسه میان بانک های تجاری و سرمایه‌ گذاری" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: طی بحران مالی جهانی، مسئله اندازه بانک‌ها و خصوصا امکان تبدیل شدن آن‌ها به " اَبَربانک‌ها "(TBTF) مطرح شد. مطالعه ما معطوف است به تاثیر اندازه بانک بر نوسان پذیری سودهای بانکی در بریتانیا، که در زمره بزرگ ترین سیستم‌های باز مالی جهان است. در این مطالعه به تحلیل بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری پرداخته خواهد شد. ما در مدل خود از داده‌های پانلی جهت تحلیل دوره 2000 تا 2012 استفاده خواهیم کرد. تحلیل ما نشانگر آنست که رابطه غیرخطی میان اندازه بانک و نوسان پذیری بانک های تجاری و سرمایه‌گذاری وجود دارد. کلمات کلیدی: نوسان‌پذیری سودها؛ اَبَربانک‌ها (TBTF) ؛ بحران مالی؛ داده‌‌های پانلی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری بر اثر عملکرد شرکت در ادغام و تصاحب: مصادیقی از بازار آسیا-اقیانوسیه"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016،  "نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری بر اثر عملکرد شرکت در ادغام و تصاحب: مصادیقی از بازار آسیا-اقیانوسیه"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پژوهش:در این مطالعه از نمونه جامعی از5271 خریدار طی دوره 1995 تا 2011 جهت بررسی نقش مشاوران مالی بر پیامدهای ادغام و تصاحب در بازار آسیا - اقیانوسیه استفاده شده است. نتایج نشانگر آنست که خریداران بهنگام استخدام مشاوران رتبه3   زمان زیادی را برای تکمیل معامله صرف می‌کند. علاوه بر این, شواهد تجربی نشان می‌دهد که خریداران بهنگام استخدام مشاوران مالی که از شهرت پایین‌تری برخوردارند, بازده در زمان انتشار اعلامیه بالاتری کسب می‌کنند. نتایج بدست آمده پس از کنترل اثرات سال, اثرات کشور و سوگیری خود انتخابی, همچنان استوار است. مضاف بر این, تحلیل رگرسیون همچنین نشان می‌دهد که خریداران بهنگام استخدام مشاوران رتبه 1  در معاملات داخلی, بازده پس-از-انتشار اعلامیه  پایین‌تری کسب می‌کنند. بنابراین, یافته‌های تجربی ما نشاندهنده اثرات مهم کیفیت مشاوران مالی بر عملکرد شرکت در ادغام و تصاحب در بازار آسیا-اقیانوسیه است.کلمات کلیدی: ادغام و تصاحب؛ بانک‌های سرمایه‌گذاری؛ بازده در زمان انتشار اعلامیه  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "اتامین مالی کارآفرینی در مراحل اولیه: دیدگاه مبتنی برعلامت دهی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله، گزینه انتخابی یک کار آفرین از بین دو گزینهٔ تامین مالی، یعنی فرشتگان سرمایه گذار و سرمایه گذاری مخاطره آمیز در یک بازار سرمایه گذاری رقابتی را تجزیه و تحلیل می کنیم؛ بازاری که در آن، فرد کارآفرین علاوه برحفظ ارزش حق سهم خود بدنبال حفظ سهم مالکیتش است.نقطه کلیدی تجزیه و تحلیل ما مبتنی بر این ایده است که تصمیم سرمایه گذار داخلی برای عدم پیروی از سرمایه گذاری آتی باعث دریافت علامت منفی از سوی بازار خواهد شد. درابتدا نشان خواهیم داد که هرگاه مخاطرات مورد انتظار یکسان باشند، کارآفرینان با تامین مالی از طریق فرشتگان سرمایه گذار که متعهد به عدم شرکت در دور آتی هستند، اقدام به حفظ و نگهداری میزان بالاتری ازسهام مالکیت می کنند. زمانیکه کارآفرینان مورد انتظار نامتجانس باشند، موازنه منفک وجود خواهد داشت که در آن، کارآفرینانی که احتمال موفقیت بالا (پایین) دارند، تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز (تامین مالی از طریق فرشتگان سرمایه گذار) را ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مقاله سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی: پیشنهاد رتبه بندی غیرمالی در بازار ایتالیا"، از نشریات و سایت های معتبر، به منظور انتخاب موضوع پژوهش و بهره گیری در فرایند تدوین پایان نامه و مطالعات مرتبط: در حال حاضر یکی از ابزار اصلی سرمایه‌گذاری مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری هستند. رشد این صندوق‌ها در بازار مالی طی چند سال گذشته چشم گیر بوده