مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ساختارهای رقابتی محصولات

جستجو برای کلمه کلیدی : ساختارهای رقابتی محصولات

خلاصه مقاله

پایان نامه بازار رقابتی محصول، سیاست های تامین مالی و محافظه کاری شرکتپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و سیاست تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این پایان نامه متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنچ ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "رقابت در بازار محصول و سرمایه گذاری شرکت"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما با استفاده از مثال تولید محصول در شرکتهای چینی بین سالهای 1992-2010 ، رابطه مثبت و مفیدی بین رقابت در بازار محصول و سرمایه گذاری شرکت یافتیم. یک آزمایش شبه طبیعی بعمل آوردیم و تغییر شواهد مداوم را مشاهده کردیم. ما فرض می کنیم که نرخ رشد بالا و قابل پیش بینی چین، همانطوری که از یک اقتصاد در حال توسعه به اقتصادی توسعه یافته تبدیل شد، همان چیزیست که رابطه مثبت بین رقابت و سرمایه گذاری را هدایت میکند. ما برای این رویداد رشد گرا، پشتیبانی و حمایت فراهم می آوریم و به طور مستقیم آنرا آزمایش میکنیم. ما همچنین دریافتیم که سرمایه گذاری زیاد تحت رقابت شدید عملی ارزش آفرین برای شرکتها می باشد. درنهایت، ما آزمایشی به عمل آوردیم مبنی بر اینکه آیا برخی از انواع شرکتها بیش از انواع دیگر مایل به سرمایه گذاری تحت رقابت شدید در یک اقتصاد رو به رشد هستند یا نه، و دریافتیم که شرکتهای با ریسک پذیری بالا و شرکت هایی که هدایت کنندگان و سردمداران صنعت هستند سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)