مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ساختار مالکیت شرکت

جستجو برای کلمه کلیدی : ساختار مالکیت شرکت

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) ساختار مالکیت ، هیات مدیره (هیئت مدیره) و کیفیت گزارشگری مالی ، برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بيروني تعريف مي‌شود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش‌هاي اصلي مالکيت بيروني شرکت‌ها تلقي مي‌شود. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقي است... از آنجا که مسئولیت‌های اعضای موظف هیئت مدیره ارتباط نزدیکی با مدیر عامل دارد، انتظار می رود وظیفه نظارت بر مدیریت عمدتا بر عهده اعضای غیر موظف هیئت مدیره قرار گیرد، بنابراین اعضای غیر موظف هیئت مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان برخوردارند. در این راستا برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هیئت مدیره هایی که اعضای غیرموظف در آنها تسلط دارند، بیشتر در راستای ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "حاکمیت شرکتی؛ ساختار مالکیت؛ و مدیریت سود جهت دستیابی به آستانه بحرانی در بین شرکت‌های پذیرفته شده"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016،  "حاکمیت شرکتی؛ ساختار مالکیت؛ و مدیریت سود جهت دستیابی به آستانه بحرانی در بین شرکت‌های پذیرفته شده"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:در این مطالعه رفتار شرکت‌های پذیرفته شده چینی در استفاده از اقلام غیر عملیاتی زیر- خط جهت مدیریت سود و دستیابی به آستانه حق تقدم سهام  و اجتناب از لغو پذیرش مورد بررسی قرار گرفته و همچنین این موضوع مورد تحقیق قرار گرفته است که آیا ساختار مالکیت و مکانیسم‌های خاص حاکمیت شرکتی با این قبیل رفتارهای مدیریت سود رابطه دارد یا خیر. طبق مستندات بدست آمده ازتحلیل‌های تجربی حاضر, احتمال مدیریت سود جهت دستیابی به آستانه‌های تنظیمی بحرانی, با بکارگیری مدیران مستقل در هیئت مدیره و با درصد سهم مالکیت دولتی در چین رابطه منفی دارد. طبق مستندات بدست آمده ازتحقیقات بیشتر, رابطه میان مدیریت سود و نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره می‌تواند یک رابطه غیر خطی باشد. با اینحال شواهد کمی وجود دارد که اندازه هیئت مدیره, درصد سهام مدیرعامل, دوگانگی مدیرعامل و مدیر ارشد هیئت مدیره, کیفیت حسابرس خارجی, یا مالکیت خارجی با معیارهای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری ساختار حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکت و تاثیر آن بر پیش بینی درآمد سود:دانلود پایان نامه‌ حسابداری و مالی ارشد با عنوان "بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکتی و ساختار حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود (درآمد) شرکت: در این پایان نامه با استفاده از داده‌های پانل و روش آماری رگرسیون به بررسی فرضیات پایان نامه پرداخته شده است. سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که کاربردهای متفاوت دارد. یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی رویدادهای اقتصادی آینده یاری می‌کند. از طرف دیگر در نظریه نمایندگی، انتظار می‌رود مکانیسمهای قوی حاکمیت صحت گزارشهای مالی را افزایش دهند و بنابراین کیفیت درآمد گزارش شده را برای کاربران اطلاعات مالی تقویت کنند. هدف این پایان نامه بررسی تاثیر ساختارهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکتی بر قابلیت پیش بینی درآمد (سود) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پایان نامه شامل 115 شرکت در بازده زمانی 5 ساله طی سالهای 87-91 می‌باشد. پایان نامه حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بوده و روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پایان نامه، داده‌های پانل ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی اثر ساختار مالکیت شرکت و اندازه شرکت بر مدیریت سودآوری آتی دانلود پایان نامه حسابداری و مالی ارشد، با عنوان "بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی شرکت": مدیریت سود در چند سال اخیر موضوع بسیاری از مطالعات پژوهشگران مالی و حسابداری گشته است، با توجه به رسوایی های بوجود آمده، عموم جامعه بر این باور شدند که مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت‌ها، به مدیریت سود فرصت‌طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پایان نامه، بررسی نوع مدیریت سود اعمال‌شده (مدیریت سود فرصت‌طلبانه یا مدیریت سود کارا) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش‌بینی سودآوری آتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری با توجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده در پیش بینی سودآوری آتی