مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

سررسید بدهی

جستجو برای کلمه کلیدی : سررسید بدهی

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری و تامین مالی و سررسید بدهی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: اهداف گزارشگری مالی نه تنها از محیط گزارشگری مالی متمایز است، بلکه شامل خصوصیات و محدودیت های نوع اطلاعاتی می باشد که از طریق گزارشگری مالی بخصوص صورت های مالی تهیه می شوند. گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی مورد نیاز اشخاصی است که در مورد امور واحد تجاری تصمیم گیری می نمایند. این اشخاص برای تصمیم گیری باید اطلاعات فراهم شده از طریق گزارشگری مالی را با اطلاعات مربوط از سایر منابع، مانند اطلاعاتی در مورد شرایط عمومی اقتصادی یا پیش بینی شرایط اقتصادی، رویدادهای سیاسی و دورنمای صنعت ترکیب نمایند (محمودی خوشرو، 1382). گزارشگری مالی باید درباره ی منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه اطلاعاتی را فراهم نماید. این اطلاعات به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ی شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری و سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید. اطلاعاتی درباره ی منابع و تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه مبنایی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و سایرین برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره فراهم می نماید (هیأت استانداردهای حسابداری ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

عوامل تعیین کننده مشترک در نگهداری وجوه‌ نقد و سررسید بدهی: موردی از محدودیت‌های مالیما گزینه‌های مشترک نگهداری وجوه نقد و سررسید بدهی را برای نمونه بزرگی از شرکت‌ها طی دوره 1985 تا 2013 مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم که میان سررسید بدهی و نگهداری وجوه نقد رابطه مثبت وجود دارد. نتایج ما پس از منظور کردن درون‌زایی در بین اهرم, سررسید بدهی, و نگهداری وجوه نقد, همچنان برقرار است. ما معتقدیم که این رابطه مثبت در بین شرکت‌هایی قابل مشاهده است که ما محدودیت‌های مالی مواجه هستند و ما برای این فرضیه شواهد پشتیبان پیدا کردیم. نتایج  ما پس از کنترل مشکلات نمایندگی, مالیات‌بندی بین‌المللی, پیمان‌های نقدینگی وام بانکی و ریسک نکول, همچنان استوار است. کلمات کلیدی: نگهداری وجوه نقد؛ سررسید بدهی؛ محدودیت‌های مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

اثر نوسانات وجوه نقد بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای متفاوتپیشینه پژوهشی تجربی پیرامون روابط میان ساختار سرمایه و نوسانات جریان نقد شرکت‌ها تاکنون در این زمینه به نتیجه قاطعی نرسیده است. ما با استفاده از چندین معیار اندازه‌گیری نوسانات جریان نقد شرکت و روش‌های اقتصادسنجی که تبیین‌گر رابطه غیرخطی متغیرهای نسبی هستند, این رابطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم. درکل, شواهد ما نشانگر آنست که با ثابت بودن عوامل دیگر, افزایش انحراف از معیار از میانگین نوسانات جریان وجوه نقد بطور ضمنی بیانگر موارد زیر است: کاهش 24% در نسبت بدهی بلند مدت, کاهش 26% در احتمال نگهداری بدهی با سررسید بیش از 10 سال, و افزایش 39% در احتمال نگهداری هیچکدام از بدهی‌ها اعم از بلند مدت و کوتاه مدت. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "تصمیمات بدهی و صنایع غیر مقرراتی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: غیر مقرراتی بودن شرکت به صورت معناداری بر تصمیمات بدهی شرکت تاثیر می گذارد، پیش از پیدایش شرکتهای غیر مقرراتی، شرکتهای مقرراتی به بدهی های بلند مدت و بدهی های عمومی وابسته بودند اما این وابستگی در طول غیر مقرراتی سازی برخی صنایع و شرکتها، کاهش یافت. تحلیل مقطعی نشان داد که استفاده کمتر از بدهی های عمومی و بلند مدت، در اثر تغییر حساسیت شرکت به عوامل تعیین کننده تصمیمات بدهی به وسیله مقررات زدایی می باشد. مطابق با تئوری ریسک های نقدینگی و اعتباری سررسید بدهی ، ارتباط غیر خطی ضعیف شده ای (مقعر مانند) بین کیفیت شرکت مقرراتی و سررسید بدهی وجود دارد. در شرایط عدم انطباق با این تئوریها ارتباط محدب مانندی بین کیفیت شرکتهای منحصرا مقرراتی و انتشار بدهی های عمومی وجود دارد. در این پژوهش پشتیبانی محدودی برای سایر تئوریهای یافت شد. کلمات کلیدی: تصمیمات بدهی ، سررسید بدهی ، انتشار بدهی های خصوص و عمومی ، مقررات زدایی . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، کارایی و سررسید بدهیپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بررسی و نظارت بر مدیریت و تصمیمات آن، از زمانی که نقش مالکیت از مدیریت شرکت جدا شد، حائز اهمیت می‌باشد، یکی از تصمیمات مهم مدیریت، تصمیمات سرمایه گذاری، می‌باشد. بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری آفت‌های تصمیمات سرمایه گذاری می باشد، که مدیریت شرکت در صورت نبود نیروی بازدارنده و نظارت موثر می تواند در مسیر تمایلات شخصی از آن سوء استفاده کند. با توجه به اینکه وجود دستورالعمل‌های مرتبط با کیفیت گزارشگری و وجود بدهی کوتاه مدت در ساختار تامین مالی شرکت می‌تواند به عنوان ابزارهای کنترلی و نظارت بر مدیریت باشند، بطوریکه افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش شفافیت اطلاعات و در نهایت نمایش شفاف نتیجه تصمیمات سرمایه گذاری می شود، هم چنین وجود بدهی باعث افزایش یک کنترل کننده و ناظر (همان تامین کننده مالی) می‌شود، که تصمیمات مدیریت را بیش از پیش کنترل خواهد کرد، لذا در این پایان نامه به بررسی تاثیر دو متغیر بدهی کوتاه مدت و کیفیت گزارشگری ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

