مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

سرمایه فکری

جستجو برای کلمه کلیدی : سرمایه فکری

خلاصه مقاله

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعیپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری می باشد. سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. هدف از انجام این پایان نامه حسابداری، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان می باشد. روش پژوهش در پایان نامه حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال 89-90 می باشد که تعداد آن ها 1108 نفر است. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است و برای انتخاب از بین ادارات آموزش و پرورش استان که دارای 16 منطقه آموزشی بود از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد که حجم نمونه 286 نفر می باشد. ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات شامل دو پرسش نامه سنجش سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری است که اعتبار آن ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب .......راهنمای خرید و دانلود بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکریبرای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. مکانیسمهای حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت و ویژگیهای هیات مدیره می باشد و سرمایه فکری در این پایان نامه با استفاده از مدل ارزش افزوده سرمایه فکری مورد اندازه گیری قرار گرفته است. سپس با استفاده از نمونه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی و روابط بین مکانیسمهای حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری پرداخته شد است نتایج نشان می دهد که... راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ارتباط سرمایه فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی در بانکپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسي تاثير سرمايه فكري بر مسئوليت پذيری اجتماعی بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر ايران مي پردازد و هدف آن شناسائی رابطه مسئولیت اجتماعی با متغیرهای سرمايه فكري و سرمایه انسانی- سرمایه ساختاری است. جامعه آماری اين پایان نامه تمامی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که به روش حذف سیستماتیک نمونه ای متشکل از 8 بانک ایرانی از جامعه مذکور انتخاب گردیده است . فرضیه اصلی پایان نامه حاضر عبارت است از اینکه بین سرمايه فكري و مسئوليت پذيری اجتماعی بانکهای ایرانی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه پایان نامه، می توان چنین برداشت کرد که از میان شاخص های مسئولیت پذیری بانکها فقط سپرده های قرض الحسنه با مسئوليت پذيری اجتماعی بانکها دارای رابطه معناداری هستند و این امر نشان می دهد که سرمايه فكري می تواند برمیزان مسئوليت پذيری اجتماعی بانکها تاثیر به سزایی داشته باشد . راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه سرمایه فکری و کیفیت سود در شرکتهای بورس تهران:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "سرمایه فکری و کیفیت سود در شرکتهای بورس تهران":توسعه اطلاعات در دهه های اخیر، موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات در گستره  جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمان ها بیشترین تأثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی های نامشهود سرمایه فکری می باشد که امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است. از این رو هدف اصلی این پایان نامه حسابداری، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این پژوهش، جهت سنجش سرمایه فکری از مدلی که توسط پالیک به نام VAIC ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد مالی بانک" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در محیط تجاری موقت، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی استراتژی اصلی برای موفقیت سازمان تلقی می شود. سرمایه فکری همانند خون بای حیات سازمان های با تکنولوژی و دانش بالا می باشد. بخش بانکداری به عنوان یک بخش با دانش بالا تلقی می باشد. لذا یک نیاز شدید برای تقویت مفروضات سرمایه فکری و کاربرد آن برای بخش بانکداری احساس می شود. در مالزی بخش بانکداری متشکل از بانکداری معمولی و بانکداری اسلامی می باشد. این مطالعه بر روی بانکهای اسلامی فعال در کوالالامپور مالزی انجام می پذیرد. در این مقاله 120 مورد برای بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد بخش بانکداری اسلامی انتخاب شده است. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه برای تعیین اثر سرمایه فکری بر روی عملکرد مالی در بانکهای اسلامی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر مهمی بر روی عملکرد بخش بانکداری اسلامی در مالزی دارد. کلمات کلیدی: سرمایه فکری ، سرمایه انسانی ، سرمایه مشتری ، سرمایه ساختاری ، عملکرد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "سرمایه فکری و مسئولیت اجتماعی شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف این تحقیق بررسی و تحقیق اثر سرمایه فکری بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت برای بانکهای اسلامی در کشورهای متحد خلیج فارس می باشد. ضریب ارزش افزوده حاصل از سرمایه فکری برای اندازه گیری موثر سرمایه فکری می باشد. دو مدل رگرسیون برای بررسی کلی تاثیر ضریب ارزش افزوده حاصل از سرمایه فکری و هر یک از سه اجزای تشکیل دهنده ( کارایی سرمایه انسانی ، کارایی سرمایه بکار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری ) بر روی مسئولیت اجتماعی بانک های اسلامی ارائه شده است. داده ها شامل 53 بانک اسلامی حوزه کشورهای خلیج فارس و برای دوره زمانی از 2007 تا 2011 می باشد. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر منفی بر روی مسئولیت اجتماعی در نمونه انتخاب شده دارد. بعلاوه ما پیدا کردیم که مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه مثبتی با کارایی سرمایه بکار گرفته شده و رابطه منفی با کارایی سرمایه انسانی دارد. با وجود این هیچ رابطه مهم و معناداری بین کارایی سرمایه ساختاری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیدا نشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)