می‌باشد. از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای این پایان نامه (بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اندازه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 14,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر رابطه جریان وجوه نقد آزاد و استفاده بهینه دارایی ها دانلود پایان نامه حسابداری و مالی ارشد با عنوان "بررسی ارتباط بین تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریانهای نقدی آزاد و استفاده بهینه از داراییهای شرکت". ساختار مالکیت به عنوان یکی از مکانیسمهای حاکمیت شرکتی، تاثیر مهمی در راهبرد موثر شرکت دارد، و می تواند نقش نظارتی بالقوه ای بر تصمیمات مدیریت داشته باشد، جریانهای نقدی آزاد شرکت آن بخش از جریانهای نقدی شرکت را شامل می شود که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسـعه دارایـی هـا در اختیار دارد و قابل توزیع بین سرمایه گذاران می باشد. هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر اشکال مختلف ساختار مالکیتی، از جمله مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384 تا 1390 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پایان نامه از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی استفاده شد. براساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش بااهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران ایفا می‌کند. نتایج پایان نامه (تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریانهای نقدی آزاد و استفاده بهینه از داراییهای شرکت) در ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 14,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تأثیر اصلاح حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر کیفیت سود" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا اصلاحات عمده در ساختار حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) و مالکیت شرکت ها بر بهبود کیفیت سود اثرگذار می باشد . در سال 2002 در کشور چین به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران قواعد رفتاری و استانداردهای اخلاقی برای مدیران سرپرستان و دیگر مدیران ارشد شرکت های بورسی با عنوان آیین نامه حاکمیت شرکتی (CCG ) به تصویب رسید. این قانون در سال 2005 برای تمام شرکت ها از جمله شرکت های دولتی الزامی شد و براین اساس سهام های غیر قابل معامله باید به سهام های قابل معامله تبدیل گردند , این موضوع موجب می گردد تا اینگونه سهام نیز همانند سهام های قابل معامله ، در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد گردند ،در نتیجه سهامداران خصوصی نیز به تغییرات قیمت سهام حساس می گردند . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "کنترل خانوادگی و سطح نگه داشت وجه نقد" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مطالعه به بررسی تأثیر کنترل های خانوادگی (شرکتهای با مالکیت خانوادگی) بر تدابیر نگه داشت وجه نقد در چین می پردازد. ما دریافتیم که شرکتهای خانوادگی با حق کنترل بیشتر تمایل بالاتری جهت نگه داشت وجه نقد به جای سرمایه گذاری و یا پرداخت به سهامداران دارند . یافته های ما نشان می دهد که انگیزه برای نگه داشت وجه نقد به دلیل تضاد نمایندگی است که بین کنترل کنندگان و سهامداران جزء وجود دارد چرا که با حضور سهامداران بزرگ احتمالاً هیچ نقش نظارتی در شرکت های خانوادگی چینی ایفا نگردد . علاوه بر آن انگیزه برای نگهداری وجه نقد توسط شرکتهای خانوادگی تحت تأثیر خصوصیات منحصر به فرد آنها نیز می باشد به ویژه انگیزه قوی تر زمانی پدید می آید که بنیانگذار شرکت خانوادگی دارای یک فرزند باشد و مشکل جانشینی در خانواده پدید می آید و یا هنگامی که بنیانگذار خانواده دارای روابط سیاسی بوده و مستقیماً در مدیریت شرکت نقش داشته باشد و یا آنکه اعتماد اجتماعی بنیانگذار خانواده با دیگر کارآفرینان عضو در اتاق ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "ساختار مالکیت شرکت و درجه آشفتگی مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف پژوهش: هدف این مطالعه بررسی سطوح آشفتگی مالی در شرکتها و ارتباط آن باساختار مالکیت در شرکت های چینی می باشد. روش تحقیق : پژوهشگران در این مطالعه به بررسی درجه آشفتگی مالی نمونه ای شامل 378 شرکت بورس در چین پرداخته اند که بین سال های 2000 تا 2008 دچار بحران مالی شده اند . درجه آشفتگی مالی شرکت ها براساس قابلیت عمل به تعهدات بلند مدت ، توانایی جذب نقدینگی های کوتاه مدت ، قابلیت توسعه ، سطح ریسک ، توانایی سودآوری ، ظرفیت عملیاتی و قابلیت جریانات نقدی برآورد می گردد . پژوهشگران در مطالعه جاری برای تجزیه و تحلیل روابط میان ساختار مالکیت و درجه آشفتگی مالی شرکت ها از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی (panel ) استفاده می کنند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که میان ساختار متمرکز مالکیتی و درجه آشفتگی مالی (DOFD ) رابطه منفی وجود دارد .