سررسید بدهی و اجتناب از مالیاتمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015 با عنوان سررسید بدهی و اجتناب از مالیات جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی:این پژوهش به این موضوع می پردازد که اعتباردهندگان احتمالا بدهی با سررسید کوتاه مدت را برای شرکت های دارای اجتناب از مالیات تمدید کنند، چرا که آنها می‌توانند دوباره ریسک های مرتبط با مالیات در قراردادهای بدهی هایشان را ارزیابی کنند. با استفاده از دو متغیر "نرخ مالیات موثر" و "منافع مالیاتی خاص" به عنوان شاخص‌هایی برای اجتناب از مالیات، ما مشاهده کردیم که شرکت‌های اجتناب کننده از مالیات، بدهی‌های کوتاه‌مدت بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. نتایج بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که شرکتهایی که از نظر مالیاتی با ثبات نیستند و یا در تابعیت گریزگاه‌های مالیاتی (کشورهایی که از مالیات نمی‌گیرند یا بسیار ناچیز مالیات می‌گیرند) هستند، احتمال بیشتری دارند که از بدهی‌های با سررسید کوتاه‌مدت استفاده نمایند. در نهایت، یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌کند که مذاکرات بدهی، در جهت کمک به خواست های نقدینگی آنها، اغلب باعث افزایش مواجهه شرکت‌های اجتناب‌کننده از مالیات با شوک‌های تامین اعتبار می‌شود.  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری انگلیسی، 2015، با عنوان "بحران مالی و سررسید بدهی شرکت: نقش ساختار بانکداری"، از سایت Elsevier، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله تاثیرات بحران مالی بر سررسید بدهی شرکت برای 39 کشور از سال‌های 1995 تا 2012 مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده نشانگر اهمیت وابستگی شرکت ها به تامین مالی خارجی و اثر ساختار بانکداری کشورها بر سررسید بدهی، طی بحران مالی است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که سررسید بدهی شرکت، در طول بحران مالی کاهش داشته است. با اینحال، فقط شرکت‌هایی که قبل از آغاز بحران مالی به تامین مالی خارجی وابسته بودند از این کاهش آسیب دیدند. کاهش در سررسید بدهی شرکت، در نتیجه کاهش زیاد در سررسید بدهی های کوتاه مدت نسبت به بدهی بلند مدت است. بحران مالی در کشورهایی با تمرکز بانکی پایین، اثر منفی قوی‌تری بر سررسید بدهی شرکتی گذاشته است، بطوریکه اثر بحران مالی بر کاهش سررسید بدهی شرکت‌های بزرگ تر، کمتر از اثر آن بر سررسید شرکت های کوچک‌تری است که در کشورهایی واقع شده بودند که بانک‌های آن نقش مهمی در تامین مالی بخش خصوصی داشتند. کلمات کلیدی: بحران مالی؛ سررسید بدهی؛ موسسات؛ ساختار بانکداری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "مقاله ساختار مالکیت، قابلیت رقابت‌پذیری کنترل ، و سررسید بدهی شرکت"، از سایت Elsevier ، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات حسابداری و مالی: از پیشینه مطالعاتی مربوط به حاکمیت شرکتی چنین بر می‌آید که مالکان کنترل کننده منفعت