مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

جستجو برای کلمه کلیدی : سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

خلاصه مقاله

صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ - استاندارد حسابداري شماره 18(تجديد نظر شده 1384 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) فهرست مندرجات شماره بند پيشگفتار (6) - (1) استاندارد حسابداري شماره 18 ” صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي“ هدف 1           دامنه کاربرد 3 - 2           تعاریف 4           ارائه صورتهای مالی تلفیقی 8 - 5 شمول صورتهای مالی تلفیقی 13      - 9           ضوابط تلفیق 31      -           14 –        تعدیلات تلفیقی 20      -           15 معاملات درون گروهی 19      -           15 مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری 20 –        سهم اقليت 27 - 21 –        رویه‌های حسابداری 28 –        تاریخها و دوره‌های حسابداری 29 –        سایر ملاحظات 31      - 30           حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه 34      - 32           افشا 37      - 35           تاریخ اجرا 38           مطابقت با استانداردهای حسابداری بین المللی39           پيوست : مباني نتيجه‌گيري پیشگفتار(1)      استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلي می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی ... ادامه چکیده مقاله ...