و همپای رشد آثار و پیشینه مطالعاتی اخلاقیات تجاری، پیش رفته است. هدف این مقاله آن است که روش مفیدی برای تعریف مدل انتخاب پرتفو برای اندازه گیری جذابیت سرمایه‌گذاری دارایی‌ها بر پایه مسئولیت ‌پذیری اجتماعی ارائه دهد. حاصل کار، ارائه تعریفی بود از رتبه بندی غیرمالی جهت تکمیل اطلاعات مالی در خصوص صندوق‌های مشترک برای سرمایه گذارانی که متقاضی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بودند. این روش معطوف است بر معیارهای تصمیم گیری مبتنی برمسئولیت پذیری اجتماعی و ارجحیت هر یک از آن‌ها بر اساس توافق ذینفعان اصلی. این مقاله که بر پایه روش معیار چندگانه معروف، یعنی فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) قرار گرفته، عملی بودن این روش را به اثبات می‌رساند و نتایج مفیدی را در اختیار سرمایه‌گذارانی که متقاضی مسئولیت‌پذیری اجتماعی هستند قرار می‌دهد. کلمات کلیدی: عملکرد صندوق مشترک؛ سرمایه‌گذاری مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛ مسئولیت‌پذیری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی نقش تئوری ترجيحی بر نحوه تامين مالی شركتهای سرمایه گذاری پرداخته است: به دلیل تغییرات ایجاد شده در اقتصاد، سرمایه مورد نیاز شرکتها نیز افزایش یافته است. امروزه یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی شرکتها، تهیه منبع ارزان قیمت و بکارگیری بهینه این وجوه است. انتخاب خط مشی مناسب برای دسترسی به این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است. تئوری‌های مالی بر این خط‌مشی‌ها تکیه داشته و به بررسی آثار و نتایج هر یک می‌پردازند. یکی از این تئوری‌ها، تئوری ترجیهی است که پیش بینی می‌کند شرکتها منابع مالی مورد نیازشان را با توجه به درجه اطلاعات نامتقارن و ریسکی که با آن مواجه هستند طبقه بندی می‌نمایند. مطابق تئوری ترجیهی ، استفاده از سود انباشته و اندوخته‌ها در اولویت می‌باشند چرا که مدیران را از نظارت و تعهدات مربوط با سایر روشهای تامین مالی می‌رهاند. در ردیف دوم استقراض و در نهایت انتشار سهام قرار دارد. هدف در این پایان نامه این است که آیا شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تئوری ترجیحی تبعیت می‌کنند یا خیر؟ شرکتها تامین مالی داخلی را ترجیح می‌دهند. شرکتها درصد سود تقسیمی مورد نظر خود را بر اساس فرصتهای ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی نقش شرکتهای سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی کشور پرداخته است. برای انجام این بررسی، کل پایان نامه بر دو محور اساسی قرار دارد. محور اول، متغیرهای کلان اقتصادی شامل پس‌انداز، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی و روابط بین آنها را رسیدگی می‌کند این بررسی بر اساس داده‌های سه متغیر فوق در سالهای (1340-1374) انجام گرفته و مسخص می‌کند که رابطه تنگاتنگی بین آنها وجود دارد و سپس بر پایه همین رابطه میزان پس‌انداز و سرمایه گذاری لازمه برای رسیدن به ارزش افزوده مورد نظر (تا سال 1400) تعیین شده است. محور دوم، در خصوص معرفی جنبه‌های مختلف شرکتهای سرمایه گذاری شامل تعاریف، انواع، مزایا و اهداف، تاریخچه و سیر تکاملی، نحوه عملکرد و فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری می‌باشد که نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که شرکتهای سرمایه گذاری در صورت داشتن یک سری شرایط، بدلیل ارائه خدمات مختلف از قبیل مدیریت حرفه‌ای، شناخت سرمایه گذاریهای مولد و پربازده، کاهش ریسک ، مشارکت سرمایه گذاران کوچک و غیره در افزایش حجم سرمایه گذاری موثر می‌باشند. نهایتاً با ترکیب دو محور اساسی فوق به این مهم دست یافتیم که شرکتهای سرمایه گذاری بطور غیر مستقیم در اقتصاد کشور موثر بوده و با افزایش این شرکتها -چه نظر کمّی و چه کیفی- روند رشد اقتصادی و بدنبال آن توسعه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مالکیت نهادی و خط مشی سود نقدی سهام شرکت هامقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه ، 2016، "مالکیت نهادی و خط مشی سود نقدی سهام شرکت ها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: نظریه نمایندگی بیانگر آنست که سهامداران خارجی، پرداخت نرخ سود سهام بالاتر را ترجیح می دهند تا بدین طریق جریانهای نقدی آزاد بنگاهها را که تحت کنترل سهامداران بیرونی است، کاهش دهند. ما در مطالعه خود، اثرات صندوقهای مشترک سرمایه گذاری (که در نوع خود جزو مهمترین و تاثیرگذارترین سهامداران خارجی محسوب می شود) بر پرداختهای سود سهام بنگاهها در چین طی سالهای 2003 تا 2011 را بررسی می کنیم. یافته های ما حاکی از آن است که صندوق های مشترک سرمایه گذاری در پرداخت سود سهام نقدی بالاتر بر بنگاهها تاثیر می گذارند. نتایج بدست آمده با پیش بینی های نظریه خروج همخوانی دارد. در بنگاههایی که تحت کنترل ایالتها و دولت های محلی هستند و در بنگاههایی که از جریانهای نقدی آزاد نسبتا بالاتری برخوردارند، این اثرات مشهودتر است. ما همچنین شواهدی یافته ایم مبنی براینکه هرگاه افق سرمایه گذاری بلندتر و منافع حاصل از مالکیت بزرگتر باشد، اثرات صندوق ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "عملکرد صندو‌ق های سرمایه گذاری مشترک ایتالیا: آیا معیار اندازه گیری مهم است؟"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به بحث و بررسی تفاوت میان معیارهای اندازه گیری عملکرد در صنعت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک می پردازیم. این صنعت ازآن جهت شایسته توجه است که دو ویژگی مهم را ارائه می‌دهد (نماینده سایر کشورهای قاره اروپا، که نسبت به سایر کشورهای آنگلاساکسون کمترین تحلیل در مورد آن صورت گرفته است) که این ویژگی‌ها موجب کم رنگ شدن اهمیت رویکرد مبتنی بر زمان می شوند و عبارتند از نقش چیرگی فروشنده گان و یکپارچگی عمودی معنادار میان تولید و توزیع. ما برپایه پایگاه داده‌ای که هرگز توسط پژوهشگر دیگری مورد اسفاده قرا نگرفته، (با بکارگیری مدل شبیه‌ساز مونته کارلو) به شبیه سازی پویایی بازده و جریان نقدی از دوره زمانی 2003 تا 2013 پرداخته و تفاوت‌های معیارهای اندازه گیری و حساسیت آن‌ها را به ویژگی‌های اتفاقات و رویدادها مورد تحلیل قرار داده‌ایم. یافته‌های تجربی ما بیانگر آنست که معیارهای اندازه گیری مهم هستند. در واقع، تفاوت میان بازده مبتنی بر زمان و مبتنی بر پول در سطح صندوق‌های سرمایه‌گذاری فردی در رویدادهای شبیه سازی شده معنادار است ( این یافته با پویایی های صنعت ایتالیا در دوره مورد نظر سازگاری دارد)، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله اثرات افشای مکرر اطلاعات: موارد مربوط به گزارشگری روزانه ارزش خالص دارایی در شرکت های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در ارتباط با اثرات افشای فزاینده اطلاعات مالی، دو فرضیه رقیب وجود دارد. یکی از این فرضیه‌ها بیانگر آنست که افشاسازی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی قیمت گذاری شده و در نتیجه منجر به کاهش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، نوسان پذیری و نقدینگی می‌شود. فرضیه دیگری معتقد است که افزایش افشاسازی موجب تحمیل بار اضافه بر معامله گران شده و باعث افزایش هزینه داد وستد و نوسان پذیری می‌شود.در این مقاله اثرات گزارشگری با دفعات بیشتر توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت را که بطور داوطلبانه گزارشگری ارزش خالص دارایی خود را از 1998 از گزارش هفتگی به روزانه تغییر دادند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. تحلیل‌های چند‌متغیره نشان می ‌دهد که پس از آغاز گزارشگری روزانه میزان اطلاعات نامتقارن کاهش پیدا کرده است و شواهد آن را می‌توان در شکف‌های پایین‌تر نرخ خرید و فروش، حجم معاملات بیشتر، کاهش نوسان پذیری و افزایش نقدینگی مشاهده کرد. ما نتیجه گرفتیم که گزارشگری ارزش خالص دارایی روزانهٔ صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت نمونه‌ای از افشای اطلاعات است که اطلاعات مفیدی در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به