علاوه بر این نتایج نشان می دهد که مالکیت دولتی شرکت ها منجر به کاهش درجه آشفتگی مالی (DOFD ) شرکت ها خواهد شد، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "مالکیت دولتی، وام های بانکی و سرمایه گذاری شرکت" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این پژوهش به مطالعه تاثیر وام های بانکی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین بر مبنای تئوری های کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری اهرم مالی پرداخته ایم. شواهد از چین به طور خاص مهم است چرا که چین دارای بزرگتری بازار نوظهور و د رحال انتقال در دنیا است. در ابتدا ما نشا ن دادیم که ارتباط منفی بین نسبت وام های بانکی و سرمایه گذاری برای شرکتهای پذیرفته شده در چین وجود دارد. و این ارتباط منفی برای شرکتهای با رشد پایین نسبت به شرکتهای با رشد بالا قوی تر است. دوما نتایج نشان داد که هر دو نسبت وام های کوتاه و بلند مدت در همبستگی منفی با سرمایه گذاری هستند. بنابراین در شرکتهای با نسبت بالای وام های بلند مدت، ارتباط منفی ضعیفری بین نسبت وام های بلندمدت و سرمایه گذاری وجود دارد. سوما مالکیت شرکت ، زمانی که به بررسی ارتباط بین وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری می پردازیم مهم است. ارتباط منفی بین نسبت وامهای کوتاه مدت و سرمایه گذاری برای شرکتهای با مالکیت دولتی ضعیف تر از شرکتهای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: تحقیق حاضر از ادعای مبنی بر اینکه مکانیسم های حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) می توانند بر فعالیت های مدیریت سود به خصوص برای شرکتهای با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی فائق آید، حمایت می کند. در این مقاله در مجموع 264 شرکت برای آزمون فرضیات انتخاب شدند. نتایج نشان میدهد که برای شرکت های با مالکیت خانوادگی، فقط تعداد جلسات هیئت مدیره، در کاهش فعالیت های مدیریت سود کمک می کند، در حالیکه برای شرکت های با مالکیت غیر خانوادگی، استقلال هیات مدیره، کمیته حسابرسی، عدم دوگانگی در وظایف، اندازه کمیته حسابرسی و فعالیت های حسابرسی داخلی، مکانیسم های از حاکمیت شرکتی می باشند که در کوچک سازی فعالیت های مدیریت سود می تواند کمک کند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره بر ریسک نقض قرادادها ( قصور شرکتها ) در مورد یک نمونه کامل از شرکت ها و دو زیر مجموعه از شرکت هایی با تکنولوژی بالا و شرکت های معمولی ، از میان شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تایوان می پردازد . یافته های ما نشان می دهد که برخی از ویژگی های حاکمیت شرکتی دارای قدرت توضیحی در مورد احتمال ریسک نقض قرادادها ( قصور شرکتها ) می باشند ، هر چند که تأثیر آنها غیر مستقیم می باشد . به طور خاص ، تأثیر ساختارهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی بر ریسک نقض قراردادها ، به نوع صنعت بستگی دارد . براین اساس طرح های حاکمیتی که اعضای هیئت مدیره و سهامداران بزرگ را به مالکیت بیشتر در شرکت های با تکنولوژی بالا ترغیب می کنند و یا کاهش مالکیت مدیران در شرکت های معمولی ، می توانند اثر نامناسب بر حاکمیت شرکتی گذاشته ، در نتیجه احتمال اعلام ورشکستگی زیاد می شود . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2013، "تاثیر تمرکز مالکیت بانک بر کفایت سرمایه ، نقدینگی و ثبات سرمایه" برای انتخاب موضوع پایان نامه و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش به بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر روی رفتار پذیرش ریسک بانکها می پردازیم. بررسی ها به کشورهای آسیای شرقی متمرکز شده است چرا که این ملت ها به طور موفقیت آمیزی استاندارد های "باسل" را اجرا کرده اند و سطح بالابی از همگرایی نظارتی را نشان داده اند. برای دوره زمانی 2005 تا 2009، ارتباط بین تمرکز مالکیت با کفایت سرمایه بررسی شد نتایج نشان میدهد که افزایش در تمرکز مالکیت به میزان انحراف استاندارد باعث بهبود کفایت سرمایه در حدود 7.64 درصد می شود. همچنین تمرکز مالکیت یک معیار مهم درتعیین ثبات سرمایه در نمونه مورد آزمون داشته است. در حالیکه در سطح های پایین تر تمرکز مالکیت یک افزایش در تمرکز مالکیت باعث کاهش ثبات سرمایه می شود، در سطوح بالاتر، افزایش تمرکزمالکیت باعث افزایش ثبات سرمایه شده است. نتایج همچنین نشان می دهد که تمرکز مالکیت نقدینگی بانکها را نیز بهبود می بخشد. علاوه بر این بحران مالی اخیر تغییری اساسی در ارتباط بین تمرکز مالکیت ، کفایت سرمایه و نقدینگی را نشان نداد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)