طلب، تمایل دارند که منابع شرکتی را در جهت منافع خصوصی خود و به هزینه سایر سهامداران ، دستکاری کنند. چنین رفتاری منجر خواهد شد که صاحبان کنترل کننده، بدهی با سررسید بلند مدت را به بدهی با سررسید کوتاه مدت ترجیح دهند تا بدین وسیله از نظارت و پایش مداوم اعطاء کنندگان تسهیلات که عامل تضاد بین سهامداران کنترل کننده و سهامداران اقلیت بر سر ساختار سررسید بدهی است، جلوگیری کنند. ما در این مقاله به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا حضور سهامداران بزرگ چندگانه (MLS)، ورای مالک کنترل کننده، به کاهش در تضاد مذکور کمک می‌کند یا خیر. ما با استفاده از مجموعه بزرگی از داده‌های مربوط به شرکت‌های معامله شده عمومی فرانسوی از 1998 تا 2013 به شواهد محکمی دست یافتیم؛ طبق این شواهد، شرکت‌هایی با سهامداران بزرگ چندگانه، سررسید بدهی کوتاهتری دارند. نتیجه مذکور بیانگر آنست که سهامداران بزرگ چندگانه راه سوء استفاده را بر مالک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سررسید بدهی های و محافظه کاری حسابداری می باشد . بدهی هایی با سررسید کوتاه مدت می توانند موجب کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات ذاتی مربوط به بهینه نبودن سرمایه گذاری منابع مالی به دست آمده از راه بدهی ها می گردد . به این ترتیب انتظار می رود که در شرکت هایی با ساختار حسابداری محافظه کاری ، بیشتر بدهی های با سررسید کوتاه مدت مورد تقاضا باشد . نتایج پژوهش ما نشان می دهد که بدهی هایی با سررسید کوتاه مدت دارای همبستگی منفی با میزان محافظه کاری حسابداری می باشد . با در نظر گرفتن شرکت هایی که با افزایش سطح محافظه کاری حسابداری ، به دنبال دسترسی به بدهی هایی بدهی هایی سررسید بلند مدت هستند ، ما اقدام به اجرای آزمون پیش فاز و پس فاز (Lead-lag test ) برای بررسی علیت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2012، با عنوان "عوامل تعیین کننده سررسید بدهی در شرکت های استرالیایی"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: ما در این مقاله‌ عوامل تعیین کننده سررسید بدهی در بازار سرمایه استرالیا را در بین شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار از 1989 تا .2006، مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما دریافتیم که شرکتهای استرالیایی نه تنها رابطه مثبتی بین  اهرم مالی و سررسید بدهی نشان می‌دهند بلکه از بدهی کوتاه مدت نیز برای علامت دهی کیفیت بالای خود به بازار، استفاده می کنند. نتایج ما در برابر روش‌های مختلف برازش که درون‌زایی و وابستگی خطایی را کنترل می‌کنند، همچنان برقرار است. ما همچنین دریافتیم که نادیده گرفتن تعامل میان اهرم مالی و سررسید بدهی می‌تواند به نتیجه گیری های اشتباه درباره پشتیبانی از اصل تطابق هزینه با درآمد، فرضیه هزینه‌های نمایندگی و فرضیه هزینه های دادوستد، منجر شود. کلمات کلیدی: سررسید بدهی؛ ساختار سرمایه؛ اهرم مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)