پیش بینی و تخمین قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری می پردازد. شرکت سرمایه گذاری یک واسطه مالی است که نقش زیادی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیتهای تولیدی دارد. در پایان نامه حاضر سعی شده مدلی برای پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده ازشبکه‌های عصبی مصنوعی طراحی شود. جهت طراحی مدل از یک شبکه عصبی سه لاین (شش نورون در لایه ورودی، دو نورون در لایه میانی و یک نورون در لایه خروجی)، تابع انتقال سیگموئید، مقدار آلفای 07/0 مقدار اتای 02/0 و نرم‌افزار وین ان ان استفاده شد. متغیرهای ورودی شبکه شامل خالص دارییها، درآمد ناشی از فرشو سهام، درآمد ناشی از سرمایه گذاری، ارزش بازار پرتفوی، سود هر سهم و نسبت P/E شرکت سرمایه‌گذاری البرز و خروجی شبکه قیمت سهام شرکت مزبور است. نتیجه حاصل از مدل طراحی شده نشان می‌دهد که اگر یک شبکه عصبی مصنوعی درست آموزش ببیند می‌تواند روابط بین متغیرها را (هرچند پیچیده و غیر خطی) شناسایی کرده و در پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با حداقل خطا (در این پایان نامه 044/0) موثر واقع شود. یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از متغیرهای ورودی فوق و آشنایی با نرم‌افزار ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی محتوای اطلاعتی صورت سود و زیان جامع و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران می پردازد. محصول نهایی گزارشگری مالی، صورتهای مالی است. در واقع هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع این اطلاعات می‌تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورتهای مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه‌های مختلف نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیمهای اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارائی‌ها و بدهی‌ها موسسه، نتایج و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند. هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم‌گیری‌های استفاده‌کنندگان از دیدیگاه استفاده‌کنندگان صورتهای مالی است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری و با صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور تحقیق مولفه‌های تصمیم‌گیری شناسایی گردید و مبنای سوال‌های ابزار اندازه‌گیری قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پایان نامه با استفاده از پرسشنامه کتبی جمع‌آوری شد. جامعه آماری پایان نامه متشکل از دو گروه استفاده‌کننده صورتهای مالی شامل مدیران (کارشناسان مالی ارشد) شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه رفتار خوش بینانه مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقدپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط بین رفتار خوش بینانه مدیریت (اطمینان بیش از حد مدیریت، یا اعتماد به نفس مدیریت) بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان های وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ویژگیهای رفتاری به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر تصمیمات فرد، امری اثبات شده است، اما از آنجایی که مدیران به عنوان افرادی با تجربه و دارای دانش مرتبط با فعالیت های سرمایه گذاری و مدیریتی هستند انتظار می رفت که تصمیمات عقلانی آنها بر تصمیمات بر پایه احساس غلبه کند. از این رو در این پایان نامه ویژگی خوش بینی مدیریت به عنوان متغیر مستقل انتخاب شد تا تاثیر آن بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 124 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد و با روش آماری رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد پرداخته شد، نتایج پایان نامه نشان می دهد که در شرکتهای با مدیر خوش بین، میزان حساسیت ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، کارایی و سررسید بدهیپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بررسی و نظارت بر مدیریت و تصمیمات آن، از زمانی که نقش مالکیت از مدیریت شرکت جدا شد، حائز اهمیت می‌باشد، یکی از تصمیمات مهم مدیریت، تصمیمات سرمایه گذاری، می‌باشد. بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری آفت‌های تصمیمات سرمایه گذاری می باشد، که مدیریت شرکت در صورت نبود نیروی بازدارنده و نظارت موثر می تواند در مسیر تمایلات شخصی از آن سوء استفاده کند. با توجه به اینکه وجود دستورالعمل‌های مرتبط با کیفیت گزارشگری و وجود بدهی کوتاه مدت در ساختار تامین مالی شرکت می‌تواند به عنوان ابزارهای کنترلی و نظارت بر مدیریت باشند، بطوریکه افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش شفافیت اطلاعات و در نهایت نمایش شفاف نتیجه تصمیمات سرمایه گذاری می شود، هم چنین وجود بدهی باعث افزایش یک کنترل کننده و ناظر (همان تامین کننده مالی) می‌شود، که تصمیمات مدیریت را بیش از پیش کنترل خواهد کرد، لذا در این پایان نامه به بررسی تاثیر دو متغیر بدهی کوتاه مدت و کیفیت گزارشگری ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی تورش های رفتاری در تصميمات سرمايه گذاران با تاکيد بر نقش تجربه سرمايه گذاریپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تورشهای رفتاری موثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران بازار بورس پرداخته است. این پایان نامه در زمره موضوعات مالیه رفتاری می باشد که به جنبه رفتاری مباحث مالی پرداخته است. نوسانات شدید بازارهای مالی، سراسر جهان را، از بحران جهانی سال 2008 به ستوه آورده است. احساسات سرمایه گذار یکی از عاملان اصلی حرکتها و نوسانات بازارهای مالی، بوده است. در این زمینه، مطالعه نقش احساساتی چون ترس، حرص و طمع و پیش بینی در شکل گیری تصمیمات سرمایه گذاری، به نظر می‌رسد موضوعی مهم و با اهمیت باشد. مالیه رفتاری یک رشته در حال تغییر و تحول می باشد که بررسی می کند، چطور عامل های روانی و احساسی بر روی تصمیم گیری در شرایط نامطمئن تاثیر می‌گذارد. این پایان نامه در جستجوی یافتن تاثیر تورشهای رفتاری مشخص، مانند اطمینان بیش از حد، نمایندگی، رفتار گله ای (توده ای)، نقطه اتکا، پشیمان گریزی، سفسطه قماربازان، حسابداری ذهنی، تعصب ادراکی بر روی فرایند تصمیم گیری هر سرمایه گذار در بازار بورس ایران (تالار منظقه ای تبریز) می باشد. اطلاعات اولیه برای تحلیل، بوسیله پرسشنامه‌هایی ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه سرمایه‌‌ گذاری‌ های منتخب غیر بورس اوراق بهادارپایان نامه دکتری حسابداری با عنوان سرمایه‌‌ گذاری‌ های منتخب غیر بورس اوراق بهادار: دانلود پایان نامه حسابداری و مالی دکتری با عنوان "بررسی سرمایه‌‌ گذاری‌ های منتخب غیر بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران" می پردازد. در این پایان نامه حسابداری دکتری، ابتدا به معرفی متغیرهایی می‌پردازیم که در ادبیات ار آن به عنوان عوامل جذب‌کننده اوراق بهادار شرکتها در بورس‌ها و یا عوامل موفقیت بورس‌ها یاد می‌کنند. این متغیرها در دو دسته مربوط به خود بورس و مربوط به کشوری که بورس در آن قرار گرفته بیان می‌شود. سپس به عوامل موثر بر دو متغیر مهم جذابیت مربوط به خود بورس یعنی "نقد شوندگی" و "تشکیل سرمایه" می‌پردازیم. این عوامل بعضا تحت کنترل بورس اوراق بهادار است، یا خارج از چهارچوب کنترلی آن مطرح است و گاهی ممکن است حتی به صورت فعالیت هایی موازی با بورس عمل کنند همچون سرمایه گذاری های غیربورس اوراق بهادار. سپس ضمن تشریح ارتباطات شناخته‌شده، فرضیات پایان نامه دکتری با عنوان "سرمایه‌‌ گذاری‌ های منتخب غیر بورس اوراق بهادار" در خصوص وجود ارتباطات بین این دو متغیر مهم تبیین‌کننده بورس‌ها با چهار نوع سرمایه گذاری غیربورس بیان می‌شود. این سرمایه گذاری ها عبارتند از سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...پایان نامه دکتری حسابداری و مالی (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی تاثیر دارایی ثابت بر تامین مالی شرکت و تصمیمات سرمایه‌گذاریمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015 با عنوان"تاثیر دارایی ثابت بر تامین مالی شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری"، جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران حسابداری و مالی:ما در یک زمینه پویا با اطلاعات نامتقارن، انتخاب میان نسبت بدهی به سرمایه و زمانبندی سرمایه‌گذاری شرکت را مورد توجه قرار داده‌ایم. ما با افزودن متغیرهای اختیارترک معامله و دارایی ‌های ثابت، مطالعه خود را گسترش داده و نشان داده‌ایم که این گسترش موجب جذاب‌تر شدن بدهی می‌شود. از این یافته چنین استنباط می شود که، برای مثال، شرکت های بالغ (با دارایی‌های ثابت بیشتر) بطور مکرر از تامین مالی سهام استفاده می‌کنند و نوع تامین مالی‌اشان نیز از طریق سرمایه گذاری زود هنگام مشخص می‌شود. تحلیل شبیه سازی شده، این یافته را تایید می‌کند و بنابراین مدل ما قادر است که الگوهای تجربی را که بانظریه سلسله مراتبی ایستا مغایرند، توضیح دهد. کلمات کلیدی: مدل سرمایه‌گذاری ایستا؛ اطلاعات نامتقارن؛ انتخاب بدهی در مقابل سرمایه ؛ مسئولیت محدود؛ دارایی‌های ثابتبرای مشاهده مقالات انگلیسی حسابداری دارای ترجمه فارسی، بر روی عبارت "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" و برای مشاهده و دانلود پایان نامه های حسابداری و مالی بر روی عبارت "دانلود پایان نامه حسابداری" ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تاثیر داراییهای سرمایه گذاری شده بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه شرکت های سهامی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در یک محیط پویا با اطلاعات نامتقارن، انتخاب بدهی یا سرمایه و زمان بندی سرمایه گذاری شرکت ها را مد نظر قرار می دهیم. با افزودن گزینه واگذاری و داراییهای سرمایه گذاری شده تحقیق اخیر را بسط داده و نشان می‌دهیم که این گسترشات بدهی را جذاب‌تر می‌کند. بعنوان مثال، این موضوع دلالت بر این دارد که شرکت های تکامل یافته (با سرمایه گذاری بیشتر در دارایی) در واقع از تامین مالی بدهی استفاده می کنند، در حالیکه شرکت های رو به رشد جوان (بدون سرمایه گذاری در دارایی) اغلب تامین مالی از طریق فروش سهام را مورد استفاده قرار داده و نوع خود را با سرمایه گذاری اولیه برجسته می کنند. تجزیه و تحلیل انگیزش، این موضوع را تصدیق نموده و لذا مدل ما قادر به توصیف الگوهای تجربی می باشد که تئوری سلسله مراتبی ایستا را تکذیب می کند. کلمات کلیدی: مدل سرمایه گذاری پویا ؛ اطلاعات نامتقارن ؛ انتخاب بدهی با سرمایه ؛ بدهی با مسئولیت محدود ؛ داراییهای سرمایه گذاری شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "هزینه سرمایه‌ ، سرمایه گذاری شرکت و چرخه مدیر عامل شرکت" از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و بهره گیری در پژوهش ها و مطالعات مرتبط:در این تحقیق به بررسی این پرسش پرداخته ایم که هزینه سرمایه و در کنار آن، سرمایه گذاری شرکت، چگونه بر اتخاذ تصمیمات مربوط به چرخه مدیرعامل شرکت تاثیر می گذارد. فرضیه ما این است که هزینه سرمایه، اطلاعاتی را درباره ابهام عملکرد شرکت در اختیار می گذارد که حاکی از توانایی های مدیر عامل است. سازگار با این فرضیه، نتایج تجربی ما نشان می دهد که پس از کنترل سود و شاخص های عملکرد سهام و عوامل ریسک، احتمال تغییر و برکناری (چرخه) مدیر عامل  با هزینه سرمایه همبستگی مثبت دارد. تحلیل بیشتر در مورد علّیت معکوس، حاکی از اثر علّی هزینه بالای حقوق صاحبان سهام بر برکناری مدیرعامل است. ما همچنین دریافتیم که در مورد شرکت هایی که احتمال اثرپذیری آن‌ها  از مشکلات سرمایه گذاری پایین بیشتر است، همبستگی مثبت مشهودتر است. این نتایج بیانگر آنست که هنگامیکه یک شرکت برای دنبال کردن فرصت های سرمایه گذاری نیاز بیشتری به سرمایه سهامداران بیرونی پیدا کند، هزینه حقوق صاحبان سهام نقش ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان " واکنش سرمایه گذاری شرکت در برابر تهدید ناشی از ورود فزاینده رقبا چگونه است؟"، از سایت Oxford ، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:در این مقاله کیفیت اثرگذاری تعاملات بازار تولید بر سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته است. ما با استفاده از کاهش نرخ تعرفه واردات به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که شرکت‌های بزرگ بازار چگونه به هنگام شدت‌گیری تهدید ورود رقبا، سرمایه گذاری را تعدیل می‌کنند. شرکت‌های بزرگ بازار اقدام به کاهش سرمایه گذاری به میزان 7.2% می‌کنند که در واقع واکنشی به تهدیدات ناشی از میزان بالای ورود رقبا است. کاهش سرمایه گذاری در سازگاری با رفتار استراتژیک، در درون ساختارهای بازار متغیر است: کاهش سرمایه گذاری در بازارهایی تمرکز می‌یابد که اعمال رقابتی در آن‌ها بعنوان جایگزین‌های استراتژیک تلقی می شوند، جاییکه جلوگیری از  ورود رقبا پرهزینه است و سرمایه گذاری باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ بازار، نرم به نظر آیند. نتایج ما شواهد جدیدی پیرامون چرایی و چگونگی اثر تعاملات شرکت‌ها بر سرمایه گذاری شرکت  بدست می‌دهد. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، با موضوع "مقاله استراتژی جلوگیری از تصاحب شرکت: شواهدی از سرمایه گذاری های خصوصی در سهام عمومی" از نشریات و سایتهای معتبر به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: شرکت‌ها می‌توانند در هنگام مواجهه با فشار نیرومند تصاحب، با استفاده از سرمایه گذاریهای خصوصی در سهام عمومی (PIPEs)، خطر ناشی از پیشنهاد خرید سهام به قصد تصاحب شرکت را دفع کنند. وارد آمدن فشارهای بیشتر برای تصاحب به احتمال زیاد موجب خواهد شد که انتشار دهندگان سرمایه گذاری در سهام عمومی تصمیم بگیرند که امتیازهایی چون بلوک‌های بزرگ سهام ، تخفیف قیمت، سودهای تقسیمی سخاوتمندانه، و کرسی هیئت مدیره را به سرمایه گذاران اعطاء نمایند. فشار ناشی از تصاحب همچنین ممکن است انتشار دهندگان را ترغیب نماید که سهام بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران خوش نیت از قبیل سرمایه گذاران مدیریتی و متحدان استراتژیک قرار دهد. شواهد بدست آمده با روش های معمول در استراتژی دفاع در برابر تصاحب شرکت، همخوانی دارد. هرگاه شرکتی با عملکرد پایین و یا شرکتی که بیش از اندازه از اهرم های مالی استفاده کرده، مواجه با فشار تصاحب شود، سرمایه گذاریهای خصوصی در سهام عمومی، می‌تواند بعنوان یک روش ترجیحی در انتخاب استراتژی دفاع در برابر تصاحب محسوب شود. میان احتمال تصاحب و عملکرد انتشاردهندگان سهام پس از انتشار، رابطه منفی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله عدم اطمینان سیاسی ( ابهام سیاسی ) و سرمایه‌گذاری شرکت: شواهدی از چینمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، 2015 باعنوان "عدم اطمینان سیاسی ( ابهام سیاسی ) و سرمایه‌گذاری شرکت: شواهدی از چین"، از سایت Elsevier ، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در استفاده از مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:ما با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده دستی مربوط به تغییرات یا برکناری‌ مقامات دولتی در 277 شهر چین به بررسی این پرسش پرداختبم که چرخه مقامات سیاسی چگونه در اقتصاد در حال گذار بر سرمایه‌گذاری شرکت تاثیر می‌گذارد. طبق یافته‌های ما چرخه مقامات سیاسی منجر می‌شود که شرکت‌ها سرمایه گذاری خود را بنحو چشم‌گیری کاهش دهند خصوصا هنگامیکه مقام جدید یک فرد بیرونی بوده و از طرف دستگاههای سطح بالای دولتی منصوب شده باشد. تاثیر چرخه مقامات سیاسی در مورد شرکت های دولتی، شرکت های سرمایه ‌بر، و شرکت‌هایی که از لحاظ محلی مهم تلقی می‌شوند، قوی‌تر است. درکل، نوسان پذیری سرمایه گذاری شرکت با تغییرات یا برکناری های سیاسی افزایش می یابد.در نهایت، افت سرمایه گذاری بدلیل چرخه مقامات سیاسی بطور معناداری اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد اما بر شرکت های دولتی چنین اثری مترتب